Voor het door LIFHAS in Sri Lanka gesteunde project was de grond reeds toegewezen en de materialen waren reeds gekocht.

Daarop begon de regering deze zaak te saboteren op grond van het feit dat de uitvoerders van de verkeerde politieke partij ( United National Front) zijn en dat het project plaats vond in een gebied waar de regering ( Srilankan Freedom Alliance samen met JVP, de Marxistische peoples liberation front), de verkiezingen niet gewonnen heeft. Op deze wijze wil de regering voorkomen dat de van de verkeerde partij zijnde uitvoerders populariteit verwerven ten gevolge van dit project.

Op grond van de sabotage van regeringszijde ( uw project is niet ver genoeg van het strand, de regering is nog aan het plannen, wacht even, je kunt nog niet beginnen te bouwen, etcetera.) zijn de materialen elders, namelijk in de omgeving van Matara, aangewend voor reparatie van volledig verwoeste huizen, waarvan bij voorbeeld:

–nog een wand overeind stond, dak helemaal weggespoeld of ingestort of

–waar alle wanden ingestort waren, dak eveneens helemaal weggespoeld of ingestort.

Er is per huis circa hetzelfde bedrag gebruikt als bij het oorspronkelijke project gepland was.

Op de 28ste zal ik in Sri Lanka foto’s ontvangen van de herstelde huizen en deze onmiddellijk per e-mail doorsturen voor publicatie op de website. Ik zal dan ook beschikken over de details van de besteding van de gelden en deze bekendmaken.

Namens Fazal Kamaldeen deel ik mede dat hij uiterst gefrustreerd is over het feit dat het project niet precies uitgevoerd is zoals voorgespiegeld. Ik heb hem geantwoord dat iedereen volgens eer en geweten onder opoffering van grote hoeveelheden tijd en energie gehandeld heeft en er dus niets verwijtbaars geschied is. Tenslotte is het gemakkelijk voor ons om een cheque uit te schrijven, maar voor de onder de felle tropische zon werkende hulpverleners begint het dan pas. Niemand van de hulpverleners heeft ook maar een rupee in rekening gebracht voor het werk: vandaar de extreem lage prijs in verhouding tot het resultaat.