Een leuk issue voor vandaag, Koninginnedag. De EU-grondwet kan namelijk wel eens het einde der monarchie inluiden. Wellicht dat Groen-Links daarom zo’n voorstander van de grondwet is?

Artikel II-81 (non-discriminatie) luidt:

“Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden.”

Hee, in tegenstelling tot de Nederlandse grondwet wordt hier expliciet discriminatie op grond van geboorte verboden. Niet verwonderlijk in een grondwet die onder Franse invloed is geschreven, denk aan het lot van Louis de zoveelste.

Dus wat nu met de koningshuizen? Onze grondwet, waarin een duidelijk plek voor het koningshuis is geregeld, komt natuurlijk niet te vervallen. Maar…

Artikel I-6 van de EU-grondwet stelt dat:

“De Grondwet en het recht dat de instellingen van de Unie bij de uitoefening van de haar toe gedeelde bevoegdheden vaststellen, hebben voorrang boven het recht van de lidstaten. “

Hmmmm. Nou ben ik zelf geen voorstander van Beatrix en familie, dus van mij mag het gebeuren. Maar ja, moeten we zoiets redelijk belangrijks via een onbedoeld neven-effect van de EU-grondwet regelen? Dat Europa zegt: Een koningin, prima! Maar dan wel een gekozen versie. Ook wel president genoemd in de volksmond.

Nicolaï en andere grondwetverdedigers hebben het dan meteen over het feit dat Nederland wél zijn eigen staatsinrichting mag regelen. Jaja, ondertussen is het zo dat we dingen “mogen” van Brussel!
Maar met die EU-grondwet is erfopvolging van de troon helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. En ga er maar van uit dat er een proces bij het Europees hof zal volgen zodra Bea de macht wil overdragen aan Wim-Lex. Dan zal wel blijken hoe ver de impact van die grondwet is.

Voor koningsgezinden is stemmen voor de grondwet dus spelen met vuur.

Een andere optie is natuurlijk een leuk proefproces bij het Europees hof van justitie om te proberen alle voorrechten van het koningshuis weg te nemen op basis van de EU-grondwet. Ik ben benieuwd wat de landsadvocaat daar tegenin wenst te brengen.

En zo zal die EU grondwet nog véél meer leuke verrassingen in petto kunnen hebben. Spannende tijden breken aan!

8 REACTIES

 1. De non-discriminatiewetgeving van Nederland was al een onding, die van de EU is dus nog veel erger! A.U.B. zeg NEE!
  B.v. discriminatie op grond van genetische kenmerken: heb je het syndroom van Down, dan moet je voor alle banen in aanmerking kunnen komen: minister-president, vroedvrouw, officier van justitie, tandarts, chirurg, etc. etc. Belachelijk natuurlijk.
  Op grond van overtuiging: een atheist moet natuurlijk paus kunnen worden.
  Op grond van geslacht: een vrouw moet natuurlijk spermadonor kunnen worden en een man moet kinderen kunnen baren.
  Op grond van overtuiging: een communist moet natuurlijk voorzitter van de vrije ondernemers kunnen worden en een vrijdenker voorzitter van de SGP.
  Op grond van ‘andere denkbeelden’: een vegetarier moet natuurlijk voorzitter van de slagersvakvereniging kunnen worden ,een roker of druggebruiker voorzitter van de Jellinek-kliniek en een pacifist generaal van het Nederlandse leger, dat echter niet mag bestaan op grond van discriminatie op grond van nationaliteit.
  Op grond van vermogen: een uitkeringstrekker moet natuurlijk ook in een Mercedes kunnen rijden en een luxe jacht kunnen kopen. Tussen haakjes: het beginsel van de sterkste schouders die de zwaarste lasten moeten dragen is DISCRIMINATIE op grond van vermogen!
  Op grond van geboorte: het is natuurlijk niet te tolereren dat ouders hun eigen kinderen meer zorg verlenen dan andere niet-eigen kinderen. Ja, nog erger: dat zij hun natuurlijke kinderen hun eigen kinderen noemen, en die van andere ouders als niet-eigen kinderen beschouwen.
  Op grond van handicap: ook een blinde moet buschauffeur kunnen worden en mag daarbij niet worden uitgesloten. En een geestelijk gehandicapte moet piloot kunnen worden, of directeur van het ziekenhuis.
  Op grond van leeftijd: een 80-jarige moet mee kunnen voetballen met het Oranje-elftal, evenals een 3-jarige. Ook moet een 1-jarige in staat worden gesteld een auto, of minimaal een brommer te kunnen berijden.
  En zo kun je tal van idiote voorbeelden bedenken. Maar wat een burger met gezond verstand idioot vindt, wordt door een overheid maar al te vaak als uitgangspunt voor beleid gehanteerd.
  Dat non-discriminatiebeginsel is het beginsel van een socialistische/communistische staat, waar alles gelijk wordt getrokken! Gelijkschakeling: HET beginsel van Nazi-Duitsland en de Sovjetunie o.a.
  Stem tegen deze draak van een grondwet, of die draak zal u tot slaaf maken. Leer van de geschiedenis!

 2. Heel interessante tijden.
  Heb je ook gezien dat de "grondwet"is getekend door Ben Bot, "voor Hare Majesteit de Koningin de Nederlanden".

  Zij speelt dus wel een rol, al komt het koningshuis er verder niet in voor.

 3. Sorry,
  Het inloggen opzich is al een hele taak.
  Nu ik er ben wil ik zeggen dat ik het eens ben met de steller .
  Wat kan men doen aan een zo’n nutteloos
  en onzinnig instituut?.

 4. Het Staatshoofd heeft ook stemrecht. Stel je voor: dit referendumcircus zal voor haar het zoveelste gewetens-/belangenconflict opleveren, waarover ze gewend is te moeten zwijgen.
  Haar voorvader Willem van Oranje zou al lang de noodklok geluid hebben. Hij zal zich vermoedelijk voor de zoveelste keer in zijn graf omdraaien.

 5. "Iedere discriminatie ….
  vermogen
  …. is verboden."

  VERMOGEN?? Dan mag kapitaalbelasting ook niet lijkt me zo. Negerbelasting zou ook niet mogen, dus rijken-belasting mag ook niet.

 6. Stem tegen tot behoud van Beatrix!

  Heeft het wel/nog zin inhoudelijk op de ‘Grondwet’ te reageren als het merendeel van de stemmers
  toch al nee zal gaan zeggen, vaak al op rancuneuze gronden?

  Wat heeft het voor zin te argumenteren als een deel der Nederlandse stemmers zegt het
  referendum over de grondwet te zullen gebruiken om het gebrek aan democratisch gehalte van de
  EU, de Brusselse bureaucratie, tegen de ondemocratische invoering van de Euro in Nederland,
  tegen de mogelijke toetreding van Turkije te zullen stemmen – argumenten die niets met de inhoud
  van deze ‘grondwet’ te maken hebben! En dan nog afgezien van het argument om tegen te
  stemmen, dat het de regering-Balkenende nog niet eens gelukt is uit te leggen wat de plussen èn
  minnen van een voor en van een tegen zijn.

  Voor staatssecretaris Nicolai is het debat over de grondwet een vorm van consequent positief
  denken – een stijl waar ik niet van gecharmeerd ben omdat het hier niet eens tot een zinnige
  afwegingen van argumenten komt.

  Hopelijk gaat het referendum in elk geval door, al heeft Frankrijk 3 dagen ervoor ook reeds
  tegengestemd. Een erger vorm van politieke bevoogding is ondenkbaar als dan het referendum in
  Nederland op grond van de Franse uitslag alsnog wordt afgeblazen, ‘omdat het toch geen zin meer
  heeft.’ Een mogelijke verdere minachting van het kiezersvee – de kloof vergrotend tussen electoraat
  en politiek.

 7. [4] Nuchtere,

  Als Trix zich roert, neemt Balkenende
  haar kroontje af en is het gedaan met "staatshoodje" spelen.
  De keuze voor haar is : meespelen, wetende dat de oranjes in de EUSSR
  op termijn geen plaats hebben en zullen moeten verdwijnen of niet meespelen en meteen bij het oud vuil geplaatst worden.

  Zo’n baantje als ze nu hebben, vinden Trix en prins Pils niet meer en dus spelen ze de klucht maar mee.Als een goede actrice leest Trix gedwee de
  toespraken die Balkenende haar in de handen douwt en zingt de lof van de
  Europese socialistische superstaat,
  goed wetende dat in de ESS voor Oranjes
  en andere koningshuizen evenmin plaats is als voor de Romanov’s in de USSR
  maar veel keus heeft ze niet : misschien levert haar gedweeheid "Amalia" straks een goede
  "gouden handdruk" op.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [1]
  Je bent nog vergeten: iedere bus, trein, taxi, en alle andere voertuigen die gebruikt kunnen worden voor openbaar vervoer, moet geschikt gemaakt worden voor het vervoer van een bedlegerige comapatiënt met beademingsapparatuur. 😉

Comments are closed.