Wat een vraag! Waarom zou dat niet mogen?

En toch is er in Frankrijk al een officieel verbod en wordt er ook in Nederland uitgebreid over gediscussieerd.

Met het dragen van een hoofddoekje wordt er geen dwang of geweld geinitieerd. Dus mag het in een libertarische samenleving zonder meer.

Dat het mogelijk een bepaald signaal uitstraalt, mag. Het is hetzelfde als de vrijheid van meningsuiting. Dat mag ook!

Maar de eigenaar van een woning of bedrijf, mag wel zelf uitmaken wat er op zijn eigendom gebeurt. De eigenaar van een zwembad mag zelf bepalen welke (of geen) kleding in zijn zwembad gedragen moet worden.

De problemen komen als in een land Kerk en Staat niet volledig gescheiden zijn. En ook als het onderwijs door de staat gegeven wordt. Dan kan de staat zeggen dat zij de eigenaar van het schoolgebouw is, en dus kan bepalen wat daar gebeurt. Bij voorbeeld welke kleding gedragen kan/moet worden.

Als het lukt om ook staat en school volledig te scheiden, zoals in een libertarische maatschappij, dan zou het probleem opgelost zijn. Dan komen er waarschijnlijk scholen met, en scholen zonder hoofddoekjes.

Voor de scheiding van Staat en School is onze vriend Marshall Fritz in de Verenigde Staten een fervent strijder.

Bezoek zijn interessante website:

http://www.sepschool.org/pe…

10 REACTIES

 1. Hub schrijft dat “de problemen komen als … het onderwijs door de staat gegeven wordt. Dan kan de staat zeggen dat zij de eigenaar van het schoolgebouw is, en dus kan bepalen wat daar gebeurt. Bij voorbeeld welke kleding gedragen kan/moet worden. “

  Is dat verschillend wanneer het i.p.v. over het gebruik van de hoofddoek, over het gebruik van verdovende middelen gaat? Kan de staat drugs verbieden in een privaat gebouw? Wie initieert hier dwang of geweld? De gebruiker of de verbieder?

 2. Deze discussie is bij voorbaat gedoemd omdat de staat geen RECHTMATIG eigenaar is van welk gebouw ook; dezen zijn immers door diefstal verkregen.

 3. Een ander oogpunt waaronder het probleem kan bestudeerd is het feit dat iedere school thans vrij het te dragen uniform mag bepalen (waar die regel vandaan komt weet ik).

  Is het hoofd van die regel uitgesloten?

  Gaat het niet precies om het hoofd (toch de zetel van de intellectuele capaciteiten) in de school?

  Wat met de haar-snit? Jongens met lange haren (meisjes met bros)? Is dat ook gereglementeerd door de overheid?

 4. Leuke vraag van Ivo, gaan we volgend jaar in het Kerstverhaal verwerken

 5. Je kan het ook als een hygienische vraag bekijken.

  Met een doek is dat toch hygiener, of niet soms.

 6. Je moet een verschil maken tussen het private en het publieke domein. Wat men privé doet is ieder zijn vrijheid. Als men opdtreedt als vertegenwoordigers van de overheid (politievrouw, rechter,…) dan kan een hoofddoek niet. Elke burger heeft immers het recht om tegenover een neutrale overheid of vertegenwoordiger ervan te staan.

  Nog iets over het zogenaamd vrijwillig dragen van die hoofddoek. In heel wat gevallen is dat niet vrijwillig maar opgedrongen door de moslimmannen. Lees hierover ‘Bas les voiles!’ van Chahdortt Djavann.

 7. "Elke burger heeft immers het recht om tegenover een neutrale overheid of vertegenwoordiger ervan te staan." Neutrale mensen bestaan niet. Je kunt maar beter weten wie je voor je hebt.

  "In heel wat gevallen is dat niet vrijwillig maar opgedrongen door de moslimmannen." In een vrije maatschappij kunnen mannen niets opdringen. Dan lopen die vrouwen immers gewoon weg. Het waren de vrouwen en niet de mannen die in Frankrijk gingen demonstreren.

  Over vrijheid van onderwijs, zie ook:

  http://www.nvvto.nl

 8. Iedereen heeft de vrijheid om te doen en laten wat hij of zij wilt, mits er niet aan andermans vrijheid wordt getornd. We hebben een ‘neutrale’ overheid, dus vanuit deze optiek zeg ik, dat men te allen tijde neutraal moet blijven in de uitoefening van de macht, zolang deze vorm van overheid bestaat. Dat betekent daarom geen enkele uiting van religieuze, politieke of andersoortige ideologie, zoals hoofddoekjes, (davids)kruisjes, swastika’s, hamer en sikkels etc.

 9. Reactie op Mira.

  "In een vrije maatschappij kunnen mannen niets opdringen. Dan lopen die vrouwen immers gewoon weg." De meest vrije maatschappij is er een waar de overheid de gelijkwaardigheid van man en vrouw beschermt. In landen waar geen neutrale overheid bestaat of waar men die gelijkwaardigheid niet beschermt zijn vrouwen steeds het slachtoffer. De demonstratie van ‘Ni Putes Ni Soumises’ was gericht tegen de houding van de mannen maar ook tegen de lakse houding van de overheid om de seculariteit te verdedigen.

  Fadela Amara, de voorzitster van ‘Ni Putes Ni Soumises’ wijst er juist op dat vrouwen in de cités van Parijs niet kunnen weglopen, al was het maar omdat mannen (jongens) hen met geweld te lijf gaan. Daarom haar vraag naar opvangtehuizen door de overheid.

 10. Ik zijn voor de hoofddoek! Mijn gehele family gebruikt de hoofddoek dagelijks in verband met ons geloof. Als wij ons niet houden aan de regels van het heilige boek, gaan wij verbannen worden uit ons bloedeigen family!

  Jullie kunnen ons niet gaan dwingen geen hoofddoek meer te gaan dragen want wij kunnen dat niet maken.

  Het zou goed zijn als jullie eens vanuit een ander standpunt naar ons gaan kijken. Hoofddoek vorkomt ook hoofdluis.

  haskima

Comments are closed.