Het CBS meldt dat sinds vorig
jaar het tekort aan bouwvakkers
in Nederland van 6000 naar 16000
is gegaan. De komende jaren
verlaten elk jaar zo’n 25000 oudere
bouwvakkers hun vak. Wat
instroom van nieuw personeel
betreft, is de stand bedroevend.

De bouw vergrijst daarbij nog sneller dan andere sectoren. Geschat wordt dat in 2010 al een
32% van de bouwvakkers 55-plus is. Verder is er een grotere uitval door gezondheidsslijtage.
Het huidige onderwijssysteem, dat dankzij de overheid alle zicht op de werkelijkheid is verloren, slaagt er niet in om voldoende en gekwalificeerde werknemers op te leiden.

Maar er gloort hoop: het commerciële detacheringsbedrijf DIT uit Rosmalen slaagt waar de gevestigde orde faalt. DIT doet het niet via Postbus 51 maar werft actief en succesvol aankomende bouwvakkers en electriciens op schoolpleinen, in voetbalkantines, via advertenties en flyers.

Directeur Hans Rijpert: ‘Werkende jongeren van 16 en 17 jaar moeten verplicht één dag per week naar school. Bureau DIT neemt ze in vaste dienst als flexwerker. Betaalt hun schoolgeld, boekengeld en hun pensioenpremie. We zoeken een leerbaan van vier dagen voor ze en zetten er onze praktijkbegeleider naast. Die controleert of ze hun schoolwerk goed doen en of de opleiding aansluit bij de praktijk. De ouders betrekken wij er ook bij want deze jongens zijn geen studiehoofden.’
DIT leidt leerlingen op tot vakbekwame bouwvakkers. De kosten (16000 euro per jaar per leerling) berekent het bedrijf door aan de bouwbedrijven die de flexwerkers huren. DIT moet zich wel storten in het opleidingstraject want ze zijn een detacheringsbureau dat zonder voldoende aanvoer van werknemers geen geld kan verdienen.

Rijpert levert naast bouwvakkers ook leraren en praktijkbegeleiders aan het ROC (Regionaal Opleidings Centra). Over het huidige beroepsonderwijs heeft hij weinig goeds te melden: ‘De meeste ROC’s zijn vetgemeste opleidingen die barsten van het geld maar geen commercieel benul hebben. Ze kennen geen marktwerking. Daarbij hebben veel, vooral oudere, leraren al tien jaar niet meer op een bouwplaats gestaan.’

DIT detacheert ook Polen maar een oplossing voor de schaarste zijn zij niet, vindt hij. ‘Zij willen ontzettend graag twaalf uur per dag werken om snel geld te verdienen dus aan motivatie ontbreekt het ze niet. Maar hun opvatting van bouwkwaliteit is anders dan de Nederlandse normen.’
Meer vrouwen in de bouw acht hij onhaalbaar gezien de typische mannencultuur. En over het lage aantal allochtonen in de bouw: ‘ Het is te gek voor woorden dat in een stad als Amsterdam de helft van de allochtone jongeren werkloos is. Die jongens kunnen allemaal zó aan de slag maar wij moeten Polen halen om de tekorten aan te vullen.’

DIT werkt waar de rest zit te slapen. Een praktisch voorbeeld van echte marktwerking en geslaagd particulier initiatief. Met meer van dergelijke bedrijven sla je twee vliegen in één klap: je past het aanbod op de vraag aan én je zorgt dat Nederland niet compleet afhankelijk wordt/is van buitenlandse bouwvakkers.

15 REACTIES

 1. Maar dan is de overheid zo maar een stuk contrôle kwijt, en dat is heel erg, want dan kan er niet een legioen ambtenaren aangesteld worden om uit te zoeken of er geen wetten te bedenken zijn waar ze zich aan moeten houden op straffe van hoge boetes. En bovenal kan de overheid dan niet opleggen wat een bouwvakker moet leren, teslotte is het toch de taak van de overheid om voor huizen te zorgen.

  Sorry, beetje sarcastisch bezig.

 2. mischien moeten die werkgevers eens gaan nadenken aan een beloning op maat, het is natuurlijk te gek voor worden om een volleerd metselaar met 1400 pleurie in de maand naar huis te sturen.
  Dan heb ik het nog niet eens over de steeds slechter wordende arbeidsomstandigheden.

 3. Een ander praktisch voorbeeld van echte marktwerking en ‘geslaagd’ particulier initiatief:

  DHL schreeuwt om personeel. ca 500 functies op de diverse niveaus binnen het bedrijf zijn niet vervulbaar. (Lees de diverse recente kranteberichten) Dan daag ik iedereen uit een algemene sollicitatiebrief (als expiriment) naar dit bedrijf te sturen met de vermelding van opleiding en ervaring naar wens(!) en vermelding dat u om het even welke functie graag wilt aanpakken. Vergeet niet te vermelden dat u ouder dan 45 jaar bent. U zult NOOIT tot een gesprek worden uitgenodigt.

 4. [4]
  Anonimus,

  Heeft dat misschien te maken met de verschillende "beschermingen" die de overheid voor oudere en "zieke" werknemers heeft geregeld? Zoals gelijk (CAO) loon ongeacht daadwerkelijke productiviteit, WW, WAO\WIA, ontslagbescherming, geen "leeftijdsdiscriminatie", enzovoorts, maken het een hoger risico om een oudere werknemer of een allochtoon aan te nemen.

 5. Kost een opleiding bij DIT trouwens echt 16.000 euro per leerling per jaar? Dat is duurder dan een academische opleiding aan een universiteit. Lijkt me erg stug. Staat er misschien een 0 teveel?

 6. [6] Een opleiding aan een universiteit is duurder, echter deze kosten zie je als student niet. Het zgn. collegegeld bedraagt 6000 euro, waarvan 4500 euro ongezien door de staat wordt betaald.

  Dan heb je de personeelskosten: honderden professoren met een topsalaris, meer dan duizend man ondersteunend personeel.

  Dan de veel te dure faculteitsgebouwen: vaak grote historische panden in de binnenstad.

  Als je de uitgaven per student zou berekenen, kom je denk ik makkelijk boven de 20.000 euro. Daarvan moet de student dan wel 1500 euro zelf betalen 😉

 7. [5] Was dat maar zo Owl. De regelingen die jij opsomt gelden toch voor alle werknemersgroepen? En hoge daadwerkelijke productiviteit? De ’top’ van het bedrijfsleven is doorgaans niet de jongste, toch? Verreweg de meeste ‘starters’ zijn ook nog eens 45 plus, dus aan ondernemingszin en initiatief ontbtreekt het hen ook al niet.

  T.a.v. de collectieve weigering 45 plussers in dienst te nemen ligt naar mijn idee een geheel andere reden ten grondslag, die door een andere schrijver op dit weblog al eens eerder is genoemd. In het kort komt het er op neer dat de gemiddelde 45plusser juist wel eens ‘slimmer’ zou kunnen zijn dan de jonge collega. Mogelijk zelfs slimmer dan ‘de baas’. Hij heeft nu eenmaal meer ervaring. Maar ja, als je als symfonie orkest moet kiezen tussen een pianist met 1 jaar ervaring of eentje met 25 jaar podiumervaring, dan kies je natuurlijk voor de eerste omdat je het beste wil voor je orkest en toehoorders! 😛

 8. Zojuist op RTLZ: 50%(!) van bedrijfsfusies mislukken omdat bedrijven geen rekening houden met de ‘menselijke factor’ van het personeel. Sommige onderzoeken spreken zelfs van 70 procent. ‘Dit drukt de omzetten en winsten enorm’ en ‘laat faillisementskansen’ onnodig stijgen.

  Nou, dan staat er nog wat te wachten! Er zijn nogal wat bedrijven gefuseerd en/of zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met ‘partners’ de laatste jaren…

 9. [9] Fusies komen uit grootheidswaanzin, en worden altijd top-down, nooit bottum-up geïmplementeerd. Gevolg is dat de werkvloer er geen zin in heeft, de goede mensen vertrekken (die zijn altijd als eerste weg), en dus gaat het mis. Alleen de topmanagers zijn blij, want die hebben meer macht.
  Als gevolg komen er allerlei managementlagen bij, die het geheel onstuurbaar maken.
  Toevalligerwijze zien we hetzelfde bij het grootste fusie-project ooit: de EU.

 10. [7]
  Jozef,

  Dat de universitaire opleiding in Nederland zwaar gesubsidieerd werd realiseerde ik me o.a. toen ik op de website van een Amerikaanse universiteit las dat een opleiding daar (inclusief kost en inwoning) 25.000 dollar kost. Er was dan weer wel een lening mogelijk voor iedereen die het niet kan betalen. Ik heb het vermoeden dat dat uiteindelijk goedkoper is dan de 42 tot 52% (plus BTW etcetera) belasting die je in Nederland betaalt voor dat soort "diensten".

  Maar dan nog lijkt 16.000 euro per jaar voor een opleiding tot bouwvakker me absurd veel.

 11. [8]
  Sander,

  Dat zou ook een factor kunnen zijn, maar toch is al die regulatie funest. Bij vrije loonsvorming zou een 45-plusser net zolang met zijn loonbod kunnen dalen tot hij een even grote financieel risico vormt als een jongere (die nu eenmaal minder kans op WAO, ziektedagen, enzovoorts loopt), of totdat de factor jalouzie of andere persoonlijke voorkeuren zijn verdiskonteerd, zodat hij wel wordt aangenomen. Bovendien is de hogere werkloosheid bij 45-plussers op zichzelf al een negatieve factor, omdat je dan als werkgever de volle mep zult moeten betalen als de werknemer weggewerkt of gereïntegreerd moet worden. Zonder WW, WAO, uitbetaling bij ziekte, gouden handdrukken, en andere zaken die door overheid of CAO worden geregeld, zou dat minder een rol spelen.

 12. [11] Tsja, die gasten van DIT zullen er ook wel een flink salaris aan overhouden…en terecht. 🙂

 13. [32] Anne,

  Vooreerst : het is dwaas dat lui verontschuldigingen aanbieden voor zaken die 332 jaar geleden zijn gebeurd.De mensen die daar destijds bij betrokken waren, zijn al lang dood, evenals hun kinderen, hun kindskinderen, hun kindskindskinderen enz…. zulke "veronrschuldingen" voor zaken van honderden jaren terug zijn in regel koren op de molen van de cultureel marxisten die Europa een
  "erfzonde" proberen aan te praten…white guild…."wij" zijn schuldig omdat we Christendom en Kapitalisme hebben voortgebracht en of verspreid en daarom moeten we belasting betalen, ons laten discrimeren enz….

  Verder : welke libertariërs zien hier erfelijk koningschap blijkbaar wel zitten ? bedoel je mij ?

  Ik constateer (retro-actief terugkijkend) dat het eerste huis Oranje een reeks mannen van formaat heeft voortgebracht wier erfenis mijns inziens meer goed dan slecht was.Is daarmee gezegd dat ik "erfelijk koningschap" voorsta ? Helemaal niet.

  Maar zeg es, wat moet ik doen ? me met
  een teletijd machine naar 1618 laten terugflitsen om te lui van toen te gaan beleren dat die Oranjes fout waren ?

  Als jij zorgt voor de teletijdmachine zal ik dat doen….tot die tijd beperk ik me tot historische studie waarin ik
  naar best vermogen de luitjes van toen tracht te begrijpen , daarbij niet verwachtend dat een 17de eeuwer als een 21ste eeuwer zou denken of redeneren.

  Tienduizenden Joden ontvluchtten eind 16de, 17de eeuw katholieke landen (Spanje, Portugal) en kwamen daar Nederland waar ze , in het licht van de tijd, een relatief vrij bestaan vonden.Niet vrij volgens onze normen, wel vrij in het licht van de 17de eeuw.

  Zoals gezegd : persoonlijk vind ik dat je van 17de eeuwers niet kunt verwachten dat ze zich als 21ste eeuwers gedroegen….die lui waren kinderen van hun tijd zoals wij kinderen van hun onze tijd zijn.

  Maar goed, ik begrijp wel wat zo’n Komrij bedoelt…vorige generaties zijn verwerpelijk omdat ze zich niet gsdroegen zoals de cultureel marxisten
  decreteren : FOEI stoute 17de eeuwers
  omdat jullie geen "gay pride parades" organieerden, omdat jullie geen "democratie" hadden waar Jan Rap en zijn maat zich een inkomen konden stemmen….foei omdat jullie op de universiteiten niet de katheder aan de feministen en de socialisten gaven die leerden dat de westerse man erger dan de Talibani is en kapitalisme "evil" omdat het winst voorstaat.

  Wat de cultureel marxisten willen, is een ontworteld volk , dat geen besef heeft van historie (zowel van het goede als het kwade) en dat zij (via NOVA) alles kunnen wijsmaken wat ze willen…..wat ze willen is een geprogrammeerd volkje dat als de hond van pavlov begint te blaffen wanneer
  er een "foute" trigger wordt ge-uit :
  Koning : blafblafblaf , godsdienst : blafblafblaf, rijke heterosexueel : blafblafblaf….

  Ten slotte snap ik niet waarom jij als
  Christin buiten Christus nog andere middelaars nodig hebt….Maria, sint Franciscus, sint Antonius….Is de Christus als middelaar jou niet genoeg ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. graag stel ik me diensten voor uw beschikbaar mocht u problemen hebben met portugese bouwvakkers ik regel het voor u ben zelf van portugese kom af en heb meer dan 20 jaar ervaring in de bouw hier in nederland opgedaan

Comments are closed.