Terugkomend van een conferentie over netwerken voor libertarische instituten *), was één van de eerste krantenkoppen die me opviel: “Verplichte les Turks”.

Eerste impuls is dan dat dit een grapje is. Maar nee, het is een serieus voorstel van de directeur T. van Vught van de Rooms-katholieke St.Gerardus Majella Mavo in Utrecht. Nog verbazender is hoeveel aandacht dit voorstel krijgt in de politiek.

Als reden voor dat voorstel worden genoemd dat er 15 leerlingen van een school kwamen waar ze wel les in Turks kregen, en dat Turkije straks toch in de EU komt en we dan beter kunnen communiceren.

De reacties van de politiek zijn over het algemeen afwijzend, maar de argumenten die gebruikt worden lijken weer nergens op. Bij voorbeeld Kamerlid Lambrechts (D66) zegt dat 5 talen leren wel wat veel is.

De argumenten van van Vught lijken ook nergens op. Zelfs al is meer dan de helft van de leerlingen allochtoon.
Het EU argument zou betekenen dat we ook lessen verplicht moeten gaan stellen in het Pools, Litouws, Spaans enz., totaal in bijna 25 talen.

Chinees is dan een veel betere keus. De taal die door het grootste aantal personen gesproken wordt, is immers het Chinees. Zullen we dat eens gaan voorstellen?

De grote vraag blijft echter waarom er zoveel aandacht aan dit voorstel wordt gegeven.

*)Op deze belangrijke conferentie komen we nog terug.

4 REACTIES

  1. Een school moet vakken aanbieden waar vraag naar is. Als er veel vraag is naar Turkse les, dan moet een school dat aanbieden, anderszoeken die leerlingen een andere school op waar het vak wel wordt onderwezen.

    Probleem is natuurlijk dat de markt voor onderwijs niet vrij is, en dat vraag- en aanbod niet op elkaar aansluit.

  2. ik zou graag willen weten hoe je de letter s in het chinees schrijft en de letter m
    wie kan we daar mee helpen verstuur even een mail.

  3. [1] Mee eens. Chinees noch Turks dienen verplicht te zijn maar de eerste tenminste in het aanbod opnemen lijkt me wenselijk.

Comments are closed.