Na lang aandringen van zijn familie, vrienden en van zijn huisarts kwam het er dan toch van. Eindelijk belandde een overbuurman van me dezer dagen -zeer tegen zijn zin overigens- op de bank van de psychiater. De buurt kent hem al lang als een querulant en een uitvreter, die lijdt aan ernstige gedragsstoornissen. Of liever gezegd, het is eerder zijn omgeving die lijdt aan zijn stoornissen. Maar sinds enige tijd vertoont de man ernstige aanvalsgewijze agressie en begint zodoende een direct levensgevaar voor zijn omgeving te vormen.

Zijn gedrag vertoont de volgende kenmerken:

– Is overal haantje de voorste
– Trekt op pathologische wijze overal aandacht vooral media-aandacht
– Toont behoefte aan een perverse afhankelijkheidsrelatie met journalisten en opiniemakers
– Manipuleert opiniemakers, maar wordt boos als hij niet in de uitzending wordt toegelaten en valt dan de media af
– Eist vervolgens verder onderzoek of ingrijpen “van hogerhand”, meer procedures, spectaculaire debatten, en verplaatsingen naar een beter toegerust platform
– Is gefascineerd door schandalen, vooral politieke schandalen. Hij maakt ze zelf ook.
– Heeft geen vast werk en heeft dus alle tijd anderen voortdurend lastig te vallen
– Is zeer geïnteresseerd een prominente rol in het bedrijfsleven te spelen
– Meent deskundiger te zijn dan ervaren experts en dringt zich ongevraagd op aan vakspecialisten om hen te “assisteren” bij het nemen van moeilijke beslissingen,
– Bedelt om goedkeuring van leidinggevende experts en dweept met professionele instellingen en deskundigen die hij dan telkens opnieuw probeert te manipuleren
– Toont ziekelijke interesse in de details van de problemen van grote groepen mensen
– Zoekt speciaal aandacht van SIG’s **), zoals van migranten, homoseksuelen, sociaal zwakkeren
– Heeft een moeizame relatie met politieke sceptici, terwijl hij de heldenrol op zich neemt en ten koste van anderen voor de noodlijdende mens “zorgt”
– Wil model staan als steun en toeverlaat voor elke hulpbehoevende
– Blijft ongeinteresseerd kalm en emotioneel onaangedaan wanneer zijn knuffels door zijn wangedrag zware financiële lasten moeten dragen
– Handelt met voorbedachte rade, nooit impulsief, nooit emotioneel en nooit in reactie op het gedrag van zijn individuele vrienden of bekenden
– Kan heel bruut te werk gaan. In het geniep vertoont hij agressief gedrag. Hij bedreigt en mishandelt zelfs zijn vrienden en heeft zijn familie financieel uitgekleed
– Probeert steeds meer mensen in zijn macht te krijgen door steeds nieuwe baantjes te zoeken, ook wanneer zijn eigen omgeving te kritisch wordt om zijn kapsones nog langer te tolereren. Hij noemt dit dan “carriere maken”, maar het zijn baantjes te hooi en te gras, die veelal voortkomen uit nepotisme, moreel ongeoorloofde druk en manipulatie
– Doet zich aan buitenstaanders voor als de ideale vriend, maar vaak gaat het om abnormale menselijke verhoudingen binnen zijn eigen relatiekring
– Wil overal de baas spelen, zonder dat hij inhoudelijk iets te bieden heeft
– Zoekt steeds nieuwe slachtoffers, maar is niet in staat om normale menselijke relaties aan te gaan of in stand te houden
– Is in staat om de ‘machtigen’ te neppen, om zo zelf macht te verwerven
– Misbruikt zijn vrienden en kennissen als bliksemafleider voor zijn eigen probleem
– Waakt ervoor een openlijke delict te plegen van waaruit speurneuzen, verslaggevers en juristen zouden kunnen bevroeden, dat er misdaad in het spel is
– Maakt brokken in onverwachte noodsituaties of treedt niet op, omdat hij niet zo snel weet, hoe hij deze in een zorgvuldig voorbereide komedie zou kunnen inpassen. Hij is niet in staat direct op een veranderde situatie te reageren.

Psychopathie
Herkent U dit beeld ook ?
Dit beeld, beste lezer, is dat van een psychopaat. Een racist zou misschien zeggen: een ras-psychopaat. Een ander voorbeeld ervan is het beruchte syndroom van de ouder, dat in de psychiatrie en ook bij de jeugdzorg bekend is. Het speelt nogal eens een rol bij kindermishandeling, bijvoorbeeld van moeders die hun kinderen mishandelen om daardoor voor zichzelf voortdurend aandacht op te eisen. Zij maken het kind opzettelijk ziek door het bijvoorbeeld te verwonden en de wond te infecteren. Maar die ziekte houdt op, zodra moeder en kind gescheiden worden.

Wat is het MBP-syndroom ?
Het beeld staat bekend onder de naam “Syndroom van Münchhausen-by-proxy”, ofwel MBP-syndroom. Proxy wil zeggen via een bemiddelaar, in dit geval het kind. Door het ziek te maken probeert de dader voortdurend aandacht van zijn omgeving te trekken. Hij/zij terroriseert zijn/haar omgeving en is zeer machtswellustig.
Het MBP-syndroom is een profiel dat wij eigenlijk allemaal zouden moeten kennen. Het is mutatis mutandis ook het profiel van een waanzinnige staat. Het gedrag van een MBP-dader is waanzinnig en kan zelf, net als een waanzinnige staat, sommige slachtoffers tot waanzin of tot zelfmoord drijven.

Maar ook al worden Münchhausen-by-proxy-daders met videobewijzen geconfronteerd, dan nog blijven ze hardnekkig ontkennen. Hoewel deze psychopathie kan worden behandeld met zeer intensieve gedragstherapie en/of chronische opname in een psychiatrische instelling, heeft de behandeling alleen kans van slagen als de “patient“ wil meewerken. En dat valt van een zieke staat niet direct verwachten. Maar af en toe een beeld schetsen en de beestjes bij de naam noemen maakt vaak duidelijker waar we het over hebben en kan zodoende mogelijk tot een remedie leiden.

*) Met dank aan onze geregelde bezoeker Lodderzat, die mij op het idee bracht onderzoek naar het intrigerende syndroom van Münchhausen-by-proxy te doen.

**) Special Interest Groups

Zie ook:
Münchhausen-by-proxy
Múnchhausen

© Copyright 2006 Harry Stulemeijer. Alle rechten voorbehouden.

3 REACTIES

 1. Dit gaat m.i. op een Branch-Davidian-complex lijken. Alle overheden, met hun bondgenoten ‘de media’, bestaan uit gevaarlijke psychopaten.
  Ik vind de beschreven psychopathie voornamelijk terug bij communisten/socialisten. Ook daar zijn de onderlinge verhoudingen altijd moeizaam en bemoeit men zich dwingend zo ongeveer met alles en iedereen.
  Ik zou liever mijn pijlen daarop richten.
  Je schiet met een psychologisch stempel niet zoveel op.
  Niets menselijks is ons vreemd, nietwaar?

 2. Het lijkt het profiel van Wouter Bos wel…. Toevallig?

 3. Edwin de Roy van Zuidewijn?

  Maar het is idd een mooie methaphoor met de overheid.

Comments are closed.