De politieke partijen proberen elkaar in het nieuws te overtroeven om de kiezer al vast gunstig te stemmen.

Ze hebben nu (pas) door dat er onder de kiezers een grote weerstand zit tegen allerlei gratis uitkeringen aan allochtonen, die helemaal niet aan het stelsel meebetaald hebben.

Zo stelt de LPF dat alleen “Nederlanders” een uitkering mogen krijgen. Allochtonen mogen die status pas na 10 jaar krijgen. D66 praat over minimaal 7 jaar. En andere partijen hebben weer wat andere getallen.

Dat maakt overigens niets uit want ze kunnen met geld dat ze sparen aan de sociale voorzieningen, best een rekening hebben met een particuliere verzekering.

Verder hebben de partijen ook een hele reeks andere voorwaarden die ze in “hun Integratieplan” op verschillende manieren verwerken.

Het zou dus best kunnen dat er voor verschillende van die punten in de Tweede Kamer een meerderheid bij elkaar geritseld wordt.

Het idee dat allochtonen niet hierheen gelokt moeten worden door allerlei cadeaus aan te bieden, stellen we in deze HUBlog en de site van het LIBERTARISCH CENTRUM al jarenlang voor. Opheffen, samen met de totale (echte) privatisering van het gehele sociale stelsel. Dus ook voor autochtonen!!

Hebben ze HUBlog goed gelezen?

De machtswellust van de politici druipt verder met stromen uit al die voorstellen. Zij willen daarin bepalen wie er mag trouwen met wie, wanneer en hoe oud je moet zijn. 18, 20, 21, 24 jaar?

Naar welke TV zenders allochtonen mogen kijken; met de bedoeling dat daarna ook de autochtone kijkers restricties opgelegd kunnen worden? “Kijken is slecht voor de integratie” zegt het Kamerlid Nawijn!

En tegelijkertijd krijgen we van André een bericht uit de Telegraaf:

“Gratis breedband internet voor Amsterdamse werklozen’

AMSTERDAM – Amsterdamse werklozen kunnen aanspraak maken op een gratis breedband internetaansluiting. Dat hebben internetprovider UPC en de Amsterdamse organisatie NV Werk maandag bekendgemaakt. Beide partijen hebben hiervoor een overeenkomst gesloten om de uitkeringsgerechtigden sneller cruciale kennis en vaardigheden te laten opdoen.

Hiervoor biedt NV Werk cursussen aan van zes maanden. Eerst leren de deelnemers diverse computer- en internetvaardigheden. Daarna is er een beroepsgerichtere opleiding voor de werklozen. De computers worden verstrekt door NV Werk zelf.”

En die werklozen zijn namelijk voor het allergrootste gedeelte allochtonen

Die gratis breedband moet daarom dan wel gefilterd worden zodat de juiste beelden aan allochtonen en autochtonen doorgegeven kunnen worden!

Er is bij deze behandeling één punt zeer duidelijk: De politici beginnen wel de kiezer te “horen”, maar aan fundamentele oplossingen, (zoals alleen het Libertarisme die verschaft) zijn ze nog lang niet toe.

Probeer zelf maar eens uw favoriete politicus te overtuigen. (En stuur ons gegevens door)

Verwijs hen naar http://www.libertarian.nl en deze HUBlog als ze echt geïnteresseerd zijn.

2 REACTIES

  1. Het eerste wat bij mij opkwam was de vraag, wie is NV Werk ? En vraag 2: Hoe wordt dit "project" gefinancierd ? Tenslotte weten we, dat UPC een zeer grote schuldenlast heeft, dus moet het geld van NV Werk komen, zou je zeggen… Maar waar haalt NV Werk het geld vandaan ? Wie kan daar meer over zeggen ?

  2. Leuk hoor, gratis breedband voor werklozen. Want dat je in de openbare bibliotheek zou kunnen internetten is natuurlijk wel erg veel gevraagd voor de werklozen, ze hebben vast geen tijd om helemaal daarheen te gaan door dat rotte Nederlandse weer.

    De motivatie om weer aan het werk te gaan wordt natuurlijk ook weer minder. Want werken kost je dan opeens weer zo’n 20 euro per maand extra, je verliest namelijk je "recht" op gratis breedband zodra je aan het werk gaat.

    Dat zal motiveren!

    Kan de NV werk niet gewoon een lokaaltje openenen met 30 PC’s, waar werklozen verplicht eens per week vacaturesites moeten bezoeken? Inclusief een beetje begeleiding kost dat een stuk minder, en levert het gegarandeert meer resultaat.

    Het beste is zoals Hub terecht stelt het afschaffen van al die "sociale" voorzieningen, maar dat is voor politici echt een stap te ver.

Comments are closed.