Bij het bezoek van Rita V. aan Canada bleek weer eens, dat de gang van zaken in Nederland in het buitenland zeker niet onopgemerkt blijft. Vooral de uitzetting van partijgenote Ayaan Hirsi heeft in het buitenland veel stof doen opwaaien. *)

Maar een zekere wellevendheid weerhield de Canadezen ervan dit onderwerp ter sprake te brengen. Na de moord op Theo van Gogh blijken zij vooral geinteresseerd in de manier waarop Nederland de immigratie aanpakt.

Want hoewel het vooral de bedoeling was, dat Rita V. zich op de hoogte stelde van het integratiebeleid van het immigratieland Canada, toonde Rita zich graag bereid over het Nederlandse inburgeringsbeleid een boekje open te doen. Daarbij kwamen meer de goede bedoelingen van het verplichte inburgeren over het voetlicht, echter niet de vraag of dit inburgeringsbeleid enige kans maakt het beoogde effect te sorteren. En daar zijn de mensen in dit land erg benieuwd naar. Maar hoe verging het Rita V. in Canada ?

“De verijdelde aanslagen [op de CN Tower in Toronto en het Parlementsgebouw in Ottawa] hebben de discussie in gang gezet of het ruimhartige immigratiebeleid – Canada laat jaarlijks 250 duizend nieuwkomers toe – moet worden aangepast. En is er wel genoeg aan integratie gedaan? Verdonk is met haar neus in de boter gevallen, constateert zij ook zelf. Vragen over de benadering van radicaliserende jongeren komen steeds terug in de gesprekken met collega-ministers. ‘Mensen beginnen er zelf over. Zij willen weten hoe wij de zaken hebben aangepakt na de moord op Theo van Gogh’, zegt zij tijdens een lange treinreis van Ottawa naar Toronto.

Het leidt bij de Nederlandse delegatie tot de indruk dat Canada misschien meer kan leren van Nederland dan andersom, ondanks de lange ervaring van het Noord-Amerikaanse land met de toelating van buitenlanders. ‘Wij hebben in Nederland de fase van politieke correctheid achter ons gelaten en die heeft men hier nog’, stelt Verdonk.”

O, ja ?

En in een speciaal artikel in de Globe and Mail schepte Rita nogal op over haar integratiebeleid: “We have about one million Muslims (6 per cent of the population) in the Netherlands – they are a diverse group and they play a substantial role in our society and economy. What we are trying to foster in the Netherlands is a form of Islam that accepts the living conditions of a modernized, secularized, individualized society.”

Het demagogisch-propagandistische karakter van deze uitspraak ontging de Canadezen niet. Als beloning publiceerde de Globe and Mail een vinnige column van John Ibbitson, die kopte, dat Canada niets te leren had van IJzeren Rita.

De vraag is namelijk in hoeverre moslims bereid zijn leefcondities van een gemoderniseerde, geseculariseerde samenleving te accepteren, juist gegeven het feit, dat de gelovige moslim een religie belijdt die het wantrouwen tegen ongelovigen aanmoedigt.

www.peterbreedveld.com/arch…

Het door Rita V. gepropageerde integratiebeleid getuigt van een mateloze betweterigheid en een ontstellend gebrek aan realiteitszin. Het lijkt dus bij voorbaat kansloos en zal eerder verdere radicalisering onder de moslims in de hand werken.

*) www.boston.com/news/world/e…
www.blixum.nl/p_nieuws.php?…
www.liberales.be/cgi-bin/sh…

Zie ook:
Hoera sharia:
www.isonline.nl/default.asp…
nl.wikipedia.org/wiki/Unive…

32 REACTIES

 1. Uitstekende analyse en geeft ook aan hoezeer de VVD en Verdonk in Fata Morgana’s blijven geloven met hun ‘inburgeringsbeleid’. Canada heeft nu aan den lijve ondervonden waar een ruim toelatingsbeleid, extreme tolerantie (lees: onverschilligheid) en multiculturalisme toe kan leiden. Het feit alleen al van een geseculariseerde samenleving is genoeg om de radicale fundamentalisten tot extreme daden aan te zetten.

 2. Ik heb die uitzending ook vluchtig gezien maar ik kreeg de indruk dat het establishment zelfs de regering van Canada er bij gaat halen om het huidige strenge Nederlandse immigratiebeleid onder Verdonk zwart te maken.

  Canada vergelijken met Nederland hoe durven ze, Canada behoort tot de niewe wereld (Multikul) met een gigantische hoop ruimte, rust, natuur en leefbaarheid, logisch dat ze daar een toleranter immigratiebeleid hebben. Nederland is vol, overvol. Zo vol dat we gedwongen in een sjoslistische dwangstaat leven,

  Nee Verdonk is de laatste hoop op redding voor Nederland en misschien zelfs voor Europa.

 3. Verdonk wil in 2007 een nieuwe immigratiewet invoeren maar het establishment begint weer te zeuren over die eeuwige discriminatie

 4. [2] "Nee Verdonk is de laatste hoop op redding voor Nederland en misschien zelfs voor Europa."

  Denk je nou echt dat "Nederland" door een politicus gered zou kunnen worden?

 5. [4] Ja, politici hebben er namelijk ook een puinhoop van gemaakt. Het lijkt me dan ook de enige plek om de doorgedraaide mulikul te stoppen. En tevens andere taboes bespreekbaar te maken

  Helaas loop je dan wel risico om door de schaduwregering/het establishment een kogel door je hoofd geschoten te krijgen, dus al te vrij en open kun je ook niet zijn.

 6. [5] Daar zit heel veel waarheid in Achilles, alhoewel ik Verdonk niet hoog inschat, omdat ze de aard van het werkelijke probleem onderschat en dat is de toenemende geweldsdreiging die uitgaat van de internationale jihad. Net als in de jaren 30 toen het fascisme en nazisme hoogtij vierden vindt het jihadisme binnen de islam veel aanhangers, ook hier in Nederland. Dit is echter geen nationaal fenomeen, maar speelt ook mee in de rest van de wereld, zowel in islamitische als niet-islamitische landen. Als eerste aanpak zou in feite een bewustmakingsproces moeten zijn van waar we mee te maken hebben. Dus geen politiek-correcte uitingen van ‘strijd tegen het terrorisme’, of ‘islam is vreedzaam’ etc. Als men de werkelijkheid eindelijk onder ogen wilt zien, dan pas kan er een oplossing komen, anders blijven we dweilen met de kraan open. En dat is wat de westerse regeringen (incl. Verdonk) doen.

 7. [6]
  Albert S.,

  Wat voor echte oplossingen heb je dan concreet in gedachten? En dan bedoel ik zowel voor islamitische als niet-islamitische landen.

 8. Men zegt wel eens dat als de politiek het niet oplost de wapens spreken.
  Opvallend punt dat bij ongeveer alle gewapende conflicten wereldwijd nou juist die ene reliegie (vreedzaam en tolerant) betrokken is. en politiek bedrijven met die lui is onmogelijk.

  Trek zelf uw conclusie.

 9. [7] Beste Owl,

  Dat is dat degenen die de islam aanhangen onderkennen dat er gewelddadige aspecten zitten aan hun religie. Met name de ulema (islamitische rechtsgeleerden) kunnen hier een voortouw in nemen d.m.v. de jurisprudentie aan te passen en een andere interpretatie te geven aan de koran (zegswijzen van de profeet) en de hadith (levensloop van de profeet). Een voorbeeld zou zijn dat de Al Azhar Universiteit in Cairo daarbij de gewelddadige passages schrappen als leefwijze voor moslims in het algemeen, alsmede daarbij officieel verklaren dat de islam moet worden aangepast aan de seculiere samenleving en niet meer als leidraad moet dienen voor een shari’a-staat. Helaas kunnen dit alleen de ulema doen, waaraan de jihadisten zich dan zullen houden en daarmee de jihad wordt beëindigd. Ook moet men de discriminatie opheffen jegens andere gelovigen en de afvalligheid toestaan in de islamitische landen (dit laatste is zelfs vaak per seculiere wet verboden).

  In niet-islamitische landen moeten politici de moed opbrengen om eindelijk de werkelijkheid onder ogen te zien en te eisen dat de islamieten zich behoren te houden aan de seculiere en vrije samenleving, waarin ze zelf vrijwilig leven en dat geweld tegen anderen niet wordt geduld op straffe van uitwijzing.

  We zijn daar nog een eind vandaan helaas, dus het geweld zal nog voor een bbehoorlijk aantal jaren voortduren in de wereld.

  Hier nog een artikel in de Volkskrant over de denkbeelden van de jongeren in Nederland.
  http://www.volkskrant.nl/bi

  Ook in de Canadese National Post worden er vraagtekens gezet:
  http://www.canada.com/natio

  In het AD stond een interessant artikel over de Iraanse aanslagen voor het geval Submission 2 van Hirsi Ali in premiere gaat:
  http://www.ad.nl/buitenland

  Helaas ben ik dus niet de drager van goed nieuws.

 10. [9]
  Albert S.,

  Klinkt inderdaad niet erg hoopvol. Bovendien zie ik het voorlopig niet gebeuren dat de aartsconservatieve ulema, wier nering afhangt van "godsvrezen", ineens de tolerante hervormers zouden gaan uithangen, of de islamitische traditionele interpretaties gaan aanpassen. Dat zou net zoiets zijn als verwachten dat de Paus abortus, homohuwelijk, euthanasie, condoomgebruik, en vrouwen in de kerk zou toelaten.
  En hoe meer islamieten zich in de hoek voelen gedrukt, en in hun eigen landen door onvrijheid geen goed leven kunnen opbouwen, des te groter wordt de aantrekkingskracht van "simpele antwoorden".

 11. Persoonlijk kan ik de Canadezen ten zeerste waarderen en ik denk zeker niet dat zij nog iets van Europa kunnen leren laat staan van nedreland, behalve dat zij zich nooit in een grensoorlog met de VS dienen te storten.

  Ten eerste, omdat toen 18 en 19 jarige Canadeze jongeren Groningen hadden bevrijdt (uit loyaliteit voor het Engelse moederland). Ten tweede, brengen wij (mijn vrouw en ik) al een dertig jaar een groot deel van onze zomers in Canada doorbrengen (en wij op het beste adres in Toronto-Yorkville al vele jaren een zeer centraal gelegen appartment bezitten). Ten derde zijn wij goed bekend met het wat, het hoe en waarom van het Canadeze immigratiebeleid … zowel vanuit een rationele als emotionele oogpunt.

  De emotionele kant … is daar, omdat Canadezen het concept van het Britse Gemenebest zeer serieus nemen, waardoor zij in de loop der jaren zonder te discrimineren veel immigranten toelieten uit India, Pakistan, Afghanistan, Jordanie, Irak, Syrie, Egypte, Donker Afrika, als Uganda, Kenia, Negeria etc., zowel als uit Hongkong, Jamaica, Trinidad en Tobago … Kortom van overal waar de Engelsen ooit de baas waren. En waar zeer veel (al dan niet barmhartige kaf onder de koren zat). Bij de Canadezen vergeleken zijn, wat solidariteit en loyaliteit betreft, de Nederlanders maar uiterst armzalige en BESPOTTELIJKE humanitaire fakers en schijnheiligen, zowel als pathetische wannabes …

  Rationeel gezien verwelkomen de Canadezen immigratie, omdat het een groter land is dan de VS, met evenveel en zelfs meer potentieel, edoch met nog geen zevende van de bevolking. Op eerder genoemde "asielgevallen" na, voert Canada echter een zeer strenge en selctieve toelatings beleid, en moet men in staat zijn een wezenlijke bijdrage te leveren aan de Canadeze economie en welvaart alvorens men wordt toegelaten. Slechts op die manier liet men dan ook grote aantallen Filipijnen toe, die in de (gezondsheid)zorg werkzaam zijn en daartoe op Amerikaanse leest grondig in zijn geschoold. Niks geen pathetische aangespoelden zoals hier dus.

  Interessant is om op te merken dat de Canadezen al helemaal geen publieke fondsen besteden aan faciliteren,inburgen, of aan onderhoud en steun aan Immigranten. Alle immigranten dienen particuliere "sponsors" te hebben die voor hun GARRANT staan … En zij noemen zichzelf slechts "multicultureel" omdat er vele vreemde culturen zijn (die in stand en in eere worden gehouden door de respectievelijke immigrantengroepen) en die uiteindlijk dus wel defacto een verrijking vormen.

  Nu is Canada is weliswaar officieel bilingaal ( E en F) maar het is in een praktische en pragmatische betekenis zuiver MONOCUL. Om voet aan wal te krijgen en vooruit te komen is daarom het kennis van Engels en bekendheid met de Angpsxische cultuur een MUST … Terwijl wij hier wel op onze kosten en risico steeds cultureel "verrijkt" worden. How STUPID can you be?

  Welnu, the BOTTOM LINE is dat binnen de context van de immigratie, zijn de Verdonks en de hele geteisem MPP establissement van Monarchie en Politieke Pachters, je zuiverste IDIOTEN …

 12. Ja, okee, maar de vraag is wat mij betreft: moefti wel of moefti niet?

 13. [11] ACP, dan is Verdonk toch juist goed bezig of niet? Zij wil volgens mij ook een zeer selectief Canadees immigratie beleid, maar ja dat de PVDA de afgelopen 30 jaar arme domme Islamistische boeren uit het Atlasgebergte naar binnen hebben gehaald kan zij niets aandoen natuurlijk.

  Ik reken Verdonk dan ook zeker niet tot het establishment, als je goed gekeken hebt scheet het establishment nl. alle kleuren van de regenboog uit angst dat Verdonk de VVD zou kapen bij de lijsttrekkersverkiezingen.

 14. [9] Klopt maar dat wisten we toch al 40 jaar dat moslimimmigranten problemen zouden geven!

  De joden gaven al spanningen in Europa.

  Overigens integreren een hoop moslima’s wel goed trouwens.

 15. [14] Weet je waar het grote probleem ligt in Nederland, in Nederland zelf, de Nederlandse straatcultuur.

  Wie voedt Nederland nog op?

  Individualisme, gebrek aan sociale controle en alleenstaande moeders.

  Of zoals bij veel marrokaanse gezinnen waar ook vaak sprake is van weliswaar getrouwde moeders maar die dan dus hun zonen totaal niet kunnen opvoeden, omdat hun zonen totaal niet luisteren wat ook gewoon wordt gevonden in deze cultuur.

 16. [10] Helemaal mee eens Owl en dat is ook de tragiek van het multiculturalisme. Wellicht heel goed bedoeld, maar de uitgangspunten verkeerd te hebben beoordeeld. Let wel, wij zijn veranderd als westerse samenleving. De islamitische samenleving niet, deze is bijna onveranderd voor 1400 jaar. Het is blijven stilstaan in een religieus-totalitair systeem. Iets wat wij in de Middeleeuwen kennen en ‘never the twain shall meet’.

 17. [14] Precies Achilles, omdat de moslima’s veel hebben te winnen bij een seculiere samenleving. Het is hun ticket naar de individuele vrijheid, iets dat de religieuze fanatici ten zeerste veroordelen. Een correctie, veel academici en politici gingen ervan uit dat niet alleen het westen was veranderd in inzichten, maar ook de rest van de wereld en dat is een grove miscalculatie gebleken, vandaar het bankroet van het multiculturalisme.

 18. [17] Ik denk dat dat een bewuste calculatie is geweest. Om met 9/11 het startsein te geven tot hardere maatregelen om integratie te bevorderen.

 19. [14] Achilles,

  JIJ : Klopt maar dat wisten we toch al 40 jaar dat moslimimmigranten problemen zouden geven!

  IK : In een vorig leven misschien.Naar
  eigen zeggen ben je 23 of 24 jaar dus
  dat jij 40 jaar geleden iets zou hebben geweten, lijkt me een beetje misplaatste borstklopperij.

  Groetz,

  Cincinnatus

 20. [2] [15] JIJ : Weet je waar het grote probleem ligt in Nederland, in Nederland zelf, de Nederlandse straatcultuur

  JIJ : Nee Verdonk is de laatste hoop op redding voor Nederland en misschien zelfs voor Europa.

  IK : Hetgeen de meesten hier niet snappen , is dat in Nederland, Europa en de USA het "cultural marxism" anno 2006 even dominant is als het katholicisme dat was in 1006.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 21. [2] [22] JIJ : Nee Verdonk is de laatste hoop op redding voor Nederland en misschien zelfs voor Europa.

  IK : http://www.nu.nl/news/75409

  "De laatste hoop op redding voor Nederland" , Rita Verdonk pleit ervoor dat wanneer allochtonen menen racistisch bejegend te zijn (en volgens het "onderzoek" van de gesubsifieerde antiracisme-diensten worden jaarlijks meer dan een half miljoen lui racistisch bejegend) dat ze aangifte doen.Verdonk zietdaarbij een belangrijke rol weggelegd voor antidiscriminatiebureaus. Die kunnen slachtoffers van rassendiscriminatie als eerste opvangen en hen vervolgens doorgeleiden naar de politie. De minister wil het netwerk van antidiscriminatiebureaus versterken
  "

  Kan het nog politiek correcter ?

  Men moet geen 40-jaar vooruitziende profeet zijn om te zien
  waar deze sinistere plannen van rooie Rita (want uiteraard komt zij uit extreem-slinxe hoek) op uitdraaien : op
  een verstikkende verklikkersmaatschappij waarbij het aanklachten van "vermeend" racisme zal regenen en een "gedachtenpolitzei"
  alles en iedereen bespioneert , op zoek naar…racisme (waarbij de grenzen steeds zullen worden opgeschoven : het verkiezen van witte chocolade boven zwarte of bruine kan een uiting zijn van een discriminerende, racistische ingesteldheid)

  Het geestesklimaat van stalinistisch Moskou van de jaren ’30 waait weldra ook in de Hollandse polder….

  Verre van dat rooie Rita Verdonk de laatste hoop tot redding of deel van een oplossing zou zijn, is ze deel van het probleem…te weten de wurggreep waarin een cultureel marxistische powerelite het Westen houdt….

  Een wonderlijke zaak dat de profeet Achilles die 16 jaar voor zijn geboorte al maatschappelijke problemen
  ten gevolge van moslim-migratie voorzag,na 58 jaar van verraad,leugens,collaboratie met het socialisme en verbroken beloftes nog steeds NIET de nep-liberalen van de VVD waartoe de bataafse Beria aka Rita Verdonk prominent toe behoort, niet doorheeft….

  Groetz,

  Cincinnatus

 22. [23] Inderdaad is de VVD (incl. Rita) een aanhanger van het collectivistische gedachtegoed en voor een samenleving compleet met een gedachtepolitie, in dat geval verschilt deze partij en vrouw niet van de andere partijen en politici. Ook kritiek op religies wordt tegenwoordig uitgelegd als ‘racisme’. Sinds wanneer een religieuze overtuiging een ras vertegenwoordigt is mij volledig duister en gestoeld op totale onwetendheid en moedwillige versluiering van de problematiek. Dus als het probleem wordt ontkend dan is de oplossing zodoende verder weg dan ooit.

 23. [21] Als men destijds beter naar het verwarde geblaat van Hans Janmaat geluisterd had kon men weten dat de multikul problemen met zich meebrengt. Maar ja destijds was die hele generatie die WO2 hadden meegemaakt erg makkelijk te manipuleren natuurlijk. (Angst is een slechte raadgever)
  [22] Mee eens sinds de Patriot act is de USA duidelijk een collectief marxistische staat geworden. Eigelijk sinds de moord op Kennedy al.
  [23]
  Rita heeft wel degelijk idealen die zeer tegen het zere been zijn van het establishment. Maar zij moet gedeeltelijk politiek correct zijn (om geen kogel door het hoofd te krijgen). En de geheime agenda van de politiek correcten uitvoeren, ook kan zij niet te veel haar eigen idealen uitdragen.

  Maar regelmatig schopt zij wel degelijk tegen het zere been van het politieke establishment, zij is dus redelijk met gevaar voor eigen leven bezig.

  Het is voor mij duidelijk dat de VVD en nadrukkelijk de VVD-top Rita liever kwijt dan rijk is.

 24. Mij dunkt dat het beleid van Rita Verdonk eenvoudiger samen te vatten is: Al te goed is buurman’s gek.

  Te Amsterdam is dat een dagelijkse ervaring in de Rivierenbuurt waar stadsbestuurders maar niet in de gaten krijgen dat Cohenniaanse bevoogding middels slappe thee van gemeenschapsgeld nimmer aan ontsporende ingezetenen maatschappelijk verantwoordingsgevoel bijbrengt. Het levert echter wel weer electoraal voordeel op voor de partij van welzijnswerkers, organisatieadviseurs, ambtenaren, politicologen en andere van deze club voor carriere en inkomsten afhankelijken.

  Het nieuwe verendekje van de partij krijgt al aardig kleur. Waar groen en rood samengaan zie je het bruin al doorbreken…

 25. OMG!

  Ben ik blij dat ik niet meer in Nederland woon! Een land met blijkbaar 16 miljoen ministers van intergratie en immigratie.

  Ik denk dat Nederland zich steeds meer isoleert als het gaat om politiek ten aanzien van "allochtonen". Ik bedoel, kan je nog verder gaan/zakken of extremer worden dan het invoeren van de bespottelijke inburgeringtest en dan het ook nog pulieke in alle opzichten de hemel in prijzen? Er zijn andere landen die een dergelijke test hanteren, dat weet ik. Maar het verschil is, is dat in deze landen integratie gericht is op behoud van de eigen identiteit/diversiteit, waardoor intergratie soepeler verloopt, waar het in Nederland gebaseerd is op (totale, tot op de millimeter afgemeten en vastgelegde) gedwongen assimilatie.

  Ik begrijp heel goed dat integratie een hot item in NL is en dat het voor velen prioriteit nummer een is en dat daarom velen zich ermee bezig (willen) houden. Wat ik niet begrijp, en dat heeft mij voor mijn vertrek uit NL enorm teleurgesteld, is dat deze discussie gevoerd wordt zonder een schrammetje respect voor de groep waar het om gaat: de groep die Nederlanders de ?allochtonen? noemt (zij die niet erbij horen). Het is met name de veronderstelling dat "allochtoon" synoniem staat voor LAST, in alle opzichten, waar ik zo optegen ben. Nimmer wordt er gesproken over de positieve kanten en de successen van deze groep of over hoe Nederland van deze groep kan en heeft geprofiteerd, Helaas, moet en zal het altijd gaan over de negatieve kanten: religieus fanatisme, onveiligheid, ongeletterdheid, werkloosheid, criminaliteit en what have you…..Wat mij bovendien enorm verbaast is dat NL niet inziet wat voor potentie in deze groep zit, vooral met de doemscenario’s van de mogelijke gevolgen van vergrijzing, pensioenen tekort etc. Waarom moet deze discussie gevoerd worden over datgene wat negatief KAN zijn en niet over datgene wat positief IS?

  Nederlanders, Chill! Ga vooral zo door en er komt heus een dag waarop de laatste Allochtoon Nederland zal verlaten, waarschijnlijk met een dure opleiding, want oh wat houdt Nederland ervan om mensen van de ene naar de andere opleidingtje en of cursus te sturen, zonder dat er uiteindelijk daartegenover perspectief op een baan staat, want:
  ?Jouw Nederlands is niet goed genoeg?, ?dit is een veel te moeilijke functie voor Nederlanders laat staan voor jou?, ?meisje je hebt een hoofddoek op?, ?je past niet in het juiste functie profiel? of voor wat voor reden dan ook. Deze groep mensen zal datgene wat zij in NL niet heeft gevonden in een andere land vinden dat wel bereid is en slim genoeg is om hun potentie te benutten, waardoor deze groep "allochtonen" ook zelf van profiteert en iets van hun leven kan maken. Ik juich dat laatste van harte toe. Waarom zou je in een land blijven waar je alleen maar als last wordt beschouwd en waar je mogelijkheden altijd beperkt zullen blijven?

  En juist op het moment dat heel Nederland de laatste "allochtoon" op Schiphol uitzwaait, zal men opzoek gaan naar het nieuwe volgende gevaar: mensen uit het voormalige Oostblok, nieuwe lidstaten van de EU. Want ja, een Nederlander is geen Nederlanders wanneer ie niet kan discussieren over "het nagatieve". Je bent een Nederlander of je bent het niet.

  Ik zou zeggen: Good Luch NL

 26. [27] Said, ik ben het helemaal met je eens vol = vol.

  In de socialistische dwangstaat die Nederland heet kun je alleen nog maar ambtenaar worden.

  Laat die Nederlandse ambtenaren maar eens tomaten gaan plukken of andere echte nuttige werkzaamheden gaan doen.

 27. [28] En eerlijk is eerlijk aangezien de sjosjalistische staat toch aanblijft, zouden de reeds aanwezige Allochtonen ambtenaar moeten worden. Hebben ze recht op.

Comments are closed.