Hoe klerken elkaar prettig bezig weten te houden met het heen & weer verplaatsen van warme lucht blijkt uit de volgende staatsklucht die momenteel gaande is.

De lucht is sinds 1500 niet zo schoon geweest als nu maar om toch een
probleem te hebben dat zeer dringend opgelost moet worden hebben
EU-klerken een totaal onrealistische norm voor de luchtkwaliteit opgesteld die niets met de werkelijkheid van doen heeft en die zo hoog is dat er onmogelijk aan voldaan kan worden en waardoor het ‘probleem’ voor altijd zal blijven bestaan. Dat geeft vastigheid.

Vervolgens wordt dat ‘probleem’ geadopteerd door andere delen van de staat zodat er hele fraaie perpetuum mobiles ontstaan.

Omdat de luchtkwaliteit op bepaalde plaatsen niet aan de EU-norm voldoet kan en wordt er naar gerefereerd als zijnde ‘sterk vervuild’. De overheid, in dit geval de EU, kan het uiteraard niet maken om mensen in sterk vervuilde lucht te laten wonen en zal in het belang van die mensen geen vergunningen uitgeven aan de betreffende provincies om op die ‘gevaarlijke ‘plekken te gaan bouwen.

De provincies gaan in hun eigen overlegorgaan Interprovinciaal Overleg
(nog meer parasieten met eigen directeur en staf) in conclaaf en eisen vervolgens dat de landelijke overheid strenge milieumaatregelen (= nog meer heffingen natuurlijk) aan het verkeer gaat opleggen om de lucht schoon te krijgen zodat er gebouwd kan worden. Als extra voordeel voor de staat wordt hier de schaarste aan bouwgrond nog wat vergroot zodat de staat nog een eeuwigdurend probleem heeft om op te lossen.

We zien hier dat een willekeurig gestelde norm 4 bestuurslagen (EU,
Provincies, Provinciaal overleg, landelijke overheid) druk bezig weet te houden met totaal niets met als resultaat de gewoonlijke ongewenste staatsproducten: tekorten, heffingen, verbodjes en gebodjes.

Met een realistische norm zouden al die klerken werkeloos zijn.

13 REACTIES

 1. Gisteren zag ik op het NOS Hoernaal die Diederik Samsom (PvdA) kakelen over dat als de prijzen voor Diesel (accijns) maar flink verhoogd zouden worden het allemaal goed zou komen.

  Dus alle milieu problemen zijn simpel op te lossen door meer geld naar de staat te schuiven.

 2. Inderdaad Wladi. Of de duvel er mee speelt. En dat zal dan ook wel. De inkt van de vorige bijdrage over luchtkwaliteit was nog niet droog, of het bericht kwam, dat de luchtkwaliteit op bepaalde toekomstige bouwlocaties wel eens de enge EU-normen zou kunnen overschrijden, waarmee een bouwvergunning werd geweigerd. Het ging in dit geval geloof ik over wegenbouw.
  Nou ja, zolang er "vreedzaam geregeld" wordt, kan er niet gewerkt te worden:
  "GANS HET RADERWERK STAAT STIL, ALS UW MACHTIGE ARM HET WIL…" (1903)

  "http://www.offensief.demon….

  Hadden ze maar eens één keer nagedacht vóór ze aan de Betuwelijn begonnen. 😉

 3. "De lucht is sinds 1500 niet zo schoon geweest als nu"

  Hoe moet ik dat zien? Moet ik dit zien als ‘bij wijze van spreken’, of meen je het ook echt? En als je het meent, kun je het ook onderbouwen?

 4. [3] gemakkelijk, lees overigens wat eerdere stukken van mij en anderen op deze site over dit onderwerp.
  De laatste honderden jaren werd in heel Europa bruinkool, turf en steenkool gestookt. In Oost Europa wordt nog steeds met slechte kwaliteit steenkool gestookt, moet je eens in de winter in Polen of Tjechie zijn.
  Ik herinner mij nog de jaren 50 en deels 60 voordat we op aardgas over zijn gegaan. Smog, kolendampen etc. Oh ja, we hadden toen nog stadsgas, dat werd in gemeentelijke gasfabrieken gemaakt door kolen sterk te verhitten zonder zuurstof, nee dat was nog eens schoon.

  Hoe merken wij dat de lucht sterk vervuild is ? Ik zie alleen maar schone lucht en schoon milieu om mij heen en die 5000 zogenaamde doden per jaar zijn ook maar een statistisch foefje. Niemand kent ook maar 1 echte persoon die aan luchtvervuiling zou zijn overleden.

  Maar goed, wellicht kun jij wel beredeneren dat de lucht sterk vervuild is. Laat eens horen.

 5. Ik sprak ooit eens een milieu deskundige die onderzoeken deed naar bodemvervuilingen. Die wist mij te vertellen dat het overgrote deel van de bodemvervuilingen afkomstig zijn vanuit de middeleeuwen. Vooral vervuilingen langs waterkanten zijn berucht omdat daar vroeger veel Boten-pekkers zaten en die flikkerden hun afval overal in de rondte waar ze het maar kwijt konden.

 6. [4]
  Het ging me er niet om aan te tonen dat de lucht sterk vervuild is, ik was alleen benieuwd of je je bewering serieus meende en zo ja hard kon maken.

  De onderbouwing die je geeft vind ik niet zo sterk. Het ligt voor de hand dat energie-opwekking tegenwoordig efficienter is in termen van vervuiling dan 500 jaar geleden, maar daarmee ben je er niet; er zijn nu ook *veel* meer mensen en per persoon gebruiken we tegenwoordig veel meer engergie.

  Maar gelukkig: Lomborg comes to the rescue. Ik heb gekeken in The Skeptical Environmentalist (wel in huis, nog niet gelezen), en op pagina 165 staat een mooie grafiek die de (geschatte) luchtvervuiling in Londen vanaf 1585 tot 1995 toont. In die grafiek zie je vanaf 1585 een steigende lijn met rond 1750 even een dip, waarna hij weer omhoog gaat naar een maximum rond 1850. Vanaf 1850 een voornamelijk dalende lijn, die in 1995 onder het niveau van 1585 eindigt.

  Het ziet er dus naar uit dat je gelijk hebt 🙂

 7. Wladimir, je vergeet een heel belangrijk punt. Namelijk de werkgelegenheid.
  Kijk eens hoeveel banen hiermee gevuld worden. De EU-Grondwet streeft naar volledige werkgelegenheid! En dit gedoe is al een hele stap. Het gaat hier om honderden banen!
  Nu gebruiken ze daar nog die omwegen van milieu-godsdienst e.d. voor. Straks ontdekken ze dat het veel eenvoudiger is om de helft van de werklozen putjes te laten graven, en de andere helft die putjes weer dicht te laten gooien. Dan hebben we volledige werkgelegenheid!

 8. Ik vind dat accijns-gedoe sowieso erg oneerlijk. Niet alleen vanuit libertarisch, maar ook vanuit collectivistisch perspectief. Wat die milieujunk Samson in feite zegt is dat hoe rijker je bent, des te meer recht je hebt een ander te vergiftigen. Hij zal zelf ook wel een door de staat goed gevulde portemonnee hebben. Als je tegen bepaalde giftige uitstoot bent zul je die uitstoot moeten verbieden. En hoe mensen dan voorkomen dat ze giftige stoffen uitstoten is hun eigen zaak (filter, andere brandstof, etc.). Natuurlijk zul je wel eerst even moeten kijken of de schade die je aanricht door een verbod op bepaalde uitstoot niet groter is dan de schade die je wilt voorkomen.
  Ik ben net als Martin overigens niet helemaal overtuigd dat er echt geen probleem is. En even een gedachte-experiment: Wat als het nu wel bewezen is dat een bepaalde brandstof (of alle brandstof) een ander mens of zijn\haar bezit beschadigt? Wat zou een libertariër dan willen dat er gebeurd?

 9. [8]
  "Wat als het nu wel bewezen is dat een bepaalde brandstof (of alle brandstof) een ander mens of zijn\haar bezit beschadigt? Wat zou een libertariër dan willen dat er gebeurd?"

  Als (enigszins juridisch geschoold) chemicus zou ik zeggen, dat een brandstof niet iemand beschadigt, maar dat het gebruik van bepaalde -zeg-(brand)stoffen het RISICO met zich meebrengt anderen min of meer schade toe te brengen.

  Dat is een politiek-filosofisch probleem en daar weet ik op dit moment zo gauw geen antwoord op.

  Tot de vorige eeuw was het allemaal vrij overzichtelijk. Sinds de explosie van technisch wetenschappelijke ontwikkelingen is de situatie er aanzienlijk ingewikkelder door geworden.

  Door gebrek aan technisch-wetenschappelijke belangstelling van alfa’s (bestuurders, juristen, etc.) en aan politieke en bestuurskundige involvement van beta’s is m.i. dit hele gebied "unchartered territory".

 10. [9]
  Wat heb ik dáár nou weer aan? 😉

 11. [9]
  Ik ben het wel met je eens dat door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht de situatie steeds gecompliceerder wordt. De overheid stelt mensen hoe langer hoe meer verantwoordelijk voor indirecte gevolgen van daden die ze niet kunnen overzien. Als ik bezopen in een auto zou stappen, kan ik zelf wel bedenken dat dat voor een ander een mogelijk gevaar oplevert. Als ik gewoon mijn kachel stook denk ik er echter niet meteen bij na dat dat mogelijk schadelijk zou zijn.
  Ik vraag me af of er op deze manier van mensen verantwoordelijk maken voor steeds meer vergezochte indirecte gevolgen nog wel enige vrijheid overblijft. Als we ieder statistisch significant hoger risico van een bepaalde handeling t.o.v. nietsdoen willen uitsluiten kunnen we op den duur helemaal niets meer. Dan zou je eigenlijk altijd in bed moeten blijven omdat je door het opstaan al meer risico loopt een ander iets aan te kunnen doen. En de chaos-theorie impliceert bijv. dat een vlinder die met zijn vleugels slaat indirect al een tornado kan veroorzaken…:(
  Al kun je bij de chaos-theorie, voor zover ik daar iets van begrijp, niet van tevoren weten wat de gevolgen van bepaalde handelingen zullen zijn. Dus hopelijk zal het nooit zover komen dat je als mens alleen nog op je stoel mag zitten omdat je anders een ander wel eens schade zou kunnen berokkenen.

Comments are closed.