CDA leider Jan Peter Balkenende wil dat leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht godsdienstles krijgen, ook op openbare scholen.
Hij zei dat in het tv-programma van Paul Rosenmöller dat de IKON gisteravond uitzond.
In het wekelijkse programma zijn interviews met lijsttrekkers van verschillende partijen te zien.

Balkenende wijst in de uitzending op de noodzaak dat jongeren meer inzicht krijgen in religies. “Of je nu wel of niet gelooft, godsdienstonderwijs is ontzettend belangrijk om te weten wat religie voor mensen betekent, wat verschillen en overeenkomsten zijn.
Ik denk dat het noodzakelijk is, ook voor jonge mensen, om dingen in de samenleving te kunnen plaatsen en te kunnen beoordelen”

Volgens GroenLinks-leider Femke Halsema schendt Balkenende met zijn voorstel de vrijheid van onderwijs. “Die vrijheid houdt in dat ouders kunnen kiezen of ze al dan niet godsdienstonderwijs willen voor hun kind. Balkenende schaft in feite het Openbaar onderwijs af en wil alleen nog bijzonder onderwijs.”

Het is voor het eerst dat ik haar iets zinnigs hoor zeggen. Maar ze had er beter aan toe kunnen voegen, dat religie en staat sinds tijden in Nederland gescheiden zijn.
Een woordvoerder van Balkenende voegde later toe dat die heeft bedoeld, dat alle leerlingen vooral meer informatie moeten krijgen over wat de wereldgodsdiensten inhouden en niet zozeer les in de beleving ervan, zoals in het bijzonder onderwijs gebeurt.

Weer een prachtig voorbeeld hoe politici draaien. Zo in de trant, van ik heb het wel gezegd maar niet zo bedoeld. Als het alleen om informatie gaat, zoals Balkenende het blijkbaar bedoelde, dan hoeft dat niet op school plaats te vinden. Iedereen die toegang tot het Internet heeft kan op elk gewenst tijdstip zichzelf hier nader over informeren.
Het lijkt mij dat Balkenende dit idee opperde om stemmen te winnen van de grote groep islamieten in ons land.
Ik noem dit godsdienstwaanzin, om makkelijk beïnvloedbare kinderen met informatie op te schepen waardoor de nog eventueel aanwezige objectiviteit wordt ondermijnd.
Dit voorstel van Balkenende bekrachtigt mijn advies; stem niet.

13 REACTIES

 1. Hallo Louis,

  Grotendeels mee eens echter "Iedereen die toegang tot het Internet heeft kan op elk gewenst tijdstip zichzelf hier nader over informeren." is natuurlijk een stelling die voor zowat alles opgaat.
  Je kan ongetwijfeld m.b.v. internet wel als autodidact Engels leren en wiskunde en Economie etc. Allemaal afschaffen dan maar?

  Op zich geen slecht idee overigens maar dan wordt het wel een heel ander artikel dan wat je schreef aangezien dit slechts op religie inzoemde alsof dit een andere status had dan de overige vakken.

  Groeten,
  M

 2. [1] "Je kan ongetwijfeld m.b.v. internet wel als autodidact Engels leren en wiskunde en Economie etc. Allemaal afschaffen dan maar?"

  Helemaal mee eens!

  Er zijn trouwens duizenden goden en godinnen:

  http://www.lowchensaustrali

  ls ze die *allemaal* tijdens de les zouden behandelen, misschien dat dan de kinderen zouden inzien dat het allemaal onzin is.

 3. Als ik ook aan scherpslijperij mag doen 😉
  Als je toch niet stemt omdat je de (roof)staat niet wil legitimeren, maakt het ook niks uit of de kerk daarvan gescheiden is, mijns dunkens.

  Verder,dat de kerk en staat gescheiden zouden zijn is alleen maar thoerie.
  De praktijk, zo toont u aan, is anders.

 4. [3] Niet alleen de praktijk is anders maar het is ook geen theorie.

  De grondwet artikel 1 geeft duidelijk aan dat de staat een zekere bescherming geeft/dient te geven aan godsdiensten.

  GRONDWET
  -Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan-.

  Hoezo scheiding staat en godsdienst!

 5. Nederland kent geen officiele scheiding van kerk en staat. Er is in ieder geval geen enkel wetsartikel dat dat voorschrijft.
  De scheiding van kerk en staat is dus een mythe.

 6. Nu vind ik een beetje kennis van Godsdienst niet verkeerd voor kinderen, maar op scholen moet het afgeschaft worden. Dan maar via bijlessen elders. Iedereen moet hetzelfde leren, en daar is geen godsdienst onderwijs bij nodig. Er zijn belangrijkere dingen voor kinderen om te leren, en godsdienstles is dus nutteloos en tijdverspilling

 7. [7]
  Dat ‘een beetje kennis’ is nu juist de oorzaak van tal van misverstanden als het over het geloof gaat.
  Goede kennis is veel belangrijker.
  Als christelijke ouders een school willen waar dit de kinderen geleerd wordt, dan moet dat kunnen.
  Dat is de basis van het bijzonder onderwijs. Dat deze basis aan alle kanten wordt aangevreten, is een ander verhaal.

 8. [8] Mag van mij best, liever zie ik natuurlijk niet dat kinderen vergiftigd worden met dit soort ideeen maar als het dan toch moet gebeuren dan niet met mijn centen

 9. [9]
  Zijt gij zo rijk?
  Ook ‘christelijke centen’ betalen mee aan het neutrale onderwijs.

 10. [10]
  Zolang het ‘alles in 1 grote pot’- principe bestaat, heeft het bijzonder onderwijs alle bestaansrecht, gefinancierd en wel.

 11. [10]

  Neutraal idd. het is dat je het zelf zegt.

  Val de rest van ons niet lastig met je waanbeelden.

 12. [12] "Neutraal" is het in ieder geval niet; zal wel "openbaar" zijn.

  Overigens mag natuurlijk iedereen zijn eigen ideeen hebben. Je hoeft er niet op te antwoorden!!

  Ook uit de discussie blijkt dat het goed is om het onderwijs compleet los van de staat (financiering) te maken.

Comments are closed.