Deze week heeft FORZA! Nederland haar politieke programma openbaar gemaakt. FORZA heeft niets te maken met Forza-Italia.

De naam komt van FORtuyn Zakelijke Aanpak.

We waren uiteraard zeer nieuwsgierig. We hoopten op een voortzetting van de ideeën van Pim Fortuyn in een meer libertarische richting.

Toen ik echter het programma ging bekijken viel ik van de ene verbazing in de andere.

Ik vroeg me zelfs af of ik het programma van de PvdA aan het lezen was.

Er staan, net als bij elke andere partij, een aantal goede punten in; punten die naar een grotere vrijheid ten opzichte van de huidige situatie kunnen leiden. Maar het tegenwicht van de negatieve punten is zo groot, dat ik niet denk dat die partij ooit iets kan worden.

Als ze tenminste niet snel een radicale wijziging aanbrengen.

Het is niet de bedoeling om hier het hele programma te bepreken. Ik heb de 63 paginas nog niet diepgaand kunnen bestuderen. Toch al even een bloemlezing waardoor u zelf kunt concluderen:

-Ontwikkelingshulp moet worden ingezet waar nodig.

-Handhaaf successierechten

-Regel economie o.a. met accijnzen

-Subsidies voor zaken van algemeen nut.

-Legitimatieplicht vanaf 12 jaar [strak naar 6 jaar?]

-Subsidies voor kunst niet helemaal afschaffen

-Subsidies voor films

-Handhaaf minimum loon

-Kinderopvang deels door overheid te betalen.

-Iedereen heeft recht op een betaalbare woning

HET COLLECTIEF WELZIJN IS EEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN ONS ALLEN.

-Geven subsidie aan sportverenigingen

-Verplichte sociale of militaire dienstplicht.

WIJ hebben een verantwoordelijkheid voor de jeugd

Of het “legaliseren van drugs” voldoende tegenwicht tegen dit alles geeft, betwijfel ik.

In ieder geval zijn zij lichtjaren verwijderd van het libertarisch principe zoals in de kop van deze site gesteld:

De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.