Geheel niet tot mijn verbazing lees ik dat particulieren die een ongedocumenteerd werker een klusje laat opknappen, beboet kunnen worden tot een bedrag van 4000 euro.

Luchtvaartmaatschappijen vertellen mij dat zij niet over de mankracht, kennis en ervaring beschikken om de vele reis- en verblijfsdocumenten die passagiers aan de check-in balies produceren, volledig op hun merites te beoordelen.

Dit geldt des te meer voor de 99,9 procent van de bevolking die in het dagelijks leven niets met dergelijke documenten te maken heeft.

Ieder die iemand een werk of klusje laat opknappen wordt nu geacht over kennis van reis- en immigratiedocumenten te beschikken, die op zijn snelst tijdens een cursus van drie maanden verworven kan worden. De eenvoudige particulier dient naar het bezit en de echtheid van deze documenten een gedegen onderzoek in te stellen bij iedere behanger, tapijtlegger,tuinman, gootsteenontstopper en klusjesopknapper met wie hij tijdens zijn leven te maken krijgt.

Ik neem aan dat de overheid op ruime schaal dwangcursussen zal organiseren tijdens welke kennis van reis- en verblijfsdocumenten onderricht wordt. Ongetwijfeld zal iedere Nederlander voorzien worden van een vergrootglas, een ultraviolette lamp, een iris-scanner en een apparaat om vingerafdrukken mee vast te leggen met behulp waarvan immigratie- en verblijfsdocumenten bekeken , vergeleken , op echtheid getoetst en vastgelegd zullen kunnen worden. Ook zal vanuit ieder huis een hotline nodig zijn naar de immigratie – en naturalisatiedienst, opdat in twijfelgevallen een deskundig ambtenaar geraadpleegd kan worden.

Hiermee zal een belangrijke tak van industrie ontstaan die de werkgelegenheid ten goede zal komen.