In verkiezingstijd zien we de vreemdste coalities. CDA-Minister de Geus (SZW, het ministerie van Slechte Zaken en Wetten), berucht o.a. vanwege de Wet op de kinderopvang en de WIA, maar zeker niet alléén daarom, “adviseerde” alle politieke partijen in oktober 2005 om de helft van de kieslijsten te reserveren voor vrouwelijke kandidaten. Dat zullen ze meestal wel niet gedaan hebben, hoe kunnen ze ook ? Vrouwelijke kandidaten zijn namelijk niet zo dik gezaaid. Kijkt U dus binnenkort even op die lijsten of de partijen in Uw gemeente zich wel aan het ministeriele advies hebben gehouden.

De reden waarom er minder vrouwen kandideren is meestal, dat raadsvergaderingen het gezinsleven in de war schoppen. Maar dat interesseert Aart-Jan geen zier. Want zijn advies zou, indien het als wettelijk criterium zou gaan gelden, tot voordeel van grote fracties (grote landelijke partijen) strekken. En dat is hard nodig, vindt Aart-Jan.

Voor de goede (Slechte) zaak gaf Aart-Jan de Geus dezer dagen dan ook het stemadvies aan alle mannelijke kiezers om vooral op een vrouw te stemmen. Aan vrouwen heeft hij merkwaardigerwijs zijn onvolprezen (wettelijk ?) advies onthouden. Dat riekt dus al naar discriminatie. Maar goed. Mogelijk denkt hij, dat mannen meestal op mannen en vrouwen meestal op vrouwen stemmen, wat zou betekenen, dat vrouwelijke raadsleden vaker met voorkeurstemmen gekozen zouden worden dan mannelijke. En dat lijkt uiterst onwaarschijnlijk. Dus waarom Aart-Jan vrouwen niet adviseert, begrijp ik niet. Geen nood. Vermoedelijk begrijpt hij het zelf ook niet.

Hoe dan ook. In de eerste plaats is het helemaal niet zijn taak om zich als minister met verkiezingspropaganda bezig te houden.
In de tweede plaats maakt Aart-Jan zich met dit “stemadvies” feitelijk, maar niet juridisch, schuldig aan discriminatie, wat een schending van de grondwet inhoudt en wat dus zou neerkomen op een ambtsmisdrijf.
En in de derde plaats, -als hij tegen beter weten in dan toch meent dat te moeten doen-, dan behoort zo’n minister dat feitelijke delict zeker niet tijdens raadsverkiezingen te plegen.
Het komt er gewoon op neer, dat de feitelijk verdachte Aart-Jan de G. in zijn functie probeert de uitslag van raadsverkiezingen ten koste van de locale partijen ten gunste van de gevestigde partijen te beinvloeden.

<%image(20060208-Marijke_Vos.jpeg|60|42|)%>
Maar in het Haagse gekkenhuis is niets te dol. Bijvoorbeeld popt daar gisteren ineens een Marijke Vos (Kamerlid voor de oppositiepartij Groen-Links) voor BNR-Nieuwsradio op om het volk te vertellen, dat zij dit een zeer goed idee van Aart-Jan de G. vindt. Natuurlijk moet er wel eerst even naar bekwaamheid gekeken worden, maar volgens Marijke zijn alle vrouwelijke kandidaten alléén al in de kwaliteit “vrouw” geschikte raadsleden, vooral als ze straks -dat gooide ze er en passant ook even tussendoor- beter betaald worden (laten we ex-collega kamerlid en partijgenote Tara Singh Varma even vergeten, maar die was dan ook geen raadslid).

Vraagje aan Marijke: geldt de competentievraag dan alleen de mannelijke kandidaten ?
Dat lijkt immers ook verdacht veel op discriminatie. Ook Marijke V. belandt dus wat mij betreft op het verdachtenbankje.

Oh ja, en geen woord van kritiek van de journalist, terwijl Marijke V. sinds oktober 2005 al te kennen geeft, -schrik niet- in 2006 wethouder in Amsterdam te willen worden.

Kijk beste lezer, dat is politiek op zijn PUURST. Zo weet U tenminste, wat U aan politici hebt: U had gedacht, dat een volksvertegenwoordiger het volk 4 jaar lang in de Kamer vertegenwoordigt. Mispoes ! Halverwege solliciteert zo iemand naar een beter (betaald) baantje.

Dat heet in gewoon Nederlands “kiezersbedrog”. Dus waarom zoudt U aan notoire bedriegers elke keer Uw mandaat geven ?

“Maar de story begon toch met Aart-Jan de G. ?” hoor ik U zeggen. Inderdaad waarde lezer, maar politiek komt, zoals U merkt, neer op ordinaire volksverlakkerij. Wat zei collega-minister Pechtold in het damesblad Opzij ook weer, dat hij niet had “mogen” zeggen ?

Bronnen:
fanlogradio1journaal.web-log.nl…
www.feeds4all.nl…
www.hpdetijd.nl/kortom…

© Copyright 2006 Harry Stulemeijer. Alle rechten voorbehouden.

9 REACTIES

 1. De gemiddelde kiezer leeft nog steeds in de droom dat de overheid goed is en tot het goede geneigd. De politiek gelooft dit ook van zich zelf of wil op zijn minst de schijn ophouden. Wij weten wel beter…

 2. Gelukkig geeft Aart-Jan als verantwoordelijke voor emancipatie zelf het goede voorbeeld door zijn plek in de tweede kamer af te staan aan een vrouwelijke collega. Bravo Aart-Jan!

  Emancipatie is een nobel streven voor de socialist, maar hij moet er natuurlijk niet zelf het slachtoffer van worden.

 3. Typisch politiek-correcte bemoeizucht die tot niets leidt en, dit keer, niets kost (voor de verandering). Jammer dat er zoveel naieve burgers positief tegenover staan.
  In dit kader ook een aardig artikel van Mises.org over het eeuwige geleuter van gezagsdragers m.b.t. ‘de schrikbarende daling van wiskundigen en technici’:
  http://www.mises.org/story/

 4. [3] Helaas kost het gehele beleid de belastingbetaler wel degelijk wat. In 2004 is er een heuse visitatiecommissie in het leven geroepen die moet controleren of de overheid wel voldoende doet aan emancipatie. Iets zegt mij dat deze nobele, socialistische commissieleden dit niet uit eigen zak betalen, maar ik kan de vinger niet op de zere plek leggen.

  De banenmachine van de overheid draait op volle toeren.

 5. [4] het beleid inderdaad helaas wel, de oproep niet. Wel kan zoiets mogelijkerwijs tot nog meer incapabele personen in de Gemeenteraad leiden. Dat kan trouwens soms een zegening zijn… 😉

 6. Ik (vrouw) word horendol van het gezeik (sorry hoor) over het verhogen van het aandeel van vrouwen op plekken waar nu hoofdzakelijk mannen zitten.
  En ook over de zgn. kwaliteiten van vrouwen. Ik werk er regelmatig mee en het is totaal onproffessioneel volk.
  Over alles, maar dan ook alles moet uit en te na gepraat worden (sufgeluld; sorry hoor).
  Ieder probleem/kwestie kun je oplossen door er over te praten.
  Beslissingen nemen duurt eeuwig.
  En degenen die een leidinggevende functie hebben geven geen leiding
  maar doen aan overleg (weer praten)
  Het werkt absoluut demotiverend.

  Ik zou zo graag zien dat er competente
  mensen op de juiste plek komen. Kleur en smaak doet er voor mij niet toe.

 7. [6]
  Zo is dat! Het gaat om de bekwaamheden en de vaardigheden, NIET om geslacht/etnische afkomst enz.
  Voor de zoveelste maal, die discriminatiewetgeving, een DRAAK van een wet.

 8. [1]
  Precies Maverick. Zie ook verder.
  [4]
  Dirty Harry,
  Dat beleid kost inderdaad scheppen met geld: commissie wordt op commissie gestapeld.
  [5]
  Aad, besef wel, dat de hele antidiscriminatiewetgeving, emancipatiewetgeving, etc. is bedoeld de burger te muilkorven. En dat hebben minder mensen in de gaten.
  [6]
  anita,
  Voor "competente mensen" moeten we zeker niet bij de politiek wezen.
  [7]
  beek,
  (Anti)discriminatiewetgeving: precies. Sterker nog: reeds het hier besproken ministerieel advies om gelijke aantallen mannelijke en vrouwelijke kandidaten op de kieslijst te zetten, is een collectivistische maatregel gericht tegen de (kleinere) locale partijen.
  http://www.hpdetijd.nl/kort
  Groet,
  Harry

Comments are closed.