Uit reacties op mijn bijdrage van de vorige week over de aanslagen op het WTC-complex van 9/11 blijkt, dat er nogal wat mensen zijn, die om de een of andere reden niet wensen na te denken, vooral niet als het ergens om gaat. Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag, of er oorlog gevoerd moet worden, zoals nu van Nederland verwacht wordt. Het is buitengewoon opvallend, dat door het media-politieke circus alles gedaan wordt om de werkelijke doelstelling te verheimelijken.

Het officiele circuit spreekt almaar over “wederopbouw” van Afghanistan, ALSOF het ontwikkeld gebied betreft. Nederlanders weten wel beter. Zoals wij eerder meldden, betreft het hier een Amerikaans bouwproject voor de aanleg van een olie- en gaspijplijn door een “onveilig” gebied.
Terwijl de bevolking twijfelt, doen de (meeste) politici alsof. De PvdA speelt het spel zorgvuldig. ALSOF die partij rekening zou willen houden met de mening van de mensen. Na een discussieavondje in Utrecht heeft Bos laten doorschemeren, dat dat niet het geval zal zijn. Want ach, de Partij van de Armoede zal afkondigen, dat Nederlandse militairen die arme Afghanen uit hun lijden moet verlossen. Voorwaar een schone taak ! Maar hebben we het hier over een Nederlands belang ? Ik dacht het niet.
En zo gaat het schimmenspel vrolijk verder.
Het adagium “Bij twijfel niet inhalen” gaat sowieso niet meer op: het volk mag de waarheid immers niet weten.

Mij dunkt, dat het er juist op dit punt op aan komt, van de verantwoordelijke overheid maximale verantwoording te eisen. Anders zal de overheid haar onverantwoorde handelwijze als precedent aanmerken.

Juist staten zijn bij uitstek de geschikte organisaties om complotten te smeden. En juist libertariers beseffen, hoe de staat een loopje neemt met individuele vrijheden.
Als die staat een oorlog verklaart, zou je verwachten, dat libertariers dus voorop lopen om de staat ter verantwoording te roepen. Wie anders zou dat in de huidige eenheidsdwangstaat nog doen ?

Het is opmerkelijk, dat mensen die wel de moed hebben de overheidsmacht te testen of uit te dagen meestal ofwel plegen te worden genegeerd ofwel niet serieus worden genomen, terwijl hij toch de goegemeente waarschuwt voor het opdringende gevaar. Bij politici en media is dit psychologische verschijnsel over de hele wereld reeds lang bekend en daar wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt. Men ventileert dan ook bijna uitsluitend, wat de toehoorder graag hoort, zodat hij kan denken, dat hij rustig kan slapen. Er wordt goed voor hem gezorgd, en zijn belastinggeld wordt goed besteed.

Niets is minder waar, zoals de geschiedenis ons kan leren.
Het klassieke voorbeeld is Munchen 1938, toen Chamberlain den volkeren vrolijk kwam wijs maken, dat hij een vredesakkoord met Hitler gesloten had.
Wij moeten overheidsverklaringen serieus nemen, NIET omdat ze de waarheid zouden spreken, want dat is uitzonderlijk, maar omdat ze ons moeten aanzetten naar de waarheid op zoek te gaan.

In Amerika heeft men vaak ook problemen de feiten onder ogen te zien.
De moord op John F Kennedy zou volgens de officiele lezing een “Lone gunman”-actie zijn. Zie plaatje (fake).
www.assassinationscience.co…

Het officiele rapport van de Commissie Warren over die moord deugde van geen kanten, maar er kwam geen nieuw onderzoek. Ook niet onder democratische presidenten. Alle reden om de regering te wantrouwen zou je zeggen.
Sterker nog: de overheid gaat steeds een stapje verder.
Sinds lang speelt zich een heftige strijd af van de Amerikaanse libertariers tegen het militaire interventionistische beleid van de regering. Die strijd is onder GW Bush na 9/11 buitengewoon vinnig. Het is overduidelijk dat de regering bezig is het leger in te schakelen voor de privebelangen van de president en zijn vrienden.

www.globalresearch.ca/artic…

Het was de buitengewoon populaire voormalige President Eisenhower (aka IKE) die in de jaren 1950 de Amerikanen en de wereld waarschuwde voor het militair-industrieel complex.
M.a.w. IKE waarschuwde ervoor te menen dat complotten niet zouden bestaan: complotten bestaan en complottheorieen dus ook.
De buitenlandse politiek van de V.S. wordt sinds President Wilson gekenmerkt door militair interventionisme vrijwel altijd om corporatistische doelstellingen te verwezenlijken. Met het regime van GW Bush lijkt het roer definitief te zijn overgenomen door het oorlogszuchtige corporatisme.

www.daanspeak.com/1/WorldUn…

© 2005, Harry Stulemeijer. Alle rechten voorbehouden.

73 REACTIES

 1. Mee eens.
  Volgens mij nederland ook ‘into it’ omdat ze dan daar zo’n lekker bureaucratietje neer kunnen planten. Je weet wel, VN-getrouw, ‘onderwijs’, social engineering, het hele ratteplan (..). Ze noemen het vervolgens ‘neoliberaal’ om de boel lekker wazig te maken.
  Niet dat ik nou zo’n fan ben van de taliban maar laat ze dat nou maar lekker zelf uitzoeken.
  Ik begin dat koningshuis hier ook steeds meer verdacht te vinden eigenlijk. Volgens mij is het vanuit die richting dat d66 teruggefloten is. Het koningshuis zit d’r middenin, ze doen echt wel meer dan lintjes doorknippen. Tenminste dat vermoeden heb ik.

 2. [1] Je ziet het m.i. helemaal goed, Jensdensen! Orde en chaos, dat is wat Bush aan het creeëren is. Hier in Nederland gaat het al niet anders. Kijk maar hoe onze regering het volk laat weten wat er precies gaande is: wel, niet, misschien en uiteindelijk wanneer er een "fout" wordt gemaakt wordt er sorry gezegd. Vanmorgen las ik dat Bush verder gaat met de strijd voor vrijheid. haha, zijn eigen vrijheid om de weg naar de macht nog makkelijker toegankelijk te maken. En Nederland hobbelt daar lekker achter aan. Wat het Koningshuis betreft: die behoren nergens invloed op te hebben, we hebben immers een regering(al doet dat niet wat het zou moeten doen). Het koningshuis staat bekend om de connecties met de Bilderberggroep enz. tot aan de bovenste plaats op die hierarchie-ladder. Complotten bestaan natuurlijk wel, en een ieder die dat niet wil weten, doet lekker mee aan de struisvogelpolitiek!

 3. “The very word ‘secrecy’ is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. ”

  – Kennedy, 27 April 1961

 4. "…dat er nogal wat mensen zijn, die om de een of andere reden niet wensen na te denken, vooral niet als het ergens om gaat."

  Harry, door de mensen die in desbetreffende discussie tegenargumenten aanvoerden zo te bestempelen, verlies je mijn respect. En niet omdat het ook mij betreft, maar omdat het gewoon een zielige manier is om je punt te maken.

  Toppunt van triestheid. Kleuter.

 5. [1]
  JensDensen,
  Het vermoeden, dat het koningshuis achter het "terugfluiten" van D66 zou zitten, lijkt mij eerlijk gezegd voorbarig. D66 is -nog- niet teruggefloten en er kunnen allerlei andere redenen zijn, waarom D66 naderhand wellicht toch zou besluiten de missie te steunen.
  Het spijt me, maar jouw vermoeden is bij gebrek aan argumenten nog geen toetsbare hypothese. Verder ben ik het wel ongeveer met je eens.
  [3]
  Sander,
  Treffend citaat, inderdaad. Dat hij dit durfde zeggen en de CIA terugfloot maakte hem sowieso tot mogelijk doelwit van een geheime operatie.
  [4]
  Geert,
  Ik heb het helemaal niet over degenen die met INHOUDELIJKE tegenargumenten kwamen. Er zijn in die discussie -behalve tegen het eind- namelijk nauwelijks inhoudelijke tegenargumenten naar voren gebracht.
  Op inhoudelijke argumenten ben ik juist zoveel mogelijk wel ingegaan.

  Ik doel op degenen, die in weerwil van de feiten bij voorbaat officiele rapporten geloven en niet willen toegeven, dat de meeste officiele rapporten waarschijnlijk zelf deel uitmaken van een complot, maar denken weg te komen met de dooddoener: "ik houd niet van complottheorieen", zodra de officiele lezing wordt weerlegd of zelfs maar aangevallen.
  [5]
  peterk,
  Inderdaad. "Je begrijpt het pas als je het door hebt." 🙂
  Groet, Harry

 6. [6] Die ben ik niet tegen gekomen harry.. Maar als ik denk dat het wtc is ingestort door bommen, dan pas kan ik zeggen dat ik heb nagedacht…

 7. [7]
  Hans,
  Ik vrees, dat de lijn van mijn betoog nog steeds niet is overgekomen.

  D.w.z., eerst lanceert de overheid een buitengewoon onwaarschijnlijke verklaring voor de feiten.

  Vervolgens wordt daarop inhoudelijke kritiek geleverd d.m.v. het wijzen op leugens, onverklaarde lacunes, innerlijke tegenstrijdigheden, getuigenverklaringen die strijdig zijn met de officiele versie, etc., etc.; en vervolgens wordt een alternatieve toetsbare hypothese gelanceerd, waarmee de feiten wel -althans veel beter- verklaard zouden kunnen worden. Dat houdt niet noodzakelijk in, dat de hypothese WAAR zou zijn, maar WEL, dat hij logisch redelijker is dan de officiele verklaring.

  Een dergelijke zuiver logische constructie wordt vervolgens van officiele zijde en door mensen die hun mening in de la klaar hebben liggen, schijnbaar afgeschoten op niet-inhoudelijke gronden. En daartegen valt logisch bezwaar te maken. Meer heb ik niet gedaan. Maar nogmaals, zoals ik hierboven ook heb betoogd, acht ik het vanuit libertarisch oogpunt en om allerlei andere redenen, noodzakelijk om in het algemeen het waarheidsgehalte van officiele verklaringen te toetsen.
  That’s all, folks.

 8. Ik zit erstig te twijfelen om morgen een:
  camouflagepak aan te trekken,
  rooie verf op m’n canouflagepak te smeren,
  kistjes aan te trekken,
  een olieton op m’n rug te binden,
  afbeelding van Bush erop te plakken,
  en een nederlands vlaggetje in m’n nek stoppen.

  En dan over het binnenhof rond strompelen.

 9. [1] Jensensen (en natuurlijk ook Harry en Monique) zien het gewoon goed.Kijk eens hoe het nieuws dat de potentaten welgevallig is,keer op keer wordt herhaald.De kracht van de reclame ligt in de herhaling.Stamp het er in.En dan allerlei tegenstrijdig gedoe er om heen, dit alles maakt de mensen murw en mat. Ze doen maar, zeggen ze dan. En daar gokken ze op in Den Haag.Natuurlijk, we leven in een wereld van complotten.Nu weer de moord op Sévéke. Wie hoor je nog.De mensen zijn murw.Maar het was wel de derde politieke moord. Rondom het koningshuis hangen alleen nog maar komplotten.Daar schijnen ze patent op te hebben.En alles kan alleen in romanvorm worden gepubliceerd,anders worden de schrijvers vervolgd en hun bestaan onmogelijk gemaakt. Waarom laten we alles maar gebeuren. De dossier over Mabel Wisse Smit waren bij de amsterdamse politie natuurlijk weer onvindbaar,de foto’s van haar en die lange waren al bij nova maar de betreffende vrouw werd met de dood bedreigd. De man die met info over de stadhoudersbrief uit Duitsland kwam na de oorlog kreeg met aanslagen op zijn leven te maken. Hoe kwam KING Kong aan zijn eind in de Scheveningse gevangenis:Lindemans?Wat staat er in de amerikaanse archieven die pas in maart 2008 opengaan. Over Bernard en Juliana,zal niet leuk zijn voor de nederlanders zeiden de amerikanen.Achteraf kun je denken al weer iets om een deal over af te sluiten, wij vernietigen het dossier en jullie gaan naar Afghanistan.Als er een congres is over de monarchie in Groningen zit Bea op de eerste rij.Dat moest niet mogen, dan kan toch niemand vrijuit praten.Het enige kritische geluid kwam dan ook pas toen ze vertrokken was, van Thomas van der Dunk geloof ik, die ook lid is van het Republikeins Genootschap. Het is trouwens leuk om lid te worden van de Republikein, verschijnt 4 x per jaar. Doen, dan hoor je nog eens wat. Anne

 10. [15]
  Anne,
  Ja, en hier in Nederland kon nooit zoiets gebeuren als een politieke moord, terwijl Nederland in W-Europa op dat gebied sinds de moord op Fortuyn koploper blijkt te zijn.
  Natuurlijk wil de macht zich handhaven d.m.v. complotten. Daar hoef je Machiavelli maar voor te lezen. Hoe meer mensen de ogen daarvoor sluiten, hoe groter het risico, dat het moorden doorgaat.
  Groet, Harry

 11. [16]
  Precies,
  Lees "de vorst"en je weet dat in feite er nog niets veranderd is.

 12. "Natuurlijk wil de macht zich handhaven d.m.v. complotten."

  Wanneer ze dat telkens keer op keer lukt en dus waar is zou je kunnen stellen dat dat de overwinning is van het collectivisme, omdat individuele belangen soms geheel, of deels terzijde moeten worden geschoven.. en dat in het kader van het "algemeen belang" van de macht.

  Ik geloof dus niet dat "de macht" d.m.v. allerlei samenzweringen "de macht" weet te behouden. Daarvoor zijn er teveel onzekerheden in het leven. Men weet de macht te behouden doordat er voldoende mensen zijn die denken dat ze profiteren van "de macht".

  You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.
  Abraham Lincoln.

 13. "die om de een of andere reden niet wensen na te denken, vooral niet als het ergens om gaat."

  Nogal een boude uitspraak voor iemand die zich uitgeeft voor "wetenschapper", doch zelf weinig begrijpt van de eigenschappen van beton en/of staal.

  Stanley Milgram wel echt begrepen ?
  Die witte jas past ons blijkbaar allemaal.
  In onderbroek stel je weinig voor, zie de gevangenneming van de voormalig "president" van Irak.

 14. [18] You can fool all of the people some of the time, and you can fool some of the people all of the time, and those are pretty good odds. (Joe Sobran)

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. "As for the Gettysburg Address, H.L. Mencken put it quite truly when he said it was one of the most beautiful prose poems in the English language, but added that the trouble was it was the South, not the North, that was fighting for a government of the people, by the people and for the people. Lincoln practically imposed a dictatorship on the Northern states, closed down nearly 300 newspapers and had thousands of people arrested. Any critic of his administration or the war was dubbed a traitor. Virtually everything he did was unconstitutional. And his administration was corrupt.

  All Americans need to know the true history of their country, for the country we live in today is a product of that history, not of the fictional history. You can find out more about Lincoln by reading two books with the same title – The Real Lincoln. The modern book is by Thomas DiLorenzo, a fine scholar; and the older book, a reprint, is by Charles L.C. Minor. It is published by Sprinkle Publications, P.O. Box 1094, Harrisonburg, VA 22801.

  In contrast with Lincoln, the more you learn about Washington, the more you realize that he truly was one of the great men of all time. Very few men can be said to be indispensable, but some historians believe that Washington really was indispensable. Without him, we might well not have succeeded against the British and almost certainly would not have had the republic he and his contemporaries created.

  It’s no wonder modern politicians don’t talk about him. Everything he warned against, they have embraced; everything he urged us to do, they have neglected to do. And the mess we are in today only proves how right Washington was and how wrong today’s politicians are."

  Niet alleen Amerikanen, iedere wereldburger zou dit moeten weten.

 16. [2Ja, dit gelezen hebbende begin ik meer te begrijpen waarom Lincoln’s geest nog steeds rondwaart in het Witte Huis;hij moet zijn karma inlossen. Groetjes Anne2] [22]

 17. [18] You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.
  Abraham Lincoln.

  Bij de binenlandse politiek zal het allemaal wel meevallen met machtspelletjes maar met buitenlandse politiek..
  er zijn zat eenvoudige (geheime) manieren om conflicten te zaaien in landen, hiervoor heb je maar weinig mensen voor nodig hebt, bijv:

  Etnische tegenstellingen intensifiseren, economische sancties opleggen voor niet bestaande kernwapens etc.

  Om een oorlog te beginnen hoef je het volk maar 1 keer goed voor de gek te houden. En als het als gevolg van die oorlog het economisch beter kan gaan is het de mensenlevens en het voor de gek houden wel waard.

  Wat dat betreft is de mens nog steeds een aap, wat de machtigste en rijkste leider zegt wordt vaak het makkelijkst geslikt.

  Overheden zijn logge organisaties, rapport op rapport wordt er geschreven. Echt goede onderzoeksjournalistiek wordt nauwelijks bedreven. Slappe rapporten worden omdat het de overheid is makkelijk geslikt. Ook al is de inhoud gemanipuleerd.

  Mijn mening is dat corruptie en samenzweringen(incl.achterkamertjes politiek) overal aanwezig zijn: bij de good guys and the bad guys. Bij de rijke en de arme landen. Alleen bij de bad guys en de arme landen valt het meer op dan bij de good guys and de rijke landen.

  Groet,
  Achilles

 18. Meneer Harry is een kei in logische redeneringen.
  Daarom is hij de betere libertarier.
  En sluit hij gewoon de discussie als de tegenwerpingen hem te veel worden.
  Als hij poneert dat de zelfmoordaanslagen op de Twin Towers wel eens het werk van de Amerikaanse regering zouden kunnen zijn, en je bestrijdt dat, kun je niet nadenken, aldus deze ware libertarier.
  Bovendien schijn je niet van complottheorien te houden.
  De realiteit van de moslimzelfmoordmoordenaars, blijkt volgens dit groot denkraam bijzonder ongeloofwaardig te zijn.

  Nee, dan liever de kaartenhuisjes van zinnen die elkaar logisch lijken te volgen.
  Lucht en leegte, ijdelheid der ijdelheden.

 19. [26] Over Bush en discussies afbreken, gesproken : Chuck Baldwin’s "the Bush record" wacht nog altijd op een inhoudelijke reaktie
  van Beek :

  http://www.chuckbaldwinlive

  Oeps….Beek holt weer weg…DAG Beek.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. [27]
  Cincinnatus,

  Dat zal allemaal best, doch:
  harry neemt niet eens de moeite om in te gaan op simpel te controleren tegenargumenten.
  In de Skepter, herfst 2005 van de stichting Skepsis staat een helder artikel over complottheorieen en samenzweerders (helaas nog niet on-line).
  In een andere reactie op een artikel van harry had ik al gesteld dat dit niet mijn feestje is, en een simpel verzoek om op te rotten voor mij voldoende is om op te rotten.

  Houdt de eer dus nu maar aan mezelf en rot prettig op.

  Heel veel geluk gewenst met het uitdragen van het libertarisme.

  Jetze

Comments are closed.