Kandidaat: Hans Hoogervorst (VVD) Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nominatie: “Laten we welzijn, het is mij echt ’n zorg”

Toelichting: Hans Hoogervorst is verantwoordelijk voor een complete herziening van het zorgstelsel in Nederland. Doordat dit per 1 januari aanstaande wordt ingevoerd, is Hans bijna dagelijks in het nieuws. Hij probeert (nog niet erg succesvol) bij de mensen de zorg weg te nemen dat ze er op achteruit zullen gaan.

Na zijn studie heeft Hans drie jaar gewerkt bij de National Bank of Washington. Toen ging hij in de politiek en werd beleidsmedewerker internationale monetaire zaken bij het ministerie van Financiën. Hoewel hij vroeger “links” georiënteerd was, werd hij in 1988 beleidsmedewerker financiën bij de Tweede-Kamerfractie van de VVD en in 1994 kwam hij in de Tweede Kamer.

Drs. J.F. Hoogervorst was sinds 3 augustus 1998 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Tweede Kabinet-Kok. Op 22 juli 2002 werd hij benoemd tot minister van Financiën in het Eerste Kabinet-Balkenende. Vanaf 16 oktober 2002 voerde de heer Hoogervorst tevens het beheer van het ministerie van Economische Zaken. Op 27 mei 2003 werd hij benoemd tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het Tweede Kabinet-Balkenende.

Hans zegt zelf dat iedere politicus “RECHT HEEFT” op een aantal blunders. (Ten koste van wie?). Mochten er echter mensen op achteruit gaan met het nieuwe zorgstelsel, dan heeft Hans beloofd om af te treden. Niet dat de getroffenen daar veel aan zullen hebben.
In dit kader MOETEN verzekeringsmaatschappijen iedereen accepteren. Een bijdrage van Hans om de individuele vrijheid verder te beperken en de fascistische eenheidsstaat te bevorderen.

Hans Hoogervorst krijgt deze benoeming ook vanwege zijn ondernemers talenten om met belastinggeld een nieuw onderzoekcentrum voor medicijnen op te richten.

Om ook iets te doen dat meer mensen direct aanspreekt, bestemt zijn ministerie nu bijna 100 miljoen euro belastinggeld voor “sport”. Dat is weer 30 miljoen belasting meer dan in dit jaar.
Hoe een Minister kan zorgen voor het “welzijn” van iedereen is nog steeds een raadsel. Maar het klinkt wel leuk.

5 REACTIES

  1. Wat me vooral verbaast is dat de overheid de boel nog meer wil compliceren dan strikt noodzakelijk is. Waarom bijvoorbeeld zeggen dat mensen de premie deels nominaal á 100 euro per maand, en deels als 6% van hun inkomen moeten betalen? Het komt gemiddeld op hetzelfde neer als een nominale premie van zo’n 200 euro per maand, per Nederlander. En waarom die zorgtoeslag? Is het niet eenvoudiger om gewoon de bijstand, AOW en het minimumloon en evt. de kinderbijslag (i.p.v. "gratis" meeverzekeren) met het noodzakelijke bedrag te verhogen? Dan heb je toch ook je gewenste nivellering van inkomen en vermijding van eigen verantwoordelijkheid? Maar dan zonder de extra administratieve lasten en zonder de verwarring onder de wat minder snuggere burgers. Netto maakt het, afgezien van minder rondpompen van geld en administratie, geen zak uit. En als we dan toch bezig zijn om te speculeren over "vet-belasting" e.d., waarom dan niet toestaan dat de verzekeraar binnen een bepaalde bandbreedte (maximaal 100% verschil bijvoorbeeld), hogere of lagere premies te rekenen voor mensen met meer of minder risico? In ieder geval scheelt dat weer het belasten van het voedsel van mensen die gewoon gezond zijn, en er worden dan alleen objectieve criteria van risico gebruikt, gebaseerd op de actuariële gegevens van verzekeraars. Natuurlijk is dit niet libertarisch, maar wel een stuk liberaler, eenvoudiger, en vooral een stuk minder bureaucratisch en goedkoper.

  2. zum kotzen, zowel het nieuwe (gemene) stelsel als de betreffende minister.Attie

  3. Hans weet ook weinig van zijn werkgebied. Daarom drijft hij helemaal op zijn ambtenaren. En die ambtenaren zijn verschrikkelijke regelneven. Zij zijn o.a. de drijvende krachten achter ons aller tabakswet en zometeen achter de betutteling van dikke mensen en bierdrinkers.
    Als ze daar nu écht het welzijn van de mens in het oog hielden, maar hun oogflappen laat hun niet verder kijken dan de lobbies die er rond ‘welzijn’ zijn. En dat zijn vooral de gevestigde belangen van subsidievreters en aanverwante hyena’s…

  4. Minister Hoogervorst heeft beloofd dat wij, bij de nieuwe zorgverzekering, kunnen kiezen tussen de natura- en de restitutiepolis. Dit blijkt niet waar te zijn: het Zilveren Kruis en VGZ gaan alleen de naturapolis hanteren. Bij navraag blijkt dit te kloppen. Dit houdt in dat de klant niet zelf kan beslissen waar en bij wie hij terecht kan voor verzekerde hulp, maar dat dit slechts kan bij een ziekenhuis of behandelaar waarmee de zorgverzeraar een contract heeft afgesloten. De zorgverzekeraar is de baas! De klant heeft niet veel meer in te brengen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn, minister Hoogervorst?

  5. Nog enger, dat nieuwe registratiesysteem… makkelijk te hacken, zodat iedereen alle sover je gezondheid weet envoortaan heel makkelijk als ze besluiten dat maatschappijen mensen WEL mogen weigeren..

Comments are closed.