Nu de psychologische oorlogsvoering rond de Islam dezer dagen nieuwe hoogtepunten bereikt, terwijl de herkomst van propagandamateriaal duister blijft, begon ik mij te realiseren, dat ik nog nooit een betrouwbaar mission statement van Osama bin Laden zelf gehoord of gelezen had. Op mijn naspeuring trof ik echter een beschouwing aan uit 2004 (!) van Eric Margolis, een bekende onafhankelijk en deskundig journalist over het boek “Imperial Hubris” (imperialistische overmoed) door “Anonymus”, feitelijk de CIA’s senior terreuranalist en officiële huisexpert Michael Scheuer over Osama bin Laden. Het boek van de wereldgeschiedenis ligt open.

Margolis’ bespreking, vertaald, iets ingekort volgt hieronder:

“De toegestane publicatie van een dergelijk dramatisch boek, dat zich richt tegen de neo-conservatieve politiek, die de V.S. naar twee oorlogen heeft gevoerd, door een in dienst zijnde CIA-functionaris, is zonder precedent.

Scheuers werk breekt taboes en veegt alle wolken van leugens over al-Quaida, Irak en Afghanistan van tafel. Het is ook het laatste teken van de bittere strijd achter de schermen die in Washington gevoerd wordt tussen de pro-Israel neo-conservatieve Pentagon en de National Security Council aan de ene kant en de CIA en het State Department aan de andere.

“De leiders van de VS weigeren het feit te accepteren, dat we een wereldwijde Islamitische opstand bestrijden, geen criminaliteit of terreur.”

Geen enkele reden van Bin Laden om oorlog tegen de VS te voeren heeft iets te maken met onze vrijheid en democratie (zoals Bush beweert), maar alles met beleid van de VS in de Islamitische wereld, met name ongelimiteerde steun aan Israels brutale repressie van Palestijnen en de vernietiging van Irak, aldus Margolis

Scheuer: “Vanwege de goedkope, gemakkelijk bereikbare olie hebben Washington en het Westen Moslim tyrannieen gesteund, die bin Laden en andere Islamisten trachten te vernietigen. De oorlog zou de levenstijden van onze kinderen kunnen duren en kunnen worden uitgevochten op Amerikaanse bodem.”

“Osama bin Laden,” zegt hij, “is geen terrorist of gek, maar wordt in de hele Moslim wereld gezien als een man van eer en moed en nederigheid. Hij is de enige Moslim leider die in opstand komt tegen de roofzuchtige Westerse machten en is Islam’s grootste held sinds Saladin.”

De militaire interventies van de VS en Engeland in Afghanistan en Irak completeren de radicalisering van de Islamitische Wereld, een primair doel van bin Laden, aldus Margolis.

Volgens Scheuer is de huidige bedreiging van Amerika “de defensieve Jihad, een Islamitische militaire reactie die wordt getriggerd door een aanval van niet-Moslims op het Islamitische geloof, op Moslims op Moslim gebied..”

Moslims vechten steeds meer terug. Aangezien hun corrupte en incompetente regeringen grotendeels onbruikbare militaire krachten hebben (behalve Pakistan en Turkije), zijn veel individuen en individuele groepen een private ondernemingsoorlog gestart. De Moslim wereld meent, dat het onder een totale aanval blootstaat, geleid door Bush en zijn bondgenoot Sharon: een massieve poging iedereen die gekant is tegen de hegemonie van de VS te verbrijzelen, Islam’s inherente politieke rol te vernietigen, zijn liefdadige instellingen, Westerse waarden op de Islamitische wereld opleggen en marionetten regeerders handhaven, wat in Bush’s lexicon “verspreiding van democratie” wordt genoemd.

“Terreur is de oorlog van de armen, oorlog is terreur van de rijken”, zei de humanist Peter Ustinov.

Wijzend op Tsjetsjenie, Kashmir, China’s Uigurs en Oesbekistan: “Amerika steunt regeringen die besloten hebben Islamitische strijders uit te roeien, die niet alleen voor onafhankelijkheid vechten, maar tegen geinstitutionaliseerde barbarij.”, zegt Scheuer.

Het ultieme taboe doorbrekend merkt Scheuer op: “De Israeli’s zijn erin geslaagd de teugels van de Amerikaanse Gulliver aan de kleine Joodse Staat en zijn politiek vast te rijgen. M.a.w. Israel’s machtige lobby in de VS en de media-supporters hebben zijn oorlog met de Moslim wereld tot Amerika’s Oorlog gemaakt.”

De oorlogen in Afghanistan en Irak zijn verloren zaken, concludeert Scheuer. Niemand van de regering van de VS heeft dit durven toegeven tot nu toe. Maar Scheuer heeft volkomen gelijk.

De VS is totaal niet in staat legitieme regeringen te vormen in elk van beide chaotische naties, alleen marionetten gesteund door Amerikaanse bayonetten. Als de VS blijft, zal het eindeloos bloeden; als hij zich terugtrekt, wordt hij geconfronteerd met een politieke ramp. Met al zijn rijkdom kan de VS zijn overwinning niet kopen. Eer is nog steeds de wisselmunt van het Midden-Oosten, meer dan goederen en diensten. Eer is waarom Afghanistans Taliban weigerde bin Laden aan de VS uit te leveren en waarom hij ondanks een premie van $25,000,000.=. nog steeds niet is verraden in een land waar het jaarinkomen $147,- is.”

Maar Margolis is het helemaal niet eens met Scheuers conclusie, dat de VS maar twee keuzen heeft: ofwel een smerige oorlog tegen de hele Moslim wereld ofwel simpelweg zich terugtrekken uit de hele regio.

Hij zegt: “Er zijn vele manieren waarmee de VS de Moslimwereld kan laten zien, dat het niet een dodelijke vijand is. Die manieren beginnen in Palestina, Irak en Tsjetsjenie.”

Vertaling (enigszins ingekort) door Harry Stulemeijer:

Bron:
www.bigeye.com/fc091304.htm

26 REACTIES

 1. “De Israeli’s zijn erin geslaagd de teugels van de Amerikaanse Gulliver aan de kleine Joodse Staat en zijn politiek vast te rijgen. M.a.w. Israel’s machtige lobby in de VS en de media-supporters habben zijn oorlog met de Moslim wereld tot Amerika’s Oorlog gemaakt.”

 2. [1]
  Dit schreef de CIA-specialist, Michael Scheuer, die m.n. ook uit de school klapt over de verhoudingen binnen de hoogste leiding van de VS. (Spellingsfout hersteld.)
  [2]
  Mike,
  Graag een voorbeeld.
  Groet, Harry

 3. [4]
  Nuttige linkjes, Jetze.
  Overigens zou ik willen voorstellen, dat we het "huiveren" 🙂 inderdaad beter aan angsthazen kunnen overlaten, zodat we ons dan beter in de feiten zelf kunnen verdiepen.
  Dat eventuele nucleaire materiaal kan alleen dienen voor een "vuile bom", maar niet om daarmee een atoombom op Amerikaanse bodem tot ontploffing te brengen. Tenzij bijv. Noord-Korea een ICBM zou kunnen en willen ontwikkelen en gebruiken.

  "Tijd over ?"
  Dat gebeurt zelden. Alléén als ik tijd heb 🙂

 4. [3] "“Osama bin Laden,” zegt hij, “is geen terrorist of gek, maar wordt in de hele Moslim wereld gezien als een man van eer en moed en nederigheid."

  Dus Bin Laden wordt door elke moslim gezien als een man van eer en moed en nederigheid??? Het lijkt erop dat Scheuer een grote collectivist is….

 5. [6]
  Zou kunnen. Zoals in Nederland ook een grote meerderheid collectivistisch lijkt. Maar ik vermoed, dat Scheuer bedoelt, dat een grote meerderheid van moslims OBL ziet als een man van eer en moed en nederigheid. En die perceptie verwoordt hij. Daar lijkt me helemaal niets mis mee, integendeel. Het lijkt me een politieke realiteit, die voor veel Amerikanen / Westerlingen niet echt leuk is.
  Het lijkt me bepaald niet overbodig, dat "de Amerikanen" zichzelf daarover tenminste eindelijk eens een keer willen gaan afvragen, of hun regering (regeringen) wel in het belang van Amerika opereert (opereren), of juist niet, of zij wel een weloverwogen afweging maakt tussen Israelische en Amerikaanse belangen.

  Mutatis mutandis zouden Nederlanders zich wel eens mogen gaan afvragen, wat "onze jongens" in Afghanistan te zoeken hebben en of de Nederlandse regering met zijn militaire interventies de belangen van Nederland dient of niet, resp. of zij wel een weloverwogen afweging maakt.
  Als het bijvoorbeeld aan de Commissie Stiekem ligt, zou de Nederlandse burger daarbuiten dienen te worden gehouden.
  Groet, Harry

 6. "“Osama bin Laden,” zegt hij, “is geen terrorist of gek, maar wordt in de hele Moslim wereld gezien als een man van eer en moed en nederigheid."

  Cijfermateriaal en heldere definities alsjeblieft? Wat is bv de hele moslimwereld?

 7. [6]
  ,,Amerika”, zegt Scheuer, ,,beseft nog altijd onvoldoende dat Bin Laden geen eenzame fanatiekeling is. Het moet inzien dat die man kan rekenen op enig begrip van een groot deel van de islamitische wereld die Amerika niet verfoeit voor wat het is, maar voor wat het doet."

  Dit staat in de link die Jetze gaf. Geeft toch een ander beeld dan in bovenstaand artikel wordt gesuggereerd.

 8. [9] Dat is een foute vertaling:

  "Osama bin Laden, says Scheuer, is no terrorist or madman, but is seen across the Muslim World as a skilled warrior and man of honor, courage, and humility."

  Ik weet zeker dat heel veel moslims zich door deze tekst beledigt voelen….

 9. Feit blijft dat Osama bin Laden op de "pay roll" stond van de CIA, EN op de "most wanted" lijst van de FBI.

 10. Krijgen weer, impliciet, Amerika en Israel de schuld van het moislimterrorisme.
  Bin Laden streed tegen de USSR, uit religieuze overwegingen, en kon toen de hulp van Amerika goed gebruiken.
  Later keert hij zich ook tegen zijn hulpverleners (niet ongebruikelijk bij de extremistische moslims) en verklaart Amerika, ook uit religieuze overwegingen, tot het ergste kwaad in de wereld en noemt het een heilige plicht van elke goede moslim waar het kan Amerikanen te doden.

  Ook de haat tegen Israel stamt van ver VOOR de zogenaamde bezetting en onderdrukking van die Arabieren die zich Palestijnen noemen en voor wie Jordanie was het thuisland was.
  Hitler had al goed maatjes onder moslim-fundamentalisten: samen vierden zijn hun ant-semitisme.
  Maar inderdaad: elke nieuwe aanleiding wordt gretig aangegrepen om hun haat tegen Amerika en Israel te rechtvaardigen.
  Maar dat kun je niet Amerika en Israel verwijten!
  En dat Bin Laden onder Islamieten breed wordt bewonderd: what’s new in town?
  Hij is hun grote inspirator, zoals Khomeiny, voor hun nietsontziende haat.
  Nog wel iemand met een hemelse grijns, veel geld, een een schijnbaar zachtaardig voorkomen (drugs?).

 11. [13]
  De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik mij niet in die CIA heb verdiept. Als secret-intelligence-organisatie blijft zoiets troebel: een spel van valse agenten, echte agenten, dubbelagenten. Het schijnbare kan bewust zijn opgezet als misleiding, het blijkbare kan ook een bewuste misleiding zijn.
  De vijand moet tenslotte worden misleid. En daar kan de leek net zo gemakkelijk in die misleiding trappen.

 12. [8]
  Sorry, daar gaat de boekbespreking niet over.
  [12]
  beek,
  "Krijgen weer, impliciet, Amerika en Israel de schuld van het moislimterrorisme."
  Wie BEDOEL JE met "Amerika" ? Uit de boekbespreking moge blijken, dat het BINNEN de Amerikaanse regering al oorlog was / is.
  [13]
  Het is nog geen vreet-es-tijd.
  [14]
  "De vijand moet tenslotte worden misleid. En daar kan de leek net zo gemakkelijk in die misleiding trappen."

  Juist beek. Precies DAAROM lijkt het me ook van zo groot belang eerst de posities te onderzoeken, alvorens een standpunt in te nemen. Denk je ook niet ?
  Groet, Harry

 13. [13]
  Nu het Sovjet-imperium is gevallen, is het gemakkelijk de koude oorlog af te doen als kouwe drukte, en vooral te focussen op de activiteiten van de CIA die dan in een kader van ‘zoeken naar wereldoverheersing door de VS’ worden geplaatst.
  Terwijl die CIA vitaal onderdeel was van de pogingen van de VS om wereldoverheersing door het Sovjet-communisme te voorkomen en in de Sovjet-intelligence een geducht tegenstander had.
  Want overal in de wereld was dat Sovjet-communisme actief bezig de invloed uit te breiden.
  Dit ‘vergeten’ en deze geschiedenis plaatsen in het kader van de veronderstelde VS-wereld-overheersing noem ik 1-zijdig en derhalve misleidend.

 14. [17]
  Begrijp niet precies wat je bedoelt, reageerde in eerste instantie op jouw uitspraak over hitler en zijn moslim fundamentelisten.
  Als je het over de ss divisie handschar of skanderberg wilt hebben, prima, maar vergeet dan ook bijv. de ss divisie wiking niet, en al helemaal de rol van paus Pius de XIde en zijn kardinaal Pius de XIIde (hitler hield toch ook maar fijn die communisten tegen nietwaar?).

  [15]
  Voor mij is het altijd vreet-es tijd, liefst NIET politiek correct 8) .

 15. In verband met dit onderwerp is het intersssant om nog eens het artikel van Bart Croughs te lezen dat hij schreef naar aanleiding van 9/11 in HP/De Tijd:

  "De voordelen van non-interventie" op
  http://www.meervrijheid.nl/

 16. [19]
  Letterlijk, yep, linkspoot.
  Figuurlijk, yep, informatiespons.
  Collectivist, val prettig dood
  (niet P.C.).

 17. Harry,

  Op zich best een leuk artikel, al raakt het (zoals met zoveel intellectuele boeken)de kern niet. Die Scheuers is volgens mij niets meer dan een loopjongetje geweest van de CIA. Echt met het strategische handelen van de CIA heeft hij geen verstand van. Over die Margolis kan ik niet goed oordelen.

  Groet,
  Achilles

 18. [22]
  Scheuer doet met gevaar voor eigen leven een boekje open over de interne verhoudingen binnen de Amerikaanse Regering. Dat is buitengewoon nuttige informatie, omdat het aangeeft, hoe gespleten Amerika is. Die gespletenheid had de regering Balkenende aanleiding kunnen geven opheldering te vragen, alvorens op het amerikaanse verzoek om troepen voor Afghanistan in te gaan. Helaas is dat niet aan de orde geweest, omdat men eenvoudigweg niet op de hoogte is van de Amerikaanse interne verhoudingen.
  Wat Eric Margolis betreft:
  Google Eric Margolis, volg de links en je kunt lezen wie hij is: Hij schijnt erg goed ingevoerd in de Islamitische wereld in het M.-Oosten en doet uitstekend journalistiek onderzoek.

  http://www.ericmargolis.com/

  etc., etc.
  Groet, Harry

 19. waar maken jullie nouw rusy over weetje hoe erg het daar aan toe is en vooral als je eigen famillie er zit wnat mijn broer zit er en das niet best dus als je rusy wil maken doe het dna lkkr via msn jah

 20. Om terrorisme te bestrijden zijn 3 zaken nodig: armoedebestrijding, goed onderwijs, gelijkheid tussen man en vrouw.
  Zolang dit niet in combinatie realiseerbaar is, zal de arme, ongeletterde, onderdrukte, islamitische massa achter hun dwaalleraren aan blijven hobbelen, wier enige doel het is: te vissen in troebel water en zo de macht te behouden.

Comments are closed.