De overheid bemoeit zich te onrechte met drugs. Niemand heeft er iets mee te maken wat ik eet, drink, snuif, of niet.

Als ik overlast aan iemand oplever, is er de gewone wet die mij dan, terecht, kan pakken. Dan initieer ik geweld tegen een ander mens.

Maar overheden hebben in hun machtsdrang al lang ontdekt dat ze door zich daar wel mee te bemoeien, hun macht enorm kunnen uitbreiden. Aldus geschiedde!

Doet me ook denken aan mijn vroegere katholieke opleiding. Daar werd ons verteld dat het hebben van onkuise gedachten of begeerten zonde was. Dat moest je biechten. En dat gaf de kapelaan of pastoor weer een soort macht over je. Dit was natuurlijk een geval dat nog meer voor de hand ligt dan drugs. IEDEREEN krijgt immers automatisch dergelijke onkuise begeerten. Het gaat er maar om wat je er mee DOET.

Let nu eens op het gedrag van Piet Hein Donner, Minister van Justitie, ten opzicht van drugs. Ik heb hem gisteren op de TV stellig horen verkondigen dat Schiphol DE grote invoerhaven van cocaïne in Europa is.

Vandaag komen uit mijn zelfde TV-toestel berichten van ‘deskundigen’ die beweren dat dat onzin is. Zij noemen dat het hoogstens 10 % is van wat er in NEDERLAND aankomt.

Maar ondertussen wil Piet Hein allerlei controles op iedereen die via Schiphol reist zodanig uitbreiden dat het geen aardigheid meer is om op reis te gaan.

Het zou goed zijn als hier geëist wordt dat de echte feiten op tafel komen?

Het zou nog beter zijn als de overheid zou gaan erkennen dat iedereen het recht heeft over zijn eigen leven en lichaam en eigendom te beschikken.

Maar daarvoor is het nodig dat veel meer mensen het met deze (libertarische) filosofie eens worden.

3 REACTIES

 1. Aan het eind van de stille tocht ter nagedachtenis van Anja Joos waren er toespraken van enkele bekende mensen, o.a. Job Cohen. Natuurlijk keurde alle sprekers "zinloos geweld" af. Job Joris Arnold, voorzitter van de MDHG (belangenvereniging van drugsgebruikers) als enige noemde ook het zinloos geweld van de overheid, o.a. tegen drugsgebruikers.

 2. Daarom wordt er telkens gesproken van zinloos geweld. Het geweld van de overheid is natuurlijk zinvol geweld. Het is immers in het collectieve belang!

 3. De gedachte aan nog meer controles op de luchthaven Schiphol doet mij huiveren.

  Mijns inziens dient de overheid zich niet te bemoeien met transporten van drugs.

  Dit leidt slechts tot :

  01. Hogere prijzen voor de al dan niet verslaafde verbruiker die ten gevolge daarvan wellicht op roof zal gaan.

  02. Meer doden op de lijn Curaçao- Amsterdam. Ýedere week besteden vele bolletjesslikkers uren aan het slikken van hun negotie. Het onvrije vervoer van deze bolletjes brengt hun leven in gevaar en heeft op deze lýjn al een aantal doden veroorzaakt. De overige passagiers worden ten gevolge hiervan met ongewenste scenes geconfronteerd.

  03. Groot aantal moorden ýn het drugsmilieu, doordat men bij het niet nakomen van contracten en afspraken geen beroep kan doen op het justitiele apparaat ten gevolge van het illegale karakter van de transacties. Als gevolg daarvan gaat men in dit milieu zelf tot afrekening over.

  04.En slecht functionerend overbelast , corrupt en te duur politie- en justitieel apparaat.

  05. Enorme kosten voor alarminstallaties en andere apparatuur waarmede burger en bedrijf zich trachten te beschermen tegen roof en inbraak. Dit zijn kosten die door de overheid afgewenteld worden op de burger.

  Dit zijn slechts vijf van de vele ongewenste consequenties van een verbod op drugs.

  Opzegging van de drugsverdragen

  en legalisering van de handel in soft en hard drugs zal een zegen zijn voor de Nederlandse samenleving.

  Hugo J. van Reijen

Comments are closed.