Dublin – De Wereldbank publiceerde onlangs de resultaten van een studie naar het ondernemingsklimaat in 155 landen. Nieuw Zeeland, Singapore and de Verenigde Staten leiden de top drie van meest ondernemingsvriendelijke landen in de wereld. Denemarken (11) scoort het best in Europa, gevolgd door Engeland (9) en Ierland (11). Duitsland (19) en Nederland (24) hangen achteraan in de top 30 en het Communistische Frankrijk is zo ver terug gezakt in de vaart der volkeren, dat ’t niet eens meer wordt genoemd.

Het rapport zelf is helder; minder bureaucratie, minder en helderere regels en een flexibele arbeidsmarkt, maken het makkelijk een eigen bedrijf te starten, wat uiteindelijk leidt tot minder werkeloosheid en meer welvaart. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de landen die hoog op de ‘Doing Business; Removing Obstacles to Growth’ index scoren, ook hoog scoren op de Human Development Index van de Verenigde Naties. Denen (1) en Ieren (2) staan hierin opgetekend als de meest welvarende volkeren op aarde. De stijging van Ierland is opmerkelijk; Ierland eindigde 10 plaatsen hoger dan in 2002.

Ierland eindigde eerder als eerste in de de persberichten, staan in tegenstelling tot de rapporten, dan ook vol met de gebruikelijke collectivistische herverdelingsretoriek; de inkomensverschillen in Ierland zouden te groot zijn, Ierland zou te weinig belastingsgeld dumpen in ontwikkelingslanden (minder dan 0.7% GDP), en er zou te weinig geld worden besteed aan gezondheidszorg en onderwijs.

Als het grote voorbeeld dienen nog altijd de Scandinavische landen, die met hun extreem collectivistische overheidsbeleid, hoge belastingen en grote overheid, welliswaar hun eigen economieën in een wurggreep houden, maar dit in het geval van Denemarken en Noorwegen met hun olieopbrengsten, dan toch uitstekend weten te camoufleren. Denemarken heeft zelfs al een implementatie van een Global Tax – de natte droom van iedere Eurocraat – waarmee de Denen om de oren worden geslagen, of ze hun geld nu in Denemarken zelf of ergens anders verdiend hebben.
Duitsland eveneens geroemd, niet vanwege haar prestaties – de Duitsers hebben sinds de Tweede Wereldoorlog immers niets meer gepresteerd – maar vanwege haar goede bedoelingen als ’top hervormer’.

Het kleine Ierland, wat niet dankzij EU-subsidies, maar vanwege een drastische omschakeling naar lage belastingen en een kleine overheid, naar een top positie is gesneld, dient uiteraard genegeerd te worden (zie ook de uitgebreide studie van WorkForAll).

6 REACTIES

  1. Dat is vast geen citaat uit het rapport : "…Ierland zou te weinig belastingsgeld dumpen in ontwikkelingslanden…"

  2. [1] Ik denk niet letterlijk, maar er staat natuurlijk wel iets van die strekking in dit ‘rapport’. Dat staat er trouwens elk jaar in. Je moet niet vergeten dat de Eurocraten in hart en nieren Keynesianen zijn en zich schuldig voelen als ze niet meer kunnen belasten en aftroggelen. Dus ook in dit rapport, maar: good luck to the Irish they’re on the right road. Minder Brussel en meer markt.

  3. "de Duitsers hebben sinds de Tweede Wereldoorlog immers niets meer gepresteerd"

    Ik meen toch dat de Duitsers na de tweede wereldoorlog nog zoiets hebben gepresteerd dat ‘Wirtschaftswunder’ werd genoemd. (Wat natuurlijk geen wonder was, maar gewoon vrije markt.)

  4. Denemarken heeft geen druppel Olie in haar grond zitten. Dat is Noorwegen.

  5. Denemarken heeft denk ik het verkeerde nummer gekregen, op welke plaats staat Denemarken dan?

    Het verbaast mij dat Nederland uberhaupt in die top 30 voorkomt. Het ondernemingsklimaat (voor kleine ondernemers) kan ik nauwelijks anders dan vijandig noemen. NL lijk nog het meest op een rusthuis van en voor staatsbeambten en corporate bureaucraten, Frankrijk is in dat opzicht gidsland.

Comments are closed.