Het zal niemand verwonderen dat ook de EU, nog los van de afzonderlijke lidstaten, zich ook bemoeit met de handel in broeikasgassen. (CO2 en nog 5 andere gassen). Deze handel is op 1 januari begonnen.

Er wordt echter geen echt gas verkocht, het gaat alleen maar om getalletjes, of fiches zoals bij voorbeeld in het spel monopolie.

Een speler (fabriek / land) mag maar een bepaalde hoeveelheid gas de atmosfeer in blazen om aan de Kyotonormen te voldoen. Maar als hij meer wil blazen, kan hij quota kopen van iemand anders, die minder nodig heeft dan zijn vergunning.

“De EU” (politici in Brussel) heeft zich verplicht om aan de inwoners op te leggen dat ze 8 % minder van die gassen gaan uitblazen dan in 1990. De EU “behandelt” daarvoor 12.000 bedrijven.

Dat kan niet lukken zonder die bedrijven enorme beperkingen in hun productie op te leggen. Maar de oplossing is “aflaten” te kopen in landen waar niet zoveel productie is. Er gebeurt dus niets met het gas, het gaat alleen enorme bedragen kosten. Wat dat betekent voor de economie en de welvaart zullen we waarschijnlijk snel merken. Maar dan zeggen de politici wel dat dit moet van Brussel.

We zouden die extra last vanuit Brussel kunnen missen door uit de EU te treden. Om dat mogelijk te maken, is het goed te zorgen dat de EU-Grondwet afgestemd wordt, dus “EU – NEEN!!”