Afgelopen week is de goudprijs gestabiliseerd boven de $400. Dat is een waardevermeerdering van ca. 60% over de laatste twee jaar.

Nu wordt er geschreven, dat goud niet zo veel gestegen is in euro’s en dat is ook zo. In euro’s stond de goudprijs twee jaar geleden op ca. 305 euro’s. Nu is dat gestegen naar 330 euro’s, een stijging van 8%. In investeringstermen beter dan een renterekening, maar natuurlijk geen uitstekend rendement.

Wat echter vergeten wordt is, dat goud niet alleen een belegging betreft, maar ook een vorm van verzekering. In historische tijden heeft goud de rol vervuld van zowel levensverzekering, pensioen, vermogen, als betaalmiddel. Sinds de wereld over is gegaan op de volledige papieren dollarstandaard in 1971, nadat het Bretton Woods monetaire systeem in een klap werd weggevaagd toen Richard Nixon de omwisseling van dollars in Amerikaans goud onmogelijk maakte.

Het probleem met papier is echter, dat het in feite gebaseerd is op vertrouwen, dat geldt voor papiergeld, aandelen, obligaties, deposito’s e.d. Dit vertrouwen kan bijvoorbeeld tot nul worden gereduceerd gedurende crises, oorlogen en conflicten. Goud heeft dat probleem niet, het kan weliswaar zakken in prijs, maar naar nul gaat het nooit, bovendien heeft het een meerwaarde in tijden van nood.

Als men de geschiedenis van de goudprijs bekijkt in Nederland, dan ziet men omgerekend een stijging van 1.88 euro (f 4,15) per troy ounce in 1933 naar 305 euro nu (bron: De Telegraaf, Drijfhout N.V.). Dat komt dus op een rendement van ca. 7,6% per jaar. Wanneer men de rendementen vergelijkt met aandelen over deze periode komt goud er zeer goed vanaf.

Wat men tevens moet onthouden is, dat we nu op een kruispunt staan van ontwikkelingen. De aandelenmarkten zijn sinds 2000 nog steeds met de helft verminderd en kijkend naar de technische langjarige trend is deze nog steeds neergaand. De goudmarkt daarentegen is pas begonnen met de opgaande trend en ik voorspel daarom dat we nog aan het begin staan van een enorme hausse.

Bedenk wel, goud gaat nooit failliet.

Heeft u al goud in uw bezit?

Albert Spits is financieel analist en bestuurslid van de Frédéric Bastiat Stichting

6 REACTIES

  1. Goud gaat nooit failliet, maar je kunt het niet eten. In de oorlog probeerde mensen, vaak tevergeefs, goud en diamanten te ruilen voor enkele aardappelen. De grootste garantie van welvaart blijft vrijheid.

  2. Wat vaak niet wordt begrepen is, dat eerlijk geld en eigendomsrecht aan de basis staan van de vrijheid, want vrijheid op zich betekent niets zonder economische vrijheid. Dus alleen vrijheid roepen is maar een deel van de waarheid. Bovendien gaat vrijheid gepaard met verantwoordelijkheid, wat ook veelal uit het oog wordt verloren. Veel mensen probeerden in de oorlog goud en diamanten te ruilen en deze waren aanzienlijk succesvoller dan mensen zonder goud en diamanten. De zwarte markt floreert enorm in elke oorlog en is gebaseerd op waardevolle middelen van uitwisseling, waar goud en diamanten een onderdeel van zijn.

  3. Aandelen zijn niet smakelijk om te veroberen, papieren geld evenmin.

    Vrijheidsgedachte en eerlijkheid in het mensdom zijn tot nu toe alleen bepaald geworden door de bezitting van het onsterfelijk gouden ideaal. Tot nu toe heeft niemand in deze eindeloze wereld getracht te weigeren goud te aanvaarden voor andere noodzakelijke menselijke behoeften. Wordt het niet tijd om de mensheid met de beide voeten terug te brengen op deze grondstoffenaarde ?

  4. goud heeft toch ook het vertrouwen van de mens nodig om waarde toegekend te krijgen. Goud kan net zo makkelijk in prijs wegzakken als waar zilver nu staat als de schoonheid van het metaal niet meer wordt onderkend

  5. het is handig als je een in de vroegere tijd het bekijk daan leer je er wat wat goud een diamante betekent want mensen in de vroegere tijd wat ze deden ervooor om goud in hun bezit te heben een je moet het waarderen als je het nu met trots een blijhijd kunnen dragen

Comments are closed.