22 november nadert maar gaat u nou wel of niet stemmen? Ik ben helaas zelf ook ’n libertariër in dubio. Enkele uitspraken van grote leiders en enige geschiedenislessen weerhouden mij (vooralsnog) van de enige goede morele keuze: niet stemmen.
Mogelijkerwijs inspireren mijn ideeën u tot het maken van een goede keuze en andersom. Als mijn argumenten er niet toe doen, zult u als fervent niet-stemmer hiervan niet onder de indruk zijn.
Gaat u even mee in mijn gedachtenkonkels?
Er zijn visionairen geweest in de geschiedenis die gevleugelde uitspraken gedaan hebben die de tand des tijds moeiteloos overleefd hebben. Ik zal een aantal van deze uitspraken achter elkaar zetten en bespreken.

"De antifascisten van vandaag zijn de fascisten van morgen" (Winston Churchill)

De erfenis die Hitler achter heeft gelaten is ’n sluier van politieke correctheid die de afgelopen decennia door de neomarxisten in de politiek is misbruikt om een inhoudelijke discussie in de kiem te smoren. Het is nog niet zo heel lang geleden dat mensen als Janmaat of Fortuyn werden uitgemaakt voor "extreem rechts", niet vanwege diepgaande gelijkenissen maar omdat het de tegenstanders uitkwam.

In Mein Kampf vertelt Hitler hoe zijn Jodenhaat tot stand kwam. Het viel hem steeds vaker op, dat allerlei mensen die hoge posities binnen de maatschappij bekleedden, binnen het bankwezen, de media of het bedrijfsleven van origine Joods waren. En hoe kon het zo zijn, dat juist die kleine groep mensen, zoveel "macht" en geld hadden? Er moest sprake zijn van een complot, waardoor deze mensen parasiteerden op het hardwerkende Duitse volk.

Vervang “Joods” door “veelverdienend” en je hebt een één-op-één gelijkenis van de NSDAP met de SP of PvdA.

Hitlers methodiek om de democratie een loer te draaien was veel minder opzichtig; richt je op de middenklasse; deze is het grootst en makkelijkst te manipuleren. Schuw het gebruik van leugens niet; hoe groter de leugen, des te meer mensen gaan hierin mee.

Beloof ze dingen waarvoor overheidsingrijpen nodig is, om de machtspositie te versterken et voila.  Veel programmapunten van de NSDAP vindt u terug in de hedendaagse “linkse” partijprogramma’s. Sterker nog; ze zijn één-op-één gekopieerd.

 

 "Vrijheid wordt nooit gegeven, maar genomen (centimeter voor centimeter)"

Wat verwachten we als libertariër van de toekomst? Dat onze idealen ineens gerespecteerd worden? Dat dit zonder enige inspanning gaat, zelfs zonder een rondje richting de stembus?

Gezien de huidige ontwikkelingen in de politiek is het duidelijk dat het progressieve neomarxistische beleid dusdanige vormen aanneemt dat het voor haar klassiek liberale tegenhangster weer de moeite waard is ten tonele te verschijnen; ‘rechtse’ splinterpartijen hebben zich gevormd die meer het klassieke liberalisme omhelsen.

Zijn dit niet de eerste centimeters meer vrijheid die we moeten nemen? Niet om daarna te verslappen maar om verder te gaan met het ondermijnen van het neomarxisme.

 (Vooralsnog) kiezen voor minder repressie maar doorgaan met het verspreiden van de Libertarische filosofie? We aanschouwen uitspraken van enkele prominenten van de SP, Hier: info over de SP een potentiële coalitiepartner.

 

Harry van Bommel:

www.nieuwnieuws.nl/archives…

Zonder enige gene passeert Harry hier het eigendomsrecht; het is de overheid die (nog meer) zal gaan bepalen wie wat overhoudt.

"Rechtse mensen hoeven niet bang te zijn; ze worden niet kaalgeplukt, geïnterneerd of het land uitgezet. Als ze een dik huis hebben, krijgen ze wel iets minder hypotheekrente-aftrek. Als ze een vet inkomen hebben, krijgen ze wel iets minder kinderbijslag"

Hierbij vergeet Harry te vermelden dat ook het marginale belastingtarief verhoogd zal gaan worden als het aan de SP ligt.

“Mijn baas Jan Marijnissen wordt wel vergeleken met Pim Fortuyn. Niet zonder reden.”

Jan is de baas en “befehl ist befehl”.

 

Anja Meulenbelt

anjameulenbelt.sp.nl/weblog…

Anja vindt het al armoe als je geen merkkleding kan kopen…

"Ook daarbij herinner me ik wat ik van studenten leerde. Zo was er een keer in de Bijlmer een zwarte jongen geweest die met een mes een blanke vrouw wilde beroven. Maar die had een pistool, en schoot de jongen dood. Iedereen in de groep had het met die vrouw te doen. En toen zei een Surinaamse vrouw: denkt niemand er over na dat die jongen misschien mijn neefje had kunnen zijn? Het is niet dat ik het goedpraat, want je mag niet stelen. Maar denkt niemand er over na wat er met die jongen is gebeurd dat hij zo ver is gekomen?"

anjameulenbelt.sp.nl/weblog…

"Armoede, naar de voedselbank moeten voor eten, je kinderen geen merkkleding kunnen geven die hun vriendjes wel hebben, dat is vooral schrijnend als je ziet dat andere mensen dat wel hebben."

 

Het is menens!

Wanneer zelfs de "liberale" VVD plannen heeft voor gedwongen plaatsing van onze kinderen, waar is dan het eind? Wat voor hoop koesteren we nog als we iedere politieke actie tot mislukking doemen en niet meer naar personen erachter kijken? Kunnen we een draaiende Wouter Bos vergelijken met een Geert Wilders die ondanks doodsbedreigingen z’n standpunten vasthoudt?

Wat is het effectieve verschil tussen een

Ich habe es nicht gewusst

en een

Ich habe es gewusst aber nichts gemacht

mentaliteit?

“All it takes for evil to succeed is for good men to do nothing…”

*Help*

41 REACTIES

 1. [30] ACP,
  "Ik heb al vaker op deze site gezegd dat ik "individuele souvereigniteit" NIET geinstitutioneerd of "gegarandeerd" hoeft te zien."

  Nú kun je dat zeggen, OMDAT dit soort denken nog BESTAAT. Maar zodra die utopische waarheid op de vuilnisbelt van de geschiedenis terecht komt, omdat hij wordt "vergeten", verwordt het individuele bestaan tot dat van een kloon.

  Daarom verdient het libertarisme de gouden plak in het filosofisch universum.

  (Maar uit opportuniteitsoverwegingen kun je momenteel misschien beter in Uranium beleggen. Zo is het ook weer, wellicht.)

 2. [22]
  ACP schreef: “Wat is er mis met je?”

  Niets. Ik voel me prima, dank je ! 😉

  Ik geef alleen maar aan dat je het bestaande systeem wel kunt negeren, maar dat dit het stervensproces van die oude structuren alleen maar rekt. Dat is in je eigen nadeel, want zolang ze er nog zijn zullen ze je niet met rust laten. 🙁

  De meeste gevestigde politieke partijen vinden een opkomst van 50% zo’n beetje de ondergrens voor hun mandaat. In dat geval bepalen ca. 6 miljoen stemmers hoe de rest van ons hier moeten leven.

  Die 50% niet-stemmers (ook 6 miljoen mensen) zouden bij 100% opkomst echter veruit de grootste politieke partij zijn geweest: 75 zetels ! En de gevestigde politiek zou zijn weggevaagd: CDA 22 zetels, PvdA 21 zetels, VVD 14 zetels, D66 3 zetels.

  Het is daarom onbegrijpelijk, dat niet-stemmers hun afkeer van de politiek niet omzetten in daden en die politiek niet gewoon afschaffen !

 3. [32] Peter de Jong,
  "Het is daarom onbegrijpelijk, dat niet-stemmers hun afkeer van de politiek niet omzetten in daden en die politiek niet gewoon afschaffen !"

  Dat is heel goed verklaarbaar: het is een kwestie van praktische uitvoering, in burocratentaal: bestuursbeleid. Zolang er geen bestuur opstaat, blijft de niet-stemmer een feitelijke quantité négligeable.

  Wie is in staat en bereid voor deze functie een competent bestuur, een coordinerend orgaan, samen te stellen ?

 4. [32] Laten nu in een monarchie als Nederland de politieke partijen hun mandaat … NIET bij de kiezers halen. Want wat zij nodig hebben is slechts koninklijk goedkeuring (Fortuyn kreeg die niet en nieuwe maatschappelijke uitlaatkleppartijtjes komen en gaan ). Gevestigde politieke partijen zullen dan ook bestaan zolang de monarchie er is.

  Het enige nut dat de kiezers de politieke partijen bewijzen is om als (geheel afzijdige en onmiddelijk na de verkiezingen te negeren) arbiters te bepalen hoe zij porportioneel de macht gedurende de volgende "kiesperiode" mogen delen.

  Zelfs als de opkomst nog slechts enkele procenten bedraagt is er GEEN probleem. Dus waarom daar aan meewerken … STEM NIET!

 5. [33] "Wie is in staat en bereid voor deze functie een competent bestuur, een coordinerend orgaan, samen te stellen ?"

  Het zou mooi zijn als daar iemand de energie en tijd voor beschikbaar zou willen/kunnen stellen.

  Vraag: Is het daar ook niet nog te vroeg voor? Er zijn nog veel te weinig mensen die de vrijheidsfilosofie begrijpen, of zelfs er naar leven.
  Het overgrote deel van het volk is nog zodanig beïnvloed, dat ze menen dat ze wel moeten stemmen.

 6. [35] Daar is volgens mij de LP (met het Bastiat institute als dependance) uiterst geschikt voor. Pleeg slechts zorgvuldig uiterst gerichte buitenkamerse OPPOSITIE, alsof het volk daarvoor op LP heeft gestemd, zonder steeds over rheorien en idealen te loelen.

  Doe het met het volgende in gedachte:

  1. Afschaffing monarchie. Voorkom dat Silly Willy de troon bestijgt …
  2. Streef naar reductie va de Multikul tot een vreedzame en vooral productieve multiraciale samenleving.
  3. Bepleit reductie van de staatsuitgaven tot een 25% van BNP ( inplaats van 52,3%)
  4. Ageer tegen opgaan in de EU

  En het publiek zal meer begrip voor het Libertarisme kunnen opbrengen, of tenminste beter kunnen vatten waar de Libertariers uiteindelijk naartoe willen …

 7. [33] [34] [35]

  ACP schreef: “Zelfs als de opkomst nog slechts enkele procenten bedraagt is er GEEN probleem (voor de gevestigde politiek)”

  Dat vraag ik mij af, ACP. Een wet uitvaardigen is één ding, maar zo’n wet handhaven is een heel andere situatie. Vooral als de meerderheid van de bevolking het er niet mee eens is.

  Spynose schreef: “Zolang er geen bestuur opstaat, blijft de niet-stemmer een feitelijke quantité négligeable”

  Ook dat is de vraag. Als de groep niet-stemmers/blanco stemmers/protestpartij-stemmers maar groot genoeg is zal men er toch rekening mee moeten houden. De ‘veenbrand’ van gefrustreerde mensen (waar Fortuyn al op wees) woedt onverminderd voort.

  Natuurlijk zou het allemaal sneller gaan als die grote groep mensen hun lot in eigen hand zou nemen en niet van anderen zou laten afhangen, zoals ik hierboven al aangaf.

  Helaas zijn niet-stemmers wel eensgezind in hun afkeer van politiek, maar ongelooflijk verdeeld over de manier waarop je dat probleem moet oplossen (zie al die nieuwe splinterpartijen die je IMHO op hoofdlijnen gewoon op één hoop had kunnen vegen). Die verdeeldheid maakt ze minder machtig dan je, gezien hun aantal, zou vermoeden.

  Hub schreef: “Is het daar ook niet nog te vroeg voor? (-) Het overgrote deel van het volk is nog zodanig beïnvloed, dat ze menen dat ze wel moeten stemmen”

  Hub, je moet het meer zien als een emancipatiebeweging. Vroeger besliste alleen de koning over je leven, later een kleine elite van wijze mannen, en nu een stel afgevaardigden uit het volk. Dat volk bestaat tegenwoordig echter uit steeds meer mensen die gewoon hun eigen boontjes kunnen doppen. Als ze al politiek overleg uitbesteden aan een aantal afgevaardigden (bijv omdat ze zelf dagelijks te druk zijn met andere zaken), dan willen ze over belangrijke zaken toch in laatste instantie zelf kunnen beslissen. Deze mensen willen zeker niet als stemvee voor politieke baantjesjagers dienen.

  Voor beroepspolitici zal daarom hetzelfde gaan gelden als voor de vakbonden en andere vertegenwoordigende organisaties: om nog relevant te zijn moeten ze zich omvormen tot echte dienstverleners en accepteren dat mensen ook naar de concurrent kunnen gaan of alles gewoon zelf kunnen gaan doen.

  Die vakbonden zijn een goed voorbeeld: omdat steeds meer mensen een individuele arbeidsovereenkomst hebben ipv een collectieve zijn de vakbonden genoodzaakt geworden hun dienstverlening meer te richten op individuele juridische adviezen. Ze krijgen daarbij echter volop concurrentie van normale advocatenkantoren. De machtspositie is daardoor verschoven van de vakbond naar de individuele werknemer (waar-ie natuurlijk hóórt te liggen ;-). Datzelfde zal gaan gelden voor de politiek.

 8. [36]
  “Bepleit reductie van de staatsuitgaven tot een 25% van BNP (inplaats van 52,3%)”

  Heb ik gedaan bij de VVD ! 15% per jaar over 4 jaar ipv die symbolische 1% per jaar die de VVD nu wil.

  Antwoord: “Vooralsnog stellen wij voor de inkomstenbelasting te verlagen met 3% (8 miljard), de OZB voor de eigen woning af te schaffen, de successiebelastingen te halveren en kinderopvang gratis te maken. Dit is binnen de huidige kaders het hoogst haalbare. Wij zijn een partij die met realistische voorstellen komt. Hierin past niet een voorstel om de belastingen met 15% te verlagen. Dit zou betekenen dat er ongeveer 45 mrd., grofweg een kwart van de rijksuitgaven, minder aan belasting binnen zou komen. Dit zou grote gevolgen hebben voor de economie, het voorzieningenpeil en de wijze waarop onze samenleving is ingericht. Daarom kiest de VVD er niet voor om naast alle (voorgestelde) verlagingen, de inkomstenbelasting in alle schijven ook nog eens met 15% te verlagen. De overheidsfinanciën dienen gezond te blijven, en de staatsschuld dient te worden aangepakt. Belastinginkomsten blijven een zeer belangrijk middel om voorzieningen en welvaart te garanderen."

  Ik heb er toen op gewezen, dat 15% per jaar juist een hele verbetering zou zijn. De economie zou sterk gaan groeien. Het voorzieningenpeil zou door het vrije markt aanbod ter vervanging van de weggevallen overheidsdienstverlening sterk verbeteren. En de samenleving zou veranderen van één met een bedilzuchtige overheid die mensen met belastingdruk en subsidies in een keurslijf wil persen in een vrije samenleving waarin mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en elkaar daarbij in vrijheid de helpende hand zullen toesteken.

  Deze argumentatie blijkt de VVD echter volkomen vreemd. Libertariërs hebben dus nog aardig wat werk te verzetten ! 😉

 9. [38] "Belastinginkomsten blijven een zeer belangrijk middel om voorzieningen en welvaart te garanderen."

  *BRAAK!* Vrijheid m’n reet. Wat een schaamteloze oplichters!

 10. [38] [39]

  In het BNP wordt letterlijk alles meegeteld, meermalen zelfs … zoals belastingen en het recirculeren van gelden dat dus meerdere malen wordt uitgegeven.

  Op de keper beschouwd is echter de ware BNP ( waar ook echt aan verdiend wordt) beslist NIET hoger dan EEN DERDE van wat nominaal wordt gerapporteerd, en DAT terwijl de overheid wel (veel) meer dan de helft van uitgeeft.

  Een kind kan met de klomp aan voelen dat het misloopt. En dan krijgen wij strax ook nog de marxistische economie als officiele leiddraad …

  Men kan honderd en tien procent belasting heffen en het richt nog niets uit …

 11. [12] Ja, Traudl is een echte historica: haar vrije mening bestaat uit het uitlichten van feiten, liefst zonder al teveel historische context, die passen bij haar hypothese/vooroordeel. Spreek voor jezelf, niet vanuit je professie, want die doe je er geen eer mee aan.

Comments are closed.