Chirac, mede namens Duitsland, wil een speciale vliegbelasting invoeren door tickets en kerosine duurder te maken.

De opbrengst (na afroming van overheidskosten) zou dan gebruikt moeten worden om in Afrika aids en andere pandemieën te bestrijden.

Volgens Chirac kunnen daardoor jaarlijks meer dan drie miljoen levens worden gespaard. (Een berekening hoe hij daaraan komt, hebben we nog niet gezien).

Die nieuwe belasting willen ze eind van dit jaar al invoeren. Hij noemt het “de eerste internationale solidariteitsbelasting”.

Dit geeft weer duidelijk aan wat dit soort mensen onder “solidariteit”verstaat. (Zie onze Begrippenlijst).

Maar let ook op “de EERSTE” !! Hij zal de tweede wel al aan het voorbereiden zijn!

We zijn ook benieuwd naar de “unintended consequences”. Al direct kunnen we stellen dat door het duurder worden van het vliegen, er minder mensen naar Afrika op vakantie zullen gaan. Daardoor wordt er in die landen minder geld verdiend, de mensen worden armer en waarschijnlijk meer bevattelijk voor aids en dergelijke.

Ook het vervoer van Afrikaanse producten naar het Westen wordt duurder. De producten uit ontwikkelingslanden, die nu al onderhevig zijn aan protectionistische invoertarieven, worden nog duurder en kunnen dan nog slechter concurreren tegen de gesubsidieerde producten uit de EU zelf. Gevolg, minder opbrengst in het ontwikkelingsland, meer armoede en zo voorts. De EU producten die naar Afrika vervoerd worden, worden ook duurder en daardoor nog meer onbereikbaar voor de gemiddelde Afrikaan. En dat helpt de economie in de EU ook al niet.

Als ze echt die mensen willen helpen, moeten ze versneld alle landbouwsubsidies en alle invoerrechten afschaffen.

Deze en andere unintended (??) consequences kunnen wel eens groter zijn dan wat de plannetjes van Chirac-Schroeder opleveren.

Alleen de eer en glorie van deze pseudo-weldoeners wordt vergroot.

Er rest nu maar één ding te doen: Werken aan het uittreden van de EU, te beginnen met het afstemmen van de EU-Grondwet: dus EU-NEE.