We kregen nog een paar reacties op onze aanbeveling voor het hebben van een referendum in Nederland over de nieuwe Europese Grondwet. Die Grondwet leidt tot nog meer macht naar de EU, dus minder vrijheid voor de burgers. Er komt een president, waar, zoals wij voorspelden, ook de NL-regering nu vóór is, en het EU Parlement krijgt meer macht.

We hebben net kunnen zien aan de hand van het referendum in Polen, dat een overheid ontzettend machtig is om het volk te manipuleren. Allerlei voordelen worden eenzijdig gepropageerd, de nadelen worden verzwegen. En om dat te doen hebben ze miljoenen euro’s ter beschikking.

Daarom wordt ook de uitslag van een referendum hoogstwaarschijnlijk positief voor de politici. Maar daar staan twee puntjes tegenover:
Ten eerste zou het duidelijk maken dat de politici niet zo maar alles "zonder ons over ons" zouden moeten mogen beslissen.. Al wordt ook dat weer afgezwakt omdat het referendum alleen maar "raadgevend" is. Dat wil zeggen, je kunt vertellen wat je wil, maar we doen toch wat we zelf willen.
Ten tweede is er natuurlijk een kleine kans dat het referendum een afwijzende uitkomst zou opleveren. Niet zo maar accepteren dat er meer macht naar Brussel gaat en minder vrijheid voor de burger komt.

En stel eens dat er vroegtijdig wordt beslist dat dit raadgevend referendum er komt, zou er dan nog de mogelijkheid zijn om het ook tot een "beslissend" referendum te krijgen?

De collectivistische politici hopen natuurlijk op een goedkeuring van hun wensen waardoor ze dan later kunnen zeggen: "Je (het volk) hebt het toch zelf gewild!"
Voor mij slaat de balans nog door in de richting van wel een referendum. Als je het daarmee eens bent, probeer dan zoveel mogelijk dit idee te verspreiden. Het geeft je ook een kans om te laten weten dat je tegen de betutteling van Brussel bent.

Mee eens?