Op 379 vliegmijlen van Amsterdam ligt de kapitalistische oase Guernsey.

Staatsburgers uit de Europese Gemeenschap kunnen zich op het eiland Guernsey stante pede vestigen in een van de 1825 voor hen beschikbare huizen.

Guernsey behoort noch tot Groot Brittannie, noch tot het Verenigd Koninkrijk en is een suzerein gebied met eigen papiergeld, munten en postzegels.

Op het eiland wordt geen BTW geheven, evenmin als vermogensbelasting, successierechten of rioolbelasting.

De onroerend goed belasting is zeer laag.

De inkomstenbelasting bedraagt twintig procent met een royale belastingvrije voet. Er bestaan dwangverzekeringen, maar de premies zijn zeer laag,

Bijzondere verbruiksbelasting op voertuigen wordt niet geheven op in Europa belastingvrij aangekochte voertuigen.

Het eiland wordt reeds meer dan 1000 jaar geregeerd volgens Noormandisch recht.

De wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht zijn verenigd in handen van de Baljuw, die fungeert als staatshoofd, plaatsvervangend gouverneur en opperrechter.

Het inkomstenbelastingformulier bestaat uit een regel; de gehele belastingwetgeving is slechts een halve centimeter dik. Guernsey is een populaire vestigingsplaats voor KLM-piloten.

Op veertig minuten afstand van Guernsey bevindt zich het eiland Sark. Wie daar gaat wonen valt onder inkomstenbelasting nultarief. Op Guernsey zelf zal de vennootschapsbelasting voor de meeste categorieën van bedrijven verlaagd worden tot nul met ingang van januari 2008.

Huizen zijn op Guernsey in overvloed te koop, maar duur tengevolge van een bouwstop en de exorbitante hoogte van het Guernsey pond dat evenveel waard is als een Engels pond.