Ondanks de ineenstorting van de Sovjet-Unie (USSR) in 1991 duurt de klassenstrijd (tegenwoordig ook in de vorm van straatterreur), zoals wij dagelijks in West-Europa ondervinden, onverdroten voort. Zij breidt zich in de loop van de jaren, zelfs nog steeds verder uit, zoals we zullen zien. Omdat het communisme “exit” is, wordt zijn ideologie tegenwoordig onder allerlei andere begrippen, namen en leuzen aan de m/v gebracht: marxisme, socialisme, sociaaldemocratie, poldermodel, solidariteit en wat dies meer zij. Vooral de laatste drie politieke termen doen het nog steeds erg goed.

Omkoping
Dat de verzorgingsstaat het socialistisch troetelkind van het collectivisme is, zal niemand in redelijkheid betwisten.
Men kan rustig stellen, dat de grote gevestigde politieke partijen -in elk geval- sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917, via afgedwongen “overdrachten” in staat gesteld worden steeds nieuwe doelgroepen van kiezers te identificeren en om te kopen om via verkiezingen hun macht uit te breiden en daarna nog meer doelgroepen aan te lokken met partijpolitieke projecten, te financieren met gestolen belastinggeld.
Dit soort “verkiezingen” dient enkel en alleen de huidige zogenaamde “democratische rechtsstaat“, waarmee de “verzorgingsstaat”, wordt “gelegitimeerd.”
Maar zo’n soort verkiezingsstrijd is feitelijk één van de wapens die de klassenstrijd ten dienste staan, waardoor allerlei maatschappelijke processen, die vroeger vanzelf verliepen, worden gepolitiseerd en maatschappelijke groeperingen worden gepolariseerd.

Programcolleges
Een goed voorbeeld van een “succes” van de klassenstrijd (wat politiek correct “maatschappelijke polarisering” heet) is de feitelijke afschaffing van het traditionele “afspiegelingscollege” sinds de Gemeenteraadsverkiezingen van 1970.

Vóór 1970 werden gemeentebesturen (Colleges van B&W) samengesteld op basis van het aantal zetels van de verschillende politieke partijen: het “afspiegelingscollege”. Daarbij ging het erom te komen tot een redelijke taakverdeling van traditionele gemeentelijke functies over de verschillende partijen. Dat systeem werd door de invoering van het programcollege feitelijk afgeschaft. Onder leiding van de socialist Max van den Berg kwam in Groningen in 1970 het eerste “programcollege” tot stand. Tegenwoordig kent men de term “afspiegelingscollege” niet eens meer.

Het begrip “programcollege” hangt samen met de klassenstrijd. Het programcollege is gebaseerd op partijprogramma’s in plaats van op een redelijke verdeling van gemeentelijke taken. Onder het mom van “de mensen moeten iets te kiezen hebben” worden de meest vanzelfsprekende gemeentelijke taken gepolitiseerd en nog verder uitgebreid met diensten, die veel beter en goedkoper door het particulier bedrijfsleven kunnen worden geleverd, en die via extra gemeentelijke heffingen (belastingen) moeten worden betaald. Ook hier wordt de klassenstrijd in praktijk gebracht en worden overdrachten afgedwongen. Zo is de klassenstrijd doorgedrongen tot gemeentelijk niveau. En zelfs werd de gemeentepolitiek in het algemeen gaandeweg gegijzeld of -al naar gelang- omgekocht door de landelijke politiek. Voor de gemeentepolitiek betekent de vervanging van het afspiegelingscollege door het programcollege dan ook een sprong terug naar de negentiende eeuw, de eeuw van de klassenstrijd.

Gelijkheidsbeginsel
Op het niveau van de landelijke politiek (centraal niveau) hebben we te maken met “regeringscoalities”, omdat er anders volgens (grond-)wettelijke regels geen regering kan worden samengesteld, die het “vertrouwen van het parlement geniet”.
We zien daar, dat de strijd om de taken en bevoegdheden van de centrale overheid sinds de Franse Revolutie, toen het gelijkheidsbeginsel (egalitarisme) zijn intrede deed, nog steeds aan de gang is.

Straatterreur
Maar door de doelbewust uitgelokte multiculturele problematiek, die zich tegenwoordig manifesteert in moordaanslagen, straatterreur, bedreigingen tegen politici, bedreigingen tegen de vrijheid van meningsuiting, enz.,enz. beginnen de politieke scheidslijnen zich nu steeds duidelijker langs etnische lijnen af te tekenen. De laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben bijvoorbeeld aan het licht gebracht, dat de PvdA een belangrijk deel van zijn winst in de grote steden aan bepaalde allochtone groeperingen dankt, omdat zich daar grote kansarme bevolkingsgroepen ontwikkelen, die -daartoe opgeroepen door collectivisten van allerlei pluimage- massaal op de PvdA stemden. Het staat buiten kijf, dat de grote steden in toenemende mate overbevolkt worden door deze groepen migranten en migrantenkinderen, die significant minder kans maken op de arbeidsmarkt en het moeten hebben van “overdrachten”: uitkeringen, subsidies en allerlei toeslagen en die alleen ten laste komen van de nationale huishouding zonder enige tegenprestatie. Sterker nog: leden van bepaalde etnische groeperingen maken zich stelselmatig schuldig aan straatterreur, die dan weer op allerlei manieren bestreden wordt door een gemeentelijke of landelijke overheid. Dat blijft dus dweilen met de kraan open.

Balkanisatie
Maar over de winst bij de recente gemeenteraadsverkiezingen beginnen sommige socialisten zich in toenemende mate zorgen te maken. Niet alleen dreigt de PvdA zijn “witte” kiezers te verliezen, maar -terecht- ook de schuld te krijgen van toenemende etnische spanningen binnen de Nederlandse samenleving.
We zullen dan ook zien, dat diezelfde PvdA nu gaat proberen de zelfgecreëerde etnische tegenstellingen weg te masseren om haar verantwoordelijkheid voor etnisch geweld te ontgaan of tenminste zal kunnen wijten aan andere maatschappelijke stromingen. Of dat zal lukken en niet zal leiden tot verdere balkanisatie van dit land zal de toekomst leren.

Einde verzorgingsstaat: dictatuur of vrijheid ?
Hoe dan ook, de doodsstrijd van de verzorgingsstaat maakt gewapende conflicten in Europa op termijn helaas steeds waarschijnlijker. Als het eenmaal zover is, zal -evenals ten tijde van het nationaal socialistische Duitsland- “rechts” de schuld weer in de schoenen geschoven krijgen.
Om dit gevaar af te wenden zou het libertarisme / klassiek-liberalisme veel meer bekendheid onder de bevolking moeten krijgen. Het is de enige echt vreedzame politieke stroming in het hele politieke bedrijf die we kennen.

Zie ook:
Klassiek liberalisme 1
Klassiek liberalisme 2
Klassiek liberalisme 3
Klassiek liberalisme 4
Rechten en de staat
nl.wikipedia.org/wiki/Programcollege
meervrijheid

© 2006 Copyright Harry Stulemeijer. Alle rechten voorbehouden

22 REACTIES

 1. Uitstekend stuk, helemaal mee eens.
  Helaas staan zon goede stukken niet in de ‘gewone’krant.
  De media is zoals iedereen weet op de hand van links.(en extreemlinks). Daar zijn ze overigens ook nog trots op.
  groetjes

 2. Het einde van de verzorgingsstaat kan nog wel eens een heel interessante wending krijgen door de opkomst van partijen die alleen nog de belangen van bepaalde etnische groepen of religies dienen, en via de staat de anderen van hun bezit willen beroven ten gunste van hun aanhang. Wat dat betreft biedt de Partij van de Allochtonen ons een interessante vooruitblik. Wouter Boslim heeft nu ook in de gaten dat een groot deel van zijn ‘zielige’ partijgenoten vooral in de raden willen zitten om de belangen van hun familie en vrienden te dienen. Het gehannes rond islamitische basisscholen in Amsterdam is veelzeggend…

 3. Inderdaad nare en gevaarlijke ontwikkelingen.
  Jammer dat door de media de mensen alleen maar denken aan de mogelijke keuze "links" / "rechts", oftewel aan "socialisme" / "fascisme".
  Beide zijn collectivist.
  Het enige juiste alternatief "libertarisme" moet nog beter bekend worden.

 4. Prima situatie, de PVDallochtoon heeft eindelijk zijn masker laten vallen (stelletje landverraders) en wellicht is het nog niet eens zo slecht als de nederlandsche moslim zich politiek actiever gaat gedragen want dan hebben ze de eerste stap naar scheiding van kerk en staat al gezet en kunnen ze meebeslissen over het verbieden van burkas en dergelijke alhoewel ik den christen ook stinkend hypocriet vindt met hun relie-partijtjes in het kader van "wat nou scheiding kerk en staat"

 5. [1]
  Dank, Leo.
  [2]
  Inderdaad Maverick, we zijn benieuwd of daar nog wat zinnigs uitkomt … 😉
  [3]
  Hub,
  Ik heb er nog wat vrijsprekertjes bijgeplakt.
  [4]
  Ja Marc, ook binnen bepaalde migrantengroepen begint een kentering op gang te komen.
  [5]
  Dank Henri, het jouwe "Recht en Staat" ook.
  Groet,
  Harry

 6. QUOTE:"De laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben bijvoorbeeld aan het licht gebracht, dat de PvdA een belangrijk deel van zijn winst in de grote steden aan bepaalde allochtone groeperingen dankt, omdat zich daar grote kansarme bevolkingsgroepen ontwikkelen, die -daartoe opgeroepen door collectivisten van allerlei pluimage- massaal op de PvdA stemden."
  ik woon in "Ground Zero" De Baarsjes Amsterdam, en kan me goed voorstellen dat de allochkaan op de PvdA stemt zou ik ook doen als ik kansarm en maroctoon was.

  Ik heb geen enkele partij hier op straat campagne zien voren behalve PvdA, GroenLinks en SP,

  iedereen heeft alles aan zichzelf te danken

 7. Perfect artikel Harry, proficiat. Dit is ook wat ik proefde uit het betoog van Paul Scheffer en de harde kritiek op zijn PvdA. Hij vreest nu ook hetzelfde dat alle Nederlandse autochtone kiezers zich zullen gaan afwenden van de PvdA en dat deze politieke club een ‘allochtonenpartij’ gaat worden die in dienst staat van de imams en allochtonenorganisaties. Deze partij zal dan nog alleen nog maar bestaan uit marionetten en langzaam maar zeker wegkwijnen in haar bestaan. Pim Fortuyn heeft het jaren geleden al zeer goed beschreven in zijn boek ‘De Verweesde Samenleving’.

 8. [1] Leo, je moet niet vergeten dat de meeste van onze journalisten alleen maar het niveau hebben van de Lutjebroek Gazette en dat ze dankzij de weelderige staatsfinancieringen c.q. torenhoge subsidies niet bang hoeven te zijn voor hun toekomst. Hoezeer ze ook een hoop rotzooi schrijven en dat is fenomenaal als je alleen al het NRC en de Volkskrant leest. Alle nationale dagbladen lijden enorme verliezen aan abonnees, omdat hun lezers intelligenter worden en dit verpakte collectivistische ‘nieuw’ zien voor wat het is: propaganda.

  In de Sovjet tijd kocht ook niemand de Pravda en Izvestia, omdat dat boordevol stond met propaganda geheel gefinancierd door het ultra-collectivisme. 15 jaar na de instorting van de Sovjet Unie begint de Nederlander nu ook aan zijn Perestrojka en Glasnost.

 9. [10]
  Pravda = waarheid, Isvestia = nieuws.
  Gevleugelde uitspraak was destijds: in de Waarheid staat geen nieuws en in het Nieuws staat geen waarheid.

 10. [7]
  De andere "partijen" schijnen de strijd al te hebben opgegeven.
  Overigens wil ik niet met die "iedereen" op dezelfde hoop gegooid worden. 🙂
  [8]
  De Pvd Allochtoon-prominent Scheffer heeft mooie praatjes: ondanks zijn befaamde artikel in die kwaliteitskrant van 29 januari 2000, dat getiteld was "Het multiculturele drama", heeft de Partij behalve het kittelen van imams en Aboutalebs nergens ook maar iets gepresteerd.
  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Mu

  [10]
  Herinner je je de sof van die bijeenkomst met hoofdredacteuren van NRC, Volkskrant in Felix Meritis over de EU vorig jaar, georganiseerd door de VPRO ? Die zaten daar finaal voor aap, toen hun gevraagd werd, welke bijdrage hun kranten jarenlang hadden geleverd om hun lezers over Europa te informeren.

  Het enige wat ze konden uitbrengen was het stotterend excuus, dat hun (intellectuele) lezers zich nooit in Europa geinteresseerd hadden getoond. De hoofdredacteuren zagen er geen brood in, nee nee.

  Afgezien van de vrijspreker, die ik bijna dagelijks spel, lees ik liever het sufferdje van Lutjebroek dan zulke nepkranten. 🙂

  [11]
  Mooooi, Beek.
  Groet,
  Harry

 11. het adagium van de kansarme is: eerlijk delen, maar als je hem vraagt de helft van zijn uitkering dan maar over te maken aan nog kansarmere lieden dan houdt hij de knip op de beurs. Hij moet immers beter worden van het eerlijk delen; de rijken moeten hem mee laten profiteren van hun inspanning, zodat hij verder kan gaan met niets doen. En straks moet de autochtoon plaats maken voor de allochtoon, want zij zijn straks in de meerderheid en hebben niet zo’n consideratie met hun medelanders als de Nederlanders met hen hadden. Stank voor dank.

 12. [14]
  Stank voor dank, inderdaad.
  Was het bekend dat de Israeli’s 3000 hypermoderne kassen in Gaza hadden gebouwd? Voor bloemen, fruit en groenten? En dat daar 12.000 Palestijnen hun brood konden verdienen?
  Dat niemand wist wat er met die kassen zou moeten gebeuren, na de terugtrekking van de Israeli’s uit Gaza?

  Dat toen een groep Joodse Amerikanen heeft besloten die kassen te kopen?
  Daarbij 14.000.000 dollar heeft ingezameld?
  En toen die kassen aan de Palestijnse Autoriteit heeft GESCHONKEN???!

  Maar, wat denkt u, enige sprake van dankbaarheid en waardering t.o.v. de Israeli’s? FORGET IT!

 13. nee was mij niet bekend maar onder welke voorwaarden werden die kassen geschonken? Kan me niet voorstellen dat er geen tegenprestatie bijv in het leveren van goederen tegen een speciaal prijsje was bedongen.

 14. [16]
  Het ging mij om de ‘stank-voor-dank-houding die je signaleerde. Die wilde ik adstrueren met een feitelijk voorbeeld.
  Het was niet tegen jou bedoeld.

 15. [13] Zeker Harry, als Paul Scheffer een kerel is dan zou hij de PvdA flink moeten gaan hervormen naar een normale moderne liberale partij, i.p.v. te rommelen in de marges.

  Die bijeenkomst staat in mijn geheugen gegrift. Wat gingen die krantenjongens af en publique, omdat ze niets wisten te vertellen over de EU en haar Eurocratie. Maar dat is toch een trend in medialand, alles overkomt hen, zonder dat ze maar ooit wat weet hierover hebben. Ronduit lachwekkend die stumperds.

 16. [19]
  Geweldig !!!
  Opgericht en geleid door het eerste het beste nutteloze leeghoofdige management team.
  Zo te zien net zo hol als de PvdAllochtoon, die ook geleid wordt door een nutteloos leeghoofdig manager.

 17. Krijgt Snoesje wel voldoende aandacht?
  Ze is namelijk weer buitengewoon geestig!

Comments are closed.