Op donderdag 11 december 2003 werd Hans Labohm geïnterviewd door 2 Vandaag. Hierin verklaarde hij, dat Europa eigenlijk de enige was, dat zich hield aan het Kyoto-akkoord overeengekomen in 1997. Dit had dus een zeer nadelige invloed op de economische groei van de Eurozone. Staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel reageerde hier verbolgen over, omdat IPCC-wetenschappers (het IPCC staat voor Intergovernmental Panel on Climate Change), zouden hebben aangetoond, dat de aarde opwarmde vanwege de CO2-uitstoot door met name de geïndustrialiseerde landen.

Onze staatssecretaris Van Geel heeft schijnbaar nooit natuurkundig-wetenschappelijke rapporten gelezen, want dan zou hij de onzin van het IPCC-panel zeer zeker ter discussie hebben gesteld.

In de eerste plaats zitten er bitter weinig geologen en natuurkundigen in dit panel en blijkt het feitelijk een rondtrekkend wereldcircus te zijn. De meest exotische bestemmingen worden aangedaan en de geldverspilling is enorm. De waarde van hun rapporten is minimaal, omdat men uitgaat van computer-modellen, welke zeer dubieus blijken te zijn, want men kan niet eens exact voorspellen hoeveel de temperatuur stijgt. Dit heeft natuurlijk als oorzaak, omdat men niet kan voorspellen welke andere factoren van invloed op het weer zouden kunnen zijn over de volgende 50 jaar. Zelfs het weer van volgende week kan men niet tot nauwelijks voorspellen. Uit hun eigen onderzoeken is tevens gebleken, dat de correlatie tussen CO2 en eventuele weersveranderingen maar 40% is.

In tweede instantie heeft een Deens onderzoeksteam onder leiding van Dr. Henrik Svensmark en Dr. Eigil Friis-Christensen al medio 2002 bewezen, dat er een nagenoeg 100% correlatie bestaat met de wisselwerking tussen kosmische straling en zonnewinden en dat deze wel degelijk invloed uitoefent op ons klimaat. Grondig onderzoek met boomringen, arctische en antarctische ijslagen hebben dit ook gestaafd.

Op de derde plaats zou elke natuurkundige kunnen beamen, dat CO2 maar een zeer klein broeikasgasje is, het beslaat maar 3% van het totaal, het meeste wordt op natuurlijke manier aangemaakt, dus de mensheid zou hooguit verantwoordelijk kunnen zijn voor de productie van 1/10 van dit gas (0,3%). Het grootste broeikasgas is methaan en dat wordt uitgestoten door vulkanische activiteiten. U ziet dus, dat hoeveel geld er ook wordt uitgegeven, dit een nihile uitwerking zal hebben op het klimaat.

Bijgaand vindt u wetenschappelijke websites, die u gedegen informatie kunnen verschaffen over de natuurkundige oorsprong van klimaatveranderingen. Dit is meer aan te bevelen dan het onzinnig gezwets van onnozele politici.

Albert Spits is bestuurslid van de Frédéric Bastiat Stichting

http://www.sciencedaily.com…

http://globalwarming.ncpa.o…

http://www.dsri.dk/~hsv/

http://www.nature.com/nsu/0…

http://www.co2andclimate.or…

4 REACTIES

 1. Iedereen kan beweren wat hij wilt. Feiten en cijfers wil ik zien! Waar zijn de grafieken en tabellen (die gestaafd worden door onafhankelijke bronnen) omtrent het broeikaseffect op deze website??? Met enkel woorden kan je misschien enkele leken overtuigen maar zeker niet mij.

  Is het mogelijk om op een gestructureerde manier jullie betoog te staven? Ik kijk ernaar uit. Mijn betoog kunt u vinden onder http://www.klimaatsverander

  Op dit moment is iedereen maar aan het roepen zonder zijn redenering te staven; sommigen (lees maar op deze site) halen zelf een ander sterrenstelsel bij als oorzaak van het broeikasgas :). Waarom heeft nog niemand gedacht aan marsmannetjes als oorzaak :)?

 2. Er staan toch voldoende links onder dit stuk waarop die bronnen wel degelijk te vinden zijn – een column is ook niet de plaats om met grafieken te smijten. Maar ik neem aan dat Gunter, als Broeikasfundamentalist, geen tijd heeft voor het doornemen van die dingen en liever het naderend noodlot blijft verkondigen, net als tallozen voor hem deden over de definitieve dood van de Nederlandse bossen (Greenpeace over zure regen) en meer van dat moois. Die bossen staan er nog steeds en doen het zelfs beter dan ooit. Allemaal erg jammer als je geen gelijk krijgt natuurlijk.

  Greenpeace had en heeft financiele motieven om de onheilsverspreiding te blijven steunen, maar iemand als Gunter? Misschien alleen hartstochtelijke menshaat? Redt de wereld, begin bij jezelf zou ik adviseren.

 3. Ach Johan,

  Ik haat zeker en vast niet de mensheid :). Integendeel! Ik heb alleen het gevoel dat er zoveel blinde mollen die de mechanismen van het broeikaseffect niet kennen zo hoog van de toren schreeuwen. Onlangs hebben 200 Amerikaanse topwetenschappers een brief aan de Amerikaanse regering overhandigd. Hierin stond dat hun onderzoek (waarbij klimaatsverandering) en conclusies door de overheid werden gemanipuleerd. Heeft u een betere kijk op klimaatsverandering dan 200 topwetenschappers?

  Uw reactie lijkt op een wild rond zich heen schoppen maar spijtig genoeg zonder inhoud. Open je ogen man en hou rekening dat er ook andere meningen zijn dan de jouwe!

  P.S: ik sta altijd open voor een inhoudelijke discussie; Moddergooien doe je maar met je partner!

 4. Mensen kunnen ver gaan wanneer ze ergens heilig in geloven, het universum doet gewoon zijn ding.
  Je kan dingen bestrijden en wegkegelen of toelaten en er iets uit leren.
  ALS de mens schuld heeft aan het broeikaseffect, dient hij tot de kern van de zaak te komen.
  Hoevelen gaan er niet met de (stinkende) wagen naar een bijeenkomst over de gevaren van het broeikaseffect?!
  Op die manier kunnen we allemaal nog lang uit onze bek lullen.

Comments are closed.