Over globalisering wordt veel gesproken en geschreven. In de maatschappij zijn er extreme voorstanders en extreme tegenstanders. Conflicten, vaak doordat men niet weet waar men het over heeft, en wat de tegenpartij er mee voor heeft.

Een goed artikel over globalisering kunt u lezen op de site van het Libertarisch Centrum:
http://www.libertarian.nl/N…
Daarin plaatst Marc Bajema de globaliseringontwikkeling in het kader van de geschiedenis van de mensheid.
Hoewel we het niet altijd eens zijn met Bajema, kunnen we zijn optimistische kijk dat de vooruitgang niet te stoppen is, delen.
Fantasie-ideologiën die op mythes zijn gebaseerd, zoals Al-Quada, zullen van voorbijgaande aard zijn. Ook al heeft onze generatie er nog behoorlijk last van!

3 REACTIES

 1. Wat heet "vooruitgang" ?
  "Hoewel we het niet altijd eens zijn met Bajema, kunnen we zijn optimistische kijk dat de vooruitgang niet te stoppen is, delen."
  Een dergelijke "utopie" hadden de marxisten ook. Die hadden ook van die idealen ! Vooruitgangsdenken en zo.
  Ze vergaten, dat een mensenleven te kort is voor dit soort bespiegelingen.
  De realiteit suggereert een andere benadering. Immers, zolang er socialisten en allerlei handlangers meelopen in de vaart der volkeren en hun op jaloezie gebaseerde idealen -althans voorlopig- beleidsbepalend zijn, blijft armoede en oorlog het hoofdprobleem. In dat opzicht is er helaas weinig positiefs aan de horizon.

 2. [1] Het is inderdaad een kwestie van definitie wat je met vooruitgang bedoelt en naar welk aspect je kijkt.
  Maar als je alleen maar eens kijkt naar de welvaart die we in het westen hebben, dan is dat een grote vooruitgang tov bvb 200 jaar geleden. Hieronder de veel langere levensduur.
  En zo is er nog wel wat te noemen.

 3. [2]
  Welvaart (als je dat met vooruitgan bedoelt, Hub) danken we grofweg aan twee verworvenheden:
  1) de ontwikkeling van het klassiek liberalisme: zonder vrije individuen was de enorme economische ontwikkeling onmogelijk geweest, in samenspel met:
  2) technisch-wetenschappelijke ontwikkeling: ook onmogelijk in die mate als in onze westerse historie heeft plaatsgehad.

  Geen van dezs beide ontwikkelingen heeft ooit ergens in de wereld gelijktijdig plaatsgehad. Wat dat betreft, was het Westen voorbeeldig. Maar het heeft tegelijk zoveel jaloezie opgewekt, dat het daaraan weer te gronde lijkt te gaan.

  M.a.w. nu we zodoende beide verworvenheden: economische vrijheid en kennisontwikkeling dreigen te verliezen, lijkt het bijna afgelopen met de "vooruitgang"

Comments are closed.