Politici, de asiellobby, diverse
universiteiten en een deel van
het bedrijfsleven bepleiten
tegenwoordig immigratie als
oplossing voor de komende
vergrijzing.
Is dit werkelijk zo ? Heeft
Nederland Afrikaanse en
Aziatische immigranten nodig
om de maatschappij draaiende
te houden?

Laten we beginnen met ons geboortecijfer. Een laag geboortecijfer is een oorzaak en gevolg van economische ontwikkeling. In bijna ieder welvarend land dalen de geboortecijfers haast automatisch.
Een maatschappij met veel kinderen is veel geld kwijt aan opvoeding en scholing. En een groeiende bevolking betekent een groot arbeidspotentieel dus relatief
lage lonen.
Als de geboortecijfers dalen, is het eerste effect dat de kosten die kinderen met zich meebrengen, verminderen. Op dat moment zijn er weinig bejaarden dus is er een meerderheid die werkt en spaart voor hun oude dag. Dit geld wordt ingezet voor investeringen waardoor de kapitaalvorming versnelt. Samen met de hogere lonen leidt dit tot een hogere levensstandaard.
Wanneer een groot deel van de werkende bevolking met pensioen gaat, vertraagt deze groei. Dit proces heet de demografische overgangssituatie en daar zitten wij nu midden in.

Kijken wij nu naar immigratie zoals Nederland die nu binnen zijn grenzen heeft. Er is een onderklasse ontstaan van laaggeschoolde immigranten waarvan een deel nooit meer aan de slag komt.
Ons land staat bekend om zijn royale uitkeringen en zorgvoorzieningen. Gecombineerd met hoge belastingen om dat te betalen, trekken we veel kansloze immigranten aan en stoten kansrijken af.
Het merendeel van de immigranten die de afgelopen veertig jaar uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika naar ons land gekomen zijn, zijn laag opgeleid, verdienen een laag loon of zijn vaak werkloos. Dat patroon zet zich voort bij hun kinderen die ook onevenredig vaak bij misdaden zijn betrokken. In economische termen heeft dit type immigratie de samenleving veel geld gekost. Dit kan nooit in de verste verten leiden tot een oplossing van een deel van de problemen die de vergrijzing met zich meebrengt.

Maar waar halen we dan de werknemers vandaan die nodig zijn nadat de baby-boomgeneratie massaal met pensioen gaat? Het antwoord ligt dichter bij huis, namelijk in Europa.
De Europese Unie omvat binnenkort, met Roemenië en Bulgarije erbij, 27 landen. Bijna een half miljard mensen mogen zich dan overal in Europa gaan vestigen. De nu al flink op gang gekomen stroom uit Oost-Europa zal verder aanzwellen. Dit omdat iemand hier voor eenvoudig werk vier keer zoveel verdient als in zijn/haar eigen land.

Nederland heeft dus, afgezien van grote investeerders en wetenschappelijke hoogvliegers, geen nieuw personeel nodig van buiten de Europese Unie. Mogelijk personeelstekort kan makkelijk vanuit Europa aangevuld worden en anders wel uit de vier miljoen Nederlanders onder de 65 jaar die niet werken.

Politici die dus ondanks alles de immigratie van buiten de EU willen bevorderen, moeten dan ook één lijn trekken en de verzorgingsstaat plus het belastingniveau ontmantelen.

8 REACTIES

 1. De afhankelijkheidsindustrie heeft schijnbaar weer een partij nieuwe afhankelijken nodig.

 2. Het maakt toch geen verschil of een immigrant komt uit Roemenie of uit Congo?
  Wat iets uitmaakt is de kennis en mentaliteit van die persoon.
  En inderdaad door de sinterklaas mentaliteit van de politici, worden profiteurs aangetrokken; van waar dan ook.
  Er zou helemaal geen probleem zijn als de politici ophouden met hun bemoeienis, zowel met confisqueren als met het uitdelen (verzorgingsstaat)

 3. "Een laag geboortecijfer is een oorzaak en gevolg van economische ontwikkeling. In bijna ieder welvarend land dalen de geboortecijfers haast automatisch."

  Dat geloof ik niet.

  Ik vecht het aan want in mijn visie is een laag geboortecijfer het gevolg van socialisme, of beter gezegd secularisering (wat bijna hetzelfde is – slechts een minderheid van de seculieren is niet-socialist )

  In Amerika bijvoorbeeld, slaat de vergrijzing helemaal niet toe zoals bij ons, maar ze kennen wel economische vooruitgang, zelfs meer dan wij.

  In Rusland daarentegen is de vergrijzing nog een stuk erger dan bij ons, en je kan toch bezwaarlijk van een economische bloei spreken.

  hoe een laag geboortecijfer OORZAAK zou zijn van economische ontwikkeling is me al helemaal een raadsel?

  Als er meer geld overschiet omdat je geen kinderen koopt is dat nog geen economische ontwikkeling. Je kan zo zelfs geld overhouden als de economie ACHTERUIT gaat.

 4. Zonde de WIA mee te tellen worden er in Nederland dik 600.000 (thuiszitten) uitkeringen verstrekt. Dit aantal ruw gedeeld door 12 = 50.000 stuks per provincie. NU lees ik bijvoorbeeld over DHL in Elsevier:

  In Noord-Limburg, waar het bijzonder goed gaat en de regionale arbeidsmarkt klein is, schreeuwen bedrijven om personeel. Zo heeft logistiek dienstverlener DHL in het dorpje Beringe grote moeite om 630 vacatures te vervullen. Uitzendbureau Otto in Venray, dat gespecialiseerd is in Poolse seizoensarbeiders, probeert nu via een grootschalige wervingscampagne ook Limburgers te lokken, en Duitsers van net over de grens. Het bureau zegt de komende twee maanden vierhonderd plaatsen te kunnen vullen alleen al bij één klant, logistiek dienstverlener Flextronics. Otto belooft uitzendkrachten de nodige training. Werkwilligen zijn volgens Otto echter uitermate schaars.

  Ik geloof er geen ene ruk van dat van 50.000 Limburgse werklozen er geen 500 ‘werkwillend’ zouden zijn. Flauwekul! Volstrekte nonsens! Van de andere kant doet zo’n schreeuwend bericht, en oplopende ‘openstaande vacature statistieken’ het natuurlijk wel erg lekker zo tegen verkiezingstijd.

 5. Hier is nog een onderzoek dat immigratie nooit een oplossing kan zijn voor de vergrijzing:

  http://www.nidi.knaw.nl/web

  Integendeel, alleen het afschaffen van de verzorgingstaat is dé oplossing. Want dan gaan we van een pensioenomslagsysteem naar een gefinancierd stelsel, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te zorgan voor zijn of haar pensioen. Veel pro-immigratiepartijen moeten hun collectivistische idealen laten varen. Immigratie is alleen mogelijk als de verzorgingstaat geheel wordt afgeschaft.

 6. [2] "Het maakt toch geen verschil of een immigrant komt uit Roemenie of uit Congo?"

  Grote kans van wel. Maar ik begrijp dat de Vrijspreker/het libertarisme niet bij dit soort discussies gebaat is.

  Toute vérité n’est pas bonne à dire.

 7. Het lage geboorte cijfer is omdat teveel vrouwen full-time werken waardoor ze geen of te weinig kinderen produceren in hun leven.
  Dit is omdat ze hun energie en tijd voornamelijk in hun werk stoppen en daarom het produceren en opvoeden van kinderen uitstellen of zelfs nooit zullen doen etc.
  Dus zijn grote hoeveelheden immigranten elk jaar nodig om het land en de economie levend te houden met alle consequenties van dien.

  Dit is ongezond voor een land. Een gezond land heeft een geboortecijfer dat voor een stabiele populatie zorgt waardoor nood hulp van grote aantallen immigranten niet nodig is.

 8. [7] Hoi Janet,

  "Dus zijn grote hoeveelheden immigranten elk jaar nodig om het land en de economie levend te houden met alle consequenties van dien."

  Welke veronderstellingen (zoals autarkie o.i.d.) liggen ten grondslag aan die "dus"?

  Ik ben benieuwd…

Comments are closed.