Vandaag is het 100 jaar geleden dat de gebroeders Wright het presteerden om met een gemotoriseerd vliegtuigje 59 seconden te vliegen.

Deze broers waren fietsenmakers en hadden naast hun werk het ideaal om met een machine te vliegen.

Door een groot doorzettingsvermogen en door steeds maar weer te proberen, lukte het eindelijk om het net genoemde resultaat te bereiken.

Nu, nog maar honderd jaar later, is niet alleen vliegen van de ene kant van de aarde naar de andere de gewoonste zaak van de wereld, maar kan er al naar de maan (en terug!) gevlogen worden. Zelfs onbemande vliegtuigen naar andere planeten.

Dergelijke resultaten zijn op dit ogenblik veel moeilijker te behalen. Daarvoor zijn er door de politici te veel wetten en verboden gemaakt. Bovendien wordt er zoveel (belasting)geld van mensen afgenomen dat ze het maken van dergelijke proefvliegtuigjes niet eens kunnen financieren.

Politici zelf zijn nooit productief. Zij maken alleen maar hinderlijke wetten, lasten voor de ambitieuze werkers en uitvinders.

Daarom is er nu een innovatie-platform opgericht. Daarin zitten ministers en grootindustriëlen. Door tientallen miljoenen (belasting)geld er tegenaan te gooien, denkt men zo ook nieuwe producten te kunnen ontwikkelen.

Maar zorgen dar er bij voorbeeld overal in Nederland ADSL beschikbaar is, kan men niet eens verwezenlijken.

Als we bedenken wat we allemaal te danken hebben aan het werk van de gebroeders Wright, in een tijd van meer vrijheid, is dat een reden om dankbaar te zijn.

De luchtvaart heeft enorm veel bijgedragen aan onze welvaart. De wereldhandel zowel als onze vakantiemogelijkheden.

Maar laten we ook denken aan welke financiële en andere belastingen we nu opgelegd krijgen die de vooruitgang belemmeren. En aan wat we daar nu echt tegen doen.

We drinken dankbaar een borrel op de gebroeders Wright en anderen die op deze wijze hebben bijgedragen aan onze welvaart. En we bedenken wat we nu gaan doen!

1 REACTIE

Comments are closed.