Na de val van de Sovjetunie, werd de Argentijnse oliemaatschappij Bridas, onder leiding van zijn ambitieuze president Carlos Bulgheroni, de eerste kandidaat om de oliegebieden van Turkmenistan te exploiteren en een pijpleiding voor te stellen door het naburige Afghanistan. Maar een machtig Amerikaans consortium, geïnteresseerd in de bouw van zijn eigen pijpleiding langs de Afghaanse corridor, zou zich tegen het project van Bridas verzetten. Deze bijdrage geeft een kijkje in de geopolitieke intriges, in de wereld van het Terrorisme en van de Big Business.

De felbegeerde Trans-Afghaanse Route
Bulgheroni geloofde, dat zijn pijpleiding vrede evenals materiële rijkdom in het gebied zou bevorderen. In maart 1995 had Bridas contracten met Turkmenistan en Pakistan voor het bouwen van een pijplijn tot in Afghanistan. Een jaar later had hij na uitgebreide ontmoetingen met krijgsheren een 30-jarig contract met de Afghaanse regering Rabbani.
Hij benaderde andere bedrijven, met inbegrip van Unocal om tot een internationaal consortium toe te treden. Maar Unocal was niet geinteresseerd in een vennootschap. Een trans-Afghaanse pijpleiding was een sleutelcomponent van een bredere geostrategische agenda: de totale militaire en economische controle van Eurazie.

HET CENTRUM VAN DE WERELDMACHT
Zbigniew Brzezinski beschrijft dit gebied in zijn boek “The Grand Chessboard-American Primacy and Its Geostrategic Imperatives” als “Het centrum van de wereldmacht.” Het exploiteren van de olierijkdom van het gebied en het uithakken van grondgebied om een netwerk van doorgangsroutes te bouwen waren een primaire doelstelling van de militaire interventies van de V.S. door de jaren ’90 in de Balkan, de Kaukasus en de Kaspisch Zee. Vanaf 1992 controleerden 11 westelijke oliemaatschappijen meer dan 50 percent van alle olieinvesteringen in het Kaspische Bassin, met inbegrip van Unocal, Amoco, Atlantic Richfield, Chevron, Exxon-Mobil, Pennzoil, Texaco, Phillips en British Petroleum.

In “Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia” schreef Ahmed Rashid: “de oliemaatschappijen van de V.S. die aan de spits hadden gestaan van de eerste rooftochten van de V.S. in het gebied wilden meer zeggenschap in de beleidsvorming van de V.S.”
Commerciële en beleidsplannende groepen actief in Centraal Azië, zoals de Foreign Oil Companies Group opereerden met de volledige steun van de regering van de VS en de CIA.
Onder de actiefste voorstanders van die inspanningen bevinden zich:
1. Zbigniew Brzezinski (adviseur aan Amoco, voormalig veiligheidsadviseur en architect van de Sovjet-Afghaanse oorlog van de jaren ’70),
2. Henry Kissinger (adviseur aan Unocal, o.a. voormalig Minister van Buitenlandse Zaken),
3. Alexander Haig (een lobbyist voor Turkmenistan, voormalig Opperbevelhebber van de NATO) en
4. Dick Cheney (Halliburton, Kamer van Koophandel voor US-Azerbeidzjan, Vice- president van de VS).

Unocal’s afgezanten voor Centraal Azië bestonden uit vroegere ambtenaren van defensie en de geheime dienst van de V.S.:
1. Robert Oakley was een specialist in “contra-terrorisme” voor de Reagan-regering in de jaren ’80, een belangrijke speler in de Iran-Contra zaak en verantwoordelijk voor de wapenzendingen naar Iran.
2. Richard Armitage, de huidige Ondersecretaris van Defensie, was een andere Iran-Contra speler in dienst van Unocal en directeur bij de Carlyle Groep. Armitage is naar verluidt diep gelieerd aan terroristische en misdadige netwerken in het Middenoosten en Centraal-Azie.

Bridas vs de Nieuwe Wereld Orde
Tot grote wanhoop van Bridas, richtte Unocal zich rechtstreeks tot regionale leiders met zijn eigen voorstel. Unocal vormde zijn eigen concurrerende door de US geleide en door Washington gesponsorde consortium met Delta Oil (Saudi-Arabië), Gazprom (Rusland) en Turkmenistan’s staatsbedrijf Turkmenrozgas.
In Oktober 1995, toen geen van beide bedrijven in een winnende positie verkeerde, kende de Turkmeense president Niyazov Unocal plotseling een contract voor een 918-mijl aardgaspijpleiding toe.

Hoewel Unocal nu overeenkomsten met de overheden aan beide einden van de voorgestelde route had, had Bridas nog het contract met Afghanistan.
Het probleem werd opgelost via de CIA en de door ISI gesteunde Pakistaanse Taliban. Na een bezoek aan Kandahar van de hulp-staatssecretaris van de V.S. voor Zuid-Azie Robin Raphael in de herfst van 1996, bezetten de Taliban Kaboel en verdreven de regering Rabbani. De Bridas’ overeenkomst met Rabbani zou dus opnieuw moeten worden onderhandeld, nu met de Taliban.

Vrijen met de Taliban
Unocal verspilde geen tijd om de handen van de Taliban te smeren. Men bood humanitaire hulp aan Afghaanse krijgsheren aan die een raad zouden vormen om het pijpleidingsproject te controleren. O.a. verstrekte men ook een nieuw mobiel telefoonnetwerk tussen Kaboel en Kandahar.

Bridas’ riposte
Bridas ging in de tegenaanval door een alliantie met Ningarcho te vormen, een Saoedi’s bedrijf nauw betrokken bij Prins Turki el-Faisal, de Saoedische leider van de geheime dienst. Turki was mentor van Osama bin Laden, de bondgenoot van de Taliban die in het openbaar met de Saoedi-arabische koninklijke familie twistte.
Bin Laden adviseerde Taliban om met Bridas in zee te gaan. Naast het aanbieden van een hoger bod, stelde Bridas de Taliban een open pijpleiding, toegankelijk voor krijgsheren en lokale gebruikers, in het vooruitzicht.

Bridas’ Big Brothers
Hoewel schijnbaar goed ontvangen binnen Afghanistan, hadden de problemen van Bridas met Turkmenistan (die zij weten aan de tussenkomst van Unocal en van de V.S.) het bedrijf in geldnood gebracht.
In 1997, gingen zij op zoek naar een grote partner met invloed om de impasse met Turkmenistan te breken. Bridas verkocht 60% van zijn Latijns-Amerikaanse activa aan Amoco. Carlos Bulgheroni en zijn contingent behield het resterende 40% minderheidsbelang. De fusie werd mogelijk gemaakt door Chase Manhattan (die Bridas vertegenwoordigde), Morgan Stanley (voor Amoco) en Arthur Andersen (die het integratieproces na de fusie zou faciliteren). Zbigniew Brzezinski was adviseur voor Amoco.
(Amoco zou met British Petroleum een jaar later fuseren. BP wordt vertegenwoordigd door het advocatenkantoor van Baker & Botts, waarvan de belangrijkste procureur James Baker is, levenslange boezemvriend van Bush, vroegere Minister van Buitenlandse Zaken, en lid van de Carlyle Groep)
De betekenis van de fusie erkennend, liet een stafmedewerker van een Pakistaanse oliemaatschappij doorschemeren: “als deze (Centrale Aziatische) landen een groot bedrijf van de V.S. in kwestie willen engageren, is Amoco veel groter dan Unocal.”

Opnieuw wordt het Schaakbord ontruimd
Tegen 1998, terwijl het Argentijnse contingent langzame vooruitgang boekte, liep Unocal tegen een aantal nieuwe problemen op.
Gazprom trok zich terug uit CentGas en mensenrechtenactivisten begonnen tegen de transacties van Unocal met de Taliban te protesteren.

Nogmaals verandert geweld de dynamiek
In antwoord op het bombarderen van de ambassades van de V.S. in Nairobi en Tanzania (dat aan bin Laden wordt toegeschreven), vuurde President Clinton kruisraketten af op Afghanistan en de Soedan. Hij brak diplomatiek contact met de Taliban af en er werden sancties van de V.N. opgelegd.

Unocal trok zich van CentGas terug, en informeerde het State Departement dat de “aardgasleiding niet zou voortgaan tot een internationaal erkende overheid in Afghanistan zou zijn gevestigd.”

Tijdens de rest van Clinton’s presidentschap zou er geen officiële erkenning van de V.S. of van de V.N. van Afghanistan zijn en ook geen vooruitgang betreffende de pijpleiding.
Toen betrad George W. Bush het Witte Huis…
———–
Larry Chin schrijft voor het Online Dagboek. Hij is een frequente Medewerker CRG.
Auteursrecht Larry Chin, Online Dagboek 2002, wordt slechts voor eerlijk gebruik herdrukt.
Nederlandse samenvatting en hyperlinks: Harry Stulemeijer
Oorspronkelijk artikel:
“UNOCAL änd the Afghanistan pipeline”

Volgende week: Bush’s oorlog

49 REACTIES

 1. Interessant stuk Harry!
  Maar wat ik niet snap is het volgende:
  Het Unocal en het Amoco consortium zijn toch allebei consortium waarbij de VS de leiding heeft? Of is Amoco toch meer onder Argentijnse invloed, dat vandaar toch kostte wat het kostte het Unocal consortium de deal moest krijgen?

  Groet, Achilles

 2. [1]
  Achilles,
  Goede vraag, hoor. Dat vroeg ik me ook af. In elk geval is Unocal tot 9/11 buiten beeld, terwijl Bridas -met weinig succes overigens- doorgaat met "onderhandelen".
  Bovendien moest ik het stuk -helaas- aanzienlijk inkorten. Maar er is zo vreselijk veel aan de hand, dat er over dat punt volgende week ook nog wel iets te melden valt.
  Even geduld dus, maar je kunt, zoals je eerder deed, uiteraard ook zelf op onderzoek uitgaan. De links geven wat dat betreft al genoeg aanknopingspunten. Maar er is nog veel meer te vinden, zoals uit de kritische rapportages over 9/11 blijkt. Veel plezier ermee ! 🙂
  Groet, Harry

 3. Twee punten:
  1. The ‘great game’ is niet nieuw. Al meer dan een eeuw is de onderbuik van Rusland een speeltuin voor Russen, Amerikanen, Chinezen, Ottomanen, Engelsen en Fransen met initiatief.
  2. Het nationaliteitsidee lijkt me een zwaktebod in het analyseren van de twee gepresenteerde consortia. Reken er gerust op dat beide internationale groepen zonder enige aarzeling bij in het bijzonder de VS lobbyen voor steun. De desbetreffende machthebbers zullen zonder probleem hun steun verlenen aan die partij waar voor de VS en voor henzelf het meeste winst te behalen is (natuurlijk kunnen die twee uit elkaar lopen)
  Waarom zou het de VS iets kunnen schelen WIE die pijpleiding uiteindelijk legt. Als hij maar ligt naar hun voorwaarden.

 4. [3]
  pep,
  1) Juist;
  2) De VS zijn er militair in gegaan, om een Afghaanse centrale regering te installeren, die tenminste enige schijn van legitimiteit heeft. Karzai is een voormalig Unocal functionaris en kan nu "namens de Afghaanse regering" contracten tekenen. Maar zijn feitelijke gezag strekt zich niet uit over de gebieden met papavercultures. Vandaar de missie "Enduring Freedom", bedoeld om de tegenstanders (locale krijgsheren) te verslaan.
  ISAF is bedoeld om "wederopbouw" te faciliteren, maar of die missie kans van slagen heeft is hoogst twijfelachtig. Een ding is iedereen duidelijk: de Amerikanen zullen zo’n missie zeker niet alléén succesvol kunnen volbrengen.

  Wie die pijpleiding uiteindelijk legt, zal "de VS" (?) misschien weinig kunnen schelen. Daarentegen is het voor andere belanghebbenden en toeschouwers wellicht des te interessanter te zien, hoe de intriges zich verder ontwikkelen.

 5. ,,Waarom zou het de VS iets kunnen schelen WIE die pijpleiding uiteindelijk legt. Als hij maar ligt naar hun voorwaarden.”

  Dat is inderdaad de grote vraag, wat zijn de voorwaarden van de VS?

  Feit is wel dat een hoop olie gerelateerde bedrijven connecties hebben in de regering of zelf hun mensen gestuurd hebben, de Bush administratie mag wel degelijk de olie administratie genoemd worden.

  Bush is 1 grote oliefamilie, Dick Cheney was directeur van een groot pijpleidingbouwbedrijf:Halliburton, tante Rice had een hoge functie bij Chevron/BP en zo zijn er meer connecties van corporatisme.

  http://www.opensecrets.org/

 6. [4]
  "De VS" is een lastig punt in deze.

  De beslissingen van ‘de VS’ worden gevormd door zowel diverse oliebelangen (van verschillende consortia die proberen regeringsteun te krijgen) EN maar algemene afwegingen van een regering (staatsveiligheid, kiezersvreugd ed).
  Voor de algemene afwegingen is de uitkomst van WELK (verglijkbaar internationaal-amerikaans) consortium een oliepijp legt niet van belang, mits de pijplijn dezelfde blijft.

  Dit is mijns inziens vergelijkbaar met de meeste andere diensten/producten die in onze maatschappij op het snijvlak van overheid en commercie plaatsvinden. Stroomvoorziening, wegenbouw, openbaar vervoer.
  Wat vanuit het Nederlandse perspectief lastig is te begrijpen, is dat een oliepijplijn in Timboektoe in de Amerikaanse afwegingen gezien kan worden als iets vergelijkbaars als een energiecentrale/ energienetwerk in Nederland.

 7. [6]
  Wat te zeggen van de link van Achilles, hierboven ?
  Er is een heleboel webliteratuur over de geschiedenis van het Amerikaanse corporatisme. Zie bijv.:

  http://www.mises.org/story/
  http://www.lewrockwell.com/
  (om er enkele te noemen)

  en de Bush-connectie sinds Prescott Bush. Zie bijv.:
  http://www.911dossier.co.uk

  Persoonlijk geloof ik dus al helemaal niet in zaken als de "belangen van de VS".
  Men zou kunnen zeggen, dat Corporate America sinds WO-I corporatistisch (= fascistisch) Amerika is. De Amerikaanse regering heeft sindsdien voornamelijk de belangen van zijn multinationale ondernemingen behartigd vaak niet alleen ten koste van de Amerikaanse arme en middenklassen, maar ook ten koste van buitenlandse burgerklassen.

  Verreweg de meeste GI die op het slagveld worden ingezet komen uit de armere staten, hebben de minste opleiding, en hebben nauwelijks andere mogelijkheden dan in militaire dienst te gaan.

  En tegenwoordig vormt de Amerikaanse Big Business samen met de regering een oppermachtig kartel. De waarschuwingen van Eisenhower m.b.t de macht van het militair-industrieel complex hebben weinig uitgehaald. De Amerikaanse regering staat op de payroll van dit kartel. Het bepaalt in steeds toenemende mate de mondiale gang van zaken.

 8. [7] Harry,
  Aangezien we toch een beetje anti- amerikaans bezig zijn, en een beetje veel tekst heb gezien, dacht ik dat het wel leuk was om wat slow motion beelden te laten zien van 9-11.
  Ik ben er haast van overtuigt dat 9-11 doorgestoken kaart is.

  http://www.worldterrorism.n
  http://www.worldterrorism.n
  http://www.worldterrorism.n
  http://www.worldterrorism.n

  Ik vond http://www.worldterrorism.nl een zeer overtuigende site, ben wel benieuwd naar jouw mening!

  Groet, Achilles

 9. [8]
  Dit zijnde een open forum, reageer ik.
  Die raketbeelden zijn allerminst overtuigend: je ziet een lichtflits op het moment dat het vliegtuig de toren raakt. De raketachtige uitbarsting aan de andere zijde naar buiten kan ‘gewoon’ door de kracht van de indringende romp zijn veroorzaakt.
  Verder zie je steeds de toren top-down inzakken, onder het instortende/toenemende gewicht van boven. Daarbij wordt ook lucht met druk naar buiten geperst, en dit lijken de uitbarstingen die men graag als opzettelijke ontploffingen uitlegt.

  Over WTC7. Dat gebouw stort inderdaad netjes naar beneden, wel 7 uur later.
  Als deze ‘gecontroleerde’ destructie deel uit maakte van het plan de 2 torens te vernietigen, waarom dan pas 7 uur later?? In een vooropgezet plan lijkt dat niet erg logisch.
  Verder zie je er branden aan de zijde van de 2 torens, op een hoogte boven die van panden gelegen tussen de 2 torens en WTC7, in het zicht van de instortende torens, verklaarbaar door brandend puin dat er terecht kwam.
  In dat gebouw had de burgemeester van New York zijn hoofdkwartier: 2 etages.
  In kan mij voorstellen dat gebouwen met zulke belangrijke commandopost-informatie uit voorzorg zijn ondermijnd: mocht zo’n centrale post ooit in verkeerde handen komen te vallen, kan men in uiterste nood het hele gebouw opblazen.
  Dit overdenkend, wordt die 7 uur begrijpelijk: men zag branden die zich hevig uitbreidden, niemand begreep precies wat er aan de hand was (het leek beslist op een aanval van een onbekende vijand), het gebouw moest eerst ontruimd, vervolgens besloot men tot destructie.
  Lijkt mij beslist plausibel.

 10. [9] Oke bedankt Beek,
  Uiteraard is iedereen vrij om te reageren!
  Schroom niet om uw mening na het zien van de beelden, te uiten!
  Bij voorbaat dank,
  Met vrindelijke groet,
  Achilles

 11. [8]
  Prima werk, Achilles. Iets om tijdens het weekend goed te bestuderen.
  Vooraf wil ik opmerken, dat het rapport van de 9/11-commissie op drijfzand berust. Er is bijv. geen enkele plausibele verklaring voor het feit, dat de standaard procedures na het scramble-alarm, wegens het binnendringen van een onbekende Boeing boven verboden gebied die geen transponder aan heeft staan, niet zijn gevolgd. Er is ook tot dusver nog steeds geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld, terwijl er wel 3000 doden te betreuren zijn !
  Verder kan een gebouw niet door een brand inzakken. De temperatuur bij verbranding van kerosine kan maximaal stijgen tot ca 800 gr. Celsius, bij lange na niet genoeg om staal te laten smelten (ca. 1500 gr. C)
  Bovendien zou een toren OMVALLEN en dus NIET RECHTSTANDIG INSTORTEN, omdat de staalconstructie het op één punt het EERSTE begeeft.
  Ik kom er op terug, Achilles.
  Prettig weekend.
  Harry

 12. [11]
  Vanaf zo’n 400 gr. C. nemen de mechanische eigenschappen van trekstangen (wat bestaat uit ferriet en cementiet(laag koolstofgehalte => lage(re) smelttemperatuur)) sterk af.
  Een temperatuur van 500 gr. C. maakt dat trekstangen nog maar ca. 10 % van hun belasting aankunnen. De verdiepingen van het WTC waren "opgehangen" aan zulke trekstangen. Als een verdieping door deze verminderde mechanische eigenschappen naar beneden zakt, valt de boel rechtstandig als een kaartenhuis inelkaar.
  Dat er iets niet klopt ben ik wel met je eens, maar het was m.i. geen fals flag operation.

 13. [12]
  jetze,
  Vertel eens hoe dat precies zit met die "trekstangen" svp. Heb je bronnen ?

  "Dat er iets niet klopt ben ik wel met je eens," zeg je.
  Maar wat doet jou desondanks besluiten, dat het geen "fals flag operation" (wat bedoel je daar *precies* mee ?) was ?
  Groet, Harry

 14. [13]
  harry,
  Fals flag operations zijn bij o.a. aanslagen gepleegd door bijv. de geheime dienst om het de vijand in de schoenen te kunnen schuiven. Sorry, dacht dat je met deze propaganda truc wel bekend was. Wat die trekstangen betreft, parate kennis van constructiestaal.

  Maar wat is jouw bron dat (constructie !) staal smelt bij 1500 gr. C., waarom dit eerst moet smelten om een staalconstructie in elkaar te laten zakken, waarom een staalconstructie om moet vallen en niet in kan zakken ?

  Groet, Jetze

 15. [14]
  jetze,
  Ffo begrijp ik. Maar die trekstangen ?
  De constructie van de Twintowers bestond uit 14-inch dikke stalen kolommen en spanten. Er zat 200.000 ton staal in verwerkt.

  Volgens sommige sloopdeskundigen is het zeer twijfelachtig, of de Towers implodeerden door de door brand verzwakte (beschermde) staalconstructie.

  Er zijn sowieso heel veel onopgeloste vragen. Bijvoorbeeld waarom kantelde de top van de zuid-toren al na 3/4 uur, terwijl de noordtoren, die aanzienlijk meer impact onderging dan de zuidtoren, na ruim anderhalf uur rechtstandig implodeerde. Beide gebouwen werden aan de zijkant geraakt.

  Bij geen van de torens is iets teruggevonden van de centrale kolommen en evenmin van de vloeren. Het beton werd totaal verpulverd….
  http://www.serendipity.li/w
  Groet,
  Harry

 16. [15]
  harry,
  1 Nu begrijp je plots ffo
  2 Geeft geen antwoord op mijn vraag
  3 Je weet blijkbaar weinig van staal

  Ga eens googlen op Frank A. Demartini.

  Sorry, verder zonde van mijn tijd.

  Groet,Jetze

 17. Jetze,

  het kost best wat tijd om het te onderzoeken inderdaad, en de waarheid kan best schokkend zijn. Maar voor mij is het zo duidelijk als wat 9/11 is eeen doorgestoken kaart.

  Al die tapes van bin laden, al zarqawi allemaal gesteund door de VS, opzetten van soeniet en shiiten tegen elkaar. Wie profiteert daar nu weer van? De VS en GB.

  Ongelofelijk dat de bedenkers van deze actie verondersteld moeten hebben dat ze anno 2006 alle bewijzen weg zouden kunnen moffelen. Maar misschien boeit het ze niet, tegen de tijd dat de waarheid in de mainstream media aan het licht komt hebben ze hun doel al lang bereikt.

  Zoals ik als eens eerder heb aangegeven in andere topics op dit forum is de regering in Washington geen ‘normale’ regering maar bestaat de harde kern van deze regering uit duivelaanbidders. Hun ‘heilige’ doel is een wereldwijde chaos veroorzaken en de angst voor ‘moslim-terreur’ gebruiken om een internationale anti-terreur-wetgeving op te richten waarbij alle privacy-rechten voor burgers zullen worden ontbonden.
  9/11 is slechts één kaart uit het spel en was nodig om het overgrote deel van de Amerikaanse bevolking achter de anti-terreur-campagne van de Bush-regering te krijgen. Volgens mij is de macht over de olievelden en olieleidingen ook niet de ware reden waarom Irak en Afganistan zijn ingenomen door de Amerikanen. Waar het volgens mij wel om gaat is de laatste strijd om Jeruzalem waarbij alle wereldmachten een rol zullen spelen.

  Groet,
  Achilles

 18. [17]
  Achilles,
  Is dit een ondersteuning voor je hypothese ?http://www.serendipity.li/w
  Groet,
  Harry
  [16]
  jetze
  1) Je weet blijkbaar weinig van beton;
  2) Je bracht geen argumenten;
  3) Ondanks 1) weet je blijkbaar alles al.
  Sorry, op deze manier heb ik ook geen tijd meer voor jou.
  Dag jetze.

 19. Have you ever seen the demolition of buildings? They blow them up, and they implode. Well, I once asked demolition experts, "How do you get it to implode and not fall outward?" They said, "Oh, it’s really how you time and place the explosives." I always accepted that answer, until the World Trade Center, when I thought about it myself. And that’s not the correct answer. The correct answer is, there’s no other way for them to go but down. They’re too big. With anything that massive — each of the World Trade Center towers weighed half a million tons — there’s nothing that can exert a big enough force to push it sideways.

  http://www.pbs.org/wgbh/nov

  Three and a half years later, not everyone is convinced we know the truth. Go to Google.com, type in the search phrase "World Trade Center conspiracy" and you’ll get links to an estimated 628,000 Web sites. More than 3000 books on 9/11 have been published; many of them reject the official consensus that hijackers associated with Osama bin Laden and Al Qaeda flew passenger planes into U.S. landmarks.

  http://www.popularmechanics

 20. [17]
  Achilles, zoals beloofd, ziehier het resultaat van mijn naspeuringen.
  (Er lopen ook hier wel eens mensen rond die graag alles geloven, al heeft zo’n verhaal een waarschijnlijkheid van 1: 1.000.000.000.000)
  Maar wie de vrijheid liefheeft, is kritischer.)

  "Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?
  By Steven E. Jones
  Department of Physics and Astronomy
  Professor of Physics, Brigham Young University,
  Provo, UT 84604

  ABSTRACT
  In writing this paper, I call for a serious investigation of the hypothesis that WTC 7 and the Twin Towers were brought down, not just by impact damage and fires, but through the use of pre-positioned cutter-charges. I consider the official FEMA, NIST, and 9-11 Commission reports that fires plus impact damage alone caused complete collapses of all three buildings. And I present evidence for the controlled-demolition hypothesis, which is suggested by the available data, testable and falsifiable, and yet has not been analyzed in any of the reports funded by the US government.
  :
  :
  We start with the fact that large quantities of molten metal were observed in basement areas under rubble piles of all three buildings: the Twin Towers and WTC7. A video clip provides eye-witness evidence regarding this metal at ground zero: http://plaguepuppy.net/publ… . The photograph below by Frank Silecchia shows a chunk of the hot metal being removed from the North Tower rubble about eight weeks after 9-11. Notice the color of the lower portion of the extracted metal — this tells us much about the temperature of the metal and provides important clues regarding its composition, as we shall see.
  :
  (….)
  :
  Seventeen reasons for advancing the controlled-demolition hypothesis while challenging the “official” fire-caused collapse hypothesis are delineated here. Any rebuttal should address each of these seventeen points.
  :
  (….)
  :
  AFTERWORD

  In writing this paper, I call for a serious investigation of the hypothesis that WTC7 and the Twin Towers were brought down, not just by impact damage and fires, but through the carefully planned use of explosives/incendiaries. I have presented ample evidence for the controlled-demolition hypothesis, which is testable and falsifiable and yet has not been seriously considered in any of the studies funded by the US government.

  At the same time, I acknowledge that other notions have sprung up in the near vacuum of official consideration of this very plausible hypothesis. These notions must be subjected to careful scrutiny. I by no means endorse all such ideas. A March 2005 article in POPULAR MECHANICS focuses on poorly-supported claims and proceeds to ridicule the whole “9-11 truth movement” (Chertoff, 2005). Serious replies to this article have already been written (Hoffman, 2005; Baker, 2005; Meyer, 2005).

  Steve E. Jones"

  Prof. Steven E. Jones will provide an invited seminar open to the public at Utah Valley State College in Orem, Utah, on February 1, 2006:

  "9/11 Revisited: Scientific and Ethical Questions"

  Steven E. Jones, Professor of Physics, Brigham Young University, 7:00-8:30 p.m., CS 404 (Center for the Study of Ethics, Cosponsored with the School of Science and Health)

  http://www.physics.byu.edu/

  Groet,
  Harry

 21. [18]
  Serendipity: een site met wel erg veel obscure verhaaltjes.
  Merwaardig dat iemand die voorgeeft afkerig te zijn van obscurantisme, hiermee komt aanzetten.
  Wie de beelden van de 2 toren bekijkt, ziet ‘gewoon’ de torens breken, precies daar waar de vliegtuigen inslaan. De ‘los’-gekomen loodzware top zakt in, en door toenemende neerwaartse druk zakt het bouwsel in elkaar. Vrij ‘normaal’, ook gezien de feiten die Jetze geeft.
  En als 1 top een beetje kantelt: dat is toch niet vreemd?

 22. [21]
  beek,
  "Serendipity: een site met wel erg veel obscure verhaaltjes."

  Zoals … ?

  "Wie de beelden van de 2 toren bekijkt, ziet ‘gewoon’ de torens breken, precies daar waar de vliegtuigen inslaan."

  Lezen, beek, lezen joh !
  Vooruit dan maar, nogmaals uit het artikel van Steven E. Jones:

  "CONCLUSIONS
  I have called attention to glaring inadequacies in the "final" reports funded by the US government and shown evidences for a likely alternative hypothesis. In particular, the official theory lacks repeatability in that no actual models or buildings (before or since 9-11-01) have been observed to completely collapse due to the proposed fire-based mechanisms. On the other hand, dozens of buildings have been completely and symmetrically demolished through the use of pre-positioned explosives. And high-temperature chemical reactions can account for the observed large pools of molten metal, under both Towers and WTC 7, and the sulfidation of structural steel. The controlled-demolition hypothesis better satisfies tests of repeatability and parsimony and therefore is not "junk science." It ought to be seriously, scientifically investigated and debated.

  A truly independent, international panel would consider all viable hypotheses, including the pre-positioned-explosives theory, guided not by politicized notions and constraints, but rather by observations and calculations, to reach a scientific conclusion. Questioning (preferably under oath) of officials who approved the rapid removal and destruction of the WTC steel beams and columns before they could be properly analyzed – and others as outlined above – should proceed in the United States.

  None of the government-funded studies have provided serious analyses of the explosive demolition hypothesis at all. Until the above steps are taken, the case for accusing ill-trained Muslims of causing all the destruction on 9-11-01 is far from compelling. It just does not add up.

  And that fact should be of great concern to Americans. (Ryan, 2004). Clearly, we must find out what really caused the WTC skyscrapers to collapse as they did.

  To this end, NIST must release the 6,899 photographs and over 300 hours of video recordings – acquired mostly by private parties – which it admits to holding (NIST, 2005, p. 81). In particular, photos and analyses of the molten metal (probably not molten steel) observed in the basements of both Towers and WTC7 need to be brought forth to the international community of scientists and engineers immediately. Therefore, along with others, I call for the release of these and all relevant data for scrutiny by a cross-disciplinary, international team of researchers. The explosive-demolition hypothesis will be considered: all options will be on the table."

  Of wil je dat ik het hele artikel van Steven E. Jones ook nog voor je vertaal en hardop voorlees ? 🙂
  Kom op zeg. Doe zelf ook eens wat.
  Voor je nog meer ongefundeerde, althans voorbarige, conclusies trekt, zou ik je willen verzoeken eerst het hele artikel van Jones goed te bestuderen.

  Harry.

 23. Harry, mooi werk!
  Zeker dat stuk van
  Steven E. Jones, Professor of Physics, Brigham Young University,
  Helaas was Natuurkunde nooit m’n sterkste vak ik ga er dan ook uitgebreid de tijd er voor nemen. Vrij recent ook: ,,Prof. Steven E. Jones will provide an invited seminar open to the public at Utah Valley State College in Orem, Utah, on February 1, 2006”:D

  Ben ondertussen met het onderzoeken bezig van de Bin Laden tapes. En reacties van amerikaanse politici.
  Zag een filmje waarin Bush zei ,,Ik weet niet waar hij is. Uhm uhm het interesseert me ook eigelijk niet.” Kan uit zijn verband gerukt zijn natuurlijk.. maar goed er zijn zoveel dingen die niet logisch kloppen en daarbij ook dat de amerikaanse overheid ook beslag legt op onderzoeksmiddelen.
  De officiele verklaring alleen al: Hallo 19 Arabieren met een zakmes! Op de officiele vluchtlijst staat geen enkele Arabische naam! Er zijn polls dat bij iedere video/ audio tape de populariteit van Bush stijgt. Ook is mij duidelijk geworden dat bin Laden een nierziekte heeft en om de 3 dagen naar een nier dyalyse apparaat moet nou die heeft ie heus niet in een grot! Dus of hij is dood, Of hij krijgt steun. En dan hebben we nog Guantanomo bay, dit zou een veilige haven kunnen zijn om geredde Al quida strijders uit Tora Bora van de Noordelijke alliantie te kunnen beveiligen. Kortom een hoop tijd is nodig om het totale logische plaatje te verkrijgen!
  Groet, Achilles

 24. [23]
  Achilles,
  Ja, uiterst merkwaardig al die ongerijmdheden in de officiele rapporten. Maar ze gaan erin als Gods Woord in een ouderling.

  Terwijl rapporten van het niveau van Steve Jones de mainstream pers nauwelijks halen of opzien baren. De meeste mensen schijnen het niet te begrijpen, willen het niet begrijpen, of nemen de moeite niet. Want ze geloven liever hun Grote Leider dan zelf na te denken.

  Op dit principe berust, wat ik tegenwoordig zou willen noemen de "sociaal-fascistische dictatuur", zoals samengevat door Hermann Goehring tijdens het Neurenberg proces:

  "Naturally the common people don’t want war; neither in
  Russia, nor in England, nor in America, nor in Germany. That is
  understood. But after all, it is the leaders of the country who
  determine policy, and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a DEMOCRACY, or a FASCIST DICTATORSHIP, or a PARLIAMENT, or a COMMUNIST DICTATORSHIP. Voice or no voice the people can always be brought to do the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is to tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same in any country."

  http://www.frontpagemag.com

  Groet, Harry

 25. [22]
  Deze Jones praat alleen maar over gesmolten metaal. Maar er waren daar natuurlijk nog veel meer krachten aan het werk.
  Het instorten gebeurt duidelijk van TOP naar BENEDEN.
  Zo duidelijk zie je dat bij gecontroleerde destructie niet: daar zie je duidelijk dat eerst de fundamenten worden opgeblazen.
  Bij de twee torens kun je zien dat de vernielde ‘fundamenten’ precies daar waren, waar de vliegtuigen naar binnen kwamen. En vervolgens ontstaat een domino-effect naar beneden.

  Serendipity: Ganesh Baba, buitenaards leven, veel samenzweringstheorieen, anti-Zionisme.

 26. [25]
  beek,
  “Deze Jones praat alleen maar over gesmolten metaal. Maar er waren daar natuurlijk nog veel meer krachten aan het werk.”
  Hiermee doe je Jones werkelijk heel grof tekort, vriend.
  Jones gedegen (voor eigen rekening en risico uitgebrachte) rapport stelt niet alleen de totaal ongerijmde conclusies van de officiele rapporten van FEMA, NIST en de 911-Commissie ter discussie, maar brengt voor 17 kritische punten een veel waarschijnlijker, toetsbare hypothese voor de implosie van de WTC-gebouwen, de “gecontroleerde sloop”-hypothese naar voren:
  “I consider the official FEMA, NIST, and 9-11 Commission reports that fires plus impact damage alone caused complete collapses of all three buildings. And I present evidence for the controlled-demolition hypothesis, which is suggested by the available data, testable and falsifiable, and yet has not been analyzed in any of the reports funded by the US government”

  Zolang zijn 17 punten niet stuk voor stuk worden weerlegd, blijft zijn wetenschappelijke en op getuigenverklaringen gebaseerde twijfel kaarsrecht overeind en blijven zijn conclusies gerechtvaardigd: er dient tenminste een ONAFHANKELIJK onderzoek te komen naar de werkelijke oorzaken van de instorting van de WTC-gebouwen.

  Het spijt me erg voor jou beek, maar ik vraag me in gemoede af, of je het rapport van Jones althans de strekking ervan goed begrepen hebt.
  Er is een foto van gesmolten metaal, dat wordt opgevist, dat na 8 weken nog geelgloeiend is: de temperatuur moet dus in de buurt van de 1000 gr. Celsius zijn, veel hoger dan 4-500 gr. die bij een kerosinebrand worden bereikt. Die kwestie wordt geheel buiten de officiele rapportage gehouden en daarnaast zijn er nog 16 andere ernstige problemen met de officiele rapportage.

  Ook jou opmerking: “Zo duidelijk zie je dat bij gecontroleerde destructie niet: daar zie je duidelijk dat eerst de fundamenten worden opgeblazen.” is feitelijk onjuist.
  1) Wat betreft de Twintowers zijn er meerdere getuigenverklaringen, die getuigen van explosies bij de grond VOOR de zaak naar beneden komt;
  2) Er is tijdens de instorting van de Noordtoren sprake van “squibs” kleine buitenwaards gerichte explosies te zien aan de zijkant VOOR het vallend puin die hoogte bereikt;
  3) WTC7 dito.
  En dan nog even dit:
  4) Jones noemt toevallig het artikel in Popular Mechanics van enkele jaren terug, dat ook geen verklaring geeft voor de vreemde physische gebeurtenissen rond de ineenstorting.
  5) Jones’ artikel is enkele weken oud. Hij heeft een voordracht aangekondigd op 1 februari 2006.

  Ik stel voor, dat je met een betere en werkelijk feitelijke weerlegging komt. Met de paar "kritische" opmerkingen in jouw laatste post kom je echt niet weg, beek. En als je dan toch bezig bent, kun je meteen ingaan op de statements in mijn commentaar [24] aan Achilles. Tot zo lang.

  Tenslotte: Serendipity heeft vele honderden artikelen, de ene veel beter dan de andere. Het heeft de vorm van een tientallen jaren lopende kroniek van een zich geestelijk ontwikkelend individu/libertarier.
  Zie: http://www.serendipity.li/a… voor een omschrijving.

  De door jouw genoemde beschrijvingen van Ganesh Baba dateren rond 1980 en zijn gezien de inhoud “spiritueel” getind en duidelijk niet-wetenschappelijk. Op grond van jouw karige “opsomming” van een viertal gebieden kunnen we redelijkerwijs niet concluderen, dat elk van die honderden artikelen op die site zich bij voorbaat zou diskwalificeren, krachtens jouw enkele opmerking, dat er “wel erg veel obscure verhaaltjes” op staan. Ook daarvoor moet je echt wel op de inhoud van de artikelen zelf ingaan.
  Harry

 27. [26]
  harry,

  Geweldige bron kerel, dank je.

  http://members.iinet.net.au

  achilles,

  Dat jij geen zak van natuurkunde (mechanica) hebt begrepen en harry de ballen verstand heeft van metalurgie was me vrij snel duidelijk in deze.

  Neem in het vervolg jullie gezever met nog meer "blauw ?" zout.

  Beek,

  Zonde van de tijd. 8)

 28. Oke, prof. jetze,

  Laten we dan naar de grote lijnen kijken:
  19 Arabieren kapen 4 vliegtuigen met stanleymesjes. 1 vliegt in het Pentagon, 1 stort neer op een veld, de anderen vliegen in de twintowers. Doden 3000.
  Mee eens?

  The war on terror begint:
  Het is gerechtvaardigd en logisch om Irak de bezetten, Afghanistan te bezetten, leider noordelijke alliantie vermoorden, een Unocal medewerker tot staatshoofd te bombarderen,

  Als het werkelijk om een aanslag te doen was zou men m.i. via de CIA infilteren bij de terroristen.
  Waarom wordt Saudi Arabie dan niet aangevallen? Kortom het lijkt me duidelijk dat de VS 9/11 sowieso gebruikt is om olievoorradenveilig te stellen?

  Hoe groot is de kans dat in een ware democratie het zoontje van de premier, premier wordt?
  Waarom is Bush in 2000 verkozen met een gemanipuleerde verkiezingsuitlag?
  Wel zijn broertje Jeb Bush is daar gouverneur!

  Als wij het eens zijn dat 9/11 gebruikt is om de olievoorraden veilig te stellen, dan moet er zeer gericht naar 9/11 gekeken worden, wanneer je dat doet en het officiele rapportleest van de 9/11 commission dan blijven er een hoop vragen open. Je ziet ook dat deze commissie een enorme machtspositie heeft.

  De regering in Washington maakt dankbaar gebruik van de onnozelheid van de bevolking die voor het overgrote deel gewoon niet kan en wil geloven dat hun eigen overheid tot een dergelijke gruweldaad in staat is.

  Maar het is best schokkende informatie idd.

  Harry, misschien is dit ook niet de juiste site om het over 9/11 te hebben. Heb het idee dat een hoop Libertariers niet door hebben dat slecht zijn loont. En dat de VS in veel libertarische ogen nog steeds het paradijs op aarde is?

  Groet,
  Achilles

 29. [26]
  17 punten, samengevat:

  1. Weken later vindt men nog gloeiend metaal. Dit kan ijzer zijn, als gevolg van gebruik van thermiet, HDX, RDX of een combinatie. Brandend kerosine alleen kan dit niet veroorzaakt hebben.
  Als er thermiet is gebruikt, moet er ook veel aluminiumoxide worden gevonden: dit moet onderzocht.
  2. Er is zwavel gevonden en microscopische veranderingen in de structuur van het metaal, vooral bij WTC7. Dit moet duiden op gebruik van thermiet. Moet onderzocht.
  3. Gaat over WTC7.
  Ik acht het mogelijk dat dit gebouw ondermijnd was, zoals ik al eerder opmerkte.
  4. WTC7.
  5. WTC7.
  6. Antenne op de top lijkt een fractie eerder te vallen: zou kunnen duiden op opzettelijk opblazen van de middenkolom. Moet onderzocht.
  7. Vlak voor het instorten zijn explosies gehoord en gezien op lagere etages.
  Ik zie die als veroorzaakt door de druk van boven, 30 verdiepingen die beginnen te zakken, en andere ontploffingen.
  8. Top-down slopen is niet gebruikelijk. Het moet veroorzaakt/bevorderd zijn door een reeks opzettelijke explosies, m.b.v. radiografie. Moet onderzocht.
  9. Vliegtuigen alleen kunnen nooit zoveel verwoesting veroorzaken: is nooit vertoond.

  10. Gaat vooral over WTC7 en de grote vakkennis die hiervoor nodig is.
  11. Bij een seminar voor ongeveer 60 mensen vind slechts 1 persoon dat verder onderzoek niet nodig is.
  12. De gebouwen waren vliegtuigcrash bestendig ontworpen, hoe konden ze dan instorten. Kan alleen bij temperaturen hoger dan 800 graden.
  13. Bij modellen zien we geen instorten. Computersimulaties zouden zijn aangepast totdat het ´gewenste´ resultaat zichtbaar werd.
  14. Computeranimaties moeten worden vrijgegeven. Ze zijn aangepast aan tot gewenst resultaat, het instorten.
  15. Alleen vuur kan niet de oorzaak zijn van het instorten. De kans is 1 op biljoen.
  16. De kern kan niet alleen door vuur het begeven. Moet door explosies zijn veroorzaakt. Ook de iets kantelende top van ± 30 verdiepingen moet door explosies zijn verpulverd.
  17. Herhaling van de punten.

  Niet erg overtuigend allemaal, mede gezien de feiten die Jetze geeft, en gezien de door mij eerder genoemde zaken die door iedereen kunnen worden waargenomen.

  Ik voeg er aan toe dat er nog meer brandde dan kerosine en dat er nog meer kon ontploffen. Waren er gasleidingen en gasflessen b.v.

 30. [28]
  Wat voor belang had Bush bij het na (tijdens, wat een timing !) de aanslag inelkaar donderen van de twin towers ?
  Dat terroristen het zelfs voor elkaar konden krijgen het status symbool van de V.S. (en de westerse wereld) met de grond gelijk te maken ?
  Dat geloof je toch zelf niet ?
  Dat ik meer begrepen heb van natuurkunde mechanica en metalurgie dan harry en jou maakt mij nog geen professor.

  Jouw bron globalresearch kreeg als reactie van James McNamara de reactie: never debate a moron.

  Sluit me hier volledig bij aan.

  [29]
  Dieselolie, voor de noodagregaten in toren 7 ? 🙂

Comments are closed.