Een paar dagen geleden gaf oppersocialist Wouter Bos van de Partij van de Arbied zijn mening over het verkiezingsplan van zijn medekameraden in de VVD. Hij vond het een zeer slecht plan omdat, zoals je wel vaker hoort in het NOS journaal, dat de armen dan armer werden en de rijken rijker. Hij voegde er ook nog aan toe dat er meer geld aan de arme mensen moest worden gegeven omdat die het meer nodig hebben dan de “rijke” mensen.

Vanuit een objectief oogpunt gezien heeft de heer Bos gelijk dat arme mensen geld, relatief gezien, meer nodig hebben dan “rijke” mensen. Echter, dit kan natuurlijk nooit een recht betekenen. Vanuit de libertarische zienswijze bestaat er namelijk geen recht van “het meer nodig hebben”. Iemand ontvangt bij een vrijwillige overeenkomst, tegen inlevering van een bepaald bedrag of een ander goed van waarde, van een ander persoon een ander product van waarde. Een variatie hiervan is dat een persoon, in de vorm van een donatie, vrijwillig een bepaald geldbedrag of een ander goed van waarde, aan een derde overhandigt zonder een tegenprestatie te verwachten. Iemand kan dus nooit een bepaald bedrag eisen omdat hij het simpel meer nodig zou hebben.

De heer Bos gebruikt hier dus een drogreden. Hij noemt een bepaald gegeven en koppelt daar een ander gegeven tegenaan welke eigelijk niets met elkaar temaken hebben. Analogie: Jan geeft zijn bloemen water omdat de deur achter hem zo klemt.

Maargoed, wellicht is het een goed idee om deze desbetreffende redenering nader te onderzoeken aan de hand van het dagelijkse leven. Laten we even een paar voorbeelden nemen van Wouters redenering in de praktijk. Ik zal in deze voorbeelden steeds Wouter Bos als voorbeeldpersoon gebruiken waar ik ook steeds aangeef hoe hij op een bepaalde situatie zal reageren. Natuurlijk kan ik niet Wouters gedachte lezen, maar ik heb echter een sterk vermoeden hoe hij in deze desbetreffende situaties wel zou reageren.

Ik heb een mooie achtertuin met veel gras erop. Echter, mijn buurman Wouter Bos heeft ook een mooie achtertuin maar dan bedekt met zeer mooie stenen. Er is werkelijk geen grassprietje te zien. Helaas heb ik geen grasmaaier. Echter, Wouter heeft die wel. Je zou dus nu kunnen zeggen dat ik, volgens Wouters redenering, recht heb op Wouters grasmaaier. Immers, ik heb die grasmaaier van Wouter meer nodig dan hijzelf. Ik zou dus nu, volgens de redenering van Wouter, die grasmaaier van hem mogen opeisen: “Wouter, Ik eis van u dat u met onmiddellijke ingang uw grasmaaier aan mij overhandigt. Dit vanwege het feit dat ik deze grasmaaier meer nodig heb dan u!”.

Gek genoeg zou Wouter (net zoals menig ander mens, socialistisch of niet) nu zeggen: “Je eist dat ik mijn grasmaaier aan jou overhandig alleen maar omdat je hem meer nodig zou hebben dan ik? Wat heeft dat er nou mee te maken? Die grasmaaier is gewoon van mij en als je hem wilt lenen dien je dat vriendelijk aan mij te vragen. Pas dan zal ik over betreffende positief of negatief beslissen!” Het lijkt er dus op dat, in dit betreffende geval, Wouter Bos een totaal libertarische gedachtegang heeft. Hij zwicht namelijk niet voor een dwangmatige overeenkomst waarbij een derde één van zijn eigendommen opeist simpel omdat deze persoon het desbetreffende goed meer nodig zou hebben dan hijzelf. Hij wil namelijk alleen een overeenkomst met iemand sluiten welke op vrijwilligheid berust, niet op dwang en al helemaal niet omdat iemand anders het meer nodig zou hebben dan hijzelf.

Nu zult u waarschijnlijk zeggen: “Jamaar, er bestaan natuurlijk ook gradaties in “het meer nodig hebben”. Je kunt natuurlijk het lenen van een grasmaaier niet vergelijken met het geven van een bepaald bedrag aan een arm individu!” Om die reden geef ik u nog een voorbeeld waarbij ook weer Wouters redenering effectief toegepast wordt.

In dit voorbeeld ben ik een bijstandsvader die het financieel erg moeilijk heeft. Ik heb dus geld meer nodig dan Wouter Bos met zijn relatief hoge ambtenarensalaris. Volgens Wouters redenering zou ik dus nu zo naar Wouter Bos kunnen toestappen en een bedrag van bijvoorbeeld duizend euro van hem kunnen opeisen. Immers, ik heb in dit geval die duizend euro meer nodig dan hij. Echter, wanneer ik dit bedrag bij Wouter Bos zal komen opeisen, zal hij waarschijnlijk zeggen: “Je kunt dit bedrag relatief gezien wel meer nodig hebben dan ikzelf, echter, dit geeft nog geen enkele reden om dit bedrag zomaar bij mij te komen opeisen. Wie denk je wel dat je bent? Ik heb hier namelijk hard voor gewerkt en zie dus geen enkele reden om dit desbetreffende bedrag zomaar aan jou te overhandigen omdat je het simpel alleen maar meer nodig zou hebben dan ikzelf. Hoogstens zal ik erover nadenken om vrijwillig je eenmalig een bepaald bedrag te schenken. Echter, dit zal ik alleen doen indien je het vriendelijk aan me vraagt en het dus niet op hoge tonen komt opeisen.”

Ook nu dus zal Wouter Bos (en waarschijnlijk menig ander weldenkend mens) in de privé situatie een volkomen libertarische levenswijze erop nahouden. Immers, hij streeft naar een bepaalde situatie waarbij een overeenkomst alleen op vrijwillige basis kan worden gesloten. Hij pikt het gewoon niet wanneer een derde naar hem komt aanstormen om iets van hem te eisen alleen maar omdat die persoon het relatief gezien meer nodig zou hebben dan hijzelf.

Gekeken naar de twee bovenstaande voorbeelden is het dus vrij frappant waarom de meeste mensen in de privé situatie wel libertarische gesloten overeenkomsten nastreven, echter, maar wanneer deze mensen politiek gaan nadenken, de schakel onmiddellijk wordt omgedraaid en uit dwang gesloten overeenkomsten vrij normaal en sociaal vinden, en waarbij tevens “het meer nodig hebben” opeens wel als een recht zien. Dit hoewel zij dit “recht” in de privé-situatie juist niet zouden erkennen en het uitoefenen van dit “recht” juist vrij onbeschoft en asociaal vinden.

Het lijkt er dus op dat deze mensen jarenlang door de staat zijn geïndoctrineerd om deze vrij rare schakeling (overheid/privé) steeds te maken. Het is daarom van essentieel belang om aan zoveel mogelijk mensen dit gegeven kenbaar te maken. Alleen dan bestaat er een reële kans dat mensen gaan inzien hoe immoreel en zelfs hypocriet ze eigelijk in hun politieke ideeën bezig zijn.

63 REACTIES

 1. De hele overheid bestaat bij de gratie van mensen die menen "recht" te hebben op andermans eigendommen. Zij menen dat als de staat deze zaken namens hen steelt dit minder erg is dan dat ze het zelf stelen.

  Je hebt helemaal gelijk, het statasdenken dat al sinds het jaar 1000 Het eens zo vrije Europa is binnengeslopen heeft het rechtvaardigheidsgevoel bij de meetsen uitgehold.

 2. Prima artikel! Maar ‘het probleem’ wordt m.i. nog wat eerder geboren. Volgens (en voor) ‘de wet’ is elke Nederlander gelijk (gelijke rechten) en is bijvoorbeeld discriminatie (onderling) zelfs ‘op welke grond dan ook ‘ grondwettelijk verboden. Je zou hieruit al snel af kunnen leiden dat dan als onvermijdelijk gevolg, elke nieuw geboren Nederlander een automatisch (geboorte)recht kan doen gelden van pm. 1/16 miljoenste deel van ‘alle vruchten’ die worden geoogst door wie of wat dan ook. Uiteraard kijken wij daar heel anders tegen aan. Maar Wouter en velen met hem dus niet.

 3. [1] "Zij menen dat als de staat deze zaken namens hen steelt dit minder erg is dan dat ze het zelf stelen."

  Zelfs dat niet. De connectie met het stelen zien de meesten niet eens. Het "stelen" is een "recht" geworden.

  Daarop volgt een opstapje naar:"als de overheid het me niet geeft, dan pak ik het zelf maar."
  Het voorbeeld van de staat die rooft en dwingt is een grote oorzaak van de misdaad in de maatschappij.

 4. Off topic: Er is een nieuwe video ‘opgedoken’ van Osama Bin Laden, waarin hij wat ravot in de bergen met zijn collega schobbejakken. Commentaar Alqauida: "Deze video bewijst dat de top van Alquaida wel degelijk ‘betrokken’ was bij de aanslagen van 9/11". Da’s raar, he? Bush had al keihard bewijs in handen, roept de wereld hierdoor uit tot slachtveld, en nu vindt Alquaida het ondertussen ook nodig worden om te bewijzen dat Bush het inderdaad goed ziet. Wat doen we, lachen of huilen?

 5. Even ter verduidelijking voor de geinteresseerde:

  "De heer Bos gebruikt hier dus een drogreden…"

  Het betreft hier een argumentum non sequitur, waarbij, zoals als gezegd, een onjuiste conclusie niet logisch voortkomt uit de gegeven premissen.
  Maar ach, drogredenen zijn het socialisme zeker niet onbekend.

 6. Hoi Francisco,

  Hoewel ik het met de essentie van je betoog eens ben en een behoefte niet gelijk stel aan een recht, wil ik toch wel enige nuance brengen in de redenering van Bos en consorten. Zo inconsitent hoeft die nl. niet te zijn.

  Volgens mij gaan zij er wel degelijk (uiteraard onterecht) van uit dat de arme sloeber recht heeft op geld van de rijkaard.

  Waarom hij het de bijstandsvader dan niet rechtstreeks zou geven maar wel via de staat?

  Wel simpelweg een kwestie van allocatie.
  Stel dat alle armen in NL allemaal bij Bos zouden aankloppen maar niet bij andere "rijken", dan werkt het natuurlijk niet. Maar als alle armen gelijkmatig gespreid bij alle rijken zouden aankloppen, is e.e.a misschien wel mogelijk? Omdat dit nooit van nature zou uitkomen dat elke arme "zijn" rijke vindt (en de armste -die het meest nodig heeft- ook juist de rijkste -die het meest kan afstaan- zou tegenkomen), moet e.e.a. dan georganiseerd worden en dat is dan de rol van de staat.

  LET WEL: ik verdedig dit systeem van gelegaliseerde roof allerminst. Ik ben er tegen en keur het uitdrukkelijk af.

  Het enige wat ik wilde aangeven is dat de redenering van Bos & Co vermoedelijk anders is dan hoe jij het weergaf en dat daarmee de inconsistentie van de baan is.

  Dat maakt zijn redenering natuurlijk niet minder crimineel: immers het onder dwang moeten afstaan van je geld aan het grote herverdelingsapparaat blijft verwerpelijk. Dat zijn we met mekaar eens.

  Groeten,
  M

 7. [4]
  Geen video’s: bewijs voor de inside-job-people.
  Wel video’s: worden niet vertrouwd door de inside-job-people.
  Dondert blijkbaar niet: wel of geen video’s: Bush heeft het gewoon gedaan.
  Ook al was Clinton president tijdens de voorbereidingen van deze terreur.

 8. De staat heeft als enige een monopolie op belastingen. Het is rechtvaardig en sociaal om de rijken mee te laten betalen aan de armen.
  Stel iemand verdient een miljoen euro per jaar. Deze man hoeft slechts 50 procent af te dragen. Hij houd dus nog een half miljoen euro over!!!!!!!!!!!
  Hoeveel nederlanders zouden ieder jaar wel eens op vakantie willen gaan, maar dit niet kunnen betalen omdat ze te weinig krijgen. Is dit nou sociaal?
  Het is echt geen vetpot hoor om een bijstandsalaris te krijgen. Of een WW, WAO etc.

 9. [8] En van iemand die zulks schrijft moeten wij aannemen dat ie op de VVD stemt?

  Ach ja, tegenwoordig is dat inderdaad een al bijna even linkse club als de Partij van de Afgunst…

  Ik zal geeneens moeite doen om een definitief verloren ziel nog te proberen te redden aangezien ik zie dat je je al in een te ver stadium van degeneratie bevindt, maar doe me een lol en noem een bijstandsuitkering voortaan geen salaris meer.

  Dank bij voorbaat.

  Groeten,
  M

 10. [9] wat heb jij tegen de VVD?
  Een bijstand is ook een soort salaris, immers je krijgt er alleen een als je die echt nodig hebt.
  Ik geniet heden ook een bijstand. Ik heb rechten gestudeerd, maar kan geen passend werk vinden. Je kunt niet van mij verwachten dat ik bij MCDonalds ga werken, met mijn diploma.
  Ik hoop echter dat ik snel goed werk vind en mijn eigen geld verdien.
  Een bijstand is veel te weinig om rond te komen.
  Heb goede hoop!

 11. [10] dus omdat jij de verkeerde studie hebt gekozen moet ik jouw uitkering betalen ? En is werken bij McDonald niet beter dan te parasiteren op anderen (mij dus) ?

 12. [11] Meer nog : de lui die wel bij McDonalds werken, worden gedwongen ook voor de uitvretende vvd-stemmer (voor zover dit geen posting van een grapjas is) z’n "salaris" betalen.

 13. [12] Beetje meer vriendelijkheid.
  Ik zit pas 22 maanden in de bijstand en hoop er binnen een jaar weer uit te zijn.

 14. [12] ja daar is zo’n minderwaardig baantje opeens wel goed genoeg voor. Ik voorzie voor deze inzender overigens een mooie toekomst bij de overheid, hij heeft de juiste instelling en een passende pretopleiding waar voor heel erg weinigen een commerciele boterham in is belegd zodat het wel weer de staat zal gaan worden. Van de bijstand naar een verkapte ww-uitkering (ambtenarensalaris) zeg maar.

 15. [11] Nee vladi. Werken bij Mc Donalds is voor tieners en vakantiewerkers.
  Ik ga echt niet met mijn afgeronde studie rechten hamburgers lopen verkopen aan kleuters en hun ouders.

 16. [15] we waren het al eens dat je dat liever anderen laat doen om jouw uikering te betalen

 17. [14] Ik zit niet voor niets in de bijstand. Trouwens, wie betaalt me huur en eten anders?
  Mijn vader zit zelf in de WW dus die kan me echt niet onderhouden. Maar zoals ik daarnet al aangaf, ik verwacht binnen een jaar passend werk, zodat ik uit die bijstand kom.

 18. [17] grapjas, je zit duidelijk de boel op te naaien, het ligt er eventjes te dik op.

 19. [15]
  Rechten gestudeerd en dan zo krom redeneren.
  Opent weinig perspectieven, behalve bij linkse politieke partijen.
  Die zijn dol op ‘gestudeerde’ krompraters.
  Zolang iemand geen werk heeft, is ELK werk (en dat mag ik zeggen, want ook een-onder-niveau-werkende-maar-altijd-een-uitkering-geweigerd-hebbend-ook-toen-ik-zonder-werk-zat) meer te waarderen dan uitvreten op staatskosten= andermans afgetroggelde geld.

 20. [18] Inderdaad. Hij komt bij mij op dezelfde ignore list waar "die andere Trol" ook al op staat.

 21. [21] Hoi Beek,

  Klopt, maar die stemmen doorgaans niet op de VVD terwijl ze in de bijstand zitten.
  Wladi heeft m.i. gelijk: deze kerel loopt de boel gewoon te jennen.

  Groeten,
  M

 22. M., een boterletter met kwalijke ingredienten, die men daarom beter maar kan vermijden, mijnheer de voorzitter.
  En dan dat ‘hoi’, die leugenachtige kameraderie.

 23. [11] [19] Dat vond ik vroeger ook, maar bij nader inzien heb ik dat beeld bijgesteld. Wat is nl. het geval?

  A.g.v. ontslagbescherming en algeheel bindend verklaring van CAO’s komt het voor dat oudere werknemers vaak verplicht meer worden betaald (terwijl hun productiviteit dit vaak niet verantwoordt en ondernemers dat in een vrije marktomgeving anders niet gedaan zouden hebben) maar anderzijds niet onslagen kunnen worden om plaats te maken voor een jongere en goedkopere werknemer indien de werkgever dit wil.

  M.a.w. degenen die een baan hebben, hebben via vakbonden hun eigen belangen veilig gesteld ten koste van anderen.

  Door zichzelf -anders dan middels superieure prestaties- te beschermen tegen concurrentie van wie bereid is hetzelfde tegen een gunstiger loon te doen (en nog wel d.m.v. algemeen bindend verklaarde deals waar ook werkgevers en potentiele werknemers onder vallen die bij de totstandkoming van het akkoord niet betrokken waren en het ermee oneens zijn), zetten de "haves" (van een baan) de "have nots" buiten spel.

  Zodoende zijn de "have nots" dus werkloos OMWILLE van het vuile spel van de "haves".
  Aangezien deze laatsten in al hun egoisme de oorzaak zijn van de werkloosheid van de anderen, is het niet meer dan normaal dat ze deze schadeloos stellen.

  Je kan van een pas afgestudeerde die o.b.v. productiviteit en lager loon in een vrije markt een baan wel gekregen zou hebben maar die nu door oudere "vakbroeders" buiten de deur wordt gehouden, moeilijk verwachten dat hij vervolgens denkt: "Oh, dank u dat u de werkgevers dwong om uzelf in dienst te blijven houden en mij dus veroordeelde voor werkloosheid. Ja, nu zal ik -die nochthans productiever ben dan u- maar een baantje als burger flipper accepteren om u die mij werkloos maakte toch vooral niet tot last te zijn."

  Als de arbeidsmarkt echt vrij is, ben ik het met jullie eens.
  D.w.z. als het ontslagrecht afgeschaft wordt en de met de ancieniteit stijgende ontslagvergoedingen en als de algemeen bindendheid van CAO’s afgeschaft wordt (en liefst ook vakbonden ueberhaupt), dan geef ik u beiden volledig gelijk.

  Maar in de sameleving zoals die is, waarin mensen die een baan hebben via vakbonden de situatie geheel naar hun hand hebben gezet om concurrentie buiten spel te zetten, vind ik het perfect normaal dat iemand weigert onder zijn niveau te werken en het corps zichzelf beschermende egoisten dat hem buiten spel zette, voor hem laat dokken.

  Lieftst zou ik uiteraard zien dat zowel uitkeringen als de hele arbeidswetgeving wordt afgeschaft. Laat daar vooral geen misverstand over bestaan.

 24. Ik ben degelijk een VVDer, maar wel een met een sociaal gezicht.
  Ik hoop snel werk te krijgen, en dan betaal ik ook belastingen.
  PS iedereen die een uitkering krijgt betaalt ook belastingen!!!

 25. [23] Hallo Beek,

  "En dan dat ‘hoi’, die leugenachtige kameraderie."

  Hoezo? Ik hielp je toch? Ik behoede je net voor ellenlange discussies met iemand die -zoals ook Wladi opmerkte- er slechts op uit is om ons wat op stang te jagen.

  Ik begrijp niet waarom je dat niet waardeert.

  "M., een boterletter met kwalijke ingredienten, die men daarom beter maar kan vermijden"

  Vanwaar plots deze uitval?
  Heb ik hier per ongeluk iets verkeerd gezegd of zo?

  Oh, ik snap het al: je zit met opgekropte frustraties omdat je in een andere discussie ergens geen gelijk kan halen door je spoorboekje voor het leven te citeren en nu moet ik het hier ontgelden, nadat ik je nota bene een dienst bewees door je te hoeden voor een trol?

  Dus begin je ook hier maar ineens te schelden?
  Is dat je niveau? Is dat hoe een goed Christen zich gedraagt?

  Goed, ik denk dat er nu een 3e naam op mijn ignore list komt te staan.

  Prettige Zondag nog en gelieve de dag des heren te respecteren en eens goed uit te rusten.

 26. [26]
  Need I say more?
  Deze boterletter produceert direct al zijn stank, wegens zijn kwalijke ingredienten.

 27. [26]
  Overigens is het ‘behoedde’. Maar dat zal voor deze boterletter te hoog gegrepen zijn. Zal hij wellicht afdoen als ‘afspraken’ en ‘dictaten’ waaraan hij zich niet verplicht voelt. Hij is immers de onafhankelijke van geest. Denkt hij.
  Ook al zo’n links verschijnsel: mensen die zich erop voorstaan dat zij jou een dienst bewijzen, hoewel je hen kan missen als kiespijn, en je nergens om gevraagd hebt.
  Maar de diepgang van M. kan dit alles slechts als ‘frustrateis’ kenmerken.
  Nog zo’n links verschijnsel: direct met deze term klaarstaan als andere meningen niet in het straatje passen.

 28. [27] "Deze boterletter produceert direct al zijn stank, wegens zijn kwalijke ingredienten."

  Weer zo’n ononderbouwde sneer.

  "Need I say more?"

  Neen, het is mij intussen wel duidelijk wat voor iemand je bent.

 29. [29]
  Wat voor iemand dan? Ben voor 1 keer benieuwd naar de opvattingen van een boterletter.

Comments are closed.