Bij aankoop van een woning onder een zeker bedrag wordt door de overheid een subsidie verleend.

Het subsidiebedrag komt van :

 • ofwel de belastingbetaler die niet beschikt over voldoende geld om een dergelijke woning te kopen (een inkomensoverdracht door een minder verdienende aan een meerverdienende – een zelfs volgens communistische theorieen moeilijk te rechtvaardigen en van schizofreniteit getuigende maatregel.)
 • of van een meerverdienende of beter sparende belastingbetaler, die geacht wordt zich solidair te verklaren met degenen die nog niet genoeg gespaard hebben om tot aankoop van een woning over te gaan.


Dergelijke marktverstorende subsidies hebben als doel :

 1. het op de loonlijst houden van ambtenaren die op deze wijze door de overheid aan een productieve functie onttrokken worden ( bij voorbeeld winkelbediende, schoenmaker of tuinman.)
 2. het creeren van werk voor politici die doorlopend bezig zijn voor hun stemvee aantrekkelijk uitziende regelingen te bedenken, die door ditzelfde stemvee betaald worden.

Enig redelijk doel bij dergelijke subsidies is ver te zoeken. Voor hetzelfde geld is het morgen een subsidie aan aankopers van televisietoestellen, gewichthefapparatuur of hanggliders.

3 REACTIES

 1. Wonen is een basisbehoefte, vergelijkbaar met gezondheidszorg en onderwijs. Het lijkt me alleszins legitiem dat de overheid daar subsidies voor verstrekt.
  Hanggliden en gewichtheffen zou je kunnen subsidiëren als het de volksgezondheid ten goede komt… dat lijkt me niet evident.
  Een vraag aan de heer Hugo: van welke subsidies maakt u direct of indirect gebruik? En vindt u die subsidies terecht?

 2. [1]
  Libertariers vinden overheidssubsidies onterecht: het is afkomstig van bevoogding en wederrechtelijke (in natuurrechtelijke zin) beroving van arbeidsinkomen van het vrije individu.
  Voor een overzicht van de wantoestanden die de subsidie-indutrie (Nederlandse, Europese) teweegbrengt klikt U op de link in de rechter marge onder Topics: "Subsidie Industrie" en daarna op een onderwerp.
  Zie ook: "De schande van de blanke" over Europees protectionisme. http://www.libertarian.nl/N
  Groet,
  Harry

 3. [1] Het lijkt mij niet terecht dat de overheid subsidies verstrekt om woningen te huren of te kopen.
  Dit geld wordt immers op onvrijwillige basis afgenomen van belastingbetalers die er liever iets anders mee zouden doen dan mee te betalen aan het huis van buurman of buurvrouw. De vraag of ik direct of indirect van subsidies gebruik maak moet ik ontkennend beantwoorden. En voorzover dat het geval mnocht zijn, ben ik er tegen.

Comments are closed.