Zoals bekend, is de waarde van een diploma de laatste jaren drastisch afgenomen.
De schuldige is gemakkelijk aan te wijzen: de overheid.
Het motief is ook gemakkelijk aan te wijzen: het dom houden van ‘het volk’.
Voor het motief wordt uiteraard een andere façade aangewend, maar zelfs deze façade is zo corrupt als de pest.

De overheid wil het beeld schetsen dat ‘iedereen gelijk moet zijn, en dat dit ook voor de papieren moet gelden’. De overheid geeft openlijk toe dat het streven is om in 2020 50% van het land hoger opgeleid te hebben. Het vergt geen genie om te bedenken dat de enige manier om dit te bereiken het verlagen van het niveau is. (zie hierover ook het artikel van mrXL van 9 juni)

Tijden terug kwamen alleen de ‘begaafde’ mensen het WO in en uit. Nu zal ik de eerste zijn om te erkennen dat een, door de overheid aangestuurde, kunstmatige elitevorming geen goede zaak is, een soort corporatisme voor scholieren zou je het kunnen noemen. Echter, de realiteit is dat we met overheidsonderwijs zitten opgescheept, en ik als middelbare scholier in bijzonder. En ik ondervind in diezelfde realiteit dagelijks dat de waarde van mijn toekomstige vwo-diploma met de seconde daalt. Het niveau van het hedendaags onderwijs is, zelfs op gymnasia, bedroevend.

Motief voor deze nivellering is te vinden in de arrogantie van de nationalistische overheid;
De overheid wil graag kunnen opscheppen dat het aantal ‘hoger opgeleiden’ groot is in Nederland en schuwt daarbij geen enkel middel. Door de normen voor het vwo drastisch te verlagen en door de normen voor het werkelijk behalen van een WO-diploma te verlagen weet de overheid mensen die allerminst ‘begaafd’ te noemen zijn, toch als ‘hoger opgeleid’ in de grafiekjes in te delen. Wonder boven wonder, is deze werkelijkheid sommige media niet ontgaan en is hier in kleine mate bericht van gedaan.

Als reactie op de berichtgeving dat het dalen van de waarde van een diploma voor een groot deel te wijten is aan de overheidsnivellering van het onderwijs, komt de overheid met deskundologen en de bijbehorende larie aan. De overheid betracht de schuld wegens deze deskundologen af te schuiven op de onderwijsinstellingen zelf.

Het schijnt, als we overheidspropagandistische bronnen moeten geloven, dat in het algemeen de, door de leraren van een school zelfs opgestelde, schoolexamens vaak te makkelijk zijn in verhouding tot de centrale examens en dat deze schoolexamens tot in de oneindigheid opnieuw geprobeerd kunnen worden.
Dit laatste, allereerst, is volkomen onzin; veruit de meeste scholen hanteren een ‘herkansingsysteem’ waarbij, wat eveneens belachelijk is, als een soort ‘jokers’ een van te voren bepaald aantal malen een schoolexamen herkanst kan worden. Zo heb ik dit jaar 3 ‘jokers’ te besteden, maar zeker geen oneindig aantal.
Bovendien moet bemerkt worden dat de onderwijsinstellingen, hoewel de overheid anders betracht te doen schijnen, nog altijd overheidsinstellingen zijn. M.a.w.: De schuld kan simpelweg niet afgeschoven worden.

Samenvatting:
De overheid wil het volk graag dom houden en tegelijkertijd op EU-borrels kunnen zeggen dat het aantal hoger opgeleiden in Nederland groot is.
Om dat doel te verwezenlijken verlaagt de overheid de norm voor ‘hoger opgeleid’ onder de mom van de ‘gelijke kansen, gelijke papieren’. Als mensen dit eindelijk doorkrijgen en er bericht van doen, komt de aap niet uit de mouw maar enkel de bananenschil van de ‘schoolexamen/centraal examen niveaudiscrepantie’.
Maar probleem, probleem; de overheid kan onmogelijk schuld afschuiven op zichzelf; dat zou een contradictio in terminis zijn.

Of nog iets meer summier:
Overheid heeft plan, liegt over plan, liegt over leugen over plan en glijdt tenslotte finaal over de uitgeworpen bananenschil uit. Het probleem dat resteert, is dat ik, en met mij nog zoveel duizend vwo-ers met de gebakken peren zitten. Of moet ik gebakken bananen zeggen?

14 REACTIES

 1. Prachtig verhaal over het feit dat de grote boze overheid de normen in het onderwijs verlaagt, maar ik ben toch zeer benieuwd naar de machtige instrumenten waarmee dit wordt bereikt. Ik denk dat je de overheid iets te veel genialiteit toekent, en ik hoop dat trouwens ook van harte:-)

 2. Als de mensen die sollicitanten aannemen/afwijzen voor werkgevers gewaarschuwd zijn en dus oppassen voor twee, dan is de daling van de waarde van het papiertje toch niet belangrijk.

 3. Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van 2 cijfers: dat van de door de school zelf (decentraal) georganiseerde schoolonderzoeken en dat van het centraal georganiseerde eindexamen.

  Voor dat laatste is er een landelijke norm. Daar kan een school niets aan doen.
  Om echter succesvol te lijken, wil een school hoge slagingspercentages kunnen voorleggen. Wanneer ouders voor de keuze staan naar welke school zoonlief te sturen, hebben ze daar immers oog voor.
  Teneinde "klanten" (lees: budget) te winnen (lees: uit Den Haag te krijgen uit de grote pot gestolen belastinggeld) willen scholen de slaagcijfers dus kunnen opvoeren.
  Gezien iemand die op het centraal schriftelijk eindexamen een 5 haalt, wel slaagt als hij voor zijn schoolonderzoek minimaal een 6 had, waardoor zijn gemiddelde een naar 6 af te ronden 5,5 bedraagt, is het voor de school dus van belang dat leerlingen die volgens een landelijke norm maar een 5 waard zijn, bij haar op het schoolonderzoek een 6 krijgen.
  Dat geldt voor elke school afzonderlijk en daarmee voor allemaal.

  Ik denk dan ook dat dit systeem weliswaar fout is omdat het leidt tot lagere (gemiddelde) normen en derhalve tot lagere afgeleverde kwaliteit.
  Maar ik denk dat dit dus eerder een onbedoelde systeemfout is, dan een bewuste door politici (centraal) geplande normverlaging. In tegendeel: dit is juist het resultaat van de concurrentie tussen de scholen en het delegeren van (een deel van de) verantwoordelijkheid omtrent het vaststellen van de cijfers van hun eigen leerlingen.

  Alsof de fabrikant van een product zelf mag bepalen hoe goed het is en een score mag geven voor een consumentenonderzoek!

  Dus hoewel het systeem duidelijk gebrekkig is, ben ik van mening dat dit onbedoeld was en niet bewust.

  Dit euvel kan eenvoudig verholpen worden door de schoolonderzoeken slechts als voorbereiding te zien op het echte werk maar alleen de cijfers van het centraal schriftelijk eindexamen te laten bepalen of iemand slaagt of niet.

  Een andere oplossing zou zijn het invoeren van ingangsexamens aan de universiteiten zodat die niet zomaar elke pipo met een gedevalueerd diploma moeten aannemen. Dit leidt echter tot extra examens en administratie dus lijkt de eerste oplossing beter, want even effectief doch goedkoper in de uitvoering.
  Althans, zolang universiteiten net als VWO scholen in overheidshanden blijven.

  Ideaal zou natuurlijk zijn dat er prive universiteiten bestaan die het recht hebben om zelf te bepalen wie wel of niet bij hen toegelaten wordt en die daarvoor zelf ingangsexamens organiseren.

 4. Geweldig artikel welk klopt als een bus. Het hedendaagse onderwijs is uitsluitend bedoelt om ‘systeemslaven’ te creeeren zoals de meeste mensen al zijn. Want, waneer krijg je je diploma…? Als je precies datgene napapagaait wat de leraar je vertelt. En diegene die daar vragen bij gaat stellen – of sterker nog – het angboden lesmateriaal in twijfel trekt, die krijgt geen papiertje waarop staat: ‘deze persoon heeft de papagaaienschool doorlopen…’

 5. [2] Werkgevers raad ik aan om de kandidaat te vragen naar zijn cijfers voor het centrale eindexamen en niet naar de eindcijfers die een gemiddelde zijn van enerzijds de relatief strenge algemene norm en anderzijds de veel soepelere lokale norm die van school tot school erg kan wisselen.

  Gezien op de cijferlijst deze informatie ("in mijn tijd") gedetailleerd weergegeven werd (en hopelijk nog steeds wordt), kunnen deze aan de sollicitant gevraagde gegevens ook makkelijk geverifieerd worden door hem te vragen behalve het diploma ook de cijferlijst voor te leggen.

  Het grappige is dat ik dit niet nu ter plekke bedenk maar al jaren geleden bedacht en wel nadat ik erachter kwam dat ik "optisch" de duppe dreigde te worden van mijn eigen zeer degelijke doch strenge school.

  Het punt is namelijk dat zij een van de weinige was die precies het omgekeerde deed: ze maakte de schoolonderzoeken vrij pittig waardoor de schrik er goed inzat en de leerlingen extra hard hun best deden. Vervolgens haalden ze dan allemaal probleemloos hogere cijfers voor het centrale eindexamen (en beheersten ze de stof dan ook terdege) maar anderzijds: gegeven dat iemand op het centrale eindexamen een 7 scoort, is het natuurlijk wel zo dat wanneer hij op mijn school voor de schoolonderzoeken een 6 had, zijn eindcijfer een naar 7 afgeronde 6,5 is maar dat wanneer hij op een andere school waar de omgekeerde aanpak gehanteerd wordt voor zijn schoolonderzoek een 8 had gehaald, hij op zijn eindlijst een naar 8 afgeronde 7,5 zou hebben gehaald.

  Resultaat: dezelfde leerling zou elders hogere eindcijfers hebben bij gelijke score voor het centraal schriftelijk.

  So what?
  Wel, voor sommige universitaire studies bestond er toen een plaatsingscommissie en voor andere zelfs een numerus fixus waarbij een loting georganiseerd werd waarin je gemiddelde eindcijfer een rol speelde.

  Een lager eindcijfer kan dus vervelende consequenties hebben en uiteraard niet alleen daar doch mogelijkerwijze eveneens later bij het solliciteren. Een even goede leerling van een andere school oogt nl. beter.

  Anderzijds heeft het beleid van mijn school er wel toe geleid dat leerlingen extra hard hun best deden en extra hard studeerden en m.h.o. kennisvergaring voor de rest van het leven is dat natuurlijk wenselijk.
  Waar het ECHT om gaat zijn natuurlijk niet de cijfers maar is het vergaren van kennis en vaardigheden. Dus al bij al ben ik blij met de beleidskeuze die mijn school gemaakt heeft.

  Of ze nu nog steeds die aanpak hanteren, is me onbekend maar mocht iemand uit omgeving Den Haag interesse hebben om er zijn kinderen op te zetten, kan ik wel zeggen om welke het ging.

 6. De burger betaalt steeds meer belasting voor steeds slechter onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is ondergraven door het zgn. speelse leren, de praktisch altijd part-time werkende leerkrachten en de onaflaatbare stroom ‘projecten en richtlijnen’ uit Den Haag.
  Ik voorzie een sterke opkomst van het particulier onderwijs waardoor de burger met extra lasten wordt opgezadelt. Immers de huidige vorm blijft bestaan en voor het privé onderwijs moet bij worden betaald.
  Ook hier geldt de heilzame werking van de markt: overheid trekt zich terug uit het onderwijs, HET GELD GAAT TERUG NAAR DE BURGERS en die kunnen daarmee het particulier onderwijs betalen.

 7. Ik weet niet hoe het op ander scholen er aan toegaat maar op de HAN hebben we als studenten invloed in hoe er onderwijs word gegeven. Ik ben bij meerdere besprekingen geweest en onze docenten luisteren. Ik vind het niet belangrijk dat het papiertje meer of minder waard word. ik ben zelfs van mening dat een diploma een leuk toegevoegde waarde geeft. De baas moet jou aan willen nemen om wat je kund. Niet je diploma!!

 8. [3] Waarom zou een private universiteit toelatingsexamens houden (even ervan uitgegaan dat ze genoeg plaatsen hebben en niet hoeven te selecteren). Iedere aanmelding is weer een jaar collegegeld in de kassa. En als je je niveau niet aanpast, zoals staatsuniversiteiten dat voortdurend doen, vallen de dommeriken vanzelf uit. Of ze doen er langer over en betalen uiteindelijk dus ook meer.

  Dit is typisch een voorbeeld van hoe de vrije markt de optimale situatie als gevolg heeft.

 9. Hoi daan
  Schrijf ook eens een stukje over die bijbehorende larie zoals sociaal constructivisme en paradigmashift
  en de arrogante stelling dat mensen moeten leren samenwerken.

 10. [9] Daniel,

  hoewel ik imperatieven zelden honoreer, ben ik in dit geval wel bereid deze te retourneren;
  De begrippen die je aanhaalt en met name de paradigmashift en de bijbehorende ontkenning van de objectieve waarheid zijn uitermate complex. En hoewel ik een probleem, hoe complex dan ook, het liefst als uitdaging beschouw, wil ik je bij dezen toch graag aanraden zélf een stukje over deze begrippen te schrijven. Je kunt ze gewoon naar info@vrijspreker.nl mailen.

  vriendelijke groet,

  Lodderzat

 11. Daarbij heb ik nog niet de vraag op dit forum voorbij zien komen of indien elke Nederlander een "hoger gediplomeerde" zou zijn, dit enkele feit in enige wijze bij zou dragen aan het "failliet of niet" van onze economie. Naar mijn mening helemaal niet! Weggegooid geld en weggegooide moeite. Hij of zij met aangeboren IQ die een jaar of 10 op het web gaat surfen en wat TV en kranten op een rij legt zal FEITELIJK zeer veel meer inzichten bereiken dan de gedeprogrammeerde drs. met staatsdiploma.

 12. [8] Mee eens.

  Niettemin kan zij om imago-technische redenen besluiten dit wel te doen. Het draagt nl. bij aan de aura van (intellectuele) elite en dat kan vanuit marketing oogpunt wenselijk zijn voor een universiteit.

  Bovendien ontvangt ze anders wellicht meer inschrijvingen dan ze capaciteit heeft -al kan die uiteraard (op termijn) uitgebreid worden- en door louter het toegangsgeld te verhogen lost zij dit probleem dan weliswaar op maar als de rijkere eerstejaarsstudent niet slimmer is en later afvalt, had de universiteit dus beter kunnen selecteren op intellect en alzo klanten aantrekken die dus weliswaar ietsje minder betalen (in jaar 1) maar wel het hele traject doorlopen en dus 5 jaar lang klant zijn en geld opleveren. Een kwestie van fine tunen van de selectie zeg maar.

  Maar ik ben het met je eens dat de prive universiteiten zelf moeten weten hoe en waarop ze selecteren en dat ook jouw aanpak perfect verdedigbaar is.

  Groeten,
  Michielsens

 13. [10] Ik ben helemaal niet zo goed in stukjes schrijven, en wat je niet kunt moet je laten.

  "De begrippen die je aanhaalt en met name de paradigmashift en de bijbehorende ontkenning van de objectieve waarheid zijn uitermate complex."

  Complex of niet, ik ben van mening dat deze stront ertoe leidt dat er geen plaats meer is voor wetenschappelijke genieën bv von Braun of einstein, solisten voor wie vandaag de dag geen plaats meer is, en die waarschijnlijk
  zullen uitsterven.

 14. Alhoewel geen plaats? ik bedoel eigenlijk dat er nog nauwelijks kansen zijn voor zo iemand.

Comments are closed.