U krijgt een brief van een bedrijf met daarin de tekst: “Als u niet binnen 5 werkdagen reageert, dan gaan wij ervan uit dat u van ons elke maand een deel van onze encyclopedie wilt ontvangen voor het luttele bedrag van ¤ 49,50 per maand.”

Dit systeem heet “opt-out”. Het slachtoffer moet zelf iets doen waneer hij iets NIET wil. En dat mag gelukkig meestal niet in Nederland..”

Een afspraak of contract is pas geldig, wanneer beide partners ACTIEF hebben aangegeven dat zij deze deal willen. Dat heet “opt-in”, of eigenlijk “confirmed-opt-in”.

Deze begrippen komen vaak voor in het kader van ongevraagde email of post (SPAM).
De Nee-Nee sticker op de brievenbus is een voorbeeld van “opt-out”. U moet zelf iets doen om GEEN ongewenste post in de bus te krijgen. En dat systeem vinden we voor alle belangrijke zaken in Nederland een zeer ongewenst systeem.

De verkiezingen in Nederland zijn gebaseerd op een opt-out systeem

En eigenlijk op het ergste soort het no-opt systeem. Als u een regering wilt, dan kunt u daarvoor kiezen. Als u geen regering wilt, dan krijgt u die hoe-dan-ook toch!

Voor alle belangrijke aankopen wordt de Nederlander beschermd door de wet, omdat hij eerst actief een contract moet ondertekenen voordat de verkoop een feit is. Niet tekenen betekent geen deal!

Behalve bij iets belangrijks als: “Wie bepaalt er de komende vier jaar waaraan de helft van mijn geld wordt uitgegeven?”. Daar hoeft u niets actiefs voor te doen. Niet stemmen of ongeldig stemmen heeft geen invloed op de uitkomst. De deal wordt u gewoon door de strot geduwd. Er komt hoe dan ook een regering, en die geeft uw geld naar eigen inzicht uit.

Voor een abonnement op een tijdschrift MOET ik eerst tekenen, en anders is de deal ongeldig en hoef ik niet te betalen. Elke rechter zal mij daarin beschermen en gelijk geven.
Als ik bij de verkiezingen echter BEWUST NIET teken, dan is er ineens geen rechter die mij beschermd!! Ik krijg toch het ‘abonnement’ op de ongewenste nieuwe regering, en betalen zal ik!!
De rechter zal mij zelfs dwingen om te betalen als ik dat zou weigeren.
Onvoorstelbaar toch, dat sommige mensen Nederland als rechtsstaat zien?!

7 REACTIES

 1. Dat is juist! Nederland is noch een Rechtsstaat noch een Democratie, integendeel een DWANGCRATIE.

  Wie hier het hardste schreeuwt heeft het grootste gelijk.

 2. Is er een bestaande Wet die opt-in-out regelt? (Immers alles is zowat geregeld in NL).
  Zouden we die kunnen loslaten op de besluiten die door de overheid worden genomen?
  Zeker als de nietstemmers straks een meerderheid halen!

 3. [4] Was het niet George Reisman die een dergelijke opt-out regeling voorstelde voor onze overheidsregelingen? Dus er zelf voor kunnen kiezen of je wel of niet meedoet aan WW/WAO/AOW enzovoort maar er dan ook wel of geen belasting voor hoeven betalen. Maar ook een optie voor bedrijven of ze hun produkten wel of niet willen onderwerpen aan overheidsregulering zolang ze dit maar duidelijk aangeven op hun produkt zodat de consument zelf kan kiezen voor het duurdere gereguleerde produkt of het goedkopere ongereguleerde. Mensen kunnen dan zelf bepalen of ze meer vertrouwen hebben in de overheid of in de vrije markt. Het leek me een prima regeling die de overheid heel snel tot veel aanvaardbaardere proporties zou kunnen reduceren.

 4. [5] Dat zou een goede zaak zijn.
  Net zoals er ook meerdere commerciele rating agencies actief zijn om het risico van een obligatie te beoordelen, zouden ook meerdere commerciele instanties een oordeel kunnen vellen over voedsel etc.

  Dit heeft als belangrijkste voordeel dat er concurrentie is en een rating agency -teneinde zijn goede naam niet te verkwamselen- er dus baat bij heeft secuur te werk te gaan i.t.t. een of andere monopolistische overheidsdienst die toch wel verzekerd is van zijn voortbestaan.

 5. [6] Dat dergelijke rating-agencies een goede zaak zouden zijn lijkt me duidelijk inderdaad. Maar het punt dat ik wilde maken is dus of we als libertariërs een dergelijke opt-out regeling zouden moeten omarmen. Mensen die niet in de vrije markt geloven hoeven op die manier namelijk niet meer met ellenlange discussies te worden overtuigd. Immers ze hebben nog altijd de keuze om allerlei diensten en regelingen van hun geliefde overheid te betrekken. Mensen met wat meer vertrouwen in de vrije markt zouden echter vrij spel krijgen om de zaken op hun eigen manier te regelen. En uiteindelijk zou er duidelijk worden welk systeem tot betere en goedkopere produkten en diensten leidt. Een soort concurrentie tussen libertarisme en étatisme dus eigenlijk, wat willen we nog meer? 🙂

Comments are closed.