Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. [Nederlandse grondwet-Hst 1./Art 19-1.]

De overheid doet er alles aan om de werkgelegenheid te bevorderen!

Misschien nog een paar kleine tips om hier een bijdrage aan te leveren:

– Schaf de WW-uitkeringen af. Het is misschien niet echt verstandig om mensen meer te betalen voor niets-doen, dan voor het verrichten van betaald werk.

– Schaf de minimum lonen af. Wanneer een werknemer en werkgever het samen een goed idee vinden dat de werknemer een bepaald loon verdient, dan is het zonde wanneer de overheid voorkomt dat de werkgever hem gaat aannemen voor dat salaris.

– Schaf algemeen verbindende CAO’s af. Werknemers en werkgevers zijn grote mensen die best zelf een contract kunnen afsluiten zonder bemoeienis van de minster van Sociale Zaken.

– Schaf de BTW af. Dat geeft een concurentie-voordeel van zo’n 19% ten opzicht van het buitenland. Moet je eens zien hoe de werkgelegenheid toeneemt als we meer kunnen exporteren!

– Schaf eigenlijk alle heffingen, belastingen en accijnsen maar af, dan wordt het voordeel nog veel groter.

– Schaf de bureaucratie af, waarmee bedrijven nu hun tijd verdoen om de overheid te plezieren. Niet een klein beetje minder regels (je hebt al snel een paar nieuwe wetten nodig om er eentje af te schaffen!), nee, gewoon allemaal!

– Schaf ook de vestigingswetten en licentiewetten af, zodat iedereen die dat wil een klein bedrijfje kan oprichten. Als de klanten ontevreden zijn over de geleverde producten of diensten, dan blijven ze vanzelf wel weg. Daar heb je geen regels voor nodig.

– Laat de ‘sociale verzekeringen’ nou gewoon door verzekerings-maatschappijen regelen. Ten eerste hebben díe er wél hun vak van gemaakt, en ten tweede worden zij, door onderlinge concurrentie, er toe gedwongen om goede, betaalbare verzekeringen te leveren bij tijdelijke werkloosheid of ziekte. Bovendien kunnen zij werklozen veel sneller ‘aan een baan helpen’ dan het CWI, omdat zij er zelf (financieel) belang bij hebben!! (Iedereen weet toch al lang, dat je voor je uitkering bij het CWI, en voor een baan bij het uitzendbureau moet zijn..?)

O jee, straks is alleen het kabinet nog maar werkloos! Misschien heeft iemand van u nog een baantje voor ze…?