Onlangs haalde Bolkestein uit naar Frankrijk en de Europese Commissie, vanwege de coulantheid met betrekking tot het oprekken van het stabiliteitspact. Hij vond dat de Europese Commissie meer standvastigheid moest tonen om Frankrijk aan te pakken vanwege het vierde lopende jaar dat dit land een begrotingstekort heeft van meer dan 3%. Ook wees hij op het gevaar voor de Nederlandse pensioenen en dat alles uit zou draaien op een ramp. Wat de heer Bolkestein niet beseft is dat dit gedrocht al in 1993 is gecreëerd met het Verdrag van Maastricht.

De landen zouden alleen toetreden tot de Europese Monetaire Unie, als iedereen zich aan de regels hield en zou houden. Men kan wel op de klompen aanvoelen, dat de grotelanden zoals Duitsland en Frankrijk daar snel de hand mee zouden lichten zodra het even moeilijker zou gaan met hun economie en ‘omdat deze unie niet tot stand zou zijn gekomen zonder hun inbreng’. In 1999 was er eigenlijk maar een land, dat aan alle voorwaarden voldeed en dat was Luxemburg, de rest van de 11 landen hadden allemaal een hoger begrotingstekortvan 3% of een hogere staatsschuld van 60%.

Het stabiliteitspact was eigenlijk vanaf het begin al een doodgeboren kindje. Dit wisten Bolkestein, Zalm, Kok enDuisenberg ook al, dus daarom hadden ze toen beter de zaak kunnen afblazen. Het had Nederland in ieder geval een hoop kosten kunnen besparen, want met de invoering van de euro is zo’n 1 miljard euro gemoeid gegaan. We hadden onze eigen gulden gehouden en waren niet aangewezen op een centrale bank in Duitsland en corrupte politici in Frankrijk. Inwoners van Zwitserland, Denemarken, Zweden en Groot Brittannië hebben dit al begrepen, dus waarom onze beleidsmakers niet.

Albert Spits is bestuurlid van de Frédéric Bastiat Stichting (www.bastiatstichting.nl)

3 REACTIES

 1. Er wordt gesteld dat de inwoners van Zwitserland, Denemarken, Zweden en Groot Brittannië hebben begrepen dat zij niet waren niet aangewezen op een centrale bank in Duitsland en corrupte politici in Frankrijk en dat “onze” beleidsmakers dat ook zouden dienen te doen. Eerder werd gesteld dat Bolkestein wees op het gevaar voor de Nederlandse pensioenen en dat alles uit zou draaien op een ramp. Het stabiliteitspact was immers eigenlijk vanaf het begin al een doodgeboren kindje.

  Mijn mijmeringen kriskras door elkaar: Wordt hier gesteld dat de zogenaamde meerderheid in de hedendaagse democratie mag doen wat zij wil (en dus haar wil mag opleggen aan de minderheid) en dat de zogenaamde vertegenwoordigers ervan dat dienen te volgen? Zijn het niet deze vertegenwoordigers die de pensioenen per repartitie (ttz de huidige betalers betalen voor de huidige gepensioneerden en na hen . .. de zondvloed) en niet per kapitalisatie hebben ingevoerd? Nogmaals, de waarde van de euro wordt bepaald door haar goudreserves niet door enig pact. Of is het libertarisme dan toch een princieploze filosofie waarvan de vertegenwoordigers de filosofie van hun tegenstanders overnemen wanneer het hen (de eerstgenoemden) past? Wat heeft de geografische ligging van de centrale bank (op 500 m van een hoerencomplex in Frankfurt) daarmee te maken? (de coulantheid met betrekking tot het oprekken van het stabiliteitspact, misschien?)

  Premiere consequence de la spoliation: effacer dans les consciences la notion du juste et de l’injuste. Autre consequence: preponderance exageree a la politique

  Wat de pensioenen betreft, zie mijn

  “C’est la faute à Rawls,

  contrat social et solidarité entre les générations” op

  http://pageperso.aol.fr/_ht

  Sorry, Albert, gij zijt mijn vriend, maar ik wens toch de puntjes op de i te zetten.

 2. Een zeer goed punt Ivo, maar je moet ook bedenken, dat we hier niet in een ‘libertarisch’ vacuum discusiëren, maar in een werkelijke alledaagse en collectivistische omgeving. Het doet er wel degelijk toe, dat de politiek begrijpt, dat Nederlanders als zodanig toch anders denken dan de bestuurselite en hen met hun eigen wapens bestrijden. Als we deze moloch willen stoppen zullen we toch ergens moeten beginnen. Het afblazen van de euro zou in ieder geval een goed begin zijn. Wat ik altijd gemerkt heb is, dat men deze ’trein’ wil stoppen, maar is men daar tot nu toe nauwelijks in geslaagd om deze zelfs maar af te remmen. Wanneer het afremmingsmomentum eenmaal post vat, dan is het veel gemakkelijker om de ’trein’ te stoppen.

  If you want to be successful, you’ve got to understand history, Jim Rogers

 3. Nederland moet eerst zaken in eigen land op orde brengen alleen… dat kunnen ze niet meer omdat ze alles verkwanseld hebben aan de E.U

Comments are closed.