Chechië heeft vandaag en morgen zijn referendum over het toetreden tot de EU.

Vaclav Klaus, de huidige President van Chechië, heeft in een interview met de dagelijkse "Lidove noviny" van 11 juni verklaard dat hij niet blij is met de toetreding van Chechië tot de EU.
Klaus is een econoom die zeer vaak de libertarische principes heeft verdedigd. Hij heeft ook op een aantal libertarische bijeenkomsten gesproken en "libertarische" publicaties geschreven.

Klaus zei dat de Chechen eigenlijk langer van hun vrijheid genoten zouden moeten kunnen hebben, voordat ze nu weer in de Eu terechtkomen. Maar hij denk wel dat dat nu niet tegen te houden is omdat de EU zich met zo’n grote snelheid aan het ontwikkelen is.
Klaus waarschuwt wel weer voor de gevaren van het Europese centralisme die nu nog versterkt worden door de ontwikkelingen met de nieuwe Europese Grondwet.

Interessant is dat Klaus in dat gesprek weigerde om te vertellen hoe hij bij het referendum zou stemmen. Het zou niet juist zijn als de President daardoor de keuze van het volk zou beïnvloeden.

Dat zou kunnen betekenen dat hij zelf NEE gaat stemmen!

Eigenlijk jammer dat hij daar niet recht voor uit komt. Maar mogelijk is hij bang dat de EU politici dat later ten nadele van zijn land zullen gebruiken.

De weigering om het te zeggen spreekt toch al boekdelen!

1 REACTIE

  1. Iemand die steeds als een razende verhuist ziet zoveel veranderingen dat verandering niet meer waargenomen wordt. Iemand die levenslang in hetzelfde huis woont ziet de kleinste verandering meteen. Of is deze metafoor te elegant?

Comments are closed.