In de 16e eeuw kende Nederland zijn eigen ziener. In vreemde rijmelarijen deed hij gewag van zijn visioenen. Uiteindelijk is deze man, genaamd Nicolaidamus, in 1578 te Harderwijk op de brandstapel terecht gekomen.
Eén van zijn meest wonderlijke gedichten is onlangs op mysterieuze wijze weer opgedoken, en de Vrijspreker heeft de primeur!

Geeft u over, gij Nederland
Dapper, fier, maar klein van stuk
Gij strijders aan den waterkant
Moeras van vrede, klein geluk

Geeft u over, gij Nederland
Als vreedzaam teken uwen tijd
Gij weet, verzet houdt nimmer stand
Uw dijk verzwolgen na lange strijd

Den Fransche heersers onbemind
Met Duitschen gründlichkeit behept
Ooit voelde u zich zondagskind
Uw vrijheid breekt nu uwen nek

Welk Brusselsch weegs men ook zal gaan
Gij volgt met heel uw hart
Europa was niet te verslaan
Zo weet u nu met droeve smart

Geeft u over, gij Nederland
Laat Maas en Waal zo treurend zijn
Uw schuttersposten onbemand
Uit vreesch voor Brusselsch Hermelijn

Geeft u over, gij Nederland
En spreekt niet EU – NEEN
Brusselsch wet moet heerschen want
Dan staat gij nooit alleen.

Het is duidelijk dat men destijds een briljant ziener op de brandstapel heeft gezet. Moge hij rusten in vrede.