We schreven woensdag 16 juni al over deze film en signaleerden enkele consequenties.

Door een onmogelijke gebeurtenis angstaanjagend spectaculair te brengen, kunnen er verschillende gevolgen zijn.

Het kan zijn dat het mensen ertoe brengt om over een belangrijk punt zoals het milieu meer na te denken en te discussiëren. Heel positief.

Een ander gevolg kan zijn dat het veel mensen schrik inboezemt over wat er zou kunnen gebeuren. Die niet voldoende de onmogelijkheid van het scenario inzien, en dan nog meer geloven wat veel milieulobby’s en de overheid met haar collectivistische filosofie hen voorschotelt.

Daarvoor waarschuwen ook de beide artikelen waarnaar in het voorgaande stukje werd verwezen.

De op dit gebied uiterst deskundige Hans Labohm stuurde ons nog een aanvulling.

Dit betreft een discussie die Labohm had met Greenpeace activist Joris Thijssen.

Labohm zegt daarin: “Well I’m an economist and economists are always thinking in terms of costs and benefits and if you look at the costs of Kyoto [the anti-global warming treaty], which is something to the tune of several hundreds of billions of dollars annually, and if you look at the presumed benefits, which is 0.02 Celsius net cooling in 2050, then you must come to the conclusion, as an economist, that this is irresponsible. This is really a case of collective folly.”

Zie voor volledige discussie:

http://www.libertarian.to/N…

1 REACTIE

 1. VERKRACHTING VAN WETENSCHAP EN LOGICA

  Voor dit soort discussies geldt in het algemeen het volgende:

  -1. Klimaatverandering is van alle tijden; de relevantie van de menselijke bijdrage hieraan is niet eenduidig aantoonbaar; daarom kan hierover geen wetenschappelijke uitspraak gedaan worden;

  -2. Het verbruik van natuurlijke bronnen is wel aantoonbaar, maar dat is hier niet aan de orde;

  -3. Het Kyotobesluit is een politiek besluit en zoals in punt 1 uiteengezet, zeker niet gebaseerd op een wetenschappelijke stelling; hooguit op een gissing;

  -4. Wil iemand een beroep doen op de logica of wetenschap, dan moeten zijn uitspraken tenminste aan de volgende minimale criteria voldoen: de premissen moeten juist zijn en de conclusie moet logisch uit de premissen volgen. De betreffende uitspraak van Thijssen gaat uit van de onjuiste premisse, dat er een wetenschappelijke stelling over de relevantie van de menselijke invloed op klimaatverandering zou bestaan. Omdat dit verband niet aantoonbaar is, is dit vermoeden geen wetenschappelijke hypothese. Thijssen kan zich dan ook niet met recht op wetenschappelijke statements, welke dan ook, beroepen.

  -5. Wetenschappelijke statements worden door louter herhaling niet sterker, maar alleen door adequate toetsing. De uitspraak van Thijssen, dat honderden wetenschappelijke instellingen allemaal beweren, dat het klimaat verandert en de econoom Labohm dit niet zou beamen (wat, althans blijkens het artikel, niet het geval is, zoniet op zijn minst Labohm onzorgvuldig citeert), draagt niets bij aan de waarschijnlijkheid van het vermoeden.

  COCNCLUSIE: Weer een voorbeeld van een onterecht beroep op "de wetenschap" om een politieke beslissing te rechtvaardigen.

Comments are closed.