Detentie op kosten van de belastingbetaler en de schadelijke effecten daarvan.
De rechter oordeelt en zendt de dief, rover of vervalser naar de gevangenis voor een, twee of drie jaar.

Vrouwe Justitia en haar ambtenaren beschikken over weinig kostenbesef en schijnen zich er vaak niet of nauwelijks van bewust te zijn, dat detentie 200 euro of meer per dag kost.

Wellicht zou ook het publiek iets anders tegen zware vonnissen aan gaan kijken, als bij ieder vonnis gepubliceerd werd, welke de kosten zijn die uitvoering met zich brengt.
Bij voorbeeld: “De officier van justitie eiste 2 jaar en drie maanden ( kosten €164.000), de uitspraak was drie jaar (kosten € 219.000)
Menigeen zal zich dan beginnen te realiseren, dat het aan de circulatie onttrekken van een crimineel gemakkelijk het equivalent van een huis kan kosten.

De achttienjarige die de gevangenis betreedt met kennis van slechts twee inbraakmethoden en er na een jaar (€73.000) weer uitkomt, inmiddels bijgeschoold tot een kennis van 27 inbraakmethoden, had beter verplicht kunnen worden, een normale baan te nemen en de aan zijn slachtoffers veroorzaakte schade te vergoeden.
Hiervan kan ook zeer wel een preventieve werking uitgaan, want als iemand zich er van bewust is dat het resultaat van zijn werk zal zijn dat hem jarenlang een groter dan normaal percentage van zijn inkomen afgenomen zal worden, zal hij zich twee keer bedenken alvorens nieuwe slachtoffers te zoeken.

Wat betreft personen, die opgeborgen worden omdat zij te veel risico voor anderen met zich brengen, zij wellicht te denken aan evacuatie naar kleine eilanden in andere jurisdicties, die aldaar al dan niet in samenwerking met andere landen, maar liefst particulier geëxploiteerd, gehuurd kunnen worden.
Wanneer bij voorbeeld alle rovers samen op een eiland gehuisvest worden en gedwongen worden, aldaar hun eigen gemeenschap op te bouwen, kunnen zij hoogstens elkander nog beroven. Het nadeel daarvan zal door de calculerende rover medegenomen worden in zijn kosten-baten analyse.

28 REACTIES

 1. Het huidige strafrechtstelsel is een volslagen obsoleet ridicuul collectivistisch stelsel en telt drie verliezers: het slachtoffer, de samenleving en de dader (die in zoveel gevallen recidiveert).
  Het dient vervangen te worden door een soort stelsel als Hugo suggereert: dat telt drie winnaars -althans vergeleken bij het huidige stelsel-.

  Het slachtoffer (dan wel zijn nabestaanden) wordt (worden) gecompenseerd, het dure gevangeniswezen kan grotendeels worden afgeschaft. En de daders kunnen tenslotte ongestoord naar hartelust leren experimenteren met andere (hopelijk vreedzame) maatschappijvormen. 🙂

  In zo’n stelsel zal er ook ruimte ontstaan voor islamitische terroristen.

 2. gewoon dwangarbeid invoeren waarbij elke gedetineerde z’n eigen kost moet verdienen met bv productie van iets.

  weigert hij/zij dat, ook goed maar dan ook geen kost.

  simpel.

  dit is echt niet zo ingewikkeld.

  en zelfs zonder dwangarbeid zou de dagprijs van detentie absoluut geen 200 euro hoeven kosten. allemaal luxe voor tuig wat hierdoor nu niet direct afgeschrikt wordt nog meer delicten te plegen als ze vrij komen.

  bij mij zou dat nog geen tientje per gevangene per dag kosten.

 3. [2]
  Vlad,
  Makkelijker gezegd dan gedaan, maar
  1) Zou dwangarbeid niet slecht werken, en kwalitatief geen slechte produkten opbrengen ?
  2) Hoe zouden politieke gevangenen behandeld worden ?

 4. [2] [3]
  Je kunt de gevangene toch een bepaald % van zijn productie als bonus geven ? Dan kan dat "tuig" door goed gedrag en hard werken betere omstandigheden en luxeprodukten kopen. Dan wint ook iedereen: de gevangene krijgt betere leefomstandigheden, de gevangenis heeft een gemotiveerde gevangene als bron van inkomsten, en de slachtoffers van misdaad kunnen ook een deel krijgen.
  Of je van een tientje per dag ook de bewaking tegen uitbraak en geweld onderling, en de onderhoudskosten van een gevangenis kunt betalen lijkt me een beetje weinig.
  In principe zou 1 uur per dag werken voor 5 euro al meer dan genoeg zijn om de gevangene van voedsel en andere directe levensbenodigdheden te voorzien.
  Het lijkt me dat je politieke gevangen en andere niet-gewelddadige criminelen sowieso niet moet opsluiten, maar, zoals Hugo zegt, buiten de gevangenis moet laten werken om hun slachtoffers te compenseren. Ook hierbij lijkt het me echter wel van belang dat je het ook aantrekkelijk houdt voor de dader om te werken, dus niet zijn hele overtollige salaris afromen.

  Waarom zouden we gevangen trouwens naar een onbewoond eiland transporteren als een gevangenis binnen Nederland voor Nederlanders werkgelegenheid biedt ?

 5. [4]

  je komt wat mij betreft een heel eind in de buurt.

  kwestie van prikkels.
  niet werken voor je kost? zoals gezegd, ook goed maar dan ook geen kost. ik denk dat je dan geen keus hebt.

  zelfde geldt voor al dan niet opzettelijk slechte producten afleveren.

  het is echt allemaal doodsimpel. bovendien heb je dan minder kans op recidive, denk ik.

  gelul over ‘rechten’ van gedetineerden leidt allemaal maar tot softe aanpak van dat schorem.

  natuurlijk wil ook ik wel het onderscheid maken tussen geweldplegers en andere delicten. dat verschil mag dan ook tot uiting komen in de detentie-omstandigheden.

  maar zoals nu met ’technozuilen’ omdat ze zich ‘vervelen’. ja, moeten we ze dan entertainen of zo? hoe is het mogelijk. gewoon kop dicht en je tijd uitzitten en niks geen ’technozuilen’ of ‘rehabiliterende’ activiteiten. en als je na je gevangenisstraf weer de fout in gaat dan dezelfde straf maar dan 2 keer zolang. dat lijkt mij rehabiliterend genoeg. gaat iemand voor de derde keer in de fout dan hoeft ie geen daglicht meer te zien. dan heeft ie bewezen niet geschikt te zijn om vrij rond te lopen.

 6. [5]
  (Dan kunnen we het woord draaideurcrimineel uit ons vocabulair schrappen, zullen eigenrichting plegende supermarktemployees tot het verleden behoren, hebben we minder beveiligingspersoneel nodig en kunnen die mensen ook wat nuttigers gaan doen, etc. Kortom een veel betere samenleving dus.)

  Waarna we eindelijk kunnen overgaan tot de orde van de dag. 🙂

 7. Ik kom tussendoor op deze site terecht, maar ik ben wel benieuwd naar de bron van de gegeven kosten per dag per gedetineerde. Ik moet een SE schrijven,gekozen voor het onderwerp ‘de hoge kosten van gedetineerden’. Misschien dat de topicstarter dit kan zeggen?

  Spy-Nose [27] reageerde op deze reactie.

 8. En dan te bedenken dat onze ouderen in het verpleehuis maar 170 euro per dag krijgen. Maak kosten inderdaad inzichtelijk en transparant voor de maatschappij die kan ook zijn mening geven over de verdeling van budgetten en dus op de juiste partij stemmen.

  Daarnaast is iedereen het er over eens dat slachtoffers geld voor psychologische hulp moeten krijgen en niet de TBS’s met de hoge psychiatrische kosten. Een ontzettende scheve verdeling lijkt mij die echt niemand kan rechtvaardigen.

 9. ik vind het ook erg duur om misdadigers voor ¤200 per dag vast te houden, maar ze moeten wel gestraf worden.
  de oplossing:
  gooi tv en het dure eten e.d. eruit,
  laat de gevangenen werken,
  en knal veelplegers af!!
  De kosten dalen en de burger betaald minder
  wat wil je nog meer?!

 10. dat is wel heel rechts wat ulabert schreef. doodstraf mag ook ingevoerd worden alleen bij 3 aparte moorden of meer. en die tv en eten, ga jij maar eens voor 1 week op je kamer zitten of weet ik wat voor dingen. klein tvtje voor 1 uur per dag. eten op bepaalde tijdstippen. pissen op bepaalde tijdstippen. geen sport. geen computer. geen familie.

 11. je KAN NIET over iemand anders leven beslissen ALS de verdachte het heeft gedaan is dat een fout van hem… Hij moet ervoor gestrafd worden… logisch… HIj moet naar de gevangenis .. je verliest je vrijheid .. dat is 1 van de ergste dingen die er zijn schat ik zo in.. En dat verhaal over belasting is gewoon onzin … IEDEREEN moet belasting betalen dat heeft de verdachte zelf vroeger ook gedaan … en als mensen belasting betalen omdat de overheid dan kan zorgen voor een betere maatschappij wat dus o.a. inhoud gevaarlijke mensen in gevangenissen stoppen moeten ze niet zo zeiken…
  de doodstraf … pff wacht tot je zelf maar onschuldig in de gevangenis zit … kijken of je dan ook nog pro- doodstraf bent….

 12. oja by the way ….Gevangenissen zorgen wel voor werkgelegenheid .. ze moeten gebouwd worden, onderhouden woren en hebben bewaking en bestuur nodig…

 13. [11] "je KAN NIET over iemand anders leven beslissen"

  Klopt Damsco. Dat is libertarisme.
  Het wil (logisch) ook zeggen, dat je niet over de dingen mag beschikken die iemand geproduceerd heeft.
  Dus hem niet dwingen om, tegen zijn vrijheid in, belasting te betalen.

 14. belasting betalen is wel zo sociaal … als jij een uitkering nodig hebt ben je ook dankbaar dat andere mensen daar aan mee betalen en we hebben het toch goed hier? Mensen lopen allemaal zo te zeiken en te zeuren wij behoren tot het welvarende deel van de wereld dr zijn mensen die hebben niks…die zijn al blij met een snee brood… En ik hoop dat iemands leven belangrijker is dan een beetje geld of zijn we allemaal zo geldzuchtig tegenwoordig…. je moest is weten wat de belastingsdienst doet voor multinationals… lekkere maatschappij zal dat eigenlijk worden lekker individualistisch…

 15. Detentie, verschaft ook veel werkgelegenheid. Het hoort er nu eenmaal bij. Ik heb de website geplaatst op de gevangenis.startpagina.nl kom daar eens langs en bekijk het prikbord op de pagina. vele discussies over en met gedetineerden en hun familie.

 16. Hopelijk toegestaan?
  Wij hebben de vrijheid genomen om u geheel vrijblijvend deze brief te zenden. Het handelt over een ernstig conflict tussen de Rabobank, hun dochteronderneming Schretlen en S., woonachtig te Venray. Na door genoemde bedrijven te zijn geplunderd en beroofd, is een nu al jaren voortdurend juridisch en psychologisch gevecht ontstaan.

  In 1959 zoekt S. als beginnend ondernemer toenadering tot de Rabobank om zijn financiële zaken daar onder te brengen. Als eigenaar van een gezond groeiend bedrijf komt gedurende de jaren voldoende geld vrij voor de toekomst van gezin en voorziening voor ‘oudedagsreserve’ (belegd in aandelen). Wetend dat deze zaken veilig gesteld zijn volgt op kleine schaal minder risicovolle belegging op de optiebeurs, short posities altijd gedekt door long posities, waardoor winstmarges niet spectaculair zijn, echter de verliezen blijven hierdoor ook beperkt van omvang. Tot midden van de jaren 80 blijft de plaatselijke Rabo vestiging alle transacties uitvoeren. In de loop van 1987 verzoekt S. om provisiekorting. Rabo ziet aanleiding volle dochter Schretlen te adviseren als tussenpersoon. Er worden afspraken gemaakt, (de directeur van Rabo was bij deze gesprekken aanwezig) dat het bedrijf hoe dan ook buiten deze beleggingszaken moet worden gehouden. Door de wijze waarop de directeur van de Rabobank de firma Schretlen aanbeveelt, geniet deze het volste vertrouwen van S. De waarde van de aandelen positie bedraagt op 3 augustus 1987 ongeveer f. 500.000=.

  DAN BREEKT DE HEL LOS.
  De totale periode waarin Schretlen heeft gehandeld bedraagt minder dan 4 maanden. Met een gemiddeld verlies van f. 20.000=. per dag, ziet Schretlen kans om het positieve bedrag om te buigen in een bedrag van ruim f. 900.000=. Verlies van ruim f. 1.400.000=. Na deze onmenselijke teleurstelling en na diverse rechtszaken is S. in een tot op heden durend juridisch en psychologisch gevecht met de Rabobank geraakt. Een aantal medewerkers van Rabobank hebben zich hierbij bepaald niet van hun beste zijde laten zien. Zo ook Schretlen: Na een bezoek van Schretlen en de directeur van RABO aan het bedrijf in 1987 is hen duidelijk gebleken dat er voldoende financiële middelen waren voor het uitvoeren van hun vernietigende strategie. Dit terwijl door de directeur en S. was vastgesteld dat het bedrijf nooit enig risico mocht lopen in de beleggingen. Helaas, het veilige gevoel van de toch aanwezige financiën lokte Schretlen tot de meest waanzinnige en zinloze transacties puur gericht op provisie. Het netto resultaat bedroeg f. 20.000=. gemiddeld verlies per handelsdag! Met als hoogtepunt f. 1.214.000=. te weinig niet geboekte marginplicht, en f. 1.238.000=. onderdekking op de betaalrekening.

  Dan de klachtencommissie optiebeurs: betiteld als zijnde "onafhankelijk". Echter deze commissie nam alle uitspraken, alle leugens en verdraaiingen van feiten zonder slag of stoot voor waarheid aan, en oordeelde Schretlen f. 400.000=. Schuldig. Het resterende verlies, rond f. 1.000.000=. was voor de leek, die op de ingehuurde deskundigheid vertrouwde. Deze gekochte uitspraak zou bindend zijn. Uit angst voor de latere dreigingen met faillissement aanvragen door Rabobank Nederland zijn de nog in bezit zijnde financiën met medeweten van de belastingdienst legaal verwijdert, en voorziet S. momenteel van een A.O.W.uitkering minus 4% (belasting maatregel) in zijn levensbehoefte. Voor de overgang naar Schretlen had ook de Rabobank marginplichten. Hierover heeft de rechter nooit eerder geoordeeld. Het begrip en doel van margin werd S. pas na de Schretlen catastrofe bekend. Nooit eerder is over marginplicht, zowel mondeling als schriftelijk mededeling gedaan. Doel van dit schrijven: De persoon treffen die deze zaak kan en wil aanpakken, en communiceren over het gebeurde. Verjaringstermijnen zijn steeds tijdig gestuit. Wij zijn graag bereid u nadere informatie te verstrekken. Hartelijk dank.

 17. Ik ben net vrij na 9,5 maanden.
  Ik heb nog nooit zulks geld verkwisting meegemaakt, 4 x overplaatsing, transport 2 man + bus.
  Tien duizenden euro’s foetsie…..

 18. Geachte dententiecentrum,

  Hierbij vraag ik uw aandacht voor de volgende websides en de activiteiten die hieruit voortvloeien.

  http://www.ncrm.nl
  – Uitsluitend wetenschappelijk en juridisch onderbouwde feiten omtrent Misstanden in de psychiatrie en in de farmaceutische industrieën. 40 gratis brochure/folder downloadmogelijkheden.
  Voorbeelddownloadbrochure over de invloed van de pseudo-wetenschappelijke getuigenissen van psychiaters en het begrip “ontoerekeningsvatbaarheid” op ons rechtssysteem;
  http://www.ncrm.nl/Recht%20

  http://www.antipsychiatrie….
  – Meer dan 210 links afkomstig van en voor critici, medici, politici, allergologen, diëtisten, (ex)cliënten(raden), mantelzorgers, psychiaters en nog veel meer.

  http://www.psychiatrie-frau
  Hier is de documentaire "psychiatrie een industrie des doods" te bestellen. Deze dvd is alles omvattend en volledig onderbouwd. omvat meer dan 150 interviews met gezondheidsdeskundigen, advocaten, opvoeddeskundigen e.a. en is bedoeld voor iedereen. Daarnaast is deze dvd een uitstekende leidraad voor verzekeraars, politici, welzijnwerkers, artsen enz… vanwege haar vele onderzoeksgegevens.

  Hoogachtend A.Janssen

 19. ieder zijn oordeel maar denk ook eens aan de achter blijvers denk dat die harder gestraft worden en fie zijn meestal onschuldig en begin nu niet dan moet je het kontact verbreken of zo iets dergelijks want dat is dom geklets je houd van elkaar in goede en slechte tijden maar sommige zitten zo in het systeem dat ze zich binnen veilig voelen klinkt raar maar daar is de overheid zelf schuld aan omdat ze veel te gemakkelijk iemand opsluiten zonder hulp of begleiding na de straf op straat zetten en zoek het maar uit zo gaat het hier

 20. nou moet je er ook nog van uitgaan dat tbs meer kost dan gewone detentie…..

 21. Hoe kan het; dat de gevangenissen in Turkye volzitten, terwijl er daar veel hogere straffen worden gegeven. en hele slechte levensomstandigheden.

 22. [24] Omdat er in Turkije 10x zo veel mensen leven als hier in Nederland en de meeste daarvan zitten vast omdat ze door slechte omstandigheden stelen of iemand vermoorden.

  en nog iets over de detentie gedoe.Ik vind dat jullie daar te hard voor zijn. Jullie denken alleen dat iemand vast komt te zitten als hij/zij iemand vermoord ?! maar dat is niet zo, oke als iemand steelt of vermoord in drugshandel zit etc.. hoort hij/zij vast te zitten!
  Maar als iemand vast zit is dat al zo erg en dat hij dan geen tv mag hebben geen hulp geen eten en ver van zijn familie leeft IS AL ZO ERG en dat jullie die mensen geen fatsoenlijk leven in een detentie gunnen waar ze het al zo moeilijk hebben vind ik onmenselijk !!
  Tenslotte zijn hun ook mensen de meeste hebben spijt de andere niet.
  Alles heeft een achtergrond je weet nooit waarom iemand iets heeft gedaan en dat kun je ook niet weten
  het is heel makkelijk om hier zo te praten pas als je in zo’n hokje zit voel je wat zo iemand kan voelen!

 23. ik heb schaden opgelopen in de gevangenis de pen in Scheveningen,dit omdat zij mijn medicijnen,medische cannabis en staantafel niet hebben verstrekt. die ik nodig had ivm mijn handicap .dwarslaesie. ik heb in detentie gezeten/gelegen\ op afwachting van de strafzaak van 18-03-2006 tot 18-8-2006 en ben geschorst door de rechter omdat de fataliteiten er niet zijn in Nederland voor iemand met een dwarslaesie. ik kwam het pen ziekenhuis binnen met een medische status en een medisch paspoort en mijn medische cannabis eerst 2 dagen mocht ik wel mijn cannabis nuttigen. maar toen de directeur zich er mee ging bemoeien werd het mij verboden. terwijl de dokters het mij moesten verstrekken dit moest al op 08-05-2006 en ben toen vol geduwd met pillen om mijn pijn en spasme in bedwang te houden 2600 stuks van pillen voor epilepsie tot pillen voor mensen met psychose .en heb ook spits voeten opgelopen omdat zij het invoeren van een staantafel niet nodig vonden die ik overigens al 6 jaar thuis heb om mijn pezen in lengte te houden en dagelijks gebruikte .en zij in de pen dat niet nodig vonden. na 4 maanden kwamen ze er mee .maar toen waren mijn pezen al zo ingekort .dat ik er niet meer in kon staan. Ik heb bewijs dat zij geen spitsvoeten hebben geconstateerd,van een therapeut in de pen .en bij vrijlating heeft mijn arts en nog 2 andere artsen spitsvoeten geconstateerd en door lig plekken van het bed liggen en trillen in het pen ziekenhuis. En ben daar nu voor geopereerd. En ben nu nog de wonden aan het genezen die ik opgelopen heb daar .ik heb veel schade opgelopen .ik was rolstoel basketballer op hoog nivo .ben al vanaf 18-08-2006 bezig om mijn wonden te ontlasten op de onderkant van mijn voeten ik ben niet meer onafhankelijk heb mensen nodig om mijn dingen te doen die ik vroeger wel kon. Ik heb 11 maanden mensen thuis gehad om mijn wonden te genezen 2 keer in het ziekenhuis UMC 1 keer een ontsteking 2 dagen.2 de keer 4 dagen pezen 6 wekken gips plus revalidatie en 11 maanden benen om hoog .dit omdat de genezing dan sneller gaat bij iemand met een dwarslaesie. mensen in dienst om dingen te doen zoals tuin honden eigen bijdrage,s van mijn medische dingen en bijdrages van nieuwe rolstoelen .kijk ik heb bijna 5 maanden liggen rillen als een rietje omdat zij het maar gek vonden dat iemand dit kreeg als pijn en spasme medicatie en zij het op een ander manier wilde proberen om mijn spasme en pijn in bedwang te houden omdat de richtlijnen in detentie zijn geen cannabis .zeggen ze .maar ik heb bewijs dat zij,de dokters, het me moesten verstreken,maar om de hand boven het hooft te houden van de directeur hebben zij mij gezien als een lastig persoon.maar nu vroeg ik mij af wat heeft dit gekost en wat gaat het nog kosten. Afz bep

Comments are closed.