Uit enkele artikelen in de NRC van afgelopen maandag blijkt dat het standpunt van de NL-regering over de EU grondwet al vast ligt.

De VVD wil nog steeds proberen een Commissaris met stemrecht te krijgen. Het CDA zal daar geen halszaak van maken. Een spek en bonen commissaris is beter dan geen commissaris.

Het CDA dringt nu echter al aan dat haar "coalitie-partner" (de VVD) zich naar het standpunt van de regering moet voegen. De VVD is niet vrij om daar tegen te stemmen. En ook mogen ze voor het referendum de kiezers niet adviseren om NEE te stemmen.

Wat blijft er dan nog over om individueel te kiezen?
De manipulatie van de kiezer is al volop begonnen.

Nu duidelijk blijkt dat Nederland per inwoner twee keer zoveel betaalt als nummer twee, gaat de Staatssecretaris stoer doen. Dat moet ophouden! (Let wel, dit loopt al jaren zo!) En als wisselgeld biedt hij dan aan dat Nederland zijn vetorecht zal prijsgeven!!

Ieder verstandig mens weet nu al dat Nederland dus zijn vetorecht kwijt IS, en welk respijt die grootste betaler krijgt, (het braafste jongetje van de klas), moet je nog afwachten. Maar ook al stelt dat niets voor, het zal wel als een grote overwinning rondgebazuind worden.

Er ligt voor FREE EUROPE nog een heel terrein braak.
Zie http://www.free-europe.org