DEN HAAG – Het Openbaar Ministerie (OM) mag binnenkort zelf straffen opleggen. Nu is dat nog voorbehouden aan de rechter. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met het wetsvoorstel daartoe van minister Piet Hein Donner (Justitie), dat ook de werkdruk van rechters moet tegengaan. GroenLinks en de SP stemden tegen.
De nieuwe regeling, de z.g. “strafbeschikking” , die naar verwachting vanaf maart 2007 gaat gelden, geeft het OM de mogelijkheid zaken af te handelen voor delicten waarop maximaal zes jaar celstraf staat, zoals vernielingen, winkeldiefstal en rijden onder invloed. Een officier van justitie kan dan direct een geldboete of een taakstraf van maximaal 180 uur opleggen of iemands rijbewijs voor maximaal een half jaar innemen. Aldus bericht www.nu.nl.

Commentaar: Ontmanteling van de rechtsstaat
Herhaaldelijk heeft de Vrijspreker erop gewezen, dat Nederland in de grond geen rechtsstaat maar veeleer een dictatoriale politiestaat is. Met de invoering van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) was al een begin gemaakt met de wettelijke ontmanteling van de rechtsstaat en begaf Nederland zich definitief op het hellend vlak. Met de aangekondigde wet wordt een nieuwe stap gezet op weg naar volledige ontmanteling van de rechtsstaat. Want de rechter wordt steeds vaker buitenspel gezet, naar gelang de staat dat toevallig uitkomt.

Onder het mom dat de werkdruk van rechters moet worden tegengegaan, wordt een specifiek rechterlijke taak, namelijk het opleggen van straf binnenkort door de staat van de rechter afgenomen. Dan zullen ook verdachten van “kleinere” delicten in plaats van door de rechter door de staat der Nederlanden worden veroordeeld. Hiermee worden feitelijk de beginselen van de rechtsstaat, namelijk de onafhankelijkheid van de rechtspraak steeds verder aangetast. Maar als het gaat om economische delicten, zoals het bedrieglijk afschaffen van de gulden, het onder het mom van vredesmissies bezetten van buitenlands gebied, het (mede)plegen van oorlogshandelingen zonder oorlogsverklaring of enige volkenrechtelijke basis, en het opzettelijk en onnodig in gevaar brengen van levens van militairen, om maar een paar voorbeelden te noemen, blijft de grootste criminele organisatie van dit land, de staat der Nederlanden zelf, buiten schot.

Schurkenstaat
Hieruit blijkt, dat Nederland in wezen een schurkenstaat is. Bovendien komt dit soort sneaky pseudo-wetgeving, in dit geval op het gebied van strafvordering, altijd in vakantietijd tot stand, zodat de maatregel zo weinig mogelijk media-aandacht krijgt. Ook of de regering demissionair is of niet, maakt geen enkel verschil.

Een zichzelfrespecterend weldenkend burger zal zich niet door dit soort lieden, die met het recht een loopje nemen, willen laten vertegenwoordigen en bij verkiezingen bij voorkeur geen stem uitbrengen.

Bron:
www.nu.nl/news/771082/11/OM…

27 REACTIES

 1. *Dato Steenhuis (lapte alle verkeersregels aan zijn laars
  *Joost Tonino (zette zijn PC vol kinderporno op de stoeprand)
  *Koos Spee (heksenjacht op kleine overtreders verkeersregels)
  *Die ene meneer in Leeuwarden die zijn importbruidjes afranselt (ik weet zijn naam niet meer)
  Wie vrij is van zonde werpe de eerste steen…

  De rechtspraak hier is (inderdaad) zwaar aan het perverteren.

 2. Nu nog wachten op Judge Roy Bean, bijgenaamd ,,The Hanging Judge". Deze klaagde mensen aan, berechtte en veroordeelde hen en hing hen ook hoogstpersoonlijk op. Ik heb het gevoel dat we dit soort rechtspraak in Nederland al hebben.

 3. [2]
  Met dit verschil, dat de rol van de rechter in deze rogue staat hoe langer hoe meer wordt uitgekleed en vervangen door de staat zelf.

 4. [2] Dat is al begonnen in Nederland. Zo maakt de AFM regels/wetten, controleert of die regels worden nageleefd, en legt straffen op als zij vinden dat hun regels niet worden nagekomen.

 5. Ik had hierover ook een stuk ingestuurd, helaas heeft het de Vrijspreker niet gehaald. Toch voel ik mij zo vrij het stuk in de reacties te plaatsen.

  —-

  Uitbreiding van de vierde macht

  Het immer uitdijende ambtenarenapparaat vormt binnen onze staatsinrichting de ‘vierde macht’. Dit naast de bestaande drie gescheiden machten volgens de Trias Politica. Niet alleen in vorm maar ook in macht groeit dit ambtenarenapparaat. Recent weer, toen de Eerste Kamer een wetsvoorstel van de stijve CDA-minister Donner goedkeurde. Het lijkt misschien een tegenspraak, maar de meest recente uitbreiding van de ambtenarenmacht vond plaats in de geest van snelheid en efficiëntie!

  Dankzij het voorstel van Donner gaat het Openbaar Ministerie (OM) nu voortaan zelf straffen, zonder tussenkomst van de rechter! Dat betekent dat binnenkort het betalen van uw boetes gelijk staat aan het bekennen van schuld. Dat betekent ook dat het OM allerlei overtredingen en minder zware strafzaken afhandelt en u maar naar de rechter moet stappen als u het er niet mee eens bent. Op dit moment is dat andersom, maar de ambtenaren van het OM vinden die rechtsbescherming van u maar omslachtig. En nee, dit alles heeft niet alleen betrekking op boetes. Het OM kan in de toekomst ook straatverboden, taakstraffen en rijontzeggingen opleggen.

  Geen rechter die ondertussen de bewijzen toetst en kijkt of de straf wel in proportie is. Dat bepalen de zogenaamde crimefighters van het OM zelf wel. Inbreuk maken op de rechtszekerheid van particulieren door de overheid is helaas niets nieuws maar op deze manier maakt minister Donner het wel heel bont. Hoe ver nog zal de overheid het begrip rechtszekerheid oprekken? Hoeveel macht geeft de overheid het ambtenarencorps in de toekomst? Bedenk wel dat er nog steeds geen reden is om de overheid niet te wantrouwen!

 6. [2] [5]

  Dat de scheiding der machten zo verwatert komt waarschijnlijk vooral omdat iedereen (politie, OM, rechters, politiek) ‘swamped’ is door het enorme aantal zaken dat zich aandient.

  Mondige burgers willen immers dat zij waar krijgen voor hun dure belastinggeld. De budgetten houden evenwel geen gelijke tred met die ontwikkeling (de belastingen zijn al zo hoog en de rek is er vrijwel uit), zodat men wel moet gaan ‘prioriteren’, en daarbij de enorme hoeveelheid kleinere zaken snel zelf wil afhandelen.

  Ambtenaren, tot aan de minister toe, hebben daartoe de zgn ‘discretionaire bevoegdheid’ gekregen. Uiteraard volledig in strijd met onze scheiding der machten, en bij uitstek iets dat corruptie in de hand werkt.

  Wie wil weten hoe zo onze toekomst er binnenkort gaat uitzien kan de SF-film Judge Dredd eens bekijken. Puur uit praktische overwegingen en om nog enigszins het hoofd te kunnen bieden aan de vloedgolf van criminaliteit heeft de overheid daarin haar rechters, á la Roy Bean, de bevoegdheid gegeven om zowel op te sporen als te oordelen en te executeren.

  "I am the Law"
  ~ Judge Dredd

 7. [6] “Mondige burgers willen immers dat zij waar krijgen voor hun dure belastinggeld. De budgetten houden evenwel geen gelijke tred met die ontwikkeling (de belastingen zijn al zo hoog en de rek is er vrijwel uit), zodat men wel moet gaan ‘prioriteren’, en daarbij de enorme hoeveelheid kleinere zaken snel zelf wil afhandelen.”

  De oplossing voor dit ‘probleem’ is natuurlijk simpel: verklein het aantal wetten en regels, zodat er minder overtreden wordt. In extremo: als niets verboden is, is er geen criminaliteit.
  Dus stoppen met al die radarcontroles, stoppen met het aanpakken van drugshandel, en stoppen met al die andere wetten en wetjes die het de burger zo lastig maken. Plus: geen strafzaak zonder klacht. De overheid mag pas actie ondernemen als er concrete klachten liggen, niet eerder. Dus niet gaan controleren op illegale dakkapellen, maar pas in actie komen als er klachten komen van omwonenden.

 8. [5]
  Dank voor je aanvulling, Ronald. Ik heb inmiddels de Afdeling Voorlichting van de Raad voor de Rechtspraak opgebeld en gevraagd of de Raad een standpunt over die "strafbeschikking" heeft. Ik ben in afwachting van hun reactie.
  [6]
  Peter de Jong,
  Tijdens een uitzending van "Juridische zaken" van BNR-Nieuwsradio hoorde ik een advocaat onlangs ook opmerken, dat er van de scheiding der machten al lang niets meer terecht komt. M.a.w. ook aan de advocatuur gaat het verloederingsproces niet ongemerkt voorbij. Of die daadwerkelijk in verzet komt vraag ik me echter wel af. Het valt te vrezen van niet.
  [7]
  Precies Kim. Niets anders dan afschaffen.
  Nu hebben advocaten en OM-ers onlangs afgesproken officieuze bijeenkomsten te gaan organiseren om elkaar of elkaars werk beter te leren kennen.
  Of dat veel aan het politieke verloederingsproces zal veranderen valt ernstig te betwijfelen.

 9. [7] [8]

  Een andere uitweg zou privatisering kunnen zijn. Maar dan moet de overheid wel de regels versoepelen.

  Je ziet overigens nu al dat steeds meer zaken worden afgedaan door geschillencommissies.

  Ook zijn veel bedrijven het zat dat ze niet meer van de politie op aan kunnen. Die nemen steeds vaker particuliere bewakingsdiensten en recherchebureau’s in de arm.

  Gisteren was er nog een netwerkuitzending waarin bleek dat de politie vrijwel niets doet aan de enorme diefstallen die er in het bedrijfsleven plaatsvinden (30 tot 50% door het eigen personeel).

  Ook de miljarden die leveranciers jaarlijks als schadepost moeten afschrijven vanwege faillisementsfraude zijn blijkbaar geen reden voor het OM om zich eens extra in te spannen.

  De politie werkt nu in een aantal NL-gemeenten structureel samen met beveiligingsbedrijven en ze besteden soms ook suveillancetaken uit.

  Het probleem is echter dat de overheid koste wat kost ‘de zwaardmacht’ wil blijven behouden. Veel particuliere bewakingsdiensten zijn daardoor slechts papieren tijgers. En burgers schieten er ook niet zoveel mee op, omdat zij nog altijd kunnen worden aangeklaagd als ze zich met geweld verdedigen.

  Samen met het feit, dat de politiediensten flink zijn gereduceerd (ondanks de VVD-beloftes van méér blauw op straat) terwijl de belastingen vrijwel op hetzelfde niveau zijn gebleven (dus minder service voor hetzelfde geld), maakt dit dat de bevolking steeds ontevredener wordt.

  Daar kunnen ‘prestatiecontracten’ tussen overheid en politie niets aan veranderen.

 10. [4] Dat blijkt ook zo te zijn met de NMa las ik gisteren in het Financieel Dagblad.

 11. [10]
  Hoe het broeit en er daadwerkelijk acties tegen de overheid en de lakeien plaatsvinden vind je o.m. ook op de site van Sociale Databank Nederland, bijvoorbeeld:

  http://www.sdnl.nl/raad-hoo

  of:
  http://www.sdnl.nl/dessing-

  De stichting Sociale Databank Nederland brengt de website van de SDN op cd-rom uit.

  De Stichting schrijft: De specifieke waarde van deze cd-rom blijkt uit het feit dat deze nu ook al in rechtsprocedures o.a. bij provincies en de Raad van State als "ingelast en woordelijk herhaald" document wordt gebezigd. (zie de brieven aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, de minister van VROM, maar ook aan de voorzitter van de Europese Commissie en de Tweede Kamerleden die deze cd-rom in handen is gesteld)

  Voor bestellen van de cd-rom:

  St. Sociale Databank Nederland
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5268153
  Website http://www.sdnl.nl/cd-rom.htm

 12. [10] Het "fraaie" is, dat er bij bedreiging van politieagenten altijd aangifte gedaan *moet* worden en dat het OM altijd over zal gaan tot vervolging en dient het OM altijd de maximale straf te eisen.

  Ik ken toevallig iemand die al meerdere keren bedreigd is door zijn buurman (naar verluidt met een mesje). Ook werd er met aan auto op hem ingereden door diezelfde buurman. De goede man is al meerdere keren bij de politie geweest, maar die ondernemen niks.

  Hier is toch sprake van discriminatie, zou men zeggen. De politie geniet een betere bescherming door het justitiele apparaat dan de burger. Terwijl de politie er is om de burger te beschermen. Waar betaal je anders je belasting voor?

  Er wordt voor het gemak even vergeten dat de overheid er is om haar burgers te dienen en beslist niet andersom!

 13. [10] We moeten gewoon een paar Paul Kersey’s inhuren. Dan is het snel gedaan met de criminaliteit.

  http://www.imdb.com/title/t

  Werd overigens goed ontvangen door libertariers destijds, naar het schijnt. I wonder why… 😉

 14. Waarom protesteert de rechterlijke macht hier niet tegen? Vanwege belangenvermenging omdat veel advocaten en rechters ook politiekers zijn? Is dat wel goed? Zou het niet beter zijn moest het advocaten en rechters verboden zijn aan politiek te doen?

 15. [13] [14]

  Uit de uitzending van gister bleek ook dat steeds meer slachtoffers niet eens de moeite meer nemen om aangifte te doen. Het kost gewoon teveel tijd en het resultaat is nihil.

  Ook getuigen komen al niet meer opdraven (je krijgt als getuige slechts 8 euro zoveel per uur vergoeding en je bent soms uren zo niet dagen kwijt).

  Geen wonder dat burgers het nu voortaan zelf proberen te regelen. Dat was vroeger alleen in het criminele circuit het geval (die konden immers niet naar de politie) maar nu lijkt het wel of de overheid alleen zichzelf nog beschermt.

  Zoiets doet zelfs de mafia niet, die zijn tenminste nog loyaal als je netjes voor je bescherming betaalt. 😉

  Het is een onvoorstelbare verloedering.

  Ook de politie op straat is er niet blij mee. Zo gaan overduidelijke criminelen vrijuit omdat handige advocaten het systeem op vormfouten betrappen. Regeltjes voor alles, het praktische resultaat is bijzaak.

  Het zou mij niets verbazen als ook hier getergde burgers als Paul Kersey, of getergde rechercheurs als Harry Calahan, de regeltjes voortaan aan hun laars lappen en zelf voor rechtvaardigheid gaan zorgen.

  “I know what you’re thinking: "Did he fire six shots, or only five?" Well, to tell you the truth in all this excitement, I’ve kinda lost track myself. But, being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off, you’ve got to ask yourself one question: "Do I feel lucky?" Well, do ya punk?”
  ~ Dirty Harry

 16. Ik weet niet of dit per se zo’n ramp is, indien het mogelijk is (en duidelijk wordt vermeld) dat je naar een rechter kunt stappen als je het niet eens bent met de overeenkomst. Want dat is het in zo’n geval: geen dictaat, maar een vrijwillige wederzijdse overeenkomst om niet te vervolgen omdat dit te duur is in vergelijking met de kans dat je wordt vrijgesproken (met name voor schuldigen dus, maar ook als de mogelijke straf laag is en je geen zin hebt in een proces). Dit wordt overigens ook gezegd door de rechter in de volkskrant in de reactie van Dirty Harry.
  En het lijkt me ook vrij libertarisch.
  Ten eerste is alleen het slachtoffer of indien hij\zij dit niet meer kan diens naasten die de aanklacht doen. Dus geen slachtofferloze misdaden.
  Ten tweede kan de aangeklaagde partij het op een akkoordje gooien om verdere moeilijkheden en kosten voor beide partijen te voorkomen. Dit is geen dwang, want de weg naar de rechter staat nog steeds open.
  En ten derde, als ze toch besluiten naar een rechter of jury te stappen, kunnen ze een wederzijds geaccepteerde rechter inhuren, wiens kosten (in ieder geval grotendeels) betaald worden door de verliezende partij. Alleen als ze echt geen rechter gezamenlijk kunnen kiezen kun je een rechter toewijzen. Onzinnige of overduidelijke zaken zullen niet veel kans maken omdat dit de zekere verliezer alleen maar meer kost.
  Natuurlijk is de huidige wetgeving met haar idiote "misdaden", straffen en boetes absurd. Maar heeft het nu werkelijk zoveel zin om een leuk stukje theater te zien in een rechtbank, die uiteindelijk niet veel anders kan doen dan de door de wetgever bekokstoofde krankzinnige wet toe te passen? Het kost de maatschappij alleen maar extra belasting en creëert de illusie van een rechtsstaat, terwijl de wet al niet rechtsstatelijk is.

 17. [10]
  Peter de Jong,
  Het antwoord van de Raad voor de rechtspraak was: "kijk eens op
  http://www.rechtspraak.nl/N

  Na 10 juni 2003 heeft de Raad geen adviezen terzake aan de minister meer uitgebracht", aldus de woordvoerder van de Raad.

  In het pdf-document op die weblink zie je, dat de Raad het advies van een door haar ingestelde werkgroep klakkeloos overneemt en per saldo de wetsvoorstellen toejuicht zonder commentaar op de rechtsstatelijke problematiek.

  M.a.w. behalve de juristen van de werkgroep van de Raad lijken de juristen bij de Raad zelf liever lui dan moe.

  [11]
  Albert, de minister en het OM kunnen met opsporings- en strafopleggingsbevoegdheden strooien alsof het pepernoten zijn en maken van die bevoegdheid overvloedig gebruik.
  Zie art. 74 Wetb. v. Strafrecht, art. 36 en 37 Wet Economische Delicten.

  [15]
  Bud, zie mijn antwoord aan [10] .

  [16] Peter de Jong.
  Ik ben bang dat je 200% gelijk hebt.

  [17] Owl,
  (Citaat)
  "Ik weet niet of dit per se zo’n ramp is, indien het mogelijk is (en duidelijk wordt vermeld) dat je naar een rechter kunt stappen als je het niet eens bent met de overeenkomst."
  (Einde citaat.)

  Wat hier aan de hand is, is inderdaad verkrachting van het recht door rechtsgeleerden, zoals je zelf verderop impliciet concludeert:

  (Citaat)
  "Maar heeft het nu werkelijk zoveel zin om een leuk stukje theater te zien in een rechtbank, die uiteindelijk niet veel anders kan doen dan de door de wetgever bekokstoofde krankzinnige wet toe te passen? Het kost de maatschappij alleen maar extra belasting en creëert de illusie van een rechtsstaat, terwijl de wet al niet rechtsstatelijk is."
  (Einde citaat)

  Met die strekking van je conclusie ben ik het overigens niet eens. Het past m.i. een betrokkene de onrechtsstatelijkheid van het systeem ook in de rechtszaal aan de kaak te stellen.
  Aan het eind van de dag komt het erop neer, dat het hele rechtsgebouw in Nederland niet functioneert om recht te doen, maar om de overbevolkte staatsinstellingen overeind te houden door het opvoeren van een voortdurende poppekast.

 18. [18]
  Spynose,

  Ik begrijp wat je bedoelt, maar laat ik het anders zeggen.

  Wanneer denk je dat de burger zich eerder realiseert dat hij niet in een rechtsstaat leeft:

  -Wanneer hij denkt dat iedere verdachte zijn zaak voor de rechter mag bepleiten en die rechter een "onafhankelijk" oordeel velt? Dat er dus een "eerlijk" systeem is, ongeacht de wet.
  -Of wanneer hij zich realiseert dat die rechtbank slechts voor de show fungeert, of dat een rechtbankzitting zelfs geheel achterwege blijft? Dat de (corrupte) wet(gever) uiteindelijk alles bepaalt.

  Een rechter is altijd gebonden aan de wet. Dat staat ook in de link naar het volkskrant-artikel in de reactie van Dirty Harry. Die rechter moest, ook al had hij er een heel slecht gevoel bij, een drugskoerier (een arme sloeber) veroordelen tot een voor zijn eigen geweten onacceptabele straf. Als hij principieel was geweest en ontslag had genomen, was hij vervangen door een collega die geen moeite heeft met het toepassen van immorele wetten. Hij kan binnen de wet wel in de interpratie manoeuvreren en hij kan proberen hogere wetgeving (bijvoorbeeld verdragen of beginselen van behoorlijk bestuur) toe te passen, maar uiteindelijk mag hij alleen doen wat de wet hem voorschrijft.
  En dat hoort ergens ook zo. Je zou niet willen dat je in een nachtwakersstaat met minarchie\kritarchie leeft waar de rechter gebonden is aan (libertarische) regels van het natuurrecht en besluit om deze niet, of diametraal tegenovergesteld te interpreteren dan ze duidelijk geformuleerd is.
  Ik zal nu als leek een beetje arrogant en mogelijk foutief, een theorietje lanceren: Het onderscheid (en het voordeel) van de Trias Politica, de scheiding der machten, die zo wordt geprezen als grondslag van een rechtsstaat en ook zo mooi tot uiting komt in met name de Amerikaanse Grondwet (en van enkele andere landen) is grotendeels een illusie. De (grond)wet bepaalt uiteindelijk de interpretatie ervan door de rechter. De uitvoerende macht is in feite niets anders dan de uitvoerder van de (grond)wet, geïnterpreteerd (maar niet gemaakt) door de rechter. De wet(gever) is dus uiteindelijk oppermachtig, hoe je ook de moeite doet om de machten te scheiden. Ook grondwetten waarin de drie machten gescheiden zijn, zijn geschreven door… een wetgever. Als je iets aan de deficiënties van de rechtsstaat of een gebrek aan vrijheid wilt doen, moet je de wetgeving aanpassen naar een moeilijker te veranderen liberaal recht. Dat landen met een scheiding der machten vaak vrijer zijn, heeft te maken met de inhoud van de (grond)wetten van die landen en niet met de scheiding van machten. Amerika is relatief vrij vanwege bepalingen als de Bill of Rights en mogelijk federalisme, niet vanwege de (soms merkwaardige) interpretatie daarvan door het Supreme Court. En het enige voordeel van de scheiding van President en Congres in Amerika is de soms voorkomende situatie dat ze beiden een andere politieke kleur hebben, en de president dan een grondwettelijk vetorecht heeft. Maar in die zin is de President meer co-wetgever dan een puur uitvoerder van de wetten. Bij een letterlijke scheiding der machten zou hij dat veto niet hebben en moeten doen wat het Congres en de rechtbank hem opdraagt. Als hij het veto wel heeft, is hij in feite uitvoerder, wetgever en rechtbank in één. Hij bepaalt immers of een wet er mag komen en of (en eventueel hoe) deze wordt toegepast. Dan is scheiding der machten niet veel meer dan 3 kopstukken instellen, die simultaan wetgever én uitvoerder én rechter zijn. In de hoop dat ze het onderling niet eens zullen worden en daarmee tirannie voorkomen. Maar dan zou je de rechtbank ook op z’n minst een vetorecht over (toepassing van) wetgeving moeten geven, wat het nu niet heeft.
  De Tweede Kamer zwetst vaak over het niet op de stoel van de rechter willen gaan zitten. Maar die slangen weten verdomde goed dat zij daar allang al op zitten. Zij bepalen wat strafbaar is en zij bepalen hoe en hoe lang je wordt gestraft. Zelfs het principe dat je gelijk wordt behandeld, en recht hebt op een "eerlijk" proces, wordt door hen bepaald en niet door de rechter. En als de regering het in haar hoofd zou halen om de wet niet uit te voeren zoals de kamer deze dicteert en de rechtbank hem toepast, verdwijnt de regering zelf in de gevangenis, of wordt via een staatsgreep zelf de oppermachtige wetgever.
  Daarom denk ik dus dat je druk maken over een niet-onafhankelijke rechtbank (en de al dan niet gewaarborgde) toegang daartoe, hetzelfde is als je richten op het symptoom en niet de oorzaak van de ziekte.

 19. [19] Owl,
  "Daarom denk ik dus dat je druk maken over een niet-onafhankelijke rechtbank (en de al dan niet gewaarborgde) toegang daartoe, hetzelfde is als je richten op het symptoom en niet de oorzaak van de ziekte."

  Ik begrijp wat je bedoelt. Maar het systeem zonder meer blijven slikken maakt het alleen nog maar erger.

 20. [20]
  Owl,

  Dan is het wel handig om te weten welk deel van het systeem je je het beste op kan richten. En ik denk dat dat de wetgeving zelf is en hoe die tot stand komt. Niet de manier waarop die wetgeving wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd. Uiteraard is een goed proces belangrijk om uit te zoeken of iemand iets echt heeft gedaan, maar als dat al duidelijk is, heeft een proces, mits de verdachte dit ook niet wil (betalen), niet veel zin. Een drugskoerier, of een snelheidsovertreder, of iemand anders die één van de vele onzinnige regels heeft overtreden die dit land "rijk" is, waarvan vaststaat dat hij\zij het gedaan heeft, heeft niets aan een proces dat dat feit slechts bevestigt en een wettelijk vastgestelde straf oplegt, maar heeft wel wat aan het legaliseren van drugs(handel) of het opheffen van de onzinnige regeltjes en aan het moeilijker maken om die onzinnige regeltjes in te voeren.

 21. [21]
  Owl? Ik bedoel natuurlijk SpyNose. Ik ben even afwezig denk ik… 😉

 22. [22]
  Owl,
  Ik geef toe, dat hij voor zijn ambities het rechtssysteem aan te vallen in de rechtszaal formeel aan het verkeerde adres is. Maar psychologisch kan het geen kwaad.

 23. [23]
  SpyNose,

  Zou het psychologisch niet nog bevredigender zijn als alle overtreders\slachtoffers van een wet, in de Tweede Kamer hun proces krijgen? Dan hebben die kamerleden ook eens wat nuttigs te doen en worden ze geconfronteerd met de gevolgen die hun wetten in de praktijk hebben. Nu maakt het voor de politiek niet uit, aangezien de consequenties toch nauwelijks zichtbaar voor ze zijn. De rechtbank is meer een soort achterkamertje waar men de verdachte in relatieve isolatie zijn verhaal kan (laten) doen en niemand daar verder op hoeft te letten tenzij het een mediagenieke zaak is. In de praktijk is het verschil denk ik nul als de Kamer ook de rechtsspraak (in cassatie of hoger beroep) zou doen. Als er nu iemand in de ogen van het publiek een te lichte (of zelden in hun oordeel een te zware) straf krijgt, al dan niet met enige "aandrang" van de mediahoeren die met de politiek in bed liggen, zijn politici er sowieso als de kippen bij om een wetswijziging aan te kondigen. Het is deels zelfs een verkiezingsinstrument geworden om te klagen over de "softe rechters", terwijl ze zelf die regels maken. Laten we het gewoon erkennen: zij waren altijd al de aanklager, rechter en beul in één. Waarom aan het theater meedoen dat "onafhankelijke rechtsspraak" heet? Dat lijkt me psychologisch toch niet erg bevredigend.
  Overigens kent het Verenigd Koninkrijk iets vergelijkbaars. Daar zijn ook de wetgevende, uitvoerende, en rechtsprekende macht al sinds mensenheugenis met elkaar verstrengeld. De regering wordt gevormd uit een partij die een absolute meerderheid heeft in de Commons en de hoogste rechtsinstantie is het House of Lords. Ironisch genoeg, juist nu Blair druk bezig is om de totalitaire staat in Engeland in te voeren en alle privacy en burgerrechten aantast in naam van terreurbestrijding, zijn er ook plannen om een apart "Supreme Court" in te stellen. Cosmetisch prachtig wellicht en wekt de indruk van een grotere onafhankelijkheid of rechtvaardigheid, maar de praktijk ontwikkelt zich juist in tegengestelde richting.

 24. [24]
  Owl,
  "Zou het psychologisch niet nog bevredigender zijn als alle overtreders\slachtoffers van een wet, in de Tweede Kamer hun proces krijgen?"

  Grappig. In de draad spreek ik de verdenking uit, dat de illustere Raad voor de Rechtspraak -na het onvolprezen advieswerk van een werkgroepje (op stagiaireniveau vermoedelijk) te hebben ontvangen,- het resultaat zonder commentaar doorstuurt, alsof dat HET advies van de Raad is.

  Mutatis mutandis geldt dezelfde procedure in de relatie wetgever – rechtspleger, zodat de TK van nature al geen zin heeft op de stoel van de uitvoerende of rechtssprekende macht te gaan zitten.

  "Ironisch genoeg, juist nu Blair druk bezig is om de totalitaire staat in Engeland in te voeren en alle privacy en burgerrechten aantast in naam van terreurbestrijding, zijn er ook plannen om een apart "Supreme Court" in te stellen."

  Hoe zit dat precies ?

 25. [25]
  SpyNose,

  Ik weet niet of ik helemaal begrijp wat je hier zei. Bedoel je dat de TK te lui is om zelf haar wetten uit te leggen aan de rechtbank? En zie je dit als iets positiefs of negatiefs?

  Natuurlijk kun je als wetgever niet alle eventualiteiten in wetten gieten, en daarom probeert de rechtbank in de praktijk ze in concrete gevallen in te vullen (maar moet zich daarbij wel altijd aan de wet houden). Als de TK dat zelf zou moeten doen, zou ze wellicht ook niet meer de neiging (of tijd) hebben om al die details in de wet te zetten, of de wet bij ieder incident of "ongewenste" uitkomst van een proces aan te passen, zoals nu gebeurt met die overdaad aan regels.

  Wat betreft dat idee van een Supreme Court van Blair, staat nu geloof ik in de steigers (of de ijskast, afhankelijk van hoe je het bekijkt), maar de plannen zijn dus om de rechtspraak van hoogste beroep uit het House of Lords te halen en bij een apart instituut te stoppen. Maar het perverse eraan is, dat dit in feite slechts een cosmetische verandering is. De doctrine van parlementaire suprematie blijft gewoon van kracht, en aangezien Blair (net als ieder Britse premier) altijd een meerderheid heeft en hij en zijn voorgangers de remmende werking van het House of Lords ook praktisch doodgeslagen hebben, betekent het simpelweg dat de regering (of technisch gezien het House of Commons van het parlement) oppermachtig is. Dat blijkt ook wel uit de plethora aan wetten die wordt losgelaten op het al griezelig Big Brother-achtige Engeland, tot en met peperdure ID-cards aan toe (die worden geschat tussen de 35 en 75 pond, of volgens een andere website zelfs 450 euro per persoon te gaan kosten), en discussie of mensen nu "slechts" 30 of tot 90 dagen zonder aanklacht mogen worden vastgehouden i.v.m. "terreurbestrijding". In Amerika, met haar scheiding van machten, en belangrijker, haar Grondwet met Bill of Rights, gebeurt dit helaas ook, al is het misschien in mindere mate. Een grondwet, die door de wetgever niet makkelijk kan worden veranderd zoals een gewone wet, en met name een grondwet die zoiets als de Bill of Rights bevat die het individu beschermt tegen de wetgevende meerderheid, is waarschijnlijk wel enigszins effectief. Maar dan berust de werking ervan dus niet op de scheiding der machten, maar op een beperking van de bevoegheid van de wetgevende macht, of zo je wil de democratische meerderheid. Het zou hetzelfde effect hebben als het Amerikaanse Congres zelf de rechtspraak moet doen, mits ze zich dan wel aan de Grondwet en Bill of Rights houden natuurlijk. In dat opzicht is een aparte rechtbank dan misschien weer wel nuttig, maar dan alleen als er iets is zoals een grondwet waaraan de gewone wetgeving kan worden getoetst. In Nederland geldt dit dus niet, aangezien de rechter een wet niet aan de Grondwet mag toetsen en er niet echt iets vergelijkbaar beschermends als de Bill of Rights in staat. Anders is de rechtbank gewoon een stempelmachine die exact doet wat de wetgever wil. Je zou ook kunnen eisen, wanneer de TK ook de hoogste rechtsspraak zou doen, dat het parlement voor rechtszaken een supermeerderheid moet hebben voordat iemand kan worden veroordeeld, zoals de 2/3 die nodig is om de grondwet te wijzigen. De scheiding der machten zelf lijkt me daarom niet per se nuttig. Al weet ik dat natuurlijk niet zeker.

Comments are closed.