DE ULTIEME VIJAND VAN HET KAPITALISME:

oorlog, vernietiger van menselijk leven en kapitaal ( op kosten van de belastingbetaler die geacht wordt klaar te staan voor permanente levering van vers en nog ongedecoreerd kanonnenvlees)

Onzichtbaar in enige begroting en onvindbaar of onvindbaar gemaakt in menig officieel geschiedenisboek over de historie en de glorie van souvereine staten en hun politici is het grootste deel van de door de overheid op het electoraat afgewentelde kosten van conflicten.

De miljarden in geld die deze conflicten kosten zijn terug te vinden in de begroting ( in zoverre zij niet onder een andere post weggemoffeld zijn).

Niet waarneembaar, maar qua kostenhoogte de in de begroting vermelde lasten verre overtreffend, zijn de door de overheid liever niet in geld uitgedrukte en soms ook niet uit te drukken, hoeveelheden pijn, smart en leed: de fysieke en psychische lasten die het conflict ten gevolge heeft voor het eigen volk en vaak ook nog voor een ander volk : lasten, welke zich vaak doen gelden tot in de tweede of derde generatie van de familie waartoe de primaire slachtoffers behoren.

Schitterende en fascinerende rituelen bij militaire begrafenissen met uniformen voor de uniformgekken, kanonnen, affuiten en andere parafernalia voor de liefhebbers van speelgoed, decoraties in vele kleuren en maten voor hen die tuk zijn op uiterlijk vertoon: dit alles om de ten gevolge van het oorlogsgeweld doodbloedende, stuiptrekkende en rochelende oorlogshelden te overschaduwen met een flinke saus aan pracht en praal.

De treinen die aan het einde van de eerste wereldoorlog terugreden naar Frankrijk deponeerden hun levende have van soms ten dele geroosterd maar gedecoreerd en nog levend kanonnenvlees, geheel verstomd en geen woord uit kunnende brengen , op afgelegen stations en perrons vanwaar het strompelend en kruipend zijn weg vond naar boerderijen en stulpen waar levenslang de gevolgen van de opgelopen traumata verwerkt konden worden.

De vliegtuigen welke gedurende de vele jaren van het thans onderbroken maar onder de oppervlakte doorsluimerende conflict op de militaire luchthaven van Colombo, Sri Lanka, arriveerden, landden altijd gedurende de nacht: het kwam beter uit de gedecoreerde helden met missende handen, armen en benen naar een ziekenhuis te transporteren op een moment dat niet samenviel met het spitsuur op klaarlichte dag.

Menig politicus en menig militair pikken een miljoentje mee van aangeschaft oorlogstuig. In het heetst van de koude of warme strijd en de chaos welke in vele overheidsdepartementen heerst, is de prijs van de kogels of kanonnen het laatste waar de aandacht op gericht is: het resultaat is een ononderbroken stroom commissiegelden voor politici , legerfunctionarissen en vaak de ALLERhoogsten in het betreffende land: commissies die in laatste instantie opgebracht wordt door dezelfde categorie waar het kanonnenvlees uit gerecruteerd wordt : die van de belastingbetaler.

Gedurende de twintigste eeuw vielen 187 miljoen dodelijke slachtoffers- 211 per uur – gedurende of ten gevolge van gewapende conflicten. Een veelvoud van dit aantal- gewonden, verjaagden, familieleden, vrienden- werd eveneens slachtoffers van deze conflicten.