22 november nadert maar gaat u nou wel of niet stemmen? Ik ben helaas zelf ook ’n libertariër in dubio. Enkele uitspraken van grote leiders en enige geschiedenislessen weerhouden mij (vooralsnog) van de enige goede morele keuze: niet stemmen.
Mogelijkerwijs inspireren mijn ideeën u tot het maken van een goede keuze en andersom. Als mijn argumenten er niet toe doen, zult u als fervent niet-stemmer hiervan niet onder de indruk zijn.
Gaat u even mee in mijn gedachtenkonkels?
Er zijn visionairen geweest in de geschiedenis die gevleugelde uitspraken gedaan hebben die de tand des tijds moeiteloos overleefd hebben. Ik zal een aantal van deze uitspraken achter elkaar zetten en bespreken.

"De antifascisten van vandaag zijn de fascisten van morgen" (Winston Churchill)

De erfenis die Hitler achter heeft gelaten is ’n sluier van politieke correctheid die de afgelopen decennia door de neomarxisten in de politiek is misbruikt om een inhoudelijke discussie in de kiem te smoren. Het is nog niet zo heel lang geleden dat mensen als Janmaat of Fortuyn werden uitgemaakt voor "extreem rechts", niet vanwege diepgaande gelijkenissen maar omdat het de tegenstanders uitkwam.

In Mein Kampf vertelt Hitler hoe zijn Jodenhaat tot stand kwam. Het viel hem steeds vaker op, dat allerlei mensen die hoge posities binnen de maatschappij bekleedden, binnen het bankwezen, de media of het bedrijfsleven van origine Joods waren. En hoe kon het zo zijn, dat juist die kleine groep mensen, zoveel "macht" en geld hadden? Er moest sprake zijn van een complot, waardoor deze mensen parasiteerden op het hardwerkende Duitse volk.

Vervang “Joods” door “veelverdienend” en je hebt een één-op-één gelijkenis van de NSDAP met de SP of PvdA.

Hitlers methodiek om de democratie een loer te draaien was veel minder opzichtig; richt je op de middenklasse; deze is het grootst en makkelijkst te manipuleren. Schuw het gebruik van leugens niet; hoe groter de leugen, des te meer mensen gaan hierin mee.

Beloof ze dingen waarvoor overheidsingrijpen nodig is, om de machtspositie te versterken et voila.  Veel programmapunten van de NSDAP vindt u terug in de hedendaagse “linkse” partijprogramma’s. Sterker nog; ze zijn één-op-één gekopieerd.

 

 "Vrijheid wordt nooit gegeven, maar genomen (centimeter voor centimeter)"

Wat verwachten we als libertariër van de toekomst? Dat onze idealen ineens gerespecteerd worden? Dat dit zonder enige inspanning gaat, zelfs zonder een rondje richting de stembus?

Gezien de huidige ontwikkelingen in de politiek is het duidelijk dat het progressieve neomarxistische beleid dusdanige vormen aanneemt dat het voor haar klassiek liberale tegenhangster weer de moeite waard is ten tonele te verschijnen; ‘rechtse’ splinterpartijen hebben zich gevormd die meer het klassieke liberalisme omhelsen.

Zijn dit niet de eerste centimeters meer vrijheid die we moeten nemen? Niet om daarna te verslappen maar om verder te gaan met het ondermijnen van het neomarxisme.

 (Vooralsnog) kiezen voor minder repressie maar doorgaan met het verspreiden van de Libertarische filosofie? We aanschouwen uitspraken van enkele prominenten van de SP, Hier: info over de SP een potentiële coalitiepartner.

 

Harry van Bommel:

www.nieuwnieuws.nl/archives…

Zonder enige gene passeert Harry hier het eigendomsrecht; het is de overheid die (nog meer) zal gaan bepalen wie wat overhoudt.

"Rechtse mensen hoeven niet bang te zijn; ze worden niet kaalgeplukt, geïnterneerd of het land uitgezet. Als ze een dik huis hebben, krijgen ze wel iets minder hypotheekrente-aftrek. Als ze een vet inkomen hebben, krijgen ze wel iets minder kinderbijslag"

Hierbij vergeet Harry te vermelden dat ook het marginale belastingtarief verhoogd zal gaan worden als het aan de SP ligt.

“Mijn baas Jan Marijnissen wordt wel vergeleken met Pim Fortuyn. Niet zonder reden.”

Jan is de baas en “befehl ist befehl”.

 

Anja Meulenbelt

anjameulenbelt.sp.nl/weblog…

Anja vindt het al armoe als je geen merkkleding kan kopen…

"Ook daarbij herinner me ik wat ik van studenten leerde. Zo was er een keer in de Bijlmer een zwarte jongen geweest die met een mes een blanke vrouw wilde beroven. Maar die had een pistool, en schoot de jongen dood. Iedereen in de groep had het met die vrouw te doen. En toen zei een Surinaamse vrouw: denkt niemand er over na dat die jongen misschien mijn neefje had kunnen zijn? Het is niet dat ik het goedpraat, want je mag niet stelen. Maar denkt niemand er over na wat er met die jongen is gebeurd dat hij zo ver is gekomen?"

anjameulenbelt.sp.nl/weblog…

"Armoede, naar de voedselbank moeten voor eten, je kinderen geen merkkleding kunnen geven die hun vriendjes wel hebben, dat is vooral schrijnend als je ziet dat andere mensen dat wel hebben."

 

Het is menens!

Wanneer zelfs de "liberale" VVD plannen heeft voor gedwongen plaatsing van onze kinderen, waar is dan het eind? Wat voor hoop koesteren we nog als we iedere politieke actie tot mislukking doemen en niet meer naar personen erachter kijken? Kunnen we een draaiende Wouter Bos vergelijken met een Geert Wilders die ondanks doodsbedreigingen z’n standpunten vasthoudt?

Wat is het effectieve verschil tussen een

Ich habe es nicht gewusst

en een

Ich habe es gewusst aber nichts gemacht

mentaliteit?

“All it takes for evil to succeed is for good men to do nothing…”

*Help*

41 REACTIES

 1. Ik denk dat je de klassiek liberalen hier wel mee zal overtuigen, de libertariërs in de zin van anarcho-kaps per definitie niet. Dat is idelogisch. Praktisch is het een kleine moeite om te stemmen, en dat zullen klassiek liberalen dan ook zeker doen. Libertariërs zullen een afweging moeten maken op jouw argument van de enkele centimeters vrijheid praktisch te verenigen valt met het theoretisch dogmatische morele standpunt van de individuele souvereiniteit.

  Buiten dat is stemmen of niet-stemmen voor beide groepen slechts een begin. Alleen deze actie of de negatie ervan is in ieder geval niet iets ‘machen’. Dat machen dat moet buiten het democratische proces gebeuren maar in het politieke, dwz. het domein van de normale mensen cq niet-ambtenaren, in de media etc etc.

 2. [1] Overigens zit ik zelf nog in dubio tav het klassiek liberalisme en libertarisme, wat mijn afweging wel of niet te stemmen een extra dimensie geeft.
  Maar ik heb geen illusie dat mijn stem iets sowieso iets "uitmacht".

 3. [2] Of jouw stem iets uitmaakt? Hmmm, laat ik er weer ’n gezegde tegenaan gooien:

  "Een reis van 1000 kilometer begint met één enkele stap…"

  Niet stemmen is idd moreel het beste, maar al die gezegden echoen door m’n hoofd… Niet dat ik vertrouwen heb in de democratie, die is hopeloos verloren, maar het libertarisme is nog niet bekend genoeg.

 4. Fortuyn wilde ook maar wat graag de overheid verkleinen; dit is hem waarschijnlijk ook fataal geworden. Maar hij zat bijna in het pluche, het scheelde zo weinig.

 5. "Vervang "Joods" door "veelverdienend" en je hebt een één-op-één gelijkenis van de NSDAP met de SP of PvdA."

  Alleen al deze bulls-eye maakt MrXL héél extra large in mijn ogen!

 6. "Rechtse mensen hoeven niet bang te zijn;"

  Harry Van Bommel past hier Рeveneens zonder g̬ne blijkbaar Рeen ̩̩n op ̩̩n relatie toe op geld hebben en rechts zijn.

 7. [3] "Niet stemmen is idd moreel het beste, maar al die gezegden echoen door m’n hoofd… Niet dat ik vertrouwen heb in de democratie, die is hopeloos verloren, maar het libertarisme is nog niet bekend genoeg."

  Een ander citaat: "Het morele is ook het meest praktische." (Ayn Rand)

  ALS, ALS je met stemmen al iets zou bereiken op de korte termijn, door te stemmen versterk je in ieder geval het systeem. En dat werkt dan tegen de persoonlijke vrijheid.

  Mee eens dat we aan die "bekendheid" nog heel wat te doen hebben.
  Omdat wij de moraliteit aan onze kant hebben, zullen we winnen! cm na cm!

 8. [2] "Overigens zit ik zelf nog in dubio tav het klassiek liberalisme en libertarisme"

  Arend, zou je willen/kunnen zeggen op welk(e) punt(en)?
  Kan het zijn dat het alleen maar een kwestie van definitie is?

 9. Volgens mij is klassiek liberalisme en libertarisme gewoon hetzelfde.
  Lees maar eens Hayek, over zijn vertwijfeling rond de woorden liberalisme en libertarisme. Liberalisme gebruikte hij het liefst maar dat begrip was dusdanig gekaapt door de Amerikaanse "liberals" dat klassiek liberalen zich gedwongen zagen een andere benaming te zoeken en dat is dan "libertarisme" geworden, dat Hayek altijd echter een gekunstelde term is blijven vinden.
  http://www.libertarian.nl/N

 10. Hmmm gevoelsmatig is klassiek liberalisme iets minder puur dan minarcho libertarisme maar de roots liggen idd heel dicht bij elkaar.

 11. In oktober 1971 werd de Kommunistiese Partij Nederland/Marxisties Leninisties (KPN/ML) opgericht. De leiding van de KPN/ML kwam in handen van Daan Monjé, Hans van Hooft sr. en de tamelijk matige schrijver Koos van Zomeren. De naam KPN/ML werd in oktober 1972 veranderd in Socialistische Partij (SP). Omdat Monjé in 1970 ruim 400.000 gulden (180.000 euro) van de Volksrepubliek China had mogen ontvangen kon de partij in 1976 een eigen partijpand en drukpers aanschaffen. Na het overlijden van Monjé in 1986 nam Jan Marijnissen de dagelijkse leiding van de partij over.

  Traudl de Jonge
  Historica

 12. [9] Het is denk ik niet zo dat ik de termen verwar. Of ik ben in dubio tussen het Klassiek Liberalisme en het libertarisme, òf ik ben in dubio over twee stromingen van het libertarisme, i.e. minarchisme (gelijkaardig aan Klassiek liberalisme) en anarcho kapitalisme (geen overheid).

  Het punt is dat ik deze positie eerst moet oplossen voordat ik aan het vraagstuk stemmen of niet kan toekomen. Dit is theorie.

  Praktisch kun je je afvragen of een stem op zich veel uitmaakt. Nee tuurlijk niet, maar het (zowel de actie van stemmen of niet-stemmen) is slechts een eerste stap.

  Deze beide (halve niet geheel ingenomen) posities leiden bij mij tot de conclusie dat het sowieso niet uitmaakt of je gaat stemmen. Het vasthouden aan het dogmatische geloof in de individuele souvereiniteit heeft in de praktijk niet veel negatieve gevolgen. Het geloof leidt niet tot het afwijzen van handelingen die de situatie naar een vrije samenleving in de weg zou staan, dus is het makkelijk het geloof te behouden.

 13. [10] Labels zijn altijd ambigu, vaag en onvolledig de lading dekkend. Of KL en libertarisme hetzelfde zijn hangt af van je definities van de begrippen (inhoud).

  Je kan Hayek of Friedman of Rothbard wat dat betreft ook gewoon liberaal noemen. Liberaal houdt dan wel een heel breed spectrum van opvattingen in, waar als we het begrip overheid nemen de grootte ervan varieert van geen overheid (rothbard) tot een minimale overheid (Hayek, Friedman), een democratische gecontroleerde overdrachts/welvaartstaat (Hegel – sic!) tot een grotere uitwas daarvan (Galbraith wat mij betreft).

  Allemaal liberalen. Voor iemand die in de hoek Hayek, Friedman zit is de kritische massa van lomperikken en idioten in deze defintie zo groot dat ze zich liever libertariër noemen dan liberaal – Friedman zegt ook al dat hij een liberaal was in de originele betekenis van he woord, net als Von Mises die de term liberalisme intellectueel nooit heeft afgestaan aan de sociaal-democraten en ander tuig. Voor Rothbardian-achtigen geldt dit (kritische massa argument) helemaal.

 14. Wat een onzin kraamt die Anja Meulenbelt uit! Alsof merkkleding net
  zo belangrijk is als voedsel.

 15. [13] [10] Ja, de definities van deze stromingen op zich zijn niet het allerbelangrijkste. Wel van belang is het goed begrijpen van elkaar, waar we het over hebben.
  Een hulpmiddel daartoe is onze "Woordenlijst", waarvoor suggesties altijd welkom zijn.

  Je kunt "op weg naar de soevereiniteit van het individu" drie fasen zien die steeds consequenter worden en meer een "continu overgang" hebben dan een "breuklijn":
  1.Klassiek liberalisme.
  2.Minarchisme.
  3.Anarcho-kapitalisme.

  De staat/overheid wordt in elke fase iets verder uitgeschakeld.

  Als ik "klassiek-liberalen" vraag met welk punt van het minarchisme zij het niet eens zijn, dan hebben velen moeite met het noemen van een concreet punt.
  En als er punten genoemd kunnen worden, kan daar een vruchtbare, verhelderende discussie uit volgen.

  Het is wel aardig om te lezen wat Aschwin de Wolf over dit onderwerp schreef in het boek: "De Markt voor Vrijheid, 25 jaar libertarisme en Klassiek-liberalisme in de Lage Landen".

  (P.S. Nu te koop voor 22 euro incl. verzendkosten!!
  http://www.vrijspreker.nl/b… )

 16. [16] "Het is wel aardig om te lezen wat Aschwin de Wolf over dit onderwerp schreef in het boek: "De Markt voor Vrijheid, 25 jaar libertarisme en Klassiek-liberalisme in de Lage Landen".

  (P.S. Nu te koop voor 22 euro incl. verzendkosten!!
  http://www.vrijspreker.nl/b… )"
  Dat heb ik tezamen met het boek van Van Notten besteld, middels een bericht op de link hierboven en twee e-mails (de eerste verzonden op 13 november om 10:22 en de tweede op 14 november om 16:47).

  Maar ik krijg maar geen mail-reactie!

  Is er misschien iets mis met de e-mailfunctie van de Vrijspreker?

 17. [17] Ik denk het niet Michiel!
  Het is verstuurd, en het had er al kunnen zijn.
  Even in de gaten houden.
  Als het er zaterdag niet is, moeten we gaan speuren.

 18. MWAAH … ik denk dat zolang de mensen het hebben over ideologie en idealogie, en de nooit ontbrekende vermeende onderlinge "verschillen" (en uiteraard ook in het "libertarisme") zij in feite zo wat letterlijk met hun hoofden in hun aarsgat rondlopen.

  Immers elke echte probleem waar de wereld en de (individuele)mens mee kampt is van een uiterst pragmatische en vaak van een dringende aard. Ook in Nederland, waar nog bijkomt dat men vooral hier zelf steeds meer problemen bedenkt en dan anderen mee belasten. Die problemen zijn NIET op te lossen met ideologien of idealogien. Maar waarom streeft geen eene ideolgie of idealogie naar een nederland als vrij, onafhankelijk, soevereine en welvarende handelsnatie (zoals wij dat ooit waren)?

  Nu is de nepperige stemkeuze dat men als een waaier is uitgespreidt daar bij uitstek een voorbeeld van. Terwijl letterlijk alles zich afspeelt in een glas water (of het torentje, of de weeklijkse onmoeting met land’s waardin) en men "denkt" daar aan mee te doen.

  Daarom kan men beter helemaal niet stemmen zolang "gekozenen " niet eens direct aan de kiezers verantwoordlijk zijn, maar aan de Partij, "het land" en de majesteit (die de macht slechts geerfd heeft).

  Prat gaan op ideologien en idealogien bewijst eigelijk zeer weinig gevoel voor de realiteit en richt nog minder uit.

  Ik zou mij SCHAMEN een libertarier te noemen … want ik leef het alleen maar … al sinds jaar en dag … en aan stemmen heb ik nooit behoefte gehad.

 19. Je kan het systeem afbreken door het te marginaliseren (niet stemmen). Maar je kan het ook van binnenuit afbreken (wél stemmen). Dat laatste is veel effectiever.

  Als die 20% niet-stemmers uit 2003 wél waren gaan stemmen (100% opkomst) en op een anti-overheid partij hadden gestemd dan had die partij 2,4 miljoen stemmen gekregen. Het CDA had dan 35 zetels gehad ipv 44, de PvdA 34 ipv 42, de VVD 23 ipv 28, D66 5 zetels ipv 6 en die anti-overheid partij 30.

  De voormalige niet-stemmers hadden dan vrijwel evenveel gewicht in de (politieke) schaal gelegd als het CDA nu. 😉

  Pamela Hemelrijk is overigens lijstduwer van Nederland Transparant (Lijst 10, helaas niet samengegaan met lijst 19 van klokkenluider Ad Bos)

 20. [19] "Prat gaan op ideologien en idealogien bewijst eigelijk zeer weinig gevoel voor de realiteit en richt nog minder uit."

  ACP begrijpt jammer genoeg niet het belang van een "ideologie" of filosofische basis als uitgangspunt.

  Het is basis voor alle verdere handelingen waarbij mogelijk steeds een stukje pragmatisme bij komt.

  Misschien is het goed om (nog?) eens te lezen de Toespraak van Ayn Rand:
  "Philosophy: Who needs iet?":
  http://fare.tunes.org/liber
  Address To The Graduating Class Of
  The United States Military Academy at West Point. New York — March 6, 1974

 21. [20] Niet te geloven dat er in nederland {libertarische?) mensen zijn die dat nog geloven, terwijl ruim tachtig procent van de bevolking helemaal HAPPYYYY zijn met de povere "zekerheden" dat hun wordt geboden … Enkel omdat zij niet beter weten en niet anders willen.

  Doe een inventarisatie van je eigen kunnen … en wees een echte libertariers. Ga de kunstmatige landsgrenzen over … en woon, leef en werk voor je eigen belang en dat van je gezin.

  Wat is er mis met je?

 22. [21] Een "filosofie" is intuitief en ingebakken. Het is er of niet. Een doctrine is het tegengestelde … Het is verworven, of nu het met de paplepel is ingegoten of later erin gestampt danwel daartoe "bekeerd".

  Een filosofie is een reflectieve levensbeschouwing daar moet je NIET mee gaan leuren … Daar kan je alleen jezelf mee verrijken. De meest misserabele mensen zijn niet voor niets de boekjes schrijvende filosofen-om-den-brode … zij zijn nog minder dan geteisem politici.

 23. [23] ACP,
  "Een filosofie is een reflectieve levensbeschouwing daar moet je NIET mee gaan leuren …"
  Jijzelf bent daarentegen opvallend openhartig over je eigen filosofie, als ik zo vrij mag zijn. Bovendien begeef je je gemeenlijk nogal nadrukkelijk op zendingspad. Hoe zit dat eigenlijk met jou ?

 24. [24] Ik probeer niemand ergens van te overtuigen, wat ik doe is om openlijk allerlei opvatingen, "filosofien", ideologien, ideaalogien en religien te junxtaposeren met mijn eigen uiterst bewust geleide levensloop dat ik eigen hand heb genomen. En dat doe ik dus hardop … met als reden het langzaam maar zeker verdwijnen van land en volk waaruit ik ben voortgekomen.

  Overigens heb ik helemaal GEEN filosofie omdat ik het steeds veels te druk had om het allemaal zo goed mogelijk te overleven en down to earth pragmtisme dat toch niet is. Want als ik zeg dat ik in feite als " praktijk libertarier" leef dan is het ACHTERAF (of halverweg daar) gezegd. En niet omdat ik daarover steeds eindeloze theorien aan het spinnen ben of wacht dat het geinstitutioneerd gaat worden.

  Nu heb ik er niet minder dan zes jaren internetten over gedaan, om er zelf goed van overtuigd te raken dat Nederland reeds reddeloos verloren is, terwijl (zeer) velen nog steeds denken dat het nog wel zal meevallen.

  Mijn laatste conclusie …? Nederland en haar volk gaan onherroepelijk ten onder hoofdzakelijk omdat hier geen objectieve politiek oppositie bestaat, waardoor de door Fortuyn benoemde PUYNHOPEN zijn ontstaan, die niet meer zijn op te ruimen.

  Ik propageer niks behalve dat ik nauwelijks kan geloven dat de mensn op dit late uur hun eigen lot niet in eigen hand wensen te nemen maar afwachten en zelfs rekenen dat iets gaat gebeuren wat hun bevalt. En de meest argelozen zijn zij die nog steeds het van binnenuit gaat gebeuren.

  Internetters als Wiebo-XL hebben mij reeds vaker van beschuldigd een Auslandischen Rampentourist te zijn geworden, wat niet helemaal onjuist is, behalve dat ik het allemaal met leede ogen en een groot gevoel van verlies aanziet.

  Maja … uiteindelijk is het letterlijk … HAAR koninkrijk …. zij kan ermee doen wat zij wenst … Of niet soms?

 25. Dank je wel voor je reactie, waarin o.a.: [25]
  "Overigens heb ik helemaal GEEN filosofie omdat ik het steeds veels te druk had om het allemaal zo goed mogelijk te overleven en down to earth pragmtisme dat toch niet is. Want als ik zeg dat ik in feite als " praktijk libertarier" leef dan is het ACHTERAF (of halverweg daar) gezegd. En niet omdat ik daarover steeds eindeloze theorien aan het spinnen ben of wacht dat het geinstitutioneerd gaat worden."

  Ik heb zelden een statement gehoord waarin iemand zo duidelijk vertelde dat hij wel degelijk een bepaalde filosofie had van waaruit hij de beslissingen voor zijn handelingen nam.
  Alle respect!
  Of je die filosofie al duidelijk kunt/wilt formuleren is een heel andere zaak. Dat hij er is, is ook duidelijk.

  Los daarvan, denk ik dat die filosofie heel dicht bij de individuele soevereiniteit komt die de vrijspreker propageert.

 26. [25] ACP,
  Ja, of het nou je bedoeling is of niet, ik moet bekennen, dat ik het op dit punt praktisch helemaal met je eens ben en daarom voel ik praktisch ook helemaal met je mee.

  Evenwel komt onderstaand citaat mij helaas wat cryptisch voor:
  "behalve dat ik nauwelijks kan geloven dat de mensn op dit late uur hun eigen lot niet in eigen hand wensen te nemen maar afwachten en zelfs rekenen dat iets gaat gebeuren wat hun bevalt."

  Ik veronderstel, dat je ongeveer bedoelt, dat je het ongelooflijk vindt, dat mensen, ondanks de -laat ik het maar noemen- vergevorderde staat van sociaal-maatschappelijke en politieke verloedering, nog steeds niet bereid zijn zelf verantwoordelijkheid en verantwoordelijke beslissingen te nemen.

  Als je dat bedoelt, ben ik ook dat met je eens. Majá, mijn moeder zaliger zei het al: ‘de meeste mensen zijn erg kortzichtig en zelfgenoegzaam en daar valt helaas niets aan te doen. Het is nu eenmaal zo.’

  Dat was zo’n klein beetje de filosofie van mijn moeder. Heb ik nu iets verkeerds gezegd ?

 27. [26] die wij veel te veel eer toewuift … Nogmaals ik heb GEEN pretentueze (levens) filosofie gebaseerd op theorienen die ik probeer na te leven zoals Hub dat suggereert.

  Wat ik had en heb is een pertinente LEVENSHOUDING … dat het gevolg is van vallen en opstaan. Want als ik een echte filosofie had dan taalde ik niet langerover dit land en volk.

  Maar nu kan ik het nog steeds niet helemaal geloven, dat men met (armzalige) ziel en (verbijsterd)verstand werkelijk willoze ONDERDANEN zijn van een zoveelste rang "monarch", die in het echte leven als Au Pair nauwelijk aan de kost was gekomen …

 28. Ik heb al vaker op deze site gezegd dat ik "individuele souvereigniteit" NIET geinstitutioneerd of "gegarandeerd" hoeft te zien.

  Ik heb er eenvoudig voor gezorgd dat ik dat BEN omdat dat een vereiste is voor mijn functioneren, en niet omdat het een hoogstaande theorie is …

  Het is net al net zo ANDERSOM als dat de dollar de "waarde" van goud zou volgen, terwijl goud vandaag niet minder dan vier en een half keer meer zou moeten opbrengen om de dollar te kunnen bij te benen.

Comments are closed.