De Van Dale definieert het begrip ‘slaaf’ als volgt: “mens die aan een ander in eigendom toebehoort”.Al van kinds af aan voldoen wij aan deze definitie;

Het begint bij het verplichte inschrijven van een kind in het geboorteregister. Op deze manier kan de staat zijn acquisities registreren. Tevens wordt bij dit proces, volgens sommigen, het zogehete ‘sociaal contract’ getekend. Het werkelijke contract heeft echter nog niemand kunnen vinden, zoals al eerder op de Vrijspreker bleek.

Na het inschrijven komt de leerplicht. De slaaf (burger) moet wel in staat zijn de staat van productie te voorzien en daar is opleiding voor nodig. Nu denkt u: “maar waarom levert de staat dan zulk slecht onderwijs aan zijn slaven?” Omdat, als de staat zijn slaven te goed opleidt, er wel eens een Spartacus zou kunnen opstaan onder deze staatsslaven.

En dan, als de arme ziel 18 wordt, begint de echte ellende. Alle middelen worden aangewend om de slaaf aan het werk te krijgen opdat deze belasting kan gaan betalen.
Als de slaaf belasting weigert te betalen, wordt hij gestraft gelijk de lijfstraffen die de slaven in de oudheid konden verwachten bij dienstweigering. Dit laatste maakt hem dan ook écht tot slaaf. Wij zijn geen individuen van wie zo nu en dan eens wat belastinggeld gestolen wordt. Neen, wij zijn slaven, wier productiviteit toebehoort aan onze eigenaar: “het walgelijke collectief”!

Belasting is dan ook geen diefstal zoals hier vaak wordt gesteld, neen, belasting is het plukken van de vruchten in de wijngaard onzer productiviteit. En de overheid is de druivenplukker die deze druiven vervolgens verwerkt in een ranzig ‘sociaal wijntje’. ‘Bocht’ lijkt mij, bij nader inzien, een betere benaming!

Lodderzat

7 REACTIES

 1. Toch lees ik liever ‘socialisme’ in de plaats van ‘de staat’.
  Want die lieden hebben een opvatting aangaande een totale samenleving, die zij wensen in te richten naar de eigen opvattingen. En als burger ben je sowieso onderdeel van zo’n samenleving, aldus voorwerp van die linkse architectenbureaus die zich, per definitie, met jouw leven intensief willen bemoeien.
  Ik kan mij namelijk een staat voorstellen die zich niet bijzonder met jouw leven bemoeit. Of een monarch die werkelijk als een goed huisvader de talloze vrije bezigheden van zijn onderdanen gadeslaat en toestaat, omdat hij zich niet persoonlijk verantwoordelijk voelt voor wat die onderdaantjes zo allemaal uitspoken.

 2. Beste Beek ik heb toch liever te maken met een op democratisch gekozen "vadertje Drees"dan dat ik onderdaan ben van een of andere monarch die in een gouden wiegje geboren is. En daaraan rechten verleent in de vorm van grote sommen geld door slaven bijeengebracht.
  Ik weiger zelfs om onderdaan te zijn,Bea heeft zelf twee stevige onderdanen, daar gaat ze maar eens op steunen.
  Ik ben een republikein die nu noodgedwongen als een soort slaaf in een antiek stelsel als een monarchisties systeem leeft.
  In een republiek zullen we ook niet aan belasting ontkomen,maar dan ben je met l6 miljoen gelijkwaardigen en een president die de eerste onder zijn gelijken is.En die kan worden weggestuurd.
  Wat inmiddels (in 2006) natuurlijk allang had moeten gebeuren,maar de mensen zijn zo murw dat ik vermoed dat overal fluor in wordt gestopt. Dat maakt gedwee.
  En met gedweeë slaven is het goed hazen vangen.
  Anne

 3. Het is niet omdat de leiding niet democratisch is, dat ze daarom in gouden badkuipen grootgebracht worden.

  Ik herinner me de politeia van Plato, waar staatsleiders mensen waren die na zo goed een gelofte van armoede moesten afleggen.

  Leuk tekste trouwens, lodderzat.

 4. Tja, we zouden natuurlijk ook allemaal kunnen besluiten te stoppen met produceren. Van werkgever tot werknemer. Maar ja, zie maar eens 1000 werkgevers op het malieveld bijeen te krijgen die het bedrijf gesloten hebben om betere ‘arbeidsvoorwaarden’ af te dwingen! (ha, ha,ha!)

 5. De grootste collaborateurs van de satanische staat zijn de door de staat in het leven geroepen kartels, die georganiseerd zijn in de SER en die daar vrijwillig meewerken aan belastingheffing en -inning.

  Als die leden hun gedweee houding zouden laten varen, en iedereen zich alleen met zijn eigen zaken zou bemoeien was het gauw uit met de pret.

 6. Spy-Nose Schreef:

  dinsdag 23 mei 2006, 00:25
  Heerlijk idee !!

  Als om te beginnen al de werkgevers eens tegen de staat zeggen dat zij hun eigen belastingen maar eens moeten innen bij de burgers zelf .. en dat die dan fijn zijn brutoloon op zijn bankrekening gestort krijgt en zelf mag zorg dragen voor het overmaken van de verschuldigde bedragen …

  Volgens mij is de linxe gekte van dit land dan zo afgelopen en is de eerste belasting revolte sinds Alva hier in Nederland ineens een stuk dichterbij.
  Maar ja, ondertussen mekkeren de makke schapen verder…..

 7. De oplossing voor dit belastingprobleem ligt voor de hand: emigreren of desnoods een eigen staat stichten. Dan komen de socialisten later wel eens kijken of het schip nog drijft en zoja waarop.

Comments are closed.