Geert Wilders en zijn partij willen dat in de Grondwet krijgen.

Dat moet als dominante cultuur in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet worden vastgelegd.
Het huidige artikel moet vervallen.

Artikel 1 van de Grondwet luidt nu als volgt:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Dat iedereen door de overheid gelijk behandeld wordt, lijkt iets waar niemand tegen kan zijn. Het verbod op de genoemde discriminatie is echter in het dagelijks leven niet haalbaar, en moet ook niet strafbaar zijn. Zie ons artikel: “Discriminatie moet mogen”.
www.vrijspreker.nl/blog/ind…

Wat dat betreft zijn wij daarom al heel lang tegen dit non-discriminatie artikel in de grondwet.
Om echter een Joods-christelijke cultuur te gaan poneren of voor te trekken, voert weer een nieuw discriminatie begrip in.
Frappant is dat ook Jan Peter Balkenende geprobeerd heeft om die Joods-christelijke cultuur in de afgewezen EU-Grondwet te krijgen. Gelukkig is dat mislukt, zelfs al voor het Nederlandse volk die Grondwet naar de prullenbak verwees.
Dergelijke begrippen hebben een collectivistisch tintje en verzwakken alleen maar de soevereiniteit van het individu.

Hier beperken we ons slechts tot het allereerste punt van het nieuwe programma van Wilders. Er zijn nog wel meer punten die collectivistisch zijn en waar we later nog wel op terug zullen komen.

89 REACTIES

 1. De grondrechten neergelegd in de grondwet zijn er voor de verticale verhoudingen, dus tussen overheid en burger. Dan lijkt het me juist dat er een discriminatieverbod is waar de overheid zich aan moet houden. Stel je eens voor dat zij onderscheid gaat maken tussen gelovigen en niet-gelovigen, of mensen van het overheersende geloof en en andersgelovigen. Niet dat de overheid tijdens haar hedendaagse bezigheden niet discrimineert, maar dit zou alleen maar een verslechtering met zich meebrengen.

  Alle andere non-discriminatiebeginselen mogen best m.i. geschrapt worden voor de horizontale verhoudingen (tussen burgers onderling). Een verandering van art. 1 Grondwet zoals Wilders voorstelt is uiterst collectivistisch. Jammer dat Wilders maar weer eens bewijst niet hét vrijheidsdenkende alternatief te zijn in de politiek. Maar goed, dat zal menig vrijheidsdenker al eerder te weten zijn gekomen.

 2. Hemeltjelief… Wilders is geen libertarier en we moeten niet vergeten dat hij niet in z’n eentje alles kan afbreken.

  Zijn nieuwe artikel is noodzakelijk om de subsidiestroom af te bouwen, waar juist migranten/moslims van afhankelijk zijn.

  Juist om die belastingverlaging te financieren zijn meerdere stappen nodig.

  Daarnaast is het leuk lonken naar CDA stemmers, die zijn immers dol op dergelijke uitspraken. Misschien stemt nu stiekem Jan-Peter wel op Wilders wegens zijn ‘goede’ idee.

  Het zou trouwens wel een stap vooruit zijn, omdat discriminatiegedrocht te kunnen schrappen.

  Wilders is zeker niet het ultieme vrijheidsideaal, maar hij zou wel de beste tussenstap kunnen zijn.

  Vooralsnog lijkt hij niet terug te schrikken radicale dingen te doen. Als die overheid straks 50% kleiner is en we uit de EU zijn, dan gaan we wel muggenziften over kleine details.

  Niet op Wilders stemmen is net zo stom als niet stemmen op een minarchisch-libertarische partij omdat je anarcho libertarier bent terwijl we in een sociaaldemocratie wonen.

  Laat iedereen in hemelsnaam onderstaand artikel lezen:

  http://www.meervrijheid.nl/

 3. [1] Artikel 1 wordt om de haverklap misbruikt om mensen de mond te snoeren, en is dus een instrument van fascistoïde onderdrukking verworden. Het komt er op neer dat als A iets zegt dat B niet geheel aanstaat, B de overheid met de grondwet in de hand aanzet tot het de mond snoeren van A. Wat dat betreft heeft Wilders helemaal gelijk. Dat Joods-christelijke en humanitaire is voor het gros van de mensen te onbegrijpelijk, en het is daarom jammer dat hij deze termen gebruikt. Er wordt helemaal niet mee bedoeld dat we in Nederland allemaal christen, joden en humanisten zijn, er wordt mee gerefereerd aan de wortels van onze samenleving, die wel degelijk op christelijke beginselen is geïnspireerd. De grootste atheïst zal onderschrijven dat stelen niet mag, één van de tien geboden. Hetzelfde geldt voor moord en doodslag. Onze samenleving begon vorm te krijgen in de tijd van de romeinen, na de val van het romeinse rijk werd het voornamelijk gestuurd door het christelijk geloof. Volgens mij moet je op die manier dat punt van Wilders zien, maar hij gebruikt er de totaal verkeerde terminologie voor, wat dus door zijn tegenstanders direct wordt misbruikt om hem te beschuldigen van rassenhaat, en meer van dat soort minder fraaie benamingen waarmee de socialist de niet-socialist placht weg te zetten. Wat dit met collectivisme heeft te maken ontgaat mij eerlijk gezegd enigszins. Of valt te ontkennen dat de kerk tot in de jaren 50 van de vorige eeuw een wel erg nadrukkelijk stempel op de maatschappij heeft gedrukt? Maar feitelijk heeft de West-Europese samenleving inderdaad een set van normen en waarden die zijn oorsprong vindt in de bijbel, of je het nu leuk vindt of niet. De kracht van onze samenleving is dat men hier de ratio mag inschakelen, zodat we hier niet als in willekeurig achterlijk islamitisch land worden geregeerd door een aantal godsdienstwaanzinnigen, hoewel ik socialisme wel degelijk als een sektarische godsdienst beschouw. Waar het punt van Wilders volgens mij vooral om draait is het tegengaan van vreemde overheersing. Beter zou zijn het uitsluiten van wat voor overheersing dan ook.

 4. [1] .Dan lijkt het me juist dat er een discriminatieverbod is waar de overheid zich aan moet houden. Stel je eens voor dat zij onderscheid gaat maken tussen gelovigen en niet-gelovigen, of mensen van het overheersende geloof en en andersgelovigen.’

  Of tussen automobilisten en voetgangers? (art.1. (op welke grond dan ook…) Is een FARCE! en GOSPE!

 5. [2] Ja, dat is een uitstekend artikel van Murray Rothbard.
  Het pleit voor samenwerking tussen anarchisten en minarchisten, een eindigt met:
  "Het antwoord op deze uitstekende vraag is dat we (anarcho-kapitalisten) hand in hand zouden moeten marcheren met de minarchisten <b>mits zij werkelijke radicalen zijn</b>, zoals ze waren vanaf de geboorte van het klassieke liberalisme tot aan de jaren 40 van de twintigste eeuw. Geef ons de anti-étatistische radicalen terug, en onze beweging zal in ware harmonie ten strijde kunnen trekken."

  Om tot die door Rothbard gewenste radicalen te behoren, heeft Geert Wilders nog een lange weg te gaan.

 6. [3] "er wordt mee gerefereerd aan de wortels van onze samenleving, die wel degelijk op christelijke beginselen is geïnspireerd. De grootste atheïst zal onderschrijven dat stelen niet mag, één van de tien geboden. Hetzelfde geldt voor moord en doodslag"

  En in de Islam of het Buddhisme mag je wel moorden en stelen?
  Wat een onzin.

  Je hebt wel gelijk dat vele van onze denkbeelden die historische achtergrond hebben, maar ook zonder die achtergrond zouden velen van die principes er heus wel zijn.
  En bovendien doet het niet ter zake.
  Als van mij iets gestolen wordt, maakt het mij niet uit of de dief Islamiet, Atheist, Jood of Christen was.

  Een wetboek kan volstaan door te stellen dat diefstal verboden is. En moorden etc. maar de hele verwijzing naar cultuur is er niet bij nodig en leidt slechts tot collectivisme en discriminatie.

  De overheid zelf mag geen onderscheid maken, maar uiteraard moet het bergers wel vrijstaan voorkeuren te hebben en er hun handelen op af te stemmen.

 7. [3]"de wortels van onze samenleving, die wel degelijk op christelijke beginselen is geïnspireerd. De grootste atheïst zal onderschrijven dat stelen niet mag, één van de tien geboden. Hetzelfde geldt voor moord en doodslag."

  Het lijkt mij dat het feit dat atheïsten doorgaans ook vinden dat diefstal, moord en doodslag niet mogen, aantoont dat deze beginselen *niet* specifiek christelijk zijn.

 8. [2]"Niet op Wilders stemmen is net zo stom als niet stemmen op een minarchisch-libertarische partij omdat je anarcho libertarier bent terwijl we in een sociaaldemocratie wonen."

  Of ik op Wilders stem of niet maakt niks uit voor het aantal zetels dat hij haalt. Dus wat er stom is aan niet stemmen ontgaat me.

 9. [5]
  Hub,
  Me dunkt, dat Wilders de klok heeft horen luiden zonder te hebben begrepen, waar de klepel hangt.
  Het valt te vrezen, dat hij zich voor zijn nieuwe programma kennelijk door quasi-theoretici heeft laten informeren over de grondslagen en waarden van onze samenleving.
  Groet,
  Harry

 10. [5] Ik denk dat wilders radicaler is dan zijn programma laat zien. Als ik zie wat hij allemaal over zich heen krijgt [bedreigingen] en toch presteert [partij zonder subsidie opgericht] heeft hij meer in z’n mars dan de rest van Den Haag.

  Daarentegen, zou hij meer/minder zetels krijgen als hij zijn radicale kant zou laten zien?

  Hij wil notabene 50% van de overheid afschaffen. Radicaler dan hem krijg je niet voorlopig…

 11. [7] Nee, maar bovenstaand doet het wel goed bij de ggristenen… Hij moet eerst nog wel stemmen krijgen…

 12. M.i. is het Wilders meer te doen om een soort koude oorlog tegen de Islam te starten zoals Fortuyn ook voor ogen had (zoals in zijn boek staat "Tegen de islamisering van onze cultuur, het woord als wapen").

  Door de Joods/Christelijk/Humanistische traditie in de grondwet te verankeren geeft hij impliciet aan dat voor (toekomstige) islamitische politieke partijen geen ruimte is.

  Dat klinkt mij in ieder geval niet echt liberaal en vrij in de oren. Maar we moeten ook niet vergeten dat de Islam een overheersende cultuur/religie is. Zij zal altijd streven naar een omverwerping van een aantal van de beginselen die wij hier hebben vastgesteld (gelijkheid man en vrouw, homo-emancipatie, etc.). Wat dat betreft lijkt een "verbod" op partijen die erop uit zijn deze verworvenheden omver te werpen op zijn plaats, hoe niet liberaal dat ook moge zijn en hoe zeer zo’n verbod ook tegen mijn persoonlijke overtuiging ingaat.

  Het is wel lastige materie en om e.e.a. goed te verwoorden zodat je ook mensen kunt overtuigen van de noodzaak van zo’n verbod (ingekleed in grondwettelijke bescherming van historische verworvenheden), is voor mij in ieder geval (nog) een brug te ver.

 13. Als een cultuur dominant is, hoeft hij niet in de grondwet.
  De dominante cultuur is overigens niet de Christelijke-Joodse of de humanistische traditie, maar de consumptiecultuur en het individualisme. En als het Christelijk-Joodse genoemd moet worden, dan ook graag de Romeinen en de Grieken. En de moderne wetenschappelijke traditie (Copernicus, Galilei, Descartes, Newton, Leibniz, Dalton, Darwin, Einstein…), die voor een compleet nieuw wereldbeeld en mensbeeld hebben gezorgd. En dan ook nog de moderne jongerencultuur en vooral dan de popmuziek, die inmiddels diep in onze vezels zit.

 14. [9] Harry, die informant/inspirator voor dat nieuwe programma van Wilders is hoogstwaarschijnlijk de zeer christelijke Bart Jan Spruyt. Die is daar in ieder geval voor ingehuurd.
  Bart Jan Spruyt staat voor vanavond geprogrammerd in Barend & Van Dorp.

 15. [7]
  Machismo, opportunisme, eerzucht, gewelddadigheid, wreedheid, grootsheid enz. zijn altijd meer gangbaar geweest in talloze culturen.
  De waarden die Christus belichaamde, als dienstbaarheid, betrouwbaarheid, goedheid, gematigdheid, zijn in het ‘westen’ dieper doorgedrongen, dan menigeen beseft.

 16. [12]
  mrXL,
  Heb het artikel van Rothbard gelezen.
  Ben het eens: beter een half ei, dan een windei.
  Met één kamerzetel doe je niet veel, vijf geeft al wat meer houvast.
  Betekent natuurlijk wel, dat libertariers hem verder zullen moeten bijpraten.
  En Wilders’ nieuwe art. 1 Gw zal -als ik het goed begrijp- sowieso die atheistisch humanistische traditie omvatten.
  Groet,
  Harry

 17. [15]
  Saartje,
  Ja, het is en blijft toch een ideologische strijd.
  Ik ben benieuwd, of puur humanistische waarden van hem vanavond niet ook het etiket "christelijk" zullen krijgen, ja of nee.
  We zullen zien.
  Groet,
  Harry

 18. [16] "Machismo, opportunisme, eerzucht, gewelddadigheid, wreedheid, grootsheid enz. zijn altijd meer gangbaar geweest in talloze culturen".
  Ben je nu Spanje aan het beschrijven?
  Ach ja … natuurlijk dat komt doordat ze daar 500 jaar onder Arabisch juk hebben geleefd…

 19. [10]Ik geloof dat je niet helemaal begrijpt wat ik bedoel. Laat ik een voorbeeld geven:

  In 2002 en 2003 heb ik niet gestemd. Ik had bijvoorbeeld LPF kunnen stemmen. In 2002 deed de LPF het goed met 26 zetels. Had ik LPF gestemd in 2002 dan hadden ze gehad… (dramatische pauze) 26 zetels. In 2003 storte LPF in elkaar en haalden ze maar 8 zetels. Had ik in 2003 LPF gestemd dan hadden ze gehad… (opnieuw dramatische pauze) 8 zetels.

  Bij het EU-referendum heb ik wél gestemd (tegen, uiteraard). De uitkomst was nee, met 61,6%. Was ik thuisgebleven, dan was de uitkomst geweest… (laatste dramatische pauze) nee, met 61,6%.

  Eigenlijk had ik net zo goed thuis kunnen blijven, ware het niet dat ik graag op dat nee-knopje wou drukken.

 20. [15]
  Overigens betwijfel ik, of zo’n infotainmentprogram nou de ideale setting is voor het behandelen van een dergelijk onderwerp.

 21. [20] Maar als iedereen zo zou denken, dan zou het wel zetels schelen.

  Daarom is het belangrijk dat groepen mensen gemeenschappelijke doelen stellen en hier naartoe werken. Als die gemeenschappelijke doelen bereikt zijn, is het nog vroeg zat voor een afscheid.

  Dus als we uit de EU zijn, de belastingen 50% lager, minder regels [en als dit ook blijkt te werken in de maatschappij], dan is het draagvlak voor een minarchisme veel groter en realistischer.

 22. [20] Om en emmer over te laten lopen heb je soms net die ene druppel nodig.
  Je was tegen die EU ‘grondwet’. Maar als ik jou goed begrijp vind je eigenlijk dat je net zo goed thuis had kunnen blijven, zelfs als de uitkomst van het referendum exact 50% ja en 50% nee was.

 23. [22] Ik ben het volkomen met je betoog eens. Wilders schrijft bijvoorbeeld: "Het echte gevecht gaat tussen de politieke partijen die het bestaande systeem vormen en er zich behaaglijk in thuis voelen (en dat zijn alle partijen van SP tot en met VVD), en de politici die dat systeem willen uitdagen en fundamenteel hervormen."*
  Een kleine stap voor een libertarier om even op zo’n partij stemmen (die fundamenteel in zijn richting meekijkt) zou uiteindelijk wel eens een enorme stap naar een libertarisch ideaal kunnen blijken. Altijd beter dan achter de geraniums grommend de stemkaart tot vliegtuigje vouwen.

  *http://www.geertwilders.nl/

 24. [21] Het aardige ervan is wel dat in zo’n programma met een hoog ‘gelul’ gehalte als Barend & van Dorp, de gasten sòms minder op hun qui-vive zijn dan in een zogenaamd serieus programma (met Witteman c.s.) en zich meer in de kaart laten kijken. We’ll see!

 25. Dit kan de manier zijn om Nederland ‘Nederlands’te houden. Nu kunnen we nog op mensen met deze ideeën stemmen, voor het zelfde geld is over vier jaar de groep Islamitsche Nederlands zodanig groot dat zij de overhand in Nederland krijgen en dus ook beslissen wat er gebeurd.

 26. [18] Het zou zomaar kunnen.
  Ik krijg ook altijd te horen dat het zo verrassend is dat een atheist er zulke christelijke waarden op nahoudt.
  Mij verbaast het ook, maar dan andersom natuurlijk. Wel goed te weten dat christenen zich ook op het natuurrecht baseren. 🙂

  ’t Is net als met je kinderen Harry, al het goede komt van jou, de rest van je vrouw.

  Nou, ik zit voor die buis vanavond hoor. Kijken of ik ook een trotse traditie heb.
  Van mijn vaderskant of mijn moederskant of daar weer de ouders van of daar weer etc etc.
  Aha, daar heb je het al: ik ben verlicht humanist, ach nee toch katholiek- we zijn allemaal afstammeling van Karel de Grote namelijk- nee wacht, ik ben hartstikke Romeins, nee Grieks, nee Joods, nee Mesopotamisch…

  Tja, de mensen die zo hangen aan ’traditie’, hebben een verborgen agenda, jongens en meisjes.
  En bij ons Geert is die agenda zelfs niet verborgen, die is gewoon open islamofoob.

  Huub

 27. [27] Huub laat je niet leiden door correct denken.
  Je ziet toch waar er in Nederland problmen zijn. Op straat en in de cijfers.

 28. [27] "En bij ons Geert is die agenda zelfs niet verborgen, die is gewoon open islamofoob."
  Dit is onzin, en dat zou je eventueel kunnen weten als je de moeite zou nemen om je niet slechts door socialistische goeroe’s te laten vertellen wat Geert Wilders zegt, maar dat eens zelf te controleren. Als je er bezwaar tegen hebt om door moslimieten een geloof dat je niet wenst opgedrongen te krijgen, als je er bezwaar tegen hebt om hier een shariah ingevoerd te zien worden, als je er bezwaar tegen hebt dat moslimitische cultuurelementen het richtsnoer voor de samenleving worden, dan ben je dus islamofoob… als je jou moet geloven dan. Ik ben tegen elke overheersing, dus ook van moslimieten. Dat maakt mij geen islamofoob, maar aangezien zoiets in de ogen van totalitair denkende socialisten niet kan wordt er een etiketje aangehangen als extreem-rechts, fascistisch, xenofoob, islamofeeb… Wie zijn nu de intolerante fascisten? Juist, het socialisme, dat de mens niet eens de vrijheid gunt een eigen mening te hebben en te ventileren. Daarom moet Art. 1 inderdaad gewoon verdwijnen, het hoeft niet eens vervangen te worden.

 29. [27]
  Huub,
  In tweevandaag hoor ik vriend Wilders uiteenzetten, dat hij de ontwikkeling van moslimkinderen wil helpen bevorderen door het verbieden van islamitisch scholen.
  Karel van de Graaf meent hem echter al te moeten waarschuwen voor de gevolgen van een wijziging van artikel 1, Gw.

  Ik vrees, dat de meeste mensen zich op een of andere religieuze of culturele traditie willen kunnen beroepen. Ze kunnen zich niet of nauwelijks voorstellen, dat het natuurrecht voldoende houvast biedt.

  Deze perceptie heeft praktische politieke gevolgen.

  Groet, Harry

Comments are closed.