Onder deze titel geeft Hans Labohm een overzicht van de diverse oorzaken en processen die ons verder de slavernij in drijven.
Onder andere wijst hij op de collectieve milieuwaanzin. Deze wordt in Nederlands en EU verband flink aangewakkerd door de Pieter van Geel, de Staatssecretaris voor milieu.
Er gaat geen week (dag) voorbij of Pieter gaat een stapje verder.

Zo heeft hij deze week in een brief gemeenten, provincies en waterschappen verzocht zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving op het gebied van de “uitstoot van stoffen”.
Milieu-informatie is informatie over de toestand van lucht, water, bodem, natuurgebieden, de zee en de biologische diversiteit. Ook informatie over stoffen, geluid, straling, afval, lozingen en emissies die het milieu aantasten valt hieronder. Ten slotte kan informatie over waardevolle cultuurgebieden en bouwwerken milieu-informatie zijn. Gegevens daarover zijn tot nu toe geheim, maar moeten nu openbaar gemaakt worden.
Het betekent minimaal weer meer ambtenarij.

Maar er zijn, hiermee verband houdende, ook andere factoren.
Zie het artikel van Hans Labohm op http://www.libertarian.nl/N…

Hoe kunnen we toch meer mensen stimuleren om na te denken?

2 REACTIES

 1. GEHEIM OF KAN VAN GEEL NIET LEZEN ?

  Correctie Hub, die gegevens zijn te vinden in de milieurapportage van het RIVM. Het probleem is, dat van Geel die niet leest !
  Zie de eerdere discussie op HUBlog: "Van Geel leidt NL naar de afgrond."

  http://www.libertarian.nl/b

 2. PERSBERICHT RIVM

  Op 30 juni publiceerde het RIVM een persbericht over de (on)haalbaarheid van de KYOTO-afspraak. Dat persbericht is te lezen op:
  http://www.rivm.nl/persberi

  Het commentaar hierop staat op HUBlog, zoals Harry meldde.

  Oordeelt U zelf.

Comments are closed.