Enkele dagen geleden, 21 juli, in het stukje "Natuurlijk is de recessie over" schreef ik over de geldverspilling voor "cultuur". De 60.000 euro van één enkele gemeente, voor één van haar vele cultuurprojecten was slechts een voorbeeld.
Bedragen die verspild worden vanuit ministeries zijn vele malen groter. Een voorbeeld:
De NRC publiceert dat de Staatssecretarissen Van der Laan van Cultuur en Nicolaï van Buitenlandse Zaken, 831.893 euro beschikbaar stellen voor <I>internationale</I> cultuurprojecten. Nederland is kennelijk te klein om de cultuurdrang van politici te bevredigen!

Projecten worden gesteund die <I>iets nieuws toevoegen aan de internationale profilering van de Nederlandse cultuur</I>. U begrijpt dat dit belangrijk is!

Het geld komt uit een "pot" HGIS (Homogene Groep Internationale Samenwerking) zegt de NRC. Ik denk echter dat het uit uw belastinggeld komt. Voor 2003 zit er "ruim 11 miljoen" in die pot. En wat er "homogeen" is, kan ik u nog niet vertellen.

Eén van de resultaten zal zijn "een retrospectief van 20 Nederlandse films" dat reist [met wie?] vanaf Los Angeles langs cinematheken [??? Staat niet Koenen-Endepols] in de VS en Canada.

Een ander deel. 334.193 euro [voor het gemak 735.000 oude guldens] is ten behoeve van het behoud van het gemeenschappelijk Nederlands/Ghanees cultureel erfgoed in Elmina. Geweldig toch!?

Een ander deel,147.000 euro gaat naar het Dutch Jazz Connection voor het impulsproject circuitvorming voor Nederlandse Jazz in het buitenland. Toch ook geweldig? Iedereen die door bezuinigingen minder zorg krijgt, zal met deze wetenschap daar nu beter in berusten!

Wel, dit zal u een beeld geven wat er met uw belastinggeld gebeurt. Waarschijnlijk betaalt u uw belasting nu met veel meer plezier. Of niet?

Wij blijven van mening dat het Ministerie van Cultuur gesloten moet worden en al het belastinggeld teruggegeven moet worden aan de betalers.