Na een hoop politiek getouwtrek waarin zich de PvdA niet bepaald van de beste kant heeft laten zien, is er uiteindelijk besloten dat de Pauluskerk in Rotterdam eind dit jaar gesloopt zal worden en plaats zal maken voor onder andere dure appartementen en een hotel.

En daarmee is dan een einde gekomen aan een tijdperk waarin dominee Visser aan 650 personen, meest thuislozen en verslaafden en tippelaars een onder kon bieden.

Niet de gemeente, niet de Verslaafdenzorg trok zich het lot aan van de op het bekende Perron Nul zwervende verslaafden en thuislozen en tippelaarsters maar dominee Visser die deze mensen van het Centraal Station haalde en hen een onderdak aanbood in de Pauluskerk. En het mocht niet uitblijven dat zich al heel rap tal van mensen aandienden die protesteerden tegen deze vorm van opvang, maar dominee Visser ging door en nam in de laatste jaren zelfs uitgeprocedeerde illegalen op.

Daar de Pauluskerk bijna in het centrum ligt van Rotterdam vonden veel Rotterdammers deze vorm van opvang een schande voor hun stad en dominee Visser heeft dan ook menig kritiek te horen gekregen van onder andere de voormalige burgemeester Peper welke zich van begin af aan verzet heeft tegen de opvang in de Pauluskerk maar ondertussen zelf niets ondernam om de thuislozen, verslaafden en tippelaarsters op een andere plaats een dak boven hun hoofd te geven.

En natuurlijk hebben deze mensen zoals alle mensen recht **) op een dak boven hun hoofd en natuurlijk de opvang in de Pauluskerk was ook niet de ideaalste plaats maar bij gebrek aan een andere locatie bleef dominee Visser doorgaan met het opvangen van mensen.

Ter compensatie van de aan thans 650 mensen opvang biedende Pauluskerk komt er een opvang voor 300 personen voor terug, welke nog gezocht moet worden. Nieuwbouw en prestige schijnen in Rotterdam voor de zorg voor de mensen te gaan.

Met vriendelijke groet, Enne denk ook eens aan je naaste,
Ingezonden door: Harry F. Mik
———————————————————————-
**) Dit “Recht” is NIET een libertarische stelling.
Zie voor commentaar bij reactie van Vrijspreker hieronder.
————————————————————————-

11 REACTIES

 1. niet om het een of ander maar die Visser is een volslagen gestoorde en linx ideologisch verwarde figuur die nog is blijven hangen in de jaren 60.

  Ik heb hem jaren geleden een paar keer op tv gezien en wat ik mij herinner is niet zo positief, de man zat enorm en nogal ziekelijk aandacht te trekken en te koop te lopen met zijn linxe voortreffelijkheid.

  En die opvang deugde ook niet al kan ik mij niet meer herinnerwn waarom, te lang geleden maar het staat mij bij dat hij nogal goedkoop de gesubsidieerde goede samaritaan liep uit te hangen terwijl de hele buurt voor de overlast moest opdraaien.

 2. Harry Mik getuigt van een medeleven met zwakken in de maatschappij. Daarmee zijn we het eens. Het is een goede eigenschap om medeleven te hebben met personen die buiten hun schuld in de puree geraakt zijn.
  Dat een individu als Dominee Visser veel effectiever is dan stapels ambtenaren is ook juist.

  NIET juist is dat iemand RECHT er op heeft dat een ander gedwongen wordt (al of niet via belastingbetalen) om hem dat dak (of wat dan ook) te geven.
  Dat dit in allerlei socialistische juridische wetten wel als recht wordt omschreven, doet aan de immoraliteit van geweld gebruiken tegen anderen niets af.

  Het feit dat Hans Visser zich vrijwillig voor een groep mensen ging inzetten, is een bewijs dat er ook straks in een vrije maatschappij dergelijke mensen, die willen zorgen voor hun medemensen, zullen zijn.

 3. Misschien is in een libertarische samenleving wel helemaal geen last van deze verslaafden. Een einde van het verbod op drugs die niet afkomstig zijn GlaxoSmithKline, Pfizer etc. zal de prijzen doen dalen en de gebruikers hoeven dan niet meer de hele dag te besteden aan stelen en scoren.

  De overlast zal dan vergelijkbaar zijn met die van alcoholisten, heel beperkt.

  Maar tot slot, blij toe dat de Pauluskerk gesloten wordt, de stad zal ervan opknappen.

 4. Er zitten twee problemen aan deze stelling.

  Ten eerste was er een enorme overlast van randfiguren in de binnenstad van Rotterdam, zoals drugsverslaafden, rovers, zwervers.

  Ten tweede werd de Pauluskerk zwaar gesubsidieerd door de gemeente. Het is natuurlijk loffelijk voor een dominee om zich op te werpen voor de zwakkeren in de samenleving, maar dan moet het wel vrijwillig gebeuren en niet op kosten van de belastingbetaler.

  Bovendien hebben de omwonenden groot gelijk om hiertegen bezwaar te maken, want overlast blijft overlast, hoezeer men ook wil zorgen voor anderen. Er bestaan genoeg mogelijkheden voor adequate particulier gefinancierde opvang, zoals bijv. het Leger des Heils, waar niemand last van heeft, maar deze toch ook genoeg mensen opvangen.

 5. Beste Albert,
  Even een reactie op jou reactie, toen dominee Visser in de jaren 80 de mensen van het beruchte Perron Nul op ging vangen, had hij de kerken zien leeglopen waaronder ook zijn kerk en had hij het aantal mensen welke in de steek gelaten werden door de gemeente, de Verslavingszorg en het Leger des Heils alleen maar zien groeien, vandaar zijn onorthodoxe opvang in "zijn" kerk
  waarvan hij ook meerdere malen heeft aangeven dat het niet de juiste plaats was om mensen op te vangen. Maar ondertussen kwam de gemeente welke bij monde van Bram Peper de meeste kritiek had niet met een alternatief plan.
  En moest Visser wel doorgaan met de opvang in de Pauluskerk.
  Overigens de Verslavingszorg en het Leger des Heils hospitaliseren de verslaafden.

 6. [5]
  Lof voor de idealist Visser, Harry F.Mik.

  Maar ik begrijp het niet helemaal geloof ik:
  1) Had Visser alleen eigen fondsen of leunde hij net als alle andere collectivisten op de gedwongen solidariteit van de belastingbetaler ? Alle collectivisten willen immers per definitie sinterklaas spelen van andermans portemonnaie (Portemonnaie van de Ander), c.q. belastingheffen. Dat is toch slechts pseudo-idealisme, waar of niet ?

  2) Waarom kwam de socialist Peper van de socialistische gemeente Rotterdam niet met een alternatief plan ?

  3) Wat is er mis met het hospitaliseren van verslaafden ? Was er geen medische indicatie of zo ?

  Graag nader verduidelijking.

  Groet, Harry

 7. Reactie op Harry Stulemeyer.

  1. Toen Visser in 1982 begon met de opvang van de mensen van Perron Nul, had hij geen liggende gelden of kon hij niet putten uit een fonds, voor zover bekend heeft het kerkgenootschap van de Pauluskerk Visser aarzelend geholpen.
  2. Waarom de socialist Peper (was die dan socialist?) niet met een alternatief plan kwam? Wellicht had hij het weer te druk met andere vrouwen.
  3. Hospitaliseren van verslaafden is een kwalijke zaak, niet alleen houden we op die wijze verslaafden maar we hoeven toch niet de duurbetaalde hulpverleners bezig te houden?

  Met vriendelijke groet,
  Harry F. Mik

 8. het sluiten van de Pauluskerk vind ik groot verlies voor de stad,zeker gezien het feit dat het gemeente bestuur van deze stad,zich er al meer dan 25jr. met een jantje van leiden van af maakt..
  Of er nu een PvdA dan wel een CDA bestuur zit>Waar is het sociale gezicht van de PvdA met aandacht voor zwakkere in deze samenleving…dan het CDA>hoe zit het met de christelijke naasteliefde
  het:al dat gij doet voor de zwakke en minderheden ed. onder ons ..dat doet en heeft u voor mij gedaan ..zo zegt de HEER !! en wat u doet dat kan altijd meer en beter..
  De Pauluskerk heeft zich altijd,bij nacht en ontij in gezet voor de zwakke..
  de minderbedeelden onder ons en dat zonder aanziens des persoon>Er was altijd een luisterend oor-onderdak een maaltijd-enz…Tijdens ons leven gaan wij allen wel eens op onze"BEK"…
  dan moeten we opstaan en verdergaan>
  Voor de een gaat dat nu eenmaal makkelijker dan voor de ander..dan vinden we het allemaal fijn dat er iemand is die je onder de armen pakt en zegt:Kom laten we het samen proberen..
  je moet het zelf doen..maar ik wil er voor jou zijn als dat nodig is,ook al ga je nog eens op je BEK….
  Het leven is vallen en opstaan>maar soms is de mens te moe om op testaan omdat hij het niet meer ziet zitten>>
  wat de reden daarvan ook mogen zijn>het is in dit rijke Nederland onze menslievende plicht de zwakke te helpen
  en niet om daar zelf beter van te worden
  bv.om er electoraal gewin aan te behalen.
  Ik kan u zeggen dat ik zelf meerdere malen op de bek ben gevallen in mijn nu 53 levensjaar,ook ik heb toen mijn toevlucht gezocht in de Pauluskerk alwaar ik begrip en respect vond bij Dr.Ds.Visser>en waar ik als vrijwilliger mocht meewerken,,met een eigen verantwoordelijkheid op de door de Kerk opzette medishe dienst voor hulp aan verslaafde-illegale-onverzekerde-rond dolende psychiatrisch
  zwakkere mede mensen>>ik kan u zeggen dat ik daar zeer vanheb geleerd.
  Ook al was ik het niet altijd eens met de beleidslijnen die werden uitgezet.
  De hulp die de Dominee bood was echter nooit een gebed zonder end>>>aan het gebed tot de HEER komt nooit een end..
  Vandaag de dag ga ik ook nog wel eens op mijn bek,toch probeer ik weer optestaan ook al ben ik daar soms te moe voor,maar dan kan een bemoedigend woord een reikende hand soms welkom zijn. Er is in dit leven niets makkelijkers dan een ander af te branden
  Iemand afbranden die er voor gaat de zwakke onder ons te helpen te steunen met raad en daad>>zich zelf vaak weg cijferd omdat hij een ideaal heeft een levensdoel>het niet kan verkroppen dat de ander verstoten is om een bepaalde geaardheid-sociale achtergrond-huidskleur etc..etc..
  Deze Dominee heeft het lef gehad zo’n
  25jr.geleden deze zware kar te gaan trekken…met volle overtuiging heeft hij in deze stad het voortouw genomen,
  laten zien en horen wat er mis was(en nog steeds is)de dakloze een bed gegeven-de hongerige gevoed-zieken verzorgd>de lijst is nog lang…

  Ik kan nog wel even doorgaan..
  Deze MAN heeft het niet verdiend door sommige in onze sammenleving te worden neer gesabeld>>goed,,de mens is niet onfeilbaar,maar laten we de hand eens in eigen boezem steken(dat geld zeker voor de gemeente)men praat zijn eigen stoepje niet schoon door over dat van een ander te praten..
  Na ruim 2jr. te hebben gewerkt in de KERK,ben ik eigenlijk met stille trom vertrokken uit die Kerk die mij toch zeer aan het hart ging/gaat,nooit ben ik er nog terug geweest,voor een goed en verwarmend gesprek met de Dominee>>
  dit is iets waar ik mij wel voor schaam..
  Nu de sluiting van DE KERK in onze stad een feit is,hoop ik dat de Dominee even wat rust kan vinden,en ik ben er zeker van dat hij daarna zich weer met overgave zal storten in een nieuwe (dat hij zelf belangrijk acht)opdracht..
  IK bid dat de HEER hem zal zegenen en sterken in zijn werk en verdere leven..

  Voor deze MENS steek ik de loftrompet
  Want LOF is er voor hen die het verdienen>>En deze MENS verdiend LOF !!

  De mens wordt geboren met een behoefte aan liefde-respect-aanhankelijkheid>>
  en dat is iets waar hij/zij nooit overheen groeit…

  Henk.H.Bennik

 9. het sluiten van de Pauluskerk vind ik groot verlies voor de stad,zeker gezien het feit dat het gemeente bestuur van deze stad,zich er al meer dan 25jr. met een jantje van leiden van af maakt..
  Of er nu een PvdA dan wel een CDA bestuur zit>Waar is het sociale gezicht van de PvdA met aandacht voor zwakkere in deze samenleving…dan het CDA>hoe zit het met de christelijke naasteliefde
  het:al dat gij doet voor de zwakke en minderheden ed. onder ons ..dat doet en heeft u voor mij gedaan ..zo zegt de HEER !! en wat u doet dat kan altijd meer en beter..
  De Pauluskerk heeft zich altijd,bij nacht en ontij in gezet voor de zwakke..
  de minderbedeelden onder ons en dat zonder aanziens des persoon>Er was altijd een luisterend oor-onderdak een maaltijd-enz…Tijdens ons leven gaan wij allen wel eens op onze"BEK"…
  dan moeten we opstaan en verdergaan>
  Voor de een gaat dat nu eenmaal makkelijker dan voor de ander..dan vinden we het allemaal fijn dat er iemand is die je onder de armen pakt en zegt:Kom laten we het samen proberen..
  je moet het zelf doen..maar ik wil er voor jou zijn als dat nodig is,ook al ga je nog eens op je BEK….
  Het leven is vallen en opstaan>maar soms is de mens te moe om op testaan omdat hij het niet meer ziet zitten>>
  wat de reden daarvan ook mogen zijn>het is in dit rijke Nederland onze menslievende plicht de zwakke te helpen
  en niet om daar zelf beter van te worden
  bv.om er electoraal gewin aan te behalen.
  Ik kan u zeggen dat ik zelf meerdere malen op de bek ben gevallen in mijn nu 53 levensjaar,ook ik heb toen mijn toevlucht gezocht in de Pauluskerk alwaar ik begrip en respect vond bij Dr.Ds.Visser>en waar ik als vrijwilliger mocht meewerken,,met een eigen verantwoordelijkheid op de door de Kerk opzette medishe dienst voor hulp aan verslaafde-illegale-onverzekerde-rond dolende psychiatrisch
  zwakkere mede mensen>>ik kan u zeggen dat ik daar zeer vanheb geleerd.
  Ook al was ik het niet altijd eens met de beleidslijnen die werden uitgezet.
  De hulp die de Dominee bood was echter nooit een gebed zonder end>>>aan het gebed tot de HEER komt nooit een end..
  Vandaag de dag ga ik ook nog wel eens op mijn bek,toch probeer ik weer optestaan ook al ben ik daar soms te moe voor,maar dan kan een bemoedigend woord een reikende hand soms welkom zijn. Er is in dit leven niets makkelijkers dan een ander af te branden
  Iemand afbranden die er voor gaat de zwakke onder ons te helpen te steunen met raad en daad>>zich zelf vaak weg cijferd omdat hij een ideaal heeft een levensdoel>het niet kan verkroppen dat de ander verstoten is om een bepaalde geaardheid-sociale achtergrond-huidskleur etc..etc..
  Deze Dominee heeft het lef gehad zo’n
  25jr.geleden deze zware kar te gaan trekken…met volle overtuiging heeft hij in deze stad het voortouw genomen,
  laten zien en horen wat er mis was(en nog steeds is)de dakloze een bed gegeven-de hongerige gevoed-zieken verzorgd>de lijst is nog lang…

  Ik kan nog wel even doorgaan..
  Deze MAN heeft het niet verdiend door sommige in onze sammenleving te worden neer gesabeld>>goed,,de mens is niet onfeilbaar,maar laten we de hand eens in eigen boezem steken(dat geld zeker voor de gemeente)men praat zijn eigen stoepje niet schoon door over dat van een ander te praten..
  Na ruim 2jr. te hebben gewerkt in de KERK,ben ik eigenlijk met stille trom vertrokken uit die Kerk die mij toch zeer aan het hart ging/gaat,nooit ben ik er nog terug geweest,voor een goed en verwarmend gesprek met de Dominee>>
  dit is iets waar ik mij wel voor schaam..
  Nu de sluiting van DE KERK in onze stad een feit is,hoop ik dat de Dominee even wat rust kan vinden,en ik ben er zeker van dat hij daarna zich weer met overgave zal storten in een nieuwe (dat hij zelf belangrijk acht)opdracht..
  IK bid dat de HEER hem zal zegenen en sterken in zijn werk en verdere leven..

  Voor deze MENS steek ik de loftrompet
  Want LOF is er voor hen die het verdienen>>En deze MENS verdiend LOF !!

  De mens wordt geboren met een behoefte aan liefde-respect-aanhankelijkheid>>
  en dat is iets waar hij/zij nooit overheen groeit…

  Henk.H.Bennik

 10. De bewonersvereniging van de buurt waar de Pauluskerk in zit heeft nogal wat ervaringen met de menslievende aard van dominee Visser.

  Kijk op http://www.2emw.nl

 11. ik ben zelf jarren verslaaft geweest,en heb veel aan dominee visser te danken,zonder hem was ik er waarschijnlijk niet meer geweest.heb veel lof voor hem.BEDAANKT

Comments are closed.