De mogelijkheid om wettelijke vakantiedagen door te schuiven naar een volgend jaar of in te ruilen tegen betaling wordt verder aan banden gelegd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde in een brochure dat werknemers vakantiedagen mogen meenemen naar het volgend jaar en dat ze die kunnen laten uitbetalen.
Hiertegen maakte de FNV bezwaar omdat ze bang zijn dat de compensatieregeling door werkgevers wordt misbruikt om werknemers onder druk te zetten minder vakantiedagen op te nemen dan waarop zij wettelijk recht hebben. Daarom werd dit voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie.

Het Hof concludeert dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen NIET mogen laten uitbetalen. (Voor bovenwettelijke extra vakantiedagen mag dat in beperkte mate nog wel). De definitieve uitspraak zal wel met deze conclusie overeenkomen.

Constatering 1: De FNV maakt het daardoor voor individuele werkgevers en werknemers onmogelijk om in onderling overleg samen afspraken te maken die voor hen beiden voordelig kunnen zijn. Dat mag niet, individuele personen mogen wel wat willen, maar de FNV beslist!

Constatering 2: Als de FNV in Nederland haar zin niet krijgt, haalt ze hulp in Brussel en van daar wordt het Nederlandse Ministerie dan alsnog overruled!

Samenvattend, individuen krijgen steeds minder zelf te beslissen over hun eigen leven.

14 REACTIES

 1. Ik vind dit een zeer nadelige situatie, met dank aan de fnv. De fnv laat glorieus zien geen werknemersorganisatie te zijn maar een politieke.

 2. “Samenvattend, individuen krijgen steeds minder zelf te beslissen over hun eigen leven”. Op zich is dit een volslagen correcte constatering Hub. Lang leve de individuele vrijheid immers. In het kader van jou artikel behoeft het echter wel enige nuancering daar ik van menig ben dat je wel appelen met appelen moet vergelijken en niet met peren.

  Je zegt: “…om in onderling overleg samen afspraken te maken die voor hen beiden voordelig kunnen zijn” . Het eerste wat opvalt is het woordje KUNNEN. Het kan morgen ook gaan regenen. Mijn persoonlijke ervaring is dat werknemers bij hoogconjunctuur worden gedwongen (als collectief door de werkgevers!) door en/of langer te werken en ‘overmatige’ vakantiedagen op te sparen. Bij laagconjunctuur een tegenovergestelde (collectieve!) reactie.

  Op de constatering: “individuele personen mogen wel wat willen, maar de FNV beslist!”, het volgende: Nog nimmer in mijn leven ben ik lid van welke vakbond dan ook geweest en raadt iedereen dan ook af dat wel te doen. Een individuele rechtsbijstandsverzekering is een goed alternatief, toch? “Maar de FNV maakte bezwaar omdat ze bang zijn dat de compensatieregeling door werkgevers (collectief) wordt misbruikt om werknemers (collectief) onder druk te zetten minder vakantiedagen op te nemen dan waarop zij wettelijk recht hebben.”

  Welnu, de FNV hoeft daar niet bang voor te zijn. Het is gewoon wat er gaat gebeuren. Laten we ons niet Roomser voorddoen als de Paus a.u.b! Als werkgevers verenigd in collectief een actie wensen mag de werknemer in collectief daar best een antwoord op geven. Dat deze situatie niet wenselijk is zullen we het snel over eens zijn.

 3. [2] "Mijn persoonlijke ervaring is dat werknemers bij hoogconjunctuur worden gedwongen (als collectief door de werkgevers!) door en/of langer te werken en ‘overmatige’ vakantiedagen op te sparen."

  Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe dwingt een individuele werkgever dan zijn werknemer, met wie hij een contract heeft, als er geen door de overheid gesteunde FNV zou zijn?

 4. De werknemers van het openbaar vervoer in de omgeving van Breda die vandaag staken, voeren actie tegen hun werkgever EN tegen de bonden!

  De FNV wil in de CAO onderhandeling vooral haar eigen positie sterk houden en frustreert daarom ten koste van haar leden de onderhandelingen.

  Het bewijst maar eens dat de bonden vooral hun eigen belang voor staan.

 5. [3] Dat is nu net het probleem Hub. Er zijn geen ‘individuele’ werkgevers. Want ook Wetten en overige regelgeving dwingen de werkgever tot een vorm van collectivisme. Deze Wetgeving geeft immers ook ‘rechten’ aan ‘de werkgevers’. Een goed ondernemer heeft daarbij vooral bij laag-conjunctuur behoefte aan weinig/minder personeel. Hij wil immers toch winst maken. Hij zal dus als ‘goed ondernemer’ Wetten (gedwongen) aanwenden om personeel te dwingen in een richting die hem goeddunkt. Werk personeel bijvoorbeeld in hoogconjunctuur niet elke dag een uurtje of 2 door, wordt er een kruis achter de naam gezet. Tijdens laag-conjunctuur worden Wettelijke-mogelijkheden onwaarachtig aangewend om onwillig personeel te lozen. Dit fenomeen is eerder regel dan uitzondering. Op zich zelfs strafbaar, maar bewijs het maar eens.

 6. [6] Dat is op dit ogenblik inderdaad het geval. Je toont daarmee aan hoe ellendig het zaakje in elkaar zit.
  Daarom is elke stap in de goede richting meegenomen.
  Je moet het natuurlijk niet bij die enkele stappen laten zitten.
  Wat zong die man ook alweer? :
  "we moeten doooorgaaan….."!!

 7. Was getekend het ministerie van Sociale Zaken.

  Ik weet niet of ik ze wel zo sociaal vind.

 8. Mijn ervaring bij bedrijven is dat regelmatig best moeilijk gedaan werd over het opnemen van vrije dagen. Wanneer je dan in december het staartje wil opnemen breekt de paniek uit. De situatie is niet ideaal.
  Een eerlijke oplossing wellicht is dat je krijgt betaalt op dagen dat je werkt en niet op dagen dat je niet werkt. Dus afschaffen van betaald verlof, althans deels. Is de oorspronkelijke reden om vakantie een recht te maken nog wel intact?

 9. [10] Kijk, in een 100% Libertarische samenleving stel ik me het volgende voor:

  Een ondernemer zoekt een personeelslid. Dat ben jij. Jij zegt "Ik wil 250 dagen per jaar voor je werken". De ondernemer zegt; "Goh, dat komt goed uit, ik zoek iemand voor 250 dagen". Jij weer; " Maar ik bepaal zelf welke dagen". Ondernemer: "Nee, je moet werken wanneer ik je nodig heb". Jij weer; "Oke, maar dan ben ik wel duurder!"

 10. Daarom wordt het tijd dat de CAO’s worden afgeschaft en Nederland uit de EU treedt, want we hebben nu Europese ‘rechters’, die ons gaan vertellen wat we wel en niet mogen doen in onderling overleg.

 11. Worden Europese rechters niet door het "Europese old boys network" benoemd?
  Ja, ja, lekker democratisch. Over machtconcentratie gesproken.

Comments are closed.